Morgunblaðið - 08.07.1973, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 08.07.1973, Blaðsíða 25
MGRGU**BLA©fö,, SUHNXJt>AGtm & *ð*á-Wf& 25 1200 Eyjabörn voru skyndilega skólalaus H*nn 24. janúar í vetur stóðu aHt í eiinu 1200 börm frá Vestrnamnaeyjum, á aldr- inum 7—17 ára gömul, uppi skólalaus og S ókunmu um- hverfi. Síðari hluba vetnar var þeim svo skfipt niður á 100 skóla, eitt til 50 börn í hverj vun. ASeims í Hveragerði var komið upp sérstökum barma- skóla fyrir 100 börn í sund- laugarhúsinu og kenndu þeiim 8 Vestmannaeyjakeninarar. 1 ReykjaVík voru aðeins barna prófsbörniin og bekkir gagn- fræðaskólans sér. Annars blönduðust börnim í skölana. Þetta var milkl og skyndileg breyting á högum og lífí svo margra barma. Og nú að lokn um vetri, leituðum við eftir fregnum hjá Reyni Guðsteins syni, skólastjóra, af því, hvepnig þetta hefði gerig- ið, en hann hittum við í skrif stof unni í Haf narbúðum. — E>að er ákaflega misjafmt, svaraði Reynir, er við lögð- uttv fyrir harvn fyrstu spurn- inguna um það, hvernig Vest- mannaeyjabörnunum hefði vegnað i skólunum. — Það var eins og sum hertust við þetta, en önnur slökuðu á. Oft vegna húsnæðiisvand- ræða, þau höfðu beinliin- is ekkí getað lesið heima. Hér í Reykjavík fengu þau þó lestraraðstöðu i Laugarnesskólanum og Lang holtsskólanum fraim á kvöld og þar voru kennarar tiil að- stoðar. — Einnig höfðum við kenn aira úr Vestmannaeyjutn i skólunum, tiil að veita þeim aðsboð og uppörva, sem erfitt áttu. Mörg barnannia fengu aðrar kenmslubækuir en þau höfðu verið með og hérna voru börn komin lengra á mengjabrautinmi en við í Eyj um. Börnin áttu því sums stað ar í nokkrum erfiðleikum. — Sálrænum erfiðleik- um kainnski? — Nei, ekki bar miikið á þvi. Nokkur voru að vísu undir hamdteöðslu skólasálfræðimgs, en ekki fleiri en heima. Við höfðum sálfræðing, sem kom- í skólann þar á vorin og á miðjum vetri. Nokkur börm fengust ekki- til að sækja skóla. Ein við veittum þá bara heimakennslu — vorum ekk- ert að þröngva þeírn till skóla göngu. Og það gekk ágætlega. Ég held að þetta hafi em- mitt verið mjög mikilvægt, að geta látið kennarama að heim ati fara i skóiana hér, fylgjast með börnunum og ræða við þau og kennara þeirra. Meðal annars vegna þess, hve misjafnlega íljótt börnin fóru í skólann. £>að dreifðist á nokkurt timabil. Fólk vissi ekki hve lengi það yrði á staðnum og var í húsnæðisvandræð- um. Sumum fannst í upphafi vairla taka þvi að láta böm- in byrja í skóla. — Féllu börnin þá inn i bekk ina, sem þau lentu í? — Já, þau virðast hafa gert það. Að vísu urðu smávægi- legir árekstrar í fyrstu, eims og alltaf vill brenna við, þeg ar nýir nemendur kama — Albúnir að kenna í vetur Eiríkur Guðmason er yfir- kennari Barnasköla Vest- mannaeyja. Hanm fór á sín- um tóma með börnin í land tii að koma þeim í skóla þar, en er nú kominn aftur til Vest- manmaeyjia þar sem hann hef ur starfað hjá Timbur- sölunni síðan 7. júní sl. Mbl. kom að máli við Eirik þar sem hann var við vinmu í Timbursölunni og innti hann eftir hvernig skólun Vest mannaeyjabarna yrði háttað næsta vetur. „Það er ennþá óráðið, sagði Eiríkur, en liklega verður krökkunum kormið fyrir í þeiim skólum, sem þau búa næst við. í>að hefur verið tal að um að srtarfrækja hjálp- arstofnun í Reykjavik, sem bæði vœri til að hjálpa sein færum og að gefa upplýsing- ar." Aðspurður, sagðl Eiríkur að það vasri greinílegt að mörg börniin