Fréttablaðið - 01.04.2010, Blaðsíða 37

Fréttablaðið - 01.04.2010, Blaðsíða 37
FIMMTUDAGUR 1. apríl 2010 3 EINSTAKUR BÍLL M.BENZ C 32 AMG V6. Árgerð 2003, ekinn AÐEINS 68 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR,LEÐUR,NÝ SUMARDEKK. Verð 3.980.000. Rnr.242806. EINSTAKT TÆKIFÆRI JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED V8. Árgerð 2001, ekinn AÐEINS 72 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. Verð 1.580.000. Rnr.242808. TOPP EINTAK M.BENZ ML 230. Árgerð 1998, ekinn aðeins 102 Þ.KM, BENSÍN, 5 GÍRAR. EINN EIGANDI. Verð 1.680.000. Rnr.113307. SUBARU LEGACY WAGON GL 4WD. Árgerð 2003, ekinn 102 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. Verð 1.290.000. Rnr.123462. HAGSTÆTT LÁN TOYOTA YARIS TERRA. Árgerð 2004, ekinn 89 Þ.KM, BENSÍN, 5 GÍRAR. Verð 990.000. Áhvílandi lán kr.800.000.- afb.28.þ á mán. Rnr.123591. SAAB 9-3 TURBO. Árgerð 2006, ekinn AÐEINS 36 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR,LEÐUR. Verð 2.490.000. Rnr.242904. Bílalíf Klettháls 2, 110 Reykjavík Sími: 562 1717 Opið virka daga 10-18 laug. 12-16. www.bilalif.is Skráðu þinn bíl núna með mynd á bilfang.is ef það gerist þá gerist það hjá okkur! Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 www.bilfang.is BMW 530i 11/2002 ekinn 116 þ.km sjálfsk. Hálfleður Verð 1.990.000.- staðgr. Mjög fallegt og gott eintak Diesel.is Kletthálsi 15, 110 Reykjavík Sími: 578 5252 http://www.diesel.is Netbílar.is Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur Sími: 588 5300 http://www.netbilar.is M.BENZ CL 500. Árgerð 2003, ekinn 95 þ.km, 306 hö, sjálfskiptur. Verð 6.490.000. #280003 - Bíllinn er í saln- um og þráir að komast út í vorið að aka með sönnum áhugamanni! OPIÐ LAUGARDAG kl. 11:30-15:00 HYMER ERIBA NOVA S 680. 06/2007, kojuhús með skemmtilegu fyrirkomu- lagi. Verð 4.840.000. #280666 - Húsið er á staðnum og er nánast klárt í útileguna! Óskum eftir ferðavögnum á skrá, það er vaxandi eftirspurn! OPIÐ LAUGARDAG kl. 11:30-15:00 PONTIAC FIREBIRD TRANS AM. Árgerð 1980, ekinn 51 þ.mílur, Hrikalega falleg- ur bíll sem alla bílaáhugamenn langar í! Raunhæft tilboð óskast #281487 - Bíllinn er í salnum í góðum hópi glæsi- vagna, líttu við! OPIÐ LAUGARDAG kl. 11:30-15:00 Bílalind Funahöfði 1, 110 Reykjavík Sími: 5808900 Hlökkum til að sjá þig :) www.bilalind.is LINCOLN MKZ. Árg. 2007, nýja útlitið. ek. 66 þ.km, BENSÍN, Sjálfsk. TILBOÐ ÓSKAST Rnr.127193 Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 www.hofdabilar.is Range Rover Sport SE V8 dísel , árg.2008, ek. 8þús.km, 273 hö, sjálfsk, leður, lúga, krókur, Stór glæsilegur umboðsbíll hlaðinn búnaði, Ásett verð 10900þús.kr!bíllinn er á staðnum 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu GULLMOLI TIL SÖLU Ford Explorer árg. 1998 4.0L 33“ breytt- ur. Ekinn 160.000 km. Uppt. vél ekin 35.000 km. Nýskoðaður og tilbúinn í ferðalagið. Bíll í mjög góðu viðhaldi. Sami eig. sl. 8 ár. Verð 850.000.- Uppl. Í síma 861 3727. M.BENZ C180. Ár.10/98. Ek.178.000þ. km. Sk.2011. Sjalfsk. Góður bill. Verð 680þús. S: 690 0104 698 3441. 250-499 þús. Tilboð 320 þús Ford Escort árg.