Morgunblaðið - 20.10.1974, Blaðsíða 47

Morgunblaðið - 20.10.1974, Blaðsíða 47
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 20. OKTÖBER 1974 47 ! Fermingar í dag Fermingarbörn f Neskirkju sunnudaginn 20. oktðber kl. 2. Prestur sr. Frank M. Halldórs- son. Stúlkur: Kristbjörg Olsen, Vesturgötu 46 A. Selma Olsen, Vesturgötu 46A. Sigríður Sóley Kristjánsdóttir, Hjarðarhaga 60. Drengir: Ágúst Már Jónsson, Einimel 12. Árni Einarsson, Granaskjóli 40 Jósteinn Einarsson, Granasjóli 40 Guðjón Kárason, Hagamel43 Jóhannes Bragi Kristjánsson, Lambhól við Starhaga. Fermingarguðsþjðnusta og altarisganga f Arbæjarkirkju, sunnudaginn 20. oktöber kl. 1.30 e.h. Prestur: sr. Guðmundur Þor- Steinsson Fefmd verða eftirtalin börn: Stúlkur: ÁgústavHólm Jónsdóttir, Teigavegi 2 Smálöndum Kristbjörg'Clausen, Hraunbæ97 Drengir: Baldur Kristinn Jðnsson, Torf uf elli 44 Garðar Trausti Garðarsson, Hraunbæ138 Geir Viðir Ragnarsson, Hraunbæ 50 Gestur Ingimar Valgeirsson, Heiðarbæ 10 Helgi Bjarnason, Selásbletti 4B Ferming f Háteigskirkju sunnudaginn 20. okt. kl. 2 (Séra Jón Þorvarðsson) Stúlkur: Asdís Hrund Einarsdóttir Barmahlíð 3 Dagný Björnsdóttir, Drápuhlfð 7 Elfnborg Kjartansdóttir, Bólstáðarhlfð 54 Gróa Stefánsdóttir. Drápuhlíó 8 Guðbjörg Sigurgeirsdóttir, Fornastekk 2 HildurBjörnsdóttir Drápuhlfð 7 Drengir: Emil Jón Ragnarsson, Háteigsvegi 26 Eyjólf ur Kolbeinn Eyjólfsson, Sunnubraut 21, Kópavogi Hinrik Stef ánsson, Drápuhlíð 8 Jón Loftur Árnason, Grænuhlið 14 Karl Sölvi Guðmundsson, Fremristekk 12 Kolbeinn Arngrimsson, Skipholti 34 Sveinn Frímann Bjarnason, Þrastalundi 17, Garðahr. Þorsteinn Þorsteinsson, Gaukshólum 2 Fermingarbörn f Bústaða- kirkju sunnudagínn 20. októ- ber 1974 kl. 10:30. Prestur séra Ólaf ur Skúlason. Stúlkur: Bylgja Björk Guðjónsdóttir, Grundargerði 24 Bryndís Bjarnadóttir, Asbúð 13. Garðahreppi Elín Helga Jóhannesdóttir, Hæðargarði 52 Frfða MarfaÖlafsdóttir, Borgargerði 3 Hafdfs Sverrisdóttir, Tunguvegi 52 Heiða Björk Júlíusdóttir, Asgarði 32 Helga Jóna Grfmsdóttir, Byggðarholti 41, Mosfells- sveit Lilja Hrönn Júliusdóttir, Asgarði 32 Ragna Fanney Oskarsdóttir, Háagerði 17 SigrfðurElínKjaran, . Básenda 9 Sigrún Þorvarðardóttir, Austurgerði 2 Sigurrós Birna Björnsdóttir, Asgarði 27 Þóra Ólaf sdóttir Hjartar, Mosgerði 9 Piltar: Ásgeir Reynisson, Kvistalandi 12 Björgvin Sigurðsson, Grýtubakka 14 Einar Björn Bragason, Þelamörk 64, Hveragerði Garðar Jónsson, Tunguvegi 68 GuðmundurOskar Sígurðsson, Háagerði 18 Hilmar örn Agnarsson, Byggðarenda 2 Hörður Jóhannsson, Háagerði 25 Jðhann Berg Þorgeirsson, Goðheimum 6 Jón Valgeir Rúnar Ölaf sson, Alftamýri 34 Lárus Skúli Jónasson, Meistaravöllum 13 Magnús Guðmundsson, Giljalandi 25 Sigurður Valur Sigurðsson, Ljósalandi 23 Sigurður Þorvaldsson, Ásgarði 107 Sæmundur Ingi Jónsson, Tunguvegi 68 Þórhallur Tryggvason, Vesturbergi 34 Ferming f Kðpavogskirkju sunnud. 