Morgunblaðið - 15.03.1973, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 15.03.1973, Blaðsíða 14
14 MORGUNHLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 15. MARZ 1973 Sextugur; Harry Frederiksen f ramkvæmdastj óri HARRY Frederiksen, fram- kvœmdastjóri Iðnaðardeildar sambandsins, er sextugur í dag. Trúi hver, sem trúa vill. Mér finnst það hafi verið i gær, að ég byrjaði að vinna hjá honum fyrir 23 árum, er Iðnað- ardeildin hafði verið nýstofnuð og við sátum tveir einir starfs- menn deildarinnar í litlu her- bergi í Sambandshúsinu. Þegar ég hugsa til þessa tíma er mér fyrst og fremst þakk- læti i huga. Þakklæti, fyrir natni hans og þolinmæði að kenna mér óhörðnuðum ungl- ingi að vinna. Harry er sannkallaður „gentle- man" í þess orðs fyllstu merk- ingu. Harry fæddist í Reykja- vik þann 15. marz 1913, sonur Age M. C. Frederiksen vélstjóra og konu hans Margrétar Hall- dórsdóttur. Árið 1927, 4. október, hóf hann störf hjá SlS og hefur hann starfað þar óslitið siðan, fyrir utan tvo vetur er hann stundaði nám i Samvinnuskói- Viðræður Dana og Grikkja að hef jast AÞENU 10. marz — NTB. Fulltrúar Danmerkur og Grikk- lands munu innan tíðar hefja viðræður um að koma á eðlileg- um stjórnmálasamskiptum milli tandanna að nýju. Var þetta til- fcyunt í Aþenu í dagr. Þegar her- foringjastjórnin tók völdin í Grikklandi árið 1967, kvöddu Danir heim sendiherra sinn, og hefur sendiráðsritari síðan veitt f forstöðu danska sendiráðinu i Aþenu. Nofckruim dögum áður höfðu Danir tjáð sig fúsa til að sam- band landamna kæmist í eðlitegt horf. anum. Hann var fyrsti inn- heimtustjóri SlS, en vann lengst i útflutningsdeild Sambandsins þar til hann tók við stjórn Iðn- aðardeildar er hún var stofnuð 1. jan. 1949. Síðan Harry tók við stjórn Iðnaðardeildar, hefur iðnaður Sambandsins eflzt stórkostlega, svo vægilega sé til orða tekið. Vakandi og sofandi hefur hann hlúð að óskabarni sinu, íslenzk- um iðnaði. Harry er kvæntur Margréti Jónsdóttur, Hjartarsonar, bónda á Saurbæ í Vatnsdal. Hún hef- ur verið bónda sínum stoð og styrkur í hans mikla starfi og trú mín er sú, að áhugihennar á islenzkum iðnaði hafi verið Harry mikil og örvandi lyfti- stöng. Margrét og Harry eiga tvö mannvænleg börn, óskabörn, Ólaf og Guðrúnu. Ég og fjölskylda mín sendum Harry og fjölskyldu hans hug- heilar kveðjur á þessum tíma- mótum og óskum þeim alls hins bezta. Hjðrtur Eiriksson. *^^£?fg| HAPPDKÆTTI DAS 1 efri deild mælti forsætis- ráðherra fyrir lögum um Happdrætti E>valarheimilis aldraðra sjómanna. Lögin fela í sér þá breytinigu eina, að heimild DAS til happdrættis verði framleingd um 10 ár, en happdrættið hefur nú starfað i 19 ár. Vegna pess að gerðar hafa verið nokkrar breyting- ar á lögum um happdrættið á liðnurn árum, þótti rétt að flytja laigafrumvarp um happ- drættið i heild nú. BYGGING OG REKSTUR DAGVISTUNARHEIMILA Frumvarp að lögum um byggingu og rekstur dag- heimila var til annarrar um- ræðu i efri deild í dag. Til máls tóku Ragnar Arnalds, Þorvaldur Garðar Kristjáns- son og Auður Auðuns. Um- ræður snerust einkum um kosbnaðarskiptii<ngu ríkis og sveiitarfélaga við rekstur og byggingu dagheimilanna. LOÐNA TIL BRÆDSLU Frumvarp til laga um loðnu ti'l bræðslu var afgreitt til þriðju umræðu i efri deild. TU máls tóku Bjarni Guð- björnsson og Tómas Árnason, en i ræðu hans kom m.a. fraim, að nú hefðu veiðzt 330 þúsund lestir af loðmu. Af- urðaverð þessa afla væri um 2200 