Morgunblaðið - 29.05.1971, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 29.05.1971, Blaðsíða 14
EL 14 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 29. MAl 1971 /'. 1 : 1 ÞAÐ, sem fyrst og fremst vekur athygli þess, sem ferðast um byggðir Reykja neskjördæmis, er fjöl- breytni. í rauninni má skipta kjördæminu í þrennt: búskaparhéruðin í Masfellssveit, Kjalamesi og Kjós, þéttbýlið á höfuð- borgarsvæðinu og útgerð- arstaðina á Suðurnesjum. Þetta eru þrír ólíkir heimar. Fólkið í þessum þremur hlutum kjördæm- isins hefur mjög ólíkra hagsmuna að gæta og við- horf þess þar af leiðandi mjög mismunandi. Fram- bjóðendur í Reykjaneskjör Þessa mynd tók Sveinn Þormoðssom af frambjóðendum Sj álfstæðisflokksins í Beykjanes- kjördæmi, út á Álftonesi sL suiinudag. Talið fra vinstri: Oddur Andrésson, Ólafur G. Ein- arsson, Matthías Á. Mathiesen, Elín Jósepsdóttir, Axel Jónsson, Oddur Ölafssom, Sverrir Júlíusson, Sigurgeir Sig-urðsson, Ingvar Jóhannsson og; Benedikt Sveinsson. „í>að er f allegt í Grindavík, þegar vel veiðist" dæmi verða að vera jafn- vígir á vandamál landbún-. aðarins, sjávarútvegsins og hins nýja þéttbýlis. Á. sunnudaginn var héldu frambjóðendur Sjálf stæðisflokksins í Reykja- neskjördæmi enn af stað og fóru um syðri byggðir kjördæmisins, ásamt mök- um sínum og nokkru öðru fylgdarliði. Verður hér á eftir greint frá því helzta, sem fyrir augu bar. .FLUGVÖLLUB EK FASINNA" Að þessu sinni var lagt af stað frá Garðaholti snemnia á sunniudagsmorgni, en í fé-. lagsheimilinu þar var saman kominn stór hópur forustu- manna Siálfstæðisflokksins úr Garðahreppi og Bessa- staðahreppi. Steinar J. Lúð- viksson, íþróttafréttaritari Morgunblaðsins, sem jafn- framt er formaður Sj'álfstæð- isfélagsins 1 Garðahreppi, hafði orð fyrir heimaimönn- um, Steinar er nýr maður I forustuliði Siálfstæðisflokks- ins í Garðahreppi, en hann hefur um langt skeið starf- að við Morgunblaðið og reynzt iafnvígur á skrif um íþróttir, stiórnmál og bók- menntir. Síðan ræddu þeir Ölafur G. Einarsson, sveitarstióri í Garðahreppi og Eyþór Stef- ánsson, oddviti í Bessastaða- hreppi, um þau viðfangsefni, sem við blasa í þessum hrepp um og það vakti sérstatoa at- hygli, að þeir lögðu baðir raka áherzlu a, að flugvalargerð á Álftanesi, stór eða smiá, kæmi alls ekki til greina. Er bersýnilegt, að umræður um flugvöli á Álftanesi hafa kom ið miklu róti á hugi manna í Bessastaðahreppi og vakið andstöðu í Garðahreppi, Kópavogi og Hafnarf irðL Seg ir mér svo hugur um, að þarna verði ekki byggður fflugvöMur án þess að til veru legra átaka komi. Ólafur G. Einarsson, skip- ar þriðja sæti á lista Sjálf- stæðismanna í Reykjaneskjör dæmi. Spurningin er sú, hvort hann verður uppbótaþingmað ur eða kjördæmakosinn. Ól- afur hefur verið sveitarstjóri í Garðahreppi á miklum upp- gangistímum þessa sveitar- félags, og hann skýrði okk- ur frá þvt, að á síðustu ár- um hefðS f jölgað i hreppnum um h um 150—180 manns á ári. Næsta