Dagblaðið Vísir - DV - 05.05.1995, Blaðsíða 14

Dagblaðið Vísir - DV - 05.05.1995, Blaðsíða 14
14 FÖSTUDAGUR 5. MAI 1995 Útgáfufélag: FRJÁLS FJÖLMIÐLUN HF. Stjórnarformaður og útgáfustjóri: SVEINN R. EYJOLFSSON Ritstjórar: JÓNAS KRISTJÁNSSON og ELLERT B. SCHRAM Aðstoðarritstjóri: ELlAS SNÆLAND JONSSON Fréttastjórar: JÖNAS HARALDSSON og GUÐMUNDUR MAGNUSSON Auglýsingastjóri: PALL STEFANSSON Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar: ÞVERHOLTI 11, blaðaafgreiðsla, áskrift: ÞVERHOLTI 14, 105 RVlK, SlMI: (91) 563 2700 FAX: Auglýsingar: (91) 563 2727 - Aðrar deildir: (91) 563 2999 GRÆN númer: Auglýsingar: 99-6272. Askrift: 99-6270 Stafræn útgáfa: Heimasiða: http://www.skyrr.is/dv/ Ritstjórn: dvritstj@ismennt.is - Auglýsingar: dvaugl@ismennt.is. - Dreifing: dvdreif@ismennt.is AKUREYRI: Strandgata 25, simi: (96)25013, blaðam.: (96)26613, fax: (96)11605 Setning, umbrot, mynda- og plötugerð: ISAFOLDARPRENTSMIÐJA HF. Prentun: ARVAKUR HF. Askriftarverð á mánuði 1550 kr. m. vsk. Lausasöluverð 150 kr. m. vsk., helgarblað 200 kr. m. vsk. . Yfir til þín, ísland! Á sunnudaginn hefst heimsmeistarakeppnin í hand- knattleik. Fullyröa má að þetta er stærsti og viðamesti íþróttaviðburður sem haldinn hefur verið hér á landi og sennilega viðamesti atburður sem íslendingar hafa stað- ið fyrir. Gildir það um fjölda þátttakenda, umfang keppn- innar og þá alþjóðlegu athygh sem hún vekur. Handknattleátur er ekki meðal fjölmennustu eða vin- sælustu íþróttagreina í heiminum en sú íþrótt er einkum stunduð í Evrópulöndum og hefur breiðst út til annarra heimsálfa og til marks um áhugann sem keppninni fylg- ir, hafa þrjátíu sjónvarpsstöðvar óskað eftir aðstöðu til útsendinga héðan og er talið að um fimmtíu milljónir manna muni fylgjast með þeim. Ekki þarf aö fara mörgum orðum um getu okkar manna. Handknattleikur er hálfgerð þjóðaríþrótt og nýt- ur mikilla vinsælda enda hafa íslenskir handknattleiks- menn verið í fremstu röð um árabil. Þeir hafa raunar borið uppi hróður íslenskra íþrótta í seinni tíð og er þá ekki gert Mtið úr árangri annarra íþróttamanna og kvenna. Aðdragandi heimsmeistarakeppninnar . hefur ekki gengið þrautalaust fyrir sig. MörgUm fannst mikið í lagt þegar sóst var eftir mótinu hingað til lands. Þá urðu hatrammar deilur um byggingu íþróttahallar sem full- nægt gat alþjóðakröfum. Handknattleikssambandið hef- ur búið við langvarandi skuldastöðu vegna útgjalda í tengslum við undirbúning heimsmeistarakeppninnar. Nú siðast hafa sprottið upp vandræði vegna deilna um sjónvarpsrétt, yfirvofandi verkfalla, gistirýmis og jafnvel bjórsölu. Erfiðasti þröskuldurinn var tregða Alþjóða handknattleikssambandsins og efasemdir á þeim bæ um að íslendingar væru færir um að halda keppnina. Allir þessir erfiðleikar eru að mestu að baki, en ein- mitt vegna þessarar þrautagöngu hlýtur það að vera metnaðarmál íslensku þjóðarinnar að vel takist til. Það er ekki lengur einkamál Handknattleikssambandsins að heimsmeistaramót með þátttöku 24 liða heppnist. Við þurfum að standa að framkvæmdinni með sæmd. Við þurfum að taka vel á móti gestum okkar, standa undir keppninni fjárhagslega og síðast en ekki síst þarf þjóðin að fylkja sér um sitt eigið lið og hvetja það til sigurs. Það verður mikið handboltafár i sjónvarpi næstu daga. Það verður mikið rætt og ritað um keppnina meðan hún stendur. Jafnvel svo að menn fá sig fullsadda. En eftir situr að hér er verið að beina athyghnni að íslandi, ekki eingöngu sem íþróttalandi, heldur sem ferðamannalandi og það eru sameiginlegir hagsmunir þjóðarinnar að sú kynning fari vel fram. íþróttir og