20. okt. kl. 14. Prestur sr. Arni Pálsson. Stúlkur Arndis Björg Sigurgeirsdðttir Holtagerði 30 Brynja Asmundsdóttir, Kársnesbraut 117 Fríða Pálmadóttir Háaleitisbraut 37 Rvfk. Sigríður Annna Guðnadóttir Borgarholtsbraut 39 Svandfs Ingimundardóttir. Kópavogsbraut 93 Þorbjörg Guðrún Markúsdóttir Hófgerði 24 Þórey Bjarnadóttir Hrauntungu 9 Piltar Kristján Þorvaldsson Gnoðarvogi 14 Rvík. Reinharð W. Reinharðsson Ásbraut 7 Sigurður Valgeir Jósef sson Holtagerði 60 Þórður Grettisson Borgarholtsbraut 46. Fermingarbörn f Grensássðkn sunnudaginn 20. oktðber kl. 2.00 Anna Þórðardóttir, Skipholti 47 Agústa G. Ragnars, Háaleitisbraut 36 Guðjón Magnússon, Háaleitisbraut 32 Guðrún Hrund Sigurðardóttir, Háaleitisbraut 40 Karl Friðjón Arnarson, Sigtúni 37 Kristín Runólfsdóttir, Espigerði 4 Kári Arngrímsson, Háaleitisbraut 103 Ragnar Friðrik Ólaf sson, Háaleitisbraut 115 Reynir Arngrímsson, Háaleitisbraut 103 Steinunn Sæmundsdóttir, Hvassaleiti 95 Valborg Huld Elísdóttir, Vesturbergi 21 - Ráðningarstofa Framhaldaf bls.20 alltaf nokkur hðpur fðlks, sem er með skerta starfsorku, og hefur stofnunin reynt að greiða fyrir þessu fðlki eftir þvf sem auðið er og haft um það nokkra samvinnu við skrifstofu Endurhæfingarráðs rfkisins. Þá er algengt að aldrað fðlk, sem hætt er störfum vegna aldurs, leiti eftir atvinnu við sitt hæfi og hefur einnig verið reynt að sinna málum þess, sem þð oft er miklum erfiðleikum bundið. A hverju vori leita hundruð skðlanema til Ráðningar- stofunnar eftir atvinnu, og hefur tekizt á sfðari árum f samráði við borgaryfirvöld og hinar ýmsu greinar atvinnuveganna að leysa að mestu úr vanda þessa fðlks. Þá hefur Reykjavlkurborg um áraraðir rekið Vinnuskðla fyrir unglinga á aldrinum 14 til 15 ára og voru t.d. á þessu ári 883 ungl- ingar, stúlkur og piltar, f vinnu á vegum hans. Forstöðumenn Ráðningarstof- unnar haf a verið Gunnar E. Bene- diktsson frá 1. ágúst 1934 til 1955. Ragnar Lárusson frá 1955 til 1971 og Gunnar Helgason frá 1971. Núverandi stjðrn Ráðningar- stofu Reykjavfkurborgar skipa: Ililmar Guðlaugsson formaður, Gfsli Guðnason, Einar ögmunds- son, Jðna M. Guðjðnsdðttir og Barði Friðriksson. — Ritlaun Framhald af bls. 2 sjónvarpi og fleiri gjöld, þar sem greiðsluskylda er viðurkennd fyrír af not hugverka. Stjórnin þakkar þann skilning sem Alþingi sýndi með því að samþykkja greiðslur til höfunda á svonefndu söluskattsfé. Telur stjórnin að fé þetta geti sam- kvæmt eðli málsinsnumiðalltað þrjátfu milljónum, þegar sölu- skattstekjur af bókum eru full- taldar. Væntir stjórnin þess að upphæðin geti hækkað smám saman, unz hún hefur náð sannanlegri söluskattsfjárhæð af bókum. Allt frá því að starfslaunakerfið var tekið upp í sambandi við úthlutun listamannalauna hef- ur það gefið góða raun og orðið beinlínis til þess að bækur hafa verið skrif aðar og önnur listaverk unnin, sem engum þætti gott að vera án í dag. I ljósi þeirrar reynslu sem fengin er af starfs- launum má vfst telja, að verði þau aukin, aukist listræn afköst að sama skapi. Þótt ekki sé mikils að vænta f rá bókaútgefendum í hagsmuna- málum rithöfunda gerir stjórn félagsins þó þá kröfu, að gerður verði rammasamningur við útgef- endur sem tryggi, að ritlaun fari aldrei niður fyrir ^ikveðið lág- mark, sem ákvarðað verði í slíkum samningi. —-BiðsT afsökunar Framhald af bls. 48 inn hafi hagstæðan fjölda nem- enda í árgangi, sem er venjulega um 30. Séu f ærri í árgangi (t.d. 20 