stóra verkefni þeirra Garðhreppinga er bygging íþróttahúss, sem hefst í næsta mámuði, og verður það svip- uð bygging og risin er á Sel- tjarnarnesi. Kvaðst sveitar- stjórinn vonast tiL að bygg- ingartíminn yrði ekki miklu meira en ár. Ólafur ræddi sér staktega um flugvaMargerð á Alftanesi og kvaðst telija hana mestu fasinnu og að í eitt skipti fyrir öll yrði að kveða niður hugmyndLr um hana. Eyþór Stefánsson, oddviti Bessastaðahrepps, ræddi flug vaMarmálið mjög itarlega. Hann sagði, að þetta flugvall armái hefði staðið sveitarfé- lagi sínu fyrir þrifum í 6 ár. Hinn 22. janúar sl. hefði hreppsnefndin fengið upp- drátt að skipulagi Bessastaða hrepps, en það hefðu orðið sveitarstjórninni mikil von- brigði, að flugvðllur hefði ver ið teiknaöur þar inn. Sveitar- stjórnin hefði mótmælt harð- lega flugvallargerð I Bessa- staðahreppi, eins og hún hefði affltaf gert og hefði ágreiningi milli hreppsins og skipulagsstjórnarinnar verið vlsað til úrskurðar ráðuneyt- is. Það er hroMvekjandi fyrir okfcur að sjá þennan flugvöM á teikningum og móðgandi, sagði Eyþór Stefánsson og áreiðanlega fá Kópavogur og Garðahreppur sama ónæði og við. „Það er nauðsynlegt fyrir okkur í Bessastaðahreppi, að endir verði bundinn á þetta mái með öllu." t „HÖFUBSTAO BEYKJANESKJÖBDÆMIS" Frá Garðahreppi var ekið til Hafnarfjarðar og rakleitt til Sjálfstæðishússins í Hafn- arfirði, þar sem helztu framá menn SJálfstæðisflokksins í Hafnarfdrði tóku 4 móti fram bjóðendunum. Ég hef hatft nokkuð náin kynni af hafn- firzkum Sjáiltfstæðismiönnum 9íðasta áratuginn eða svo, og þeir hafa jafnan komið mér fyrir sjónir sem dáOItið frá- brugðnir Sjálfstæðismönnum annars staðar á landinu. Kjarninn í hópi hafnfirzkra Sjálfstæðismainna er mjög sterkur. Þeir halda jafnan uppi mjög ðtulu félagsstarfi, eru samhentir, gera hlutína öðru visi en aðrir og baráttu hugurlnn og harkan að mörgu leyti meiri en maður kynnist annars staðar. Astæð an er fyrst og fremst sú, að Sjálfstæðismenn í Hafnar- firði hafa í fjóra áratugi háð mjög harða baráttu við Al- þýðuflokksmenn og vinstri öflin. Þessi barátta, hefurver ið mun harðari en i Reykja- vík, en svipar til þeirrar bar- áttu, sem háð var á Isafirði fyrr á árum og hefur óhjá- kvaamilega sett sitt svipmót á Sjálfstæðismenn í Hafnar- firði I Sjálfstæðishúsinu hafði orð fyrir. Hafnfirðinguim Egg ert Isaksson formaður fuli- trúaráðsins í Hafnarfirði og bæjarfulltrúi. Hann sagði okk ur m.a. fra því, að hitaveita væri eitt brýnasta hagsmuna máil Hafnfirðinga um þessar munddr, og hefði víðtæk rann sókn farið fram á heitavatns- svæðinu í Krísiuvík. Eftir glsesilegar móttökur i Sjálfstæðishúsinu var ekið um Hafnarfjörð undir leið- sögn Eggerts Isakssonar og gengið upp á Hamarinni, en þaðan er útsýni akaflega fag urt yfir Hafnarfjörð. Eins og allir vita, sem til Hafnarf jarð ar hafa komið er bæjarstæði Hafnarfjarðar eitt hið feg- ursta á landinu og nú er ekki aðeins svo, að Hafnarfjörð- ur sé