Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.1997, Blaðsíða 39

Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.1997, Blaðsíða 39
^MH* f*!fH*^ LAUGARDAGUR 3. MAI1997 smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 47 Óskum eftir hæð, ra6- eða einbýlis- húsi. Erum rólegt, reglusamt og reyk- laust par á þrítugsaldri ásamt 10 ára, hljóðlátum og góðum hundi. Uppl. í s. 566 8989, Jón Gunnar eða Angela. 2 ungar stúlkur óska eftir 2 herbergja íbúð í miðbænum eða vesturhænum. Öruggum greiðslum heitið. Uppl. í síma 557 8648._____________________ 23 ára reglusöm stúlka óskar eftir fbúð á leigu frá og með 1. júní. Greiðslu- geta 25.000 á mánuði. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í sima 565 6454. 25 ára reglusama stúlku bráðvantar 2ja herb. íbúó strax. Heimilishjálp gæti komið til greina. Vinsaml. hafið samb. í hs. 438 1158 eða vs. 438 1231. Dagný. 28 ára kona að noröan óskar eftir einstaklingsíbúð miðsv. í Rvík til leigu frá 1. júní *97. Skilv. greiðslum heitið. Meðm. ef óskað er. S. 588 2096. 2-3 herb. fbúð óskast, helst í nágrenni Laugardals. Við erum par með barn, skilvís og reglusöm. UpplVskilaboð í síma 566 7756. Hjalti og Margrét. Athugið! Óska eftir 2 herbergja íbúð á svæði 101-105. Upplýsingar í síma 552 1155, herbergisnúmer 23. Nína Þórðardóttir.__________________ Bráðvantar 3 herb. eða stærri íbúð til leigu, helst í vesturbæ en annað kem- ur tíl greina, fyrir 2 eldri mæðgur. Reglusemi heitið. S. 565 6209._________ Bnstæð móðir með eitt bam óskar eft- ir íbúð á svæði 101. Þrif upp í leigu koma til greina. Greiðslugeta 35.000 á mánuði. Uppl. í síma 551 5308 e.kl. 19. Fjögurra manna fjölskylda óskar eftdr húsnæði í Mosfellsbæ, helst einbýli eða raðhúsi. Uppl. í síma 554 1386 eða 896 6536. Fanney og Orri.____________ Gottfólk. Par með barn og hund vantar húsnæði. Æskileg stærð 3 herb. S. 566 7638 og 5610041 (skilaboð). Herbergi m/sérinngangi og sérbað- qg eldunaraðstöðu óskast sem fyrst, mið- svæðis í Rvík eða í vesturb. Reglusemi og öruggar greiðslur. S. 557 7179.______ Hjálp! Reykl. og skilv. nema í HÍ bráðv. 2 herb. éða stúdíóíbúð á sv. 101, eða þar nálægt, frá 1. júní. Greiðslug. 20-25 þ. S. 551 6532, 554 2314. HaUdóra._________________________ Lftil íbúð, fullbúin húsgögnum, óskast á leigu frá 15. júní til 30. ágúst, gjarnan í úthverfum Reykjavíkur. Uppl. í síma 5612430e.kl.16.___________________ Okkur feoqana vantar Ibúð sem fyrst Við erum 3ja og 26 ára og viljum helst búa í vesturbænum. Upplýsingar í síma 554 0861. Kristleifur.