hefðu orðið fyr ir hnjaski við filutningama en þau hefðu þó staðið sig furð aniega vel, enda hefðli alls sbaðar verið tekið vel á móti þeim. í>að sem efeiir var vetr- ar hefði Gagnfræðaskólimin stairfað að mestu sameinaður. Hann hefði fengið inni í Laugarlækjarskólainum og hefði því getað starfað svo tií af fullum krafti. Ein deild 13 ára barna, samtals uim 60, hefði fengið iraii i Langholtsskólanum og jafn mörg í Laugarnesskóla. Þá hefði 90 börnum verið kennt i sundlaugarhúsinu í Hvera- gerði. Yngri börnum hefði hins vegar verið dreyft i ýmsa skóla. Uwi hugsanlegt skólahald i Vestmannaeyjum næsta vet- ur sagði Eiríkur að það byggðist á þvi að hve míkiu leyti atvinnutækin kæmust í gaing. ,,Ef bátarnir róa héðan, þá fylgja þeim netamenn og slippur, þeim fylgja svo fjöl- skyldur, sem kalliar á verzl un og skóta, en það að skól- ar verði starfræktir er eitt af skilyrðunum fyrir að fólk komi aftur. SjáMur geri ég ráð fyriir að vera hér í vet- ur, að öllu óbreytfeu, og ef kennslia verður, eru kennar- þarf ekki gos tii. Skóliaimir og kennarairnir lögðu siig sér- staklega fratn um að liðka tU og táita börnunum finnast þau vera velkomin. Og það ber vissulega að þakka. Þetta var enginn smáhópur sem kom svo skyndilega í þrönga skóla og hefur áreiðanlega valdið erfiðleikum. — Og hvað nú ? — Við höfum vertð að vinna fyrir menntamála- ráðuneytið skýrslu um hve mörg börn verða næsta vet- ur, þar sem hús Viðttagasjóðs verða sett niður, til þess að hægt verði að gera ráðstaf- anir þar. Ætlunin er að flytja lausar stofur þangað sem ástandið er verst, eins og gert hefur verið hér í skólum i Reykjavík. Ekki er áformað að kenina í Vestmannaeyjum næsta vetur. Hefur ekki ver ið reiknað með þvi af f ræðslu ráði, bæjarstjórn eða mennta málaráðuneyti. I>ess vegna hafa Vestmannaeyjakenn- ararnir orðið að leita eftir stöðum annars staðar. t>eir kennarar, sem eru skipaðir, hafa fengið launalaust leyfi í eitt ár, og halda stöðum sín- um. Og þessir skipuðu kenn arar eiga samkvæmt samkomu kugi, sem gert var, að ganga fyrir annars staðar, að öðru jöfnu. Ég gerði tillögu um, að einhverjir þeirra yrðu hér, svo hægt yrði að gripa til þeirra, ef þyrffci, en það er óútkljáð mál, og ég hefi sagt þeim að ieita sér að stöðum. — Eri hvar komið þið sköla stjórarnir iinm í þetta? Þið er uð tveir, er það ekki ? — Jú, ég og Eyjólfur Pálma son. Við varuim hér til ráðu- neybis og skipulagniniga og verðum það. — Og skólahúsiin? Eru þau ekki heil í Eyjuim? — Jú, þau eru heil. Barna- skól'inn er auðvitað iila far- inin, því svo mikið álag var á honum og umferð um hamn fyrstu vikurnar. Siðan var ekkert kynnt þar, og þegar gasið kom þar upp, var hann opnaður, svo þar er allt sót- svart af ösku. En það er ekk ert, sem ekki er hægt að laga. Og gagnfræðaskólimm er í notkun og kyntur. — Og hvað svo, eftir næsta vetur? — Víð stefnum að því að hefja skólana haustið 1974, en ákvörðun um það verður auðvitað ekki tekin fyrr en séð verður fyriir endann á þessu. Ég tel mjög vafasamt að fara með börnin til Eyja meðan einhver gasmyndum er. Ekki þyrfti nema eitt slys til að betra væri heima setið en farið. Húsin verða að vera alveg gaslaus áður eh hægt er að taka áhættu á því. Börn fara um allt. Og ekki er að taka áhættu af þvl. heldur er það lika gífurlegt álag á foreldrana að vera si hræddir, ef börnin hverfa fyr ir húshorn. — Svo þetta hefur yfirleitt gengið vel með börnim í