fallegur bær, heddur tel ég óhætt að fullyrða, að ekk- ert bsejarfélag á landinu sé i jafnmiklum uppgangi, sem Hafnarfjörður um þessar mundir. Atvinmullif er þar með miklum blóma, og bygg- ingarframkvæmdir miklar. Vafalaust á álverið í Straums- vík sinn þátt í þessari miMu grósku, en stjórnarforusta SJálfstæðismanna I bæjar- stjórn Hafnarfjarðar á sl tveimur kjörtimabMum, lagði þó fyrst og fremst grundvöM að þeim blómatlmum, sem Hafnifirðingar búa nú við. Nú kveðjum við „höfuðstað Reykjaneskjördæmis" sagði einhver, þegar ekið var frá Hafnarfirði og þótti sumum nóg um A VATNSLEYSUSTBÖNDINNI Frá Hafnarfirði lögðumvið leið okkar suður á Vatns- leysuströnd, og við Stóru- Vatnsleysu slóst í hópinn Sæ mundur Þórðarson, bóndi, út- gerðarmaður og aflakóngur. Hann hefur verið virkur þátttakandii i starfi SJálf- stæðismanna i Reykjaneskjör dæmi og átti m.a- sæti á fram boðslista ftokksins á sl kjör- timabili. Hann skýrði okkur frá bæjarnöfnum og því sem fyrir augu bar, meðan ekið var suður í Voga, en þar tók á móti hópnuTn Guðmundur Björgvin Jónsson, formaður Sjalfstæðisfélagsins i Vatns- leysustrandarhreppi. Hann hafði frá ýmsu að segja. Hafnarframkvæmdir eru veigamestar fyrir íibúa Voga- og Vatnsieysustrandarhrepps, og Guðmundur Björgvin sagði okkur, að í janúarmán- uði sl. hefðu verið gerðir út jafnmiargir netabátar og frá Hafnarfirði. Frystihúsið i Vog um veitir mikla atvinniu, en aðrir sækja vinrau til Kefla- vítour og upp á Keflavikur- flugvoM. Auk frysfihússins eru tvö önnur riskvinnslufyr- irtæki í Voguim. 1 Vatnsleysustrandarhreppi haLfa þeiir eigin rafvedtu en kaupa rafmagnið að. Guð- mundur Björgvin sagði, að læknisþjónustan væri á heimsmiæiMkvarða í Vatns- leysustrandarhreppi, þarværi enginn heimilislæknir og þeir gætu hringt í þá lækna, sem þeim sýndist og þeir kæmu að vörmu spori. 1 hreppnum eru nú sjð ný ibúðarhús í byggingu. DBAUGUB A STAPA Þegar við höfðum skilið við Vatnsleysustrandarhrepp, tðk Ingvar Jóhaninsson, fram kvæmdarstjóri, sem skipar 5. sæti á framboðslista Sjálf- stæðisflokksins í Reykjanes- kjordæmi, við leiðsögninnii og um leið og ekið var framhjá Stapa, sagði Ingvar, að sög- ur hermdu, að á Stapa væri draugur, sem fyrir hefðikom ið, að heft hefði för þing- manna á Suðurnes. Viðstadd- ir tóku þetta sem áminningu Suðurnesjamanna um, að þingmenn kjördæmisins mættu gjarnan sjást oftar þar suður frá. 1 Ytri-Njarðvík er fyrirhugað að hefja fram- kvæmdir við íþróttavöiil til þess að skapa betri aðstöðu til iþróttaiðkunar. Síðar um daginn var kom- ið i hið glæsiiega félagsheim- Mi Stapa í YtrL-Njarðvik, þar var saman kominn hópurfor svarsmanna Sjáliflstæðitsfi'>kks ins í Ytri-Njarðvík og hafði Ingólfur Aðalsteinsson, veður fræðingiur orð fyrir þeim með an frambjóðendur og aðrir gestiir þágu kaffiveitingar í Stapa. „KEFLAVfK EB FALLEG UNDIB SNJÓ" 1 Keflavik snæddu ferða- langarnir hádegisverð ogþar tóku helztu forystumenn Sjáifstæðisflokksins í Kefla- vlk á mðti