____________ Reykl. ritstjóra og strákinn hans vantar 3-í herb. húsn. á svæði 101/107. Skil- vísum greiðslum og reglusemi heitið. Hs. 562 6796, GSM 892 9282. Róbert. Reglusamt par óskar eftir 2ja herb. íbúð eða minTii í efra Breiðholti. Greiðslugeta 28 þús. á mán. m/rafm. og hita. Skilv. gr. heitið. S. 557 7748. Reyklaust reglufólk óskar ellir einbvlis- eða raðhúsi í Rvík, Kóp. eða Gbæ. Góð umgengni og skilvísi. Einnig ósk- ast einstaklíbúð f 1-2 mán. S. 588 3089. Stórt íbúðarhúsn. óskast (6 svefnherb.) frá 1. júní "97. Einungis leiga til langs tíma kemur tíl gr. Meðmæli og fyrsta flokks umgengni. S. 567 1989._________ Tv/tuqa, reykl., reglus. stúlku vantar 17 fm eða stærra húsn. m/aðg. að eldun- ar-, bað-, þvottaaðst. og sérinng. í efra Breiðh., strax. Gr. 14-15 þ. S. 587 8754. Ungan, reglusaman og reyklausan mann vantar einstakhngsíbúð sem allra fyrst í Rvík. Öruggum greiðslum heitið. Uppl. í sima 898 3719 e.kl. 16. Ungt, reglusamt par óskar eí'tir að leigja 2-3 herbergja íbúð frá og með 1. júní. Upplýsingar í síma 567 5192 og 897 5984._______________________ Vantar stúdíófbúö eða ódýra tveggja herbergja íbúð tíl leigu á svæði 101, 105 eða 108. Ég er 28 ára kona, reglu- söm og i bruggri vinnu. S. 486 6028. Ég er nýútskrifuð úr Háskólanum, reyk- laus, reglusöm og í fastri vinnu og óska eftir bjartri 2ja herbergja íbúð, helst á svæði 101 eða 107. S. 423 7457. Óska eftir 3-4 herberaja fbúð sem fyrst, helst miðsvæðis í Rvik. Erum 2 í heim- ili. Öruggum greiðslum og góðri um- gengni heitíð. Uppl. í slma 587 4716. Óska eftir 5 herb. fbúð eða einbýlishúsi á leigu f Rvík. Góðri umgengni og reglu- semi heitlö. Oruggar greiöslur. S. 565 8488 milli kl. 13 og 19. Elma. Oska eftir einstaklingsfbúð fyrir erlend- an starfsmann. Reglusemi og öruggar greiðslur. Uppl. hjá B.R skip ehf., Borgartúni 18, s. 5514160 og 896 2421. Óskum eftir að taka á leigu einbýlishús, raðhús eða sérhæð. Sknfstofuhúsnæði sem breyta má í íbúð kemur einnig til greina. Uppl. í síma 551 7718._________ Par með böm óskar eftir 3ja herbergja íbúð strax. Upplýsingar í síma 896 4957 eða 5511171._______________ Rólegur og yfirvegaöur miðaldra maður óskar eftir rúmgoðu herbergi með eld- unaraðstöðu. Uppl. i sima 562 4086. Unq kona meö bam óskar eílir 2-3ja herbergja íbúð 1. júní. Upplýsingar í síma 587 7606._____________________ Þrftug kona óskar eftir 2ja herb. íbúð á leigu frá 1. júní. Reglusöm og reykir ekki. Uppl. i sima 564 2157.___________ Óska eftir 3-4 herbergja fbúð tíl langtímaleigu. Skilv. gr. heitíð. Uppl. í sima 554 4722,554 3686. Óska eftir að taka á leigu 5-7 her- bergja íbúð eða einbýlishús. Upplýs- ingarísíma5537085. _______ Sumarbústaðir Til sölu er sumarhús sem er í smíðum en verður uppi í Kjós. Um er að ræða 51,3 fm hús að grunnfleti og um 20 fm svefnloft. Húsið verður tilbúið að utan en fyrir málningu og innréttingar að innan. Húsið er mjög vandað heilsárs- hús með tvöfaldri einangrun í veggj- um og gólfi. Nánari upplýsingar í síma 566 7055.__________________________ Óskum eftir að kaupa ca 50-60 fm sumarbustað, heilsárs, í Grímsnesi eða við Laugarvatn. Rennandi vatn og rafmagn skilyrði. