Fréttablaðið - 29.01.2010, Blaðsíða 51

Fréttablaðið - 29.01.2010, Blaðsíða 51
FÖSTUDAGUR 29. janúar 2010 7 Nudd Sælunudd 844-0253 Whole body massage. Frábært nudd, fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 5015 & 849 3242. Whole body massage. S. 849 5247 Spádómar Steinunn 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Opið 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Dulspekisíminn 908-6414 Símaspá og draumaráðningar. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! Veisluþjónusta FYRIR VEISLUNA Leigðu borðbúnaðinn fyrir þorrablót- ið, árshátíðina, fermingarveisluna eða hvaða veislu sem er í Leigumarkaði BYKO Mikið úrval af diskum, glösum bollum og hnífapörum. Leigjum einnig út borð, stóla og veislutjöld. Nánari upplýsingar hjá LM BYKO í síma: 515- 4020 Rafvirkjun KEYPT & SELT Til sölu Er leiðinlegt að ryksuga ? Auto Cleaner elskar það og þú slakar bara á! Auto Cleaner sér um heimilisþrifin á meðan þú nýtir tíman í annað! Fer sjálfkrafa í hleðslustöð. Þú stillir tímann á þann tíma sem þú vilt að hún byrji að þrífa. Verð 27.800.- algengt verð hjá samkeppnisaðila 49.000.- Þú sparar 21.200.- ! Mótorsport ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum www.motorogsport.is Er með hjónarúm til sölu. Tvo 90cm rúm frá Betra Bak, tempur dýnur og rafmagn. 7 ára gamalt. Nánari uppl. í s. 860 4306. Gefins Gömul eldh.innrétting m. blöndt./raf- tækjum og vask fæst gefins ef þú tekur niður og flytur sjálfur. S. 664 1115 & 824 2600. Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568. Óskast keypt Kaupi gull ! Ég Magnús Steinþórsson gull- smíðameistari kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi af fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13, Verið velkomin KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Óska eftir 30-100t bát til leigu sem allra fyrst. Þarf að vera með haffæri og veiðileyfi. Skoðum öll tilboð. Uppls. Birna-8205453 oskar@kaeliafl.is Hljóðfæri Dúndurtilboð! Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakkinn með poka, strengjasett og stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/pikup, innbyggður tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól, auka strengja- sett og e Media kennsluforrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Vélar og verkfæri Óska e. að kaupa not. en í lagi: hand- sláttuvélar og sláttuorf. Nán. uppl. í síma 866-0471. 20 OG 40FETA GÁMAR TIL SÖLU. VERÐ 50-250000+VSK EFTIR STÆRÐ OG ÁSTANDI. 8240672 Til bygginga Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verktakar. Allar vörur á 50-70% afslætti. Nánar á http://www.lettmot.is Verslun HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í ÞYNGDARSTJÓRNUN! Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 772 1035 Katrín 699 6617. Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk. Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. ER ÞYNGDIN VANDAMÁL? Taktu af skarið og kynntu þér hvernig ná má varanlegum árangri með Herbalife. Einar, Dr. matvælavfr. 8942741. Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf og þyngdarstjórnun. Einstaklingar og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla. is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com NÝTT NÝTT NÝTT DREAM OASIS NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862- 0941. J. B. HEILSULIND Tilboð 2 fyrir 1 Skrúbb, heitur pottur og nudd kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð- anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, snyrting, næringar, vítamín og heilsu- ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn- um. Pantarnir 445 5000. Velkomin. Gott nudd - good massage. S. 844 0329 & 843 9975. Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og óléttubekkir. Upplýsingar í S: 891 6447 Óli Þjónusta Er andlega orkan á þrotum? Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, verkjum og streitu. Tímapantanir Guðrún 695 5480. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið SKRÁNING Á HANDVERKSNÁMSKEIÐ Gler Tiffany’s 1.-2.2. Perlufestar 3.2. Víravirki 4.&11.2. Brýnsla 8.2. Tálgun 9.-10.2. Steinaskart 12.2. Silfurleir 13.- 14.2. Hnífagerð 15.-18.2. Skráning & uppl. s:5551212 Handverkshúsið Szkola angielskiego English4Polish ul. Hátún 19 kolo Hlemmuru zaprasza na wieczorne kursy, tel. 8933089 HEIMILIÐ Dýrahald 30-60% afsláttur af öllum gæludýrum og gæludýravör- um. Fiskó Dalvegur 16A S:564-3364. Papillon tík til sölu. Heilsufarskoðuð, örmerkt, með ættbók frá HRFÍ. Sjá nánar á www.aiminghigh.is eða í s. 692 7949. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www. leiguherbergi.is Til leigu Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir miðsvæðis Gott verð og traust þjón- usta. Nánari upplýsingar á www.leigui- budir.is Íbúð til leigu. 203 kóp 142 fm2, 4 her- bergja íbúð. Laus eftir samkomulagi. Uppl. í s:772-8328. Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í s. 866 7511. Alla virka daga. Herb. í miðbænum Rvk. Húsgögn fylgja. Leiga 30þ. Uppl. í s. 895 0482 e. kl. 16. Gott 16 fm herb. til leigu í Hlíðunum. S. 892 2095. 4 herb íbúð í Fossvogi til leigu, reiklaust og reglusamt fólk kemur til greina, s. 863 8080. Tapað / Fundið 320i E90 Nýskráður 02/06, ekinn 37 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 3.390.000 BMW 207 S16 1.6 HDi Nýskráður 03/08, ekinn 18 þ.km, dísil, 5 gírar. Verð kr. 2.450.000 PEUGEOT GOLF 1,6 TRENDLINE Nýskráður 03/04, ekinn 99 þ.km, bensín, 5 gírar. Verð kr. 1.390.000 VOLKSWAGEN RAV-4 Nýskráður 05/01, ekinn 138 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 1.290.000 TOYOTA OUTLANDER Nýskráður 2003, ekinn 98 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 1.290.000 MITSHUBISHI CIVIC 1.8 LS Nýskráður 03/07, ekinn 47 þ.km, bensín, 6 gírar. Verð kr. 2.250.000 HONDA ACCORD 2.0 SPECIAL EDITION Nýskráður 01/08, ekinn 22 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 2.790.000 HONDA MEGANE II BERLINE 1.6 Nýskráður 07/07, ekinn 23 þ.km, bensín, 5 gírar. Verð kr. 1.890.000 RENAULT Bílakjarnanum Eirhöfða 11 Sími 551 7171 www.bernhard.is Opið laugardaga milli kl. 11:00 og 16:00 Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum á www.bernhard.is/notadir Blaðberinn bíður þín Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24 alla virka daga frá kl. 8-17. ...góðar fréttir fyrir umhverfið Blaðberinn...
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.