þeim, en Tómas Tðmasson, lögfræðingur, for- seti bæiarstjornar var þar i fyrirsvarL Um ferðdna tU Keflavikur og raunar tii Sandgerðis einnig verður efeki rætt, án þess að nefna þátt Sverris JúMussonar^ a.t- þingilsmanns, í þeim heiinv sðknum. Það var einstaklega ánægju legt að aka um Keflavík, þar sem Sverrir Júlíussoa þekk- ir hverja þúfu, ef svo má að orði komast. Við hvert ein,- asta hús við aðalgötu Kefla- víkur voru bundnar minning- ar, sem rifjuðust upp fyrir Sverri, þegar við ókum ura Keflavík undir leiðsögn hans. Hann er alveg ótrúlega fróð- ur um sögu Keflavikur, þá sem átt hafa þátt í að byggja þennan bæ upp, ættmenni þeirra og fjölskyldur. Sama sagan var, þegar komið var til Sandgerðis, en þar starf- aði Sverrir á sínum yngri ár- um. Við stóðum á bryggjunni i Sandgerði og hlýddum á Sverri segja frá löngu liðii- um dögum, og ég hygg að ég mæli þar fyrir munn alira þeirra, sem þátt tóku í þesa- ari "frambjóðendaferð, að það hafi kannski verið einna akemmtUegustu augnablikin í ferðinni að hlýða á Sverri Júlíusson segja okkur frá Keflavík og Sandgerði fyrr á árum. Sverri finnst Keflavik fall- eg, en alveg sérstaklega finnst honum Keflavik falieg undir snjó, að því er hann «agði okkur í þessari eftir- minnilegu ferð um æskuslóð- ir hana. f GARÐINUM Ekki er lengi dvalizt á Suð umesjum, er í ljós kemur, að vinsamlegur rígur ríkir milli sveitarfélaganna á Suð- urnesjum. Það mátti glöggt heyra, þegar Finnbogi Björna son úr Garðinum lýsti fyrir okkur leiðinni frá Keflavík út í Gerðahrepp. f Garðinum sagðl Finnbogi Bgörnsson okkur, að væru 16 fiskverkunarstöðvar og 14 bátar eru gerðir þaðan út. TJtálutningsverðmæti sjávar- afurða í Garðinum nam á sl. ári um 400.000.00 kr. á hvert mannsbarn I þessu sveitar- félagi og gefur það nokkra hugmynd um þýðingu Gerða hrepps í sjávarútvegi okkar og útflutningsframleiðslu. Af hálfu heimamanna hafði Jón Ólafsson skóla- stjóri orð, þegar konv ið var saman í félagsheimil- inu í Garðinum, en Björn Finnbogason, oddviti Gerða- hrepps spurðist fyrir um var- anlega vegagerð mMli ver- stöðvanna á Suðurnesjum, sem tengir þau Keflavikur- veginum eða Reykjanesbraut- inni, sem svo er köMuð, þetta er eitt heizta áhugamál Suður nesjamanna og af skiljanleg- um ástæðum. Glfurlegtr fisk- flutningar á vörubMum fara fram frá verstöðvum á Suður nesjum tM fiskvinnslustöðv- anna annars staðar á þessu avæði. Og það gefur auga leið, að vondir vegir draga mjög úr gæðum hráefnisins. Matthias Á. Mathiesen upp- lýsti, að á vegaáætlun fyrir árið 1971 og '72 væri áætlað að verja 8 mMljónum króna tU verkfræðilegs undirbún- ings vegna varanlegrar vega- gerðar á þessu svæði, og er þá aðaltega átt við Grinda- vSkurveg, Sandgerðisiveg og Garðskagaveg. Matthías lagði áherzlu á, að hann teldi þetta etoM einkamál þessara sveitarfélaga á Suðurnesjum, heldur hagsmunamál allra byggðanna við Faxaflóa, Framhald á bls. 19.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.