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta bustaðinn. Svör sendist DV, merkt „AF-7157. Á góðum stað við Álftavatn er til sölu 60 fm sumarhús. Heilsársvatn, raf- magn, gróið og gamalt hverfi. 1,4 hekt- ara eignarland. Svör sendist DV, merkt „B6-7156".___________________ Nýlegur 50 fm sumarbústaður með svefnlofti, rafmagni og vatni, í Hraun- borgum, Grímsnesi, til sölu. Uppl. í síma 421 4635 eða 897 9594.__________ Sumarbústaöarland f Eyrarskógi til sölu, kjarri vaxið, vatn á lóð, rafmagn á svæðinu og gamalt hjólhýsi. Útsölu- verð 180 þús. Uppl. i síma 587 1417. Sumarbústaður óskast í skiptum fyrir skemmtibát. Eingöngu vandaðir ný- legir bústaðir koma til greina. Nánari uppl. i síma 566 7293 eða 897 0062. Sumarbústaður til leigu. Nýlegt sumar- hús í rólegu umhverfi í Eyjafjarðar- sveit. Um 22 km innan Akureyrar. Upplýsingar i síma 463 1355._________ Sumarbústaður til sölu á vinsælum stað á Suðurlandi, rafmagn og heitt vatn. Upplýsingar Irjá Fasteignaþjón- ustunni í síma 552 6600 eða 4813488. Til sölu sumarhús 50 m- + 21 m- svefn- loft (fokhelt) til flutnings. Ifeikningar fylgja. Gott verð og kjör. Uppl. í síma 853 9699 og 587 1123.________________ Odýrir sumarbústaðir og lóðir til sölu. Stutt frá Rvík. Greiðsluskilmálar. Uppl. í símum 897 9240 og 557 8558. Óska eftir að kaupa hitakút, þvermál 30-46 cm og hæð 150-165 cm. Upplýsingar í síma 567 6151. ATVINNA fitrinaa í boöi Starfsmann vantar að Laugagerðis- skóla á Snæfellsnesi frá 1. júní nk. Starfssvið: húsvarsla og að sjá um við- hald á mannvirkjum skólans. Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun eða starfsreynslu á þessu sviði. Umsóknir sendist Guðbjarti Alexanderssyni, Miklaholtí II, 311 Borgarnesi, sem gefur jafnframt nán- ari upplýsingar í síma 435 6685. Umsóknarfrestur er til 10. mai nk. Stórt svfnabú f nágrenni Reykjavfkur óskar eftír að ráða starfskraft (karl eða konu) í sumar og jafnvel lengur. Reynsla og þekking á landbúnaði er æskileg en ekki skilyrði. Viðkomandi þyrfti að hafa bíl tíl umráða. Svarþjón- usta DV, sími 903 5670, tílvnr. 80745. Fjölritunarstofu vantar sumarafleysingamanneskju í júlí frá kl. 14-18 og 3 vikur í ágúst frá kl. 9-18. Einungis reyklaus og þjón- ustulund manneskja kemur til greina. Svör sendist DV, merkt „F20a-7154. Framkvæmdastjóri óskast í hlutastarf við daglegan rekstur. Bókhaldskunn- átta, tölvukunnátta og reynsla af sölumennsku nauðsynleg. Umsóknir send. DV sem fyrst, merkt „HM 7152. Hestmannafél. Hörður, Mosfellsbæ. Svissnesk fjölsk. óskar eftir au pair til að sjá um 4 ára barn og þrif frá ágúst/sept. '97 í 1 ár. Skrifið á frönsku/ensku til Famille Flury, Ch.des Glysenes 8, 1170 Aubonne, Suisse. Fax: 0041 218 088 170.