millj. kr. ctflutningsgjald af sjAvarafurdum Lagafrumvarp um útflutn- ingsgjald af sjávarafurðum var afgreitt tii þriðju um- ræðu með breytiingum, sem sjávarútvegsnefnd lagði tii. Breytingin felst m.a. i þvi, að veitt er heimild til að endur- greiða útflutningsgjald aí þurrkuðum saltfiski vegna þeirra erfiðleika, sem nú eru á að láta enda ná saman í saltf iskf ramlei ðsl unn i. DVALARHEIMILI ALDRADRA Pétur Sigurðsson mælti fyr- ir breytingartililögum, sem hann flytur ásamt Sverri Her- mannssyni við frumvarp til laiga um dvalarheimili aldr- aðra, er málið var til þriðju umræðu í neðri deild. Ná þess- ar breytingatillögtir til nær allra greina lagafrumvarps- ins. Pétur gerði grein fyrir þvi, hvers vegna tillögurnar komu fram svona seint, en við fyrstu umræðu hafði hann dvalizt erlendis, en verið veð- urtepptur er önnur umræða fór fram. Magnús Kjartansson, heil- brigðisráðherra, kvaðst vera andvígur flestum breytingatil- lögunum, en sagðist myndu gera nánar grein fyrir því síðar, þar sem hann þyrfti að vera við jarðarför. Var málinu siðain frestað. FRAMKVÆMD EIGNARNAMS Ellert B. Schram mælti fyr- ir tveimur breytingatilögum við lagafrumvarp um fram- kvæmd eignarnáms. Flutti Ellert ítarlegt mál um fram- kvæmd eignarnáms og um þau markmið, sem helzt þyrfti að hafa í huga í því sambandi. Benti hann og á, að á þessu þingi hefðu komið fram ým- is lagafrumvörp, sem gengju gegn eignarréttimum, svo sem frumvarp um Lyfjastofniun og frumvarp um breytiingu á orkulögum. Breytingartillögur Ellerts Sohram gera fiftfl fyrir að felld verðd niður 3. mgr. 12. greinar frumvarpsins og 14. grein frumvarpsiins. 1 3. mgr. 12. gr. segir: Þegar fasteign eða hhiti fasteignar er tekinm eignarnámi, getur matsnefnd ákveðið að eignar- namspola verði bætt tjðn hans að einhverju eða öllu leyti með fiasteiign eða hluta fast- eigniar, sem eignarnemi get- ur ráðstafað. 14. grein gerir ráð fyrir að matsnefnd geti heiimilað eignarnema að taka umráð verðmætis eignarnámi, þó að mati sé ekki lokið. Segir og að komi fram krafa um tryggingu fyrir væntanilegum bótum skuU eignarnemi setja hana. Greinar þessar taldi Ellert B. Sohram ganga gegn meg- in markmiði frumvarpsins um vernd eignarréttarins. Ólaifur G. Einarsoin var ekki sammála þessari skoðun og taldi hann þessar tillögur, sem og frumvarpið allt, ti'l bóta frá því sem nú er í lög- um. Ágúst Einarsson skrifar frá Pýzkalandi: „Hvernig getum við hjálpað ykkur?" Eldgosið í Vestmannaeyjum hefur vakið töiuverða athygli hér í Þýzkalandi. Einkum fyrstu daga gossins birtu fjöl- mörg dagblöð æsifrásagnir frá Heimaey. Ýmis dagblöð og tima rit hafa þó fjallað um gosið á málefnalegan hátt. Aðrir fjöl- miðlar, svo sem sjónvarp og hljóðvarp, hafa verið furðan- lega hljóðlátir í sambandi við fréttaflutning af gosinu. Ofan- ritaður átti eftirfarandi viðtal við Ilse Weitzel, sem búsett er í Hamborg. Ilse Weitzel hefur alltaf haft mikinn áhuga á ls- landi og dvaldist þar meira en eitt ár fyrir nokkrum árum. Hún er gift Hans Weitzel, þýzk um kvikmyndatökumanni, sem gert hefur fjölmargar myndir um Island og íslenzk málefni, sem sýndar hafa verið i þýzka sjónvarpinu og víðar. Hún gjör þekkir því þýzka sjónvarps- heiminn, og er ekki sízt fróð- legt fyrir íslendinga að kynn- ast skoðunum hennar varðandi eMgosfrétt'.r í þýzkum fjölmiðl utn. Hver voru viðbrögð almenn- Inga í Þýzkalandi, þegar fréttir bárust af erosin? Þetta kom eins og reiðarslag yfir þá Þjóðverja, sem