Morgunblaðið - 15.03.1973, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 15.03.1973, Blaðsíða 4
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 15. MARZ 1973 KÍLÁLKIUW & 'ALURÍ' 22-0-22* RAUÐARÁRSTÍG 31 BILALEIGA CAR RENTAL íf 21190 21188 14444^25555 H^ bílai WJUFMff LALEIGA-HVEFISGOTU 103 ] 14444 _? 25555 FERDABÍLAR HF. Bilaleiga — sími 81260. Tveggja manna Citroen Mehari. Fimm manna Citroen G.S. 8—22 manna Mercedes Benz hópferSabílar (m. bílstjórum). HOPFERÐiR Til leigu í lengri og skemmri ferðir 8—34 farþega bílar. Kjartan Ingimarsson, símar 86155 og 32716. Málflutníngsskrifstofa Einars B. Guðmundssonar, Guðlaugs Þorlákssonar, Guðmundar Péturssonar, Axel Einarssonar AOalstræti 6, III. hæð. Sími 26200 (3 línur). NÓTAREFNI frá AL. FISKERNES REDSKAPSFABRIK — Noregi fyrirtiggjandi í totlvðru- geymslu. 210/12 3600x960 MS 210/15 3600x960, 1000x500 MS 210/18 1000x500 MS 210/36 1000x500 MS 210/54 1000x500, 1000x300 MS terylene rétt- og rangsrwjið bekkir og fl. J seifur hf. STAKSTEINAR Uppmælingar- aðallinn Mikil ólga er nú í röðum Alþýðubandalagsins vegna ræðu, sem Þröstur Ólafsson, hagspekingur Magnúsar Kjart anssonar, flutti á umræðu- fundi kommúnista fyrir skemmstu. Er launafólk inn- an flokksins í þungu skapi vegna þessarar ræðu og telur að ómaklega hafi verið ráðizt á leiðtoga sína fyrir það eitt, að meta meira hagsmuni launa fólks í landinu en lífdaga nú- verandi ríkisstjórnar. f ræðu sinni fór Þröstur hörðum orðum um Ieiðtoga Alþýðubandalagsins innan verkalýðshreyfingarinnar. — Sérstaklega voru þó Eðvarði Sigurðssyni ekki vandaðar kveðjurnar. Hann var talinn í fararbroddi þeirra manna, sem prédikiiðu sjálfsarðrán verkalýðshreyfingarinnar og þau samtök, er hamn veitir forstöðu fengu hið sérkenni- lega nafn Kröfugerðarsam- bandið í munni þessarar mál- pípu iðnaðarráðherrans. Eru þeir Ðagsbrúnarmenn heldur þykkjuþungir út af þessari nafngift og má mikið vera, ef þeir verða Alþýðubandalaginu jafn bóngóðir framvegis og áður fyrr. Þá réðst Þröstur harkalega á Jón Snorra Þorleifsson, for- mann Trésmiðafélagsins. Af- staða Jóns Snorra í efnahags- málum var Þresti tilefni margra nafngifta og að end- ingu klykkti hann út með því að segja, að Jón Snorri væri helzti Ieiðtogi uppmælingar- aðalsins á fslandi. Ekki hafði marxistinn lengi legið í jötu hins opinbera er hann tók upp svipað viðhorf til verka- lýðsstéttanna og skoðana- bræður hans handan járn- tjaldsins. „Stjórnar- andstaða" ríkis- stjórnarinnar Vísitölufrumvarp ríkis- stjórnarinnar er lagzt til svefns á Alþingi. Ráðherrarn- ir Og ritstjórar Tímans hafa slag í slag klifað á því undan- farna daga, að „stjórnarand- stæðingar" hafi stöðvað þetta frumvarp og þar með sýnt í raun hve óþjóðhollir þeir eru. Þessar kenningar hafa komið mönnum mjög á óvart. Hing- að til hafa menn talið, að rik- isstjórn, sem kæmi efeki fram máltim vegna atbeina stjórn- arandstöðunnar, ætti þegar í stað að tygja sig úr stjórnar- ráðinu. En þessi „ríkisstjórn" situr sem fastast og starir í forundrun á verffbólguna, sem breiðir sig yfir allt þjóðlífið. Engu er líkara en „rikisstjórn- in" hafi gert sér vonir um, aS verðbólgan myndi stöSvast af eigin hvötum