skól unum í vetur? Eirikur Guðnason. armr lífclega flestir eða all- ir reiðubúnir til að koma, ekki síður unga aðkomufólk ið, sem var hjá okkur í vet- ur. Sumir kennaranna eru þó búnir að ráða sig till annarra skóla og getur orðið erfitt fyrir þá að hlaupa þaðan burt á miðjum vetri. Einhverjir fara svo í fram- haldsnám, en kennurum var öllum gefið orlof án launa, þannig að þeir eru enn starfs menn skólanna í Vestmanna- eyjum." E>á sagði Eiríkur að þörf hefði verið á að hafa að minnsta kosti átta kennara lausa, á launum, þannig að auðvelt yrði að gripa til þeirra ef kennsla hæfist í Eyjum, „því ef fóik fer að koma er eins gott að vera við því búton." i>essu er þó enn ósvarað af hálfu menntamáia ráðuneytiisins. „Það getur orðiið erfiðara að reka gagnfræðaskól- ann vegna þess hvað þar er mikii þörf fyrir sérkennslu, en hins vegar er hægt að reka barnaskóla fyrir um 150 börn án sérkenmslu. Nýjar greirnair, eins og t.d. mengi og tungumái gera það þó erfið- ara að Slá samam aldurshóp- um. Skólinn sjálfur er í mjög góðu lagi og getur auð veldlega hýst upprunalegan f jölda, sem var 840 börn." Eiríkur benti þó á nokk- ur vandkvæði, samfana því að hafa börn í Eyjum. Bær- inin væri iila lýstur, hætta væri á gasi, vegna lagfær- inga vsari mikið af opnum skurðum og hraunið væri laust í sér. Aðspurður hvort harm ætt áði að fá til shi fjölskyld- una, sagði Eiríkur að e.t.v. fengi hamn koniuma en dótt- ir þeirra yrði i rnenntaskóla í iandi næsba vetur. Reynir Guðsteinsson, skóla- stjóri. — Já, og það kom ökkor á óvart hve vel þeim gekk i prófunum. Að vísu voru ekki eins margir með glams- einkunn og áður, en árangur inn var alveg víðun- andi. Sums staðar var ekki hægt að kenna aukafög, eins vinnu, en það kom ekki að sök. Sundið vorum við bún- ir með. Við erum yfirlejtt mjög ánægðir með hvernig þetta hefur gengið miðáð við aðstæður. Og ég þakka það fyrst og fremst þvi, hve for- eldrar og kennarar gerðu sér fljótt grein fyrir þvi hvað í húfi var. Og margir lögðu á sig mikla fyrjrhöfn og vinríu þess vegna. — E.Pá. (Viðtaiið var tekið fyriir hálfum mánuði). EF SKÓLAR STARFA KEMUR FJQL- SKYLDAN í verzlun Kaupfélags Vest mannaeyimga hittum víð verzlunarstiórann, Garðar Arason. En Kaupfélagið er eina verzlunin, sem að mestu hefur verið opin síðan gos- ið hófst. „Við opnuðum aftur um mánaðamótin febrúár-marz og ég er búinn að vera hér megnið af tímanum, en við erum tvö, sem vinnum hér í búðinni. Aðspurður um hvort hann hefði gebað haft fjölskylduma hjá sér, sagðist Garðar eiga tvö börn i skóla og þvi hefði það ekki verið hægt. Hins vegar kæmi konan hvenær sem hún ætti stund aflögu. „Ég reyni að hafa þau hjá mér að svo miklu leyti, sem ég get, sn konan er í virenu í Reykjavik. T>au verða þó hér í sumarfríunum okkar og um helgar." Eins og hjá fleirum, sem við töluðum við, ræður sk6Ia hald í Vestmannaeyjum miklu um hvort Garðar reyn ir að fá fjölskylduna tU sim út í Eyjar næsta vetur. „Svo framarlega, sem bæði barna- og gagnfræðaskólinm verða sbarfræktir næsta vet- ur mun ég láta f jölskyldum koma neesta vetur. Það eru skólarnir, sem tefja fyrir því að fólk flytjist till baka. Gos ið spilar þar ekki svo mikið inn í nema þá kannski gas- hættam. Húsið er algjörlega heilt. Það stendur e£st £ eyjunni uppi við flugvöUimtn og þar er aUt graant og fSttt, enda vairð þar svo tál ekk- ert öskufalU."

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.