hand- bolti eru ekki brauðstrit og skipta ekki sköpum í efnahag eða daglegri lífsbaráttu fólks. En íþróttir eru viðfangsefni eins og annað og gefa tilverunni líf og ht. Staðreyndin er einnig sú að þær eru afþreying og tilbreyting fjöldans með beinni og óbeinni þátttöku og á vettvangi og ná til miklu fleirl en áður fyrir tilstuðlan sjónvarps. Þjóðin verður þess vegna áreiðanlega vel með á nótun- um meðan keppnin fer fram. Það var vel af sér vikið hjá forráðamönnum Hand- knattleikssambands íslands að fá keppnina hingað til lands. Bæjarfélög og þá sérstaklega Reykjavíkurborg hafa gert vel á lokasprettinum og LaugardalshöUin er nánast nýtt ög annað hús. Nú er undirbúningnum að mestu lokið og keppnin um það bil að hefjast. Hér eftir mun athyglin beinast að frammistöðu landshðs okkar. Vonandi stendur það undir væntingum. Yfir til þín, ísland. „„ , 0 c , ^ EUert B. Schram Þegar kosningarnar eru að baki og fengist hefur ráörúm til aö spila úr þeim spilum sem fengust við kosningaúrslitin er timabært að líta yfir kosningaloforðin og taka. til við að efna þau. Stöðugleikinn Ef litið er á það stjórnarsamstarf sem nú hefur verið innsiglað er ég þess fullviss að það kosningaloforð, sem hæst bar, að halda stöðugleik- anum, verður efnt. Það eru allir sammála um að þessu markmiði verði að ná, annars blasi við gjald- þrot allra skuldsettra heimila í landinu. Stöðugleikinn er einnig forsenda fyrir því að eðlilegt atvinnulíf nái að blómstra og vonir manna um vaxandi nýsköpun verði að veru- leika. „Stjórnunarkerfi sjávarútvegsins þarf að breyta meira í átt til þess að vinnsla sjávaraflans fari fram í landi," segir Kristján m.a. í greininni. Að eff na kosn ingalofordin Erlend fjárfesting, frí- svæði, stóriöja Aö létta af hömlum og laða er- lenda fjárfestingu til landsins er eitt brýnasta mál þjóðarinnar í dag. Með erlendri fjárfestingu og ný- sköpun í atvinnulífinu gætu skap- ast þeir möguleikar til tekjuöfiunar sem þarf til að ná jafnvægi í ríkis- búskapnum. Til að laða erlenda aöila til landsins þarf að vera mik- ill sveigjanleiki í skattaumhverfinu og í orkuverði og allur gangur hraðari. Það er krafa dagsins. Sjávarútvegsmál: Auðlindaskattur gæti oröió nauðsyn Eitt stærsta mál kosningabarátt- unnar var um sjávarútvegsstefn- una og framtíð hennar. Stjórnun- arkerfi sjávarútvegsins þarf að breyta meira í átt til þess að vinnsla sjávaraflans fari fram í landi. Einn- ig er krafa almennings sterk um aö þjóðareigninni, fiskinum í sjón- um, verði ekki afsalað til einstakl- inga eða fyrirtækja. A ferðum mínum um Reykjanes- kjördæmi í kosningabaráttunni lagði ég eftirfarandi til svo þessum markmiðum mætti ná: 1. Að tryggja með lagasetningu að fiskistofnarnir, sameign þjóðar- innar, geti ekki gengið í erfðir. Hér er um mjög fiókið og viðkvæmt mál aö ræða og löngu tímabært að umræðan um erfðaréttinn fari fram innan veggja Alþingis. Að taka gjald fyrir afnot af fiskistofn- unum er meira í takt við hugtakið þjóðareign en að þessi sama „þjóð- areign" geti safnast sem eign á hendur fárra einstaklinga og geng- ið í erfðir til niðja þeirra. Til að snúa til baka af þeirri þróun sem nú er í þessu máli gæti verið nauð- synlegt að innheimta auðlindaskatt fyrir afnot af þjóðareigninni og kvótaúthlutunin væri í raun veiði- réttur háður takmörkunum að þessu leiti. 2. Að allur afli verði settur á Kjallarinn Kristján Pálsson alþingismaður 5. Lagt er til að 10000 tonnum af þorski verði bætt við kvóta króka- báta á yfirstandandi fiskveiðiári sem verði til að fækka banndögum þeirra á næsta fiskveiðiári. Þetta verði viðbót við leyfilega heildar- veiði ársins og verði aðeins í þetta eina sinn. Einnig verði banndögum krókabáta breytt í frjálsræðisátt, þ.e. að ekki verði bundið í lögum upp á dag hvenær krókabátar mega fara á sjó og hvenær ekki, óháð veðrum. 