________ Bflstjóri oq afgreiðslustúika (helst vön) óskast í hlutastörf 3-4 kvöld í viku. Verða að vera á eigin bifreið. Gott fyrir skólafólk. Verða að geta byrjað stras. Simi 552 2399 eftir kl. 12._______ Fyrirtæki óskar aö ráða vanan sölu- mann. Góð laun og starfsaðstaða í boði. Ath., aðeins einstaklingur með haldbæra reynslu og hæfni kemur tíl greina. Simi 588 0220 og 897 4490. Oss vantar til samstarfs hávaxna, geðþekka konu, skynsama og ein- hleypa. Enskukunnátta. Skriflegar uppl. með mynd sendist DV, merkt „Reyklaus 7153. Trunaður.___________ Svarþjónusta DV, sfmi 903 5670. Mínútan kostar aðeins 25 krónur. Sama verð fyrir alla landsmenn. Ath.: Ef þú ætlar að setja smáauglýs- ingu i DV þá er siminn 550 5000.______ Bifreiðastjórafélagiö Frami auglýsir eftír lögmanni í 40% starf. Nánari upplýsingar eru í síma 568 5575 milli kl. 15 og 18 á morgun, sunnudag. Einstæður faðir með 6 ára strák óskar eftir „au pair, 16-19 ára, þarf helst að vera vön. Svör, helst með mynd, sendist DV, merkt „au pair 7161. Gullsól óskar eftir starfskrafti við afgreiðslu og þrif. Vaktavinna, 70-100% starf. Framtíðarstarf. (ekki sumarst.) Uppl. í síma 896 4544. Snyrtifræðingur óskar eftir vinnu, margt kemur til greina, helst í snyrti- vöruverslun. Svör sendist DV, merkt „HH-7155". Sölufólk óskast tíl að selja geisladiska í símasölu og/eða göngusölu á daginn og á kvöldin. Góð sölulaun í boði. Upplýsingar í síma 5116070. Veitingahúsið Glóðin í Keflavík óskar eftír að ráða matreiðslumann, pitsu- bakara og starfsfólk í sal. Uppl. í síma 4211777 nk. mánudag. Óskum eftir að ráöa gröfumenn og meiraprófsbílstjóra nú þegar. Miku vinna fram undan. Upplýsingar í síma 557 7039.______________ Óskum eftir að ráða sölumenn tíl að selja og kynna fatnað í fyrirtækjum og á heimilum. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 80471. Óskum eftir starfsfólki í eldhús, grill og uppvask vegna mikilla anna. Upplýsingar á Hard Rock Café föstudag og laugardag, kl. 14-16. Handflakarar óskast hjá fiskverkun í Hafnarfirði. ðllum svarað. Svarþjón- usta DV, sími 903 5670, tilvnr. 80870. Vanir járniðnaöarmenn óskast strax í Hafharfjörð. Nánari upplýsingar í símum 898 1200 og 893 7105. Veitingastaður í Hafnarfiröi óskar eftir bflstjorum og pitsubökurum. Upplýs- ingar í síma 565 2525 milli kl. 13 og 17. Óska eftir starfsfólki til ræstingastarfa strax, á kvóldin (verktaka). Svarþjón- usta DV, sími 903 5670, tilvnr. 80450. Óska eftir starfskrafti f sauöburð, reynsla æskileg. Uppl. í súna 483 3609 eftirkl. 19. Hyundai H-100 '96 til sölu, talstöð og mælir geta fylgt. Uppl. í síma 897 1464. Vanur tækjamaður óskast. Upplýsingar í síma 565 0877. K Atrinna óskast 20 ára nemi á 4. ári á tölyubr. lönsk. f Rvk óskar eftír vinnu. Ymsu vanur. Margt kemur til gr. Góð tölvukunn- átta og reynsla af tónlist, t.d. þáttag. f/útv. S. 554 5146/898 8653. Arnþór. Bifreiöarstióri, vanur akstri dráttar-, vöru- og kranabfla, svo og vanur ýms- um þungavinnuvélum og viðgerðum, óskar eftir vel launuðu starfi hjá traustu fyrirtæki. Sími 568 1691. Tvítug stúlka óskar eftir vinnu. Vön afgreiðslustörfum. Hefur unnið á leik- skóla. Er með ensku- og vélritunar- kunnáttu. Upplýsingar gefur Guðrún £ síma 565 7201 og 565 7282. Eg er 24 ára gömul, nemi við KHÍ, reglusöm og áreiðanleg og bráðvantar sumarvinnu. Ég tala ensku og frönsku og bý yfir ágætis tölvukunnáttu. Er mörgu vön. Uppl. í s. 587 3753 e.kl. 17. 