hafa einhver kynni af íslandí og þekkja til aðstæðna í Vest- mannaeyjum. Við finnum djúpt til með Vestmannaey^ng'jm, svo og með öllum landsmönn- um og viljum gera allt, sem i okkar valdi stendur, til að hjálpa þeim, sem misst hafa allt sitt. Hins vegar er ekki hægt að segja, að viðbrögð þorra almennings hafi verið mikil, þvi að mjög lítið hefur ver'.S skýrt frá gosinu í sjón- varpi og hljóðvarpi. Hvaða astæður eru fyrir því, að svona lítið hefur verið birt um g-osið í þýzkum f jölmiðlum? fslenzk yfirvöld gerðu erlend um biaðamönnum mjög erfitt fyrir. Það var mjög erfitt, raun ast óframkvæmanlegt, fyrir er lenda blaðamenn að fá leyfi til að fara til Vestmannaeyja t;l að taka myndir og skrifa frétta frásagnir af gosinu. 1 öðru lagi virðist íslenzka sjónvarpið liggja mjög á öllum kvikmynd- um, sem gerðar hafa verið. Mér er persónulega kunnugt um fjölda blaðamanna frá Þýzka- landi, sem hættu við Islandsför þegar fréttist um þessa erfið- leika. Teljið þér, að þessi afstaða íslending-a hafi haft neikvæð áhrif á fjársöfnun til hjálpar Vestmannaeyingum? Tvimælalaust. Við vc-rðum að taka tillit til þess, að venja er í Þýzkalandi að hvetja til fjár- söfnunar í sjónvarpi vegna nátt úruhamfara. Einung's tvisvar til þrisvar sinnum birtust frá- sagnir af gosinu í fréttum sjón varpsins, vegna þess að ekkert myndefni fékkst fré Islandi. — Ekkert tækifæri hefur þvi gef- izt til að skýra fyrir almenningi framþróun og afleiðingar goss ins og hvetja almenning til al- mennrar fjársöfnunar. Þetta hefur verið mikið áfall fyrir Is- lendinga, því að almenningur í Þýzkalandi er mjög örlátur, þegar um náttúruhamfarir í öðrum löndum er að ræða. Einu safnanirnar eru þær, sem ís- landsvinafélögin hafa staðið fyr ir meðal félagsmanna sinna. Hvað er að segja um Rauða krossinn í þessu sambandi? Ég talaði persónulega við Rauða krossinn i Hamborg og spurðist fyrir um skipmlagða fjársöfnun til Vestmannaey- inga. Þar var mér tjáð, að beiðni um slíka fjársöfnun yrði að koma frá íslenzka Rauða krossinum til aðalskrifstofu Al þjóða Rauða krossins, sem síð- an myndi senda þessa beiðni til hinna einstöku deilda. Rauða krossinum í Hamborg var ekki kunnugt um slíka beiðni um skipulagða fjársöfnun. Hefur verið reynt að fá myndefni frá islenzka sjón- varpinu "m gosið? Já. Tvær mjög vinsælar sjón Ilse Weitzel: „Mér er þetta óskiljanlegt" varpsdagskrár vildu birta þætti um gosið og sýna þá kvikmynd ir um leið. í þessum þáttuim átti að hvetja til fjársöfnunar og birta númer á bankareikn- ingi, sem almenningur gæti lagt inn á. Það var sent telexskeyti til íslenzka sjónvarpsins og beð ið um myndir. Ekkert svar barst. Þetta var ítrekað með öðru telexskeyti, en engu var svarað. Mér er þetta gersam- lega óskiljanlegt. Almenningur i ÞýzkalancU er því tiltöliilega illa upplýstur um gosið og afleiðingar þe*s. Já, við vitum, að sjónvarp nær til mun fleiri manna en biöð, og þó að ýmis dagblöð hafi birt öðru hvoru hálfgerð ar æsifréttir um gosið, þá eru vandamál íslendinga alls ekki nægilega skýrð. Ekki er að efa, að fréttir af gosinu hefðu t.d. skýrt mjög hinn réttmæta mál stað Islendinga í landheligismál inu. Almenning í ÞýzJkalandi vantar upplýsingar um þessar náttúruhamfarir og um islenzk málefni. Við erum reiðubúin að styða Islend'nga á allan hátt í þessum þrengingum, en hvern- ig getum við hjálpað, ef við fáum ekki tækifæri til þess?

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.