eðafærri) eðafleiri (t.d.40—50), eiga bágstaddir nemendur þess skóla engan rétt á hjálp. Þar aó auki bætist, að ekki er hægt að viðurkenna hjálparkennslu, nema svo vilji til, að 12 nemendur séu settir saman i hjálparbekk. Þetta er löghelgun á mismunun milli skóla þéttbýlis og strjálbýlis. Skólakostnaðarlögin verka sem refsilöggjöf á hina smærri skóla úti á landi. Þeim er bannað að hjálpa þeim, sem mest eru hjálp- ar þurfi." Menntamálaráðherra, Vilhjálm- ur Hjálmarsson, og ráðuneytis- stjóri menntamálaráðuneytisins, Birgir Torlacius, sendu 16. októ- ber út svohljóðandi bréf vegna máls þessa: „Fyrir nokkrum dogum var yður send „Skýrsla til fræðslu- deildar menntamálaráðuneytisins um hjálparkennslu í skyldunáms- skólum vorið 1974", samin af dr. Arnóri Hannibalssyni með for- mála eftir dr. Braga Jósepsson, deildarstjóra. Skýrsla þessi var send frá fræðslumáladeild i heimildarleysi og ber ráðuneytið enga ábyrgð á efni hennar, enda fengu ráðherra og ráðuneytisstjóri ekki skýrsl- una í hendur fyrr en hún hafði verið send út. Ráðuneytið biður þá aðila, sem farið er ásökunar- og óvírðingar- orðum um í skýrslunni, af sökunar og endurtekur, að það ber enga ábyrgð á skýrslunni að neinu leyti." — Innbrot Framhaldafbls. 48 stolið. Reynt var að fara inn í skrifstofu Raftækja hf, en þjóf- arnir gátu ekki sparkað hurðinni upp. Þrjár mat- og kaffistofur fengu heimsókn þessa nótt. I Halta hananum Laugavegi 178 var stolið 2000 krónum, auk þess sem eldhúsið var illa leikið eftir heim- sóknina. Stór tómatsósuflaska haf ði verið brotin á miðju gólf i og hafði innihaldið sletzt upp um alla veggi. I Matstofu Austur- bæjar, Laugavegi 116, höfðu þjóf- arnir farið inn um glugga og brotið upp hurðir. Þar var stolið 2500 krónum í peningum og nokkrum gosflöskum. I Kaffi- stofu Guðmundar Sigtúni 3 höfðu 2 rúður verið brotnar, en litlu sem engu stolið. Loks fékk húsið númer 6 við Bolholt heimsókn um nóttina, en þar eru mörg fyrirtæki, enda húsið margar hæðir. Höfðu þjóf- arnir þar farið um allar hæðir, brotið upp hurðir, rótað til á skrif- stofum og leitað verðmæta. Lá ekki ljóst fyrir í gær hve miklu hafði verið stolið. Heimsókn fengu fyrirtækin Ljósvirki, Vélar og verkfæri hf., Fatagerðin Bót, Auglýsingastofan Argus og Ljós- myndastofa Kristjáns Magnús- sonar. Beethoven- tónleikar með Serkin HINN heimsfrægi pfanðleikari Rudolf Serkin kemur hingað til lands I byrjun vikunnar. Hann mun halda eina Beethoventðn- leika á vegum Tðnlistarfélagsins f Háskólabfði n.k. miðvikudag klukkan 21. Ragnar Jónsson forstjóri tjáði Mbl. að Serkin myndi aðeins dvelja hér í 3 daga að þessu sinni, enda er hann á hljómleikaferð. Að sögn Ragnars er þetta 5. eða 6. heimsókn listamannsins hingað, og á hann hér fjölmarga vini og kunningja. Neskirkja Fermingarmessan í Neskirkju i dag er kl. 2 síðdegis og er prestur sr. Frank M. Halldórsson. Berglind Ásgeirsdóttir: Þetta eru ólýðræðisleg vinnubrögð „ÞETTA eru ákaflega ðlýðræðis- . leg vinnubrögð og þau lýsa mik- illi þröngsýni." Þannig fðrust Berglindi Asgeirsdðttur, efsta manni á lista Vöku við 1. desem- bernefndar kosningarnar, I til- efni af þeirri ákvörðun meiri- hlnta kjörstjðrnar