26 ára ábyraur fjölskyldumaður, með 3 stig frá Vélskóla íslands, óskar eftír framtíðarstarfi í landi. Meðmæli ef óskað er. S. 567 0227 e.kl. 18. Sigurður. 38 ára bilamálari og bflasmiður óskar eftír vinnu við bflamálun. Er vanur bflamálun. Getur byrjað strax. Svarþj. DV, simi 903 5670, tílvnr. 80864. Rafverktakar. Óska eftír samningi við rafvirkjun. Hef lokið burtfararprófi frá Iðnskólanum i Reykjavík. Uppl. í síma 561 3449. Guðmundur. Tvær hörkuduglegar konur óska eftir ræstingarstarfi. Erum vanar og samviskusamar. Hafið samband í síma 897 6606. *r SveH Láttu drauminn rætast. Vil kynnast konu á aldrinum 25-35 ára sem er heiðarleg, trygg og traust og hefur áhuga á að búa í sveit. Eg er sjálfur búsettur í sveit, er fjárhagslega vel stæður en vantar einhverja tíl að deila sveitarómantíkinni með. Börn eru ekki fyrirstaða. Ég heiti 100% trún- aði. Gríptu tækifærið og sendu svar tilDV,merkt„R-7158". Dugleg 15 ára stúlka, vön hrossum og flestum dýrum, óskar eftir vinnu í sveit, ekki við barnapössun. Upplýsingar í síma 472 1275. 14 ára, duglegur strákur óskar eftir að komast út á land í sumar og gæta barna. Er vanur. Uppl. í síma 567 6362. Ráðningarþjónustan Nfnukot óskar eft- ir duglegum, hressum ráðskonum til sveitastarfa. Uppl. í síma 487 8576. Tveir dugleqir drengir óska eftir vinnu á sveitabæ (helst á sama stað). Uppl. í síma 565 0181. Ráðskona óskast á sveitaheimili í sumar. Uppl. í síma 565 2037. %nS"WWUfA AM#*'l 11> Tapað ¦ fundið Kvenmannsúr, gull með blárri skíí'u, tapaðist mið. 30. apr., Landspítalinn - miðbær. Skilvís finnandi hringi í sfma 5613252 eða 560 1415. Fundarlaun. Vinátta Intemational Pen Friends útvega þér a.m.k. 14 jafnaldra pennavini frá ýms- um löndum. Fáðu umsóknareyðublað. I.RF., box 4276,124 Rvík. S. 8818181. Ýmislegt Smáauglýsingadeild DVer opin: virka daga kl. 9-22, laugardaga kl. 9-14, sunnudaga kl. 16-22. Tfekið er á móti smáauglýsingum til kl. 22 til birtingar næsta dag. Ath.: Smáauglýsing í helgarblað DV þarf þó að berast okkur fyrir kl. 17 á föstudag. Síminn er 550 5000. Smáauglýsmgasúninn fyrir landsbyggðina er 800 5550. Erótík & unaösdraumar. • 3 myndbandalistar, kr. 1.500. • Pvc & leðurfatalisti, kr. 600. • Tækjalisti, kr. 750. • Blaðalisti, kr. 600. • CD ROM fyrir PC & Macintosh. S. 462 5588. Burðargjald greitt. Internet www.est.is/cybersex/ Romeó & Júlfa. • USA tækjalisti, kr. 750 m/sendk. • Evrópu tækjalisti, kr. 550 m/sendk. • Undirfatalisti, kr. 550 m/sendk. • PVC-fatahstí, kr. 650 m/sendk. • Allir myndahst., kr. 1.500 m/sendk. Pantaðu í s. 553 1300 milli kl. 10 og 20. Erótfskar videomyndir, blöð, tölvu- diskar, sexí undirföt, hjálpartæki. Frír verðlistí. Viö tölum íslensku. Sigma, P.O. Box 5, DK-2650 Hvidovre, Danmark. Sími/fax 0045-43 42 45 85. Brandaralfnan 904-1030! Hefurðu próf- að að br. röddinni á Brandaralínunni? Lesið inn brandara eða heyrið bestu mömmu- og ljóskubrandarana! 