6. Lagt er til aö aflaheimildum Jöfnunarsjóðs (ex. Hagræðingar- sjóðs) 12000 þorskígildum verði út- hlutað til þeirra báta sem halda uppi vinnslunni í landi og skapa landverkafólki störf. 7. Lagt er til að ónýttar aflaheim- ildir úr línutvöfölduninni þessa fiskveiðiárs, 7000 þorskígildi, verði „Að létta hömlum oglaða erlenda fjár- festa til landsins er eitt brýnasta mál þjóðarinnar í dag. Með erlendri fjár- festingu og nýsköpun í atvinnulífinu gætu skapast þeir möguleikar til tekju- öflunar sem þarf til að ná jafhvægi í ríkisbúskapnum." markað og skilið á milli veiða og vinnslu. Samningar sjómanna gera ráð fyrir því að hæsta verð fáist ávalt fyrir aflann og hefur krafa samtaka sjómanna verið sú að verðmyndunin fari fram í gegnum fiskmarkaði. Samtök fiskvinnslu- stöðva án afiaheimilda hafa einnig bent á það ójafnræði sem ríkir miTii þeirra og fiskvinnsluhúsa sem eiga kvóta. 3. Hert verði á áróðri fyrir betri umgengni um fiskimiöin og gegn því að afla sé hent. 4. Lagt er til að undirmálsfiskur verði að 50% hluta utan kvóta, svo sá hluti veidds afla komi á land. bætt við kvótabáta sem stunda línu og handfæri. Til greina gæti komið að hluti þeirra 17000 tonna sem nú er varið í línutvöfóldun flyttust varanlega til þessara báta. 8. Lagt er til aö svonefnd 100% regla taki ekki gildi um næstu ára- mót eins og gert er ráð fyrir i nú- gildandi lögum um stjórn fiskveiða. Sumt af þessu er þegar komið inn í stjómarsáttmála ríkisstjórnar- innar og fara þessa dagana fram útfærslur á þeim hugmyndum og vænti ég góðs af því. Annað krefst lengri athugunar og mun ég leggja þau mál fyrir Alþingi við fyrsta tækifæri. " Kristján Pálsson Skoðanir aimarra Morgunblaðið er samkvæmt sjálffu sér „Sannleikurinn er auðvitaö sá, að Morgunblaðið hefur verið og er samkvæmt sjálfu sér. Blaðiö studdi stefnu ríkisstiórnar Davíðs Oddssonar á sl. kjóftíma- bili í öllum megindráttum að fiskveiðistefnunni und- anskilinni og þ.á m. utanríkisstefnu hennar, sem forsætisráöherra er væntanlega jafn ábyrgur fyrir. ... Afstaða Morgunblaðsins snýst um málefhi en ekki persónur. Ásakanir einstakra talsmanna Sjálf- stæðisflokksins um sérstakan stuðning við Alþýðu- flokkinn eða formann hans fá einfaldlega ekki stað- ÍZt." Úr forystugrein Mbl. 3. maí. Umhverfismál - ferðamál „Landið sjálft er söluvara, hreinleiki þess, nátt- úrufegurð og hrikaleiki. Það fer saman við ímynd landsins að leggja áherslu á þessa þætti, umhverfis- vernd og sérstöðu landsins við markaðssetningu ferðaþjónustu. ... Umhverfismál geta verið hður í efnahagsstefnu sem styður vð aukinn hagvöxt og hagsæld. ... Aðilar í feröaþjónustu þurfa að móta ferðamálastefnu í samstarfi viö stjórnvöld." Þorkell Sigurlaugsson í Viðskiptablaðinu 3. maí. Kveðja frá Landsbankastjóra „Bankastjórar njóta talsverðrar virðingar og fólk tekur mark á því sem þeir segja. Með einni undan- tekningu þó og hún er Sverrir Hermannsson. ... Sverrir er einn hæst launaði opinberi starfsmaður landsins, og svo vill til aö hann er að byrja að fá eftirlaun sín sem alþingismaöur og ráðherra þessa dagana. Á þessum tímamótum sendir hann ekki bara nýjum viðskiptaráðherra kveðju og kallar hann flón fyrir að tala gegn vaxtahækkun bankanna. Kveðjan beinist ekki síður að verkalýðshreyfing-. unni, heimilunum í landinu og atvinnufyrirtækjun- um." Garri í Timanum 3. maí.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.