að takmarka kosningarétt við þá, sem viðsadd- ir verða almennan stúdentafund i þriðjudagskvöldið. Bergllnd sagði ennfremur: „Með þessu er f raun réttri.verið að koma f veg f yrir, að þeir sem ekki eiga heim- angengt I þrjá til fjðra tfma til fundarsetu á þriðjudagskvöldið, geti neytt atkvæðisréttar sfns." Kosningar til 1. desember- nefndar fara fram þriðjudaginn 22. oktðber n.k. á almennum stúdentafundi, sem haldinn verð- ur þá um kvöldið. Vaka vill hetga 1. desember umræðum um tján- ingarfrelsi og skoðanamyndun og leggur tíl, að Hrafn Gunnlaugsson verði ræðumaður dagsins. Verð- andi vill ræða á þessum degi efnið: Island — þjóðsagan og veruleikinn og fela Þorsteini frá Hamri að flytja aðalræðu dagsins. I frétt frá Vöku, félagi lýðræðis- sinhaðra stúdenta, sem birt var í gær, kemur fram, að í reglugerð um 1. desembernefnd segir, að kjósu skuli á almennum stúdenta- fundi. 1 fyrra var fundurinn op- inn og kosning hófst klukkustund eftir að hann hófst, en síðan stóð kosning yfir í einn og hálfan tíma. Þetta var gert til þess að sem flestir gætu neytt atkvæðisréttar síns, þar sem margir stúdentar eiga ekki heimangengt á slfkan fund, nema stutta stund, eins og segir í frétt Vöku. I fréttatilkynn- ingu félagsins segir ennfremur, að fulltrúar þess í kjörstjórn hafi lagt áherslu á, að þetta fyrir- komulag yrði rýmkað. A það hafi hins vegar ekki verið fallist. Þvert á móti hafi kjörstjórnin þrengt kosningafyrirkomulagið frá þvf sem var í fyrra. Fundar- salnum verður nú lokað tveimur stundum ef tir að f undur hefst. Berglind Asgeirsdóttir sagði í samtali við blaðið i gærdag, að þessi takmörkun á kosningarétti kæmi inn á umræðuefni Vöku, sem væri tjáningarfrelsi og skoð- anamyndun. Nú hefði verið horf- ið frá þvf fyrirkomulagi, sem ver- ið hefði í fyrra, og hún sagðist ekki sjá, hvers vegna ekki mætti tiilka reglugerðina með sama móti nú. Berglind sagðist vilja brýna stuðningsfðlk Vöku til þess að koma á fundinn, þvf að ekki væri unnt að neyta kosningarétt- arins á annan hátt. Aðspurð sagði Berglínd Ás- geirsdóttir, að með þessu fyrir- komulagi væri aðeins gert ráð fyr- ir, að lítill hluti stúdenta ætti þess kost að ákveða umræðuefni á 1. desember. Það væri beinlinis stefnt að því að fáir stúdentar tækju þátt í atkvæðagreiðslu um þetta efni. Berglind sagði, að stúdentar yrðu að fjölmenna á fundinn og styðja Vöku, ef þeir vildii mótmæla slfkum vinnu- brögðum, það væri ekki hægt með því að sitja heima. Þá sagði Berglind, að helstu rök þeirra, sem vildu takmarka kosn- ingaréttinn með þessum hætti væru þau að aðeins þeir sem hlýtt hefðu á málflutning frambjóð- enda á fundi, ættu að hafa rétt til að taka þátt í atkvæðagreiðslu, þeir einir hefðu nægilega þekk- ingu á því, sem um væri deilt. En I þessu sambandi vildi hún leggja áherslu á, að 1. desember væri dagur allra stúdenta, en ekki bara þeirra, sem mættu á einum til- teknum stúdentafundi. Þess vegna ætti að hafa kosningafyrir- komulagið rúmt, þannig að sem flestir ættu þess kost að greiða atkvæði. Berglind Asgeirsdóttir \-2&ÍÍiit&&&>fcPlt!J ¦ ¦%^#miji*$i* ^'l*-i»*^?fi^.:> -.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.