og „rikisstjórn- in" þyrfti ekki að gera annað en taka við þökkum þjóðar- innar. Og nú er komið í ljós, hver þessi stjórnarandstaða er, sem hefur stöðvað öll hin nauð- synlegu frumvörp rikisstjórn- arinnar. Tíminn og Þjóðvilj- inn eru tekin til við að ráðast af miklum þunga á Björn Jóns son og aðra leiðtoga verkalýSs hreyfingarinnar fyrir að neita „ríkisstjórninni" um að bjarga eigin skinni á kostnaS hinna lægst launuðu. í upphafi stjórnartímabilsins lét „ríkis- stjórnin" óspart í ljós þá skoð- un að latmafólkið í landinu væri í raun tilverugrundvöllur stjórnarinnar. AIHr menn sjá, að aðstaða „ríkísstjórnarinn- ar" er í hæsta máta undarleg og snúin, þegar hún er farin að líta á tilverugrundvöll sinn sem helzta þránd i götu „góð- verka" hennar. spurt og svarad Lesendaþjónusta MORGUNBLAÐSINS Hringið i sima 10100 kl. 10—11 frá mánudegl Hl föstudags og biðjið um Lesendaþjónustu Morg- unblaðsins. RETTUR HINNA LAUSRADNU Jakob Ó. Pétursson, Akur eyri, spyr: ,,Er ekki til eitthvað, sem heitir „starfsmat" á vegum hins opinbera, eða einhver að- ili, sem gætir réttar „lausráð inna" ríkisstarfsmanna, sem virðast hafa sömu skyldur og fastráðnir, en ekki sambæri- leg réttindi, hvað þá launa- kjör?" Kristján Thorlacius, for- maður B.S.R.B., svarar: „Það er rétt, sem fram kem ur í fyrirspurninni, að „laus- ráðnir" rikisstarfsmenn njóta ekki sömu launa og réttinda og fastráðnir. Hér er um nokkur hundruð starfsmanna að ræða. Bandalag starfsmanna rík- is og bæja hefur lengi kraf- izt jafnréttis við fastráðna fyrir þessa menn, um kaup og kjör. Krafan um samnings- rétt og önnur réttindi fyrir þá er meðal þess, sem mest áherzla er lögð á af hálfu B.S.R.B. við endurskoðun lagaákvæða um réttarstöðu opinberra starfsmanna, sem nú er unnið að. Flestir þessara starfs- manna eru félagsmenn í aðild arfélögum B.S.R.B. eða hafa rétt til þess." AHSTABA SKÓLASKVLDRA BARNA f STRJALBÝLI Björgvin Þóroddsson, Haga landi, Þistilfirði, spyr: „1. Eiga börn á skóla- skyldualdri (7—9 ára), sem ekki eiga kost á skólavist í heimahéraði, rétt á skólabók um ókeypis að einhverju eða öllu leyti, þegar foreldrar greiða námsbókagjald? Ef svo er, hvar eiga þau að fá þær bækur? 2. Hvenær má gera ráð fyr ir, að börn í strjálbýli fái svipaða kennslu og börn í þéttbýli?" Birgir Thorlacius ráðu- neytisstjóri, svarar fyrir hönd menntamálaráðuneytis- ins: „1. Þau börn, sem um er spurt, eiga að fá námsbæk- ur Ríkisútgáfunnar ókeypis fyrir atbeina þess skóla, sem i umdæmi þeirra er. Þess skal getið, að námsbókagjald er ekki lengur greitt. Það var fellt niður með lögum árið 1971. 2. Grunnskólafrumvarpið, sem nú liggur fyrir Alþingi, stefnir að þessu marki." NEYÐARSÍMSTÖÖ Einar Sigurðsson, Safamýri 46, spyr: „Stmstöðin á Kirkjubóli, Langadal, Norður-Isafjarðar- sýslu, þjónar bæjum landssím ans við ísafjarðardjúp. Er ekki skylda landssímans, ef allar linur slitna bæði til Reykjavíkur og ísafjarðar að útvega símstöð þessari neyð- arstöð i neyðartilvikum." Póst- og símamálastjóri svarar: „Svarið við spurningunni er neikvætt. Dæmi eru þó til, að neyðartalstöð hafi verið sett upp sem varasímasam- band, en á mörgum stöðuni eru aðstæðua- slíkar, að erfitt er að ná sambandi við nokkra viðskiptastöð Pósts og síma. Hins vegar er unnið að þvi eftir því sem fjárhagsgeta og heimildir leyfa, að leggja nið- ur gamlar og viðkvæmar stauralínur en leggja í þeirra stað jarðsíma eða radíólínur og auka þannig rekstrarör- yggi stöðvanna." I.