‘ 98, ek. 160þús nýsk. ‚11 sumar og vetrardekk. Verð 320þús. Uppl. s. 659 3459. Toyota Corolla árg ‚98 Corolla árg. ‚98, ekinn 174þús. bein- skiptur, ný skoðaður, sparneytinn og góður bíll, tilboðsverð aðeins 290 þús. Uppl. í s: 659-9696. Renault clio árg. 01. Ný uppgerður, ek 110þ. Heilsársdekk. Verð 300 þús. S.8676141 Toyota Corolla Wagon 9/99, ek 179þ, 5g 1,6 vél. Margt nýtt, treim, br. ofl. 420 þ. 892 5157. Bílar óskast Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565. Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 20- 200 þús. Sími 615 1815. Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar, á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl. í s. 896 6744. !!! 0-200þús staðgreitt !!! Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, skoða allt. Hringdu í síma 659 9696. Óska e.að kaupa Skoda Octavia árg. 2000 eða yngri. Uppl. í s:866 0471. Corolla, Yaris eða Avensis óskst Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821- 2545. Jeppar Galloper til sölu, 7 manna. Ek. 319 þús. V. 400 þús. S. 698 2917. Pallbílar Ford 150 Lariat 2007 g Einn með öllu, ekinn 48 þús., 35“ breyttur, 20“ felgur, pallhús, kvoða í palli. Verð aðeins 4,5 millj., skoða öll skipti. Nánari uppl. í síma 694 5441. Sendibílar Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206. Hópferðabílar Til sölu Reno Master 17 manna árg 2009, ek. 12 þús. Rafmagnsskiptur. Toppbíll. Uppl. í s. 892 3102 Húsbílar Fíat Joint Z 480,árgerð 2007, ekinn 14.000 km. Mjög fallegur bíll, Verð 8.100.000. sími 898 2111. Mótorhjól Vélsleðar Polaris Fusion 900 árg. 2005 ek. 3000km. Race belti, brúsagrind yfir- breiðsla. V. 790þ. S. 773 5421. Kerrur Innanmál: 105x84x32 cm - heildar- þyngd 350 kg - burðargeta 277 kg - dekk 8“ Páskatilboð kr. 52.000.- Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.lyfta.is Tjaldvagnar Óska eftir Tjaldvagni eða Fellihýsi. Má vera í lélegu ásigkomulagi. Verðhugmynd: 100.000.- s. 899-2789. Vinnuvélar Lyftarar Körfubílaleigan. Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 metrar. Sala og leiga. S. 893 3573. Bátar Til sölu skemmtibáturinn Hafgola III. Birchwood TS 37 feta 1987 mótel sem er staðsetur Alcudía Mallorca. Báturinn er með 2 nýjum 240 HP Yanmar vélum og öllum nýjum siglingatækj- um. Svefnpláss fyrir allt að 8 manns. Báturinn er til sölu í einu lagi eða í 6 hlutum og þar af eru 4 hlutar til sölu. Áhugasamir geta haft samband með tölvupósti: rafael@isl.is Handfærarúllur BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 553 3311 www.sjo.is Strandveiðibátur 5.93m Stk., Gps, dýptamælir, björgunarbátur, 25 hö. Yanmar vél, er með haffærisskirteini. Verð 2.900 þús. Uppl. í síma 840 9339. Strandveiðibátur til sölu. Glæsilegur bátur. Hafið samband við sölumann. Safir Skipasala. WWW.SAFIR.IS Til sölu 17 feta Shetland hraðbátur m/ 40 hö. utanb. mótor. Uppl í s 844 0478. Óska eftir slöngubát m/ eða án mót- ors. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 6793. Hjólbarðar Dekkjavélar Affelgunar og Ballancevélar, einnig tveggjapósta bílalyftur. S: 696-1050 okspares.os@simnet.is 14“ og 15“ á felgum 4 og 5 gata Toyota Low Profile 225/45/17 S. 616 2716. 4 stk. 175/65 14“ á Corolla felgum á 20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 20þ. 4 stk. 175/70 13“ á Accent felgum á 20þ. 2 stk. 195/65 15“ á 5 gata álf. á 15þ. 3 stk. 175/70 13“ á álf. á 15þ. 4 stk. 175/70 13“ á 15þ. Uppl. í s. 896 8568. Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði. Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Þjónusta
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.