39,90. Skólanám/Fjamám: Samrpr., námsk., prófáf. framhsk.: ENS, ÞÝS, SPÆ, STÆ, EðL, DAN, SÆN, ÍSL, ICE- LANDIC. Námsaðst. FF, s. 557 1155. Tattoo, Þingholtsstrætí 6. Sími 552 9877. Visa/Euro. ¦r*K einkamAl V Enkamál Láttu drauminn rætast. Vil kynnast konu á aldrinum 25-35 ára sem er heiðarleg, trygg og traiist og hefur áhuga á að búa í sveit. Ég er sjálfur búsettur í sveit, er fjárhagslega vel stæður en vantar einhverja tíl að deila sveit^mantíkinni með. Börn eru ekki fyrirstaða. Ég heití 100% trún- aði. Gríptu tækifærið og sendu svar tilDV,merkt„R-7158". 904 1100 Bláa Ifnan. Stelpur! Þið hring- ið í 904 1666, ýtíð á 1, svo á 1, hlustið og veljið þann eina rétta. Einfalt! Fullt af spennandi fólki. 39,90 mín. 904 1400 Klúbburinn. Vertu með í Klúbbnum, fullt af spennandi, hressu og lifandi fólki allan sólarhrínginn. Hringdu í 904 1666. 39.90 mín. 904 1666 Makalausa Ifnan. Ef þú kynn- ist þeim ekki með því að tala vio þá fyrst, hvernig þá? Hringdu núna, fullt af góðu fðlM í síma 9041100.39,90 mín. Date-Lí nan 905 2020. Fyrir fólk í leit að félagsskap. Nyjar upplýsingar birtast í Sjónvarpshandbókinni. 905 2020 Alvöru Date-lína. (66.50 mín.) Rómantíska Ifnan 904-1444! Hér fá allar konur svör. Sjálfvirk, örugg og þægileg þjónusta fyrir fólk sem þorir. Rómantíska línan 904-1444 (39,90 mín). Viltu kynnast konu/mannl? Hef fjölda manns á skrá. 10 ára reynsla. Uppl. í sírna 587 0206. Venjulegt símaverð. Pósthólf 9370,129 Reykjavík. MYNDASMÁ- AUGLYSINGAR Amerísku heilsudýnurnar Sofðu vel á heilsunnar vegna Betridýna Betrabak. Svefn & heilsa ^ ••••• ^d Listhúsinu Laugardal Sími: 581-2233 Ath.! Heilsukoddar f úrvali. Brúðukörfur og bamakörfur með eða án klæðningar, stólar, borð, kistur, kommóður og margar gerðir af smá- körfum. Stakar dýnur og klæðningar fyrir barnakörfur. Rúmfbt og klæðn- ingar fyrir brúðukörfur. Tökúm að okkur viðgerðir. Körfugerðin, Ingólfs- strætí 16, Rvík, sími 551 2165. Sorpkassar! Vandaðir kassar utan um sorpið, úr gegnvarinni furu. Verð á tvöföldum kassa 24.000 kr., flutningur innifalinn. Uppl. i sima 464 2267. Viltu bæta útJitið, þrekið, auka kraftinn, prenna þig eða byngja? Var að fá send- ingu af ceatine-protínum, aminósýrum o.fl. bætiefnum. uppl. f sfma 896 3123 og 587 3123. Jóhann'_________________ Til sölu gámar, ál og stál, 20 og 40 feta. Flutningsmiðlunin Jónar hf. Sími 535 8080, fax 535 8088. oWtmHil/)^ '9 'Q, &l Smáauglýsingar 550 5000 *~
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.