ÖGBOBIN ELLILAUN SKERT? Guðbrandur Benediktsson frá Broddanesi spyr: „Er dregið frá lögboðnum ellilaunum aldraðs fólks sem svarar tekjum, er hlutaðeig- andi fær greiddar, t.d. eftir- laun og greiðslur frá styrkt- arsjóðum stéttarfélaga?" örn Eiðsson, upplýsinga- fulltrúi Tryggingastofnunar ríkisins svarar: „Fullan lögboðinn ellilíf- eyri kr. 7.244.00 á mánuði fá allir óskertan, sem náð hafa 67 ára aldri og hafa átt lög- heimili hér á landi a.m.k. 40 almanaksár frá 16 til 67 ára aldurs. Samkvæmt lagaákvæðum um lágmarkslífeyri (tekju- trygging) sem tók gildi 1. ágúst 1971 hljóta tekjulausir elli- og örorkulífeyrisþegar ákveðna upphæð að auki kr. 3.956,00 eða samtals 11.200 á mánuði. Til að skýra málið frekar er rétt að koma með dæmi. Ef tekjur bótaþegans eru kr. 2.000.00 á mánuði eru þær dregnar frá tekjutrygging unni og hann fengi 7.244.00 plús 1.956,00 samtais kr. 9.000.00 frá Tryggingastofn uninni. Það sama gildir um eftirlaun og greiðslur úr styrktarsjóðum stéttarfélaga, þær eru einnig dregnar fra tekjutryggingunni. Lðgboðinn ellilífeyrir hjóna, sem bæði eru á ellilíf- eyrisaldri er kr. 13.039.00 á mánuði og full tekjutrygging kr. 7.121,00 samanlagt kr. 20.160,00. Að lokum skal þess getið, að þessar upphæðir hækka um 12% frá 1. apríl n.k." SLADE virðast nú einna helzt líklegir til að taka öll gömlu plötusölumetin frá Bítuniim. Nýjasta litla platan þeirra, „Ctim On Feel The Noize" seldist á rúmri viku í 300 þúsund eintökum í Bret- landi og rauk auðvitað beint upp í efsta sæti vinsældalist- ans. Var salan eftir 12 daga kiimin upp í 50 þúsund eintök á dag. Hljómsveitin mun hefja hljómleikaferð um 18 stórborgir meginlands Evrópu í næstu viku og síðan tekur við önnur Bandarikjaferð þeirra og á eftir henni kemur fyrsta Ástralíuferðin. — 0 — ELTON JOHN þarf ekld að kvarta: Nýjasta stóra platan hans, „Don't shoot me, I'm only the pia.no player", er í efsta sæti á vinsældalLstum stórra platna bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum! _ o — DAVID CASSIDV var vænt- anlegur til Manchester í Bret- landi i gær eða fyrradag til &1 hefja hljórnleikaferoalaff um Bretland. Hann hefur að undanförnu ferðazt um meg- inland Evrópu í sömu erind- um og hefur ekld ferðazt á dónalegan hátt: Hann hefur ferðazt i Caravelle-einkaþotu, sem hann leigir, og með hon- um hefur verið 50 manna fylgdarlið, hljómsveit, rótarar, og alls kyns fylgifiskar. Hann ætlar ekki að taka neina áhættu í Bretlandi — þvi að hann hef ur sína eigin öryggis- verði og tvær þyrlur mimu sjá um að flytja hann og hans fólk UI hinna ýmsu staða, þar sem hann á að skemmta. Kann hefur nú tilkynnt, að hann muni hætta sem aðal- stjarna í Partridge-f jölskyldu- sjónvarpsþáttunum innan tið- ar — líklega i þann mund er -þeir koma í Lslenzka sjónvarp- ið, ef það fær þá yfirleitt. David Cassidy — einkaþota og þyrlur. í

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.