Morgunblaðið - 22.03.1977, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 22.03.1977, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐID, ÞRIÐJUDAGUR 22. MARZ 1977 HAFA SKAL ÞAÐ SEM SANNARA REYNIST Athugasemd frá knattspyrnudeild Ármanns í dagblaðinu Timanum 4 marz sl mátti lesa (eitletraða fyrirsögn: „Ár- menningar að syngja sitt siðasta' á knattspyrnusviðinu. Með þessum orðum geysist iþrótta fréttantan blaðsms fram á ritvöllmn sem vargur í vígahug, líkastur verkfæri annars aðila, ekkert skal til sparað, stór orð og fullyrðingar sitja i fynrrúmi, frekari heimilda er ekki leitað, höggið skal af riða en um afleiðmgar er ekki spurt „Kollegt' hans á Þjóðviljanum iklæð- ist sama leiguham 16 marz sl.. og nú skal fullkomna verkið, hvergi er dregið 'af, llnurnar dregnar skarpan og bani heillar deildar búinn staður og stund Miklir menn erum við Hrólfur minn! Það var ekki ætlun okkar i Knatt spyrnudeild Ármanns að bera tíma- bundna erfiðleika og ágreining við fyrrv form deildannnar á torg, en hjá þvi verður þvi miður ekki komist eftir æsisknf þau sem um getur hér að ofan, en þar mun fyrrv form a.m.k. í öðru tilvikinu vera heimildamaður að, þ.e.a s viðtal Þjóðviljans. Þykir því rétt að greina í stuttu máli frá þróun mála hjá deildmni síðustu mánuði og um leið leiðrétta stærstu rangfærslurnar Það er mikið rétt sem um getur i fyrrgreindum sknfum íþróttafréttaritar- anna, að fyrrv form knattspyrnu- deildannnar hefur starfað að málefnum deildannnar allt frá stofnun hennar, og stendur sist á fyrrverandi félögum hans i Ármanni að þakka þau margvislegu störf og þann dugnað sem hann hefur sýnt á mörgum sviðum, en það vegur oft einnig þungt á metaskálunum hvernig skilið er við Það er sannfænng okkar að fyrrv form. hlyti að líða miklu betur ef hann hefði skilað af sér með sóma, boðað til aðalfundar, gert grein fyrir siðasta starfsán. og gefið kost á því að ný stjórn væri kosin undir eðlilegum kringumstæðum Þvi miður fékk sagan ekki þennan endi Þegar Ijóst var að engar ráðstafanir höfðu verið gerðar með skipun nýrrar stjórnar, tóku nokkrir af stofnendum og eldn félagar sig saman um að athuga með áframhaldandi starf deildannnar Var nú tekið til við að kanna stöðu deildannnar. bæði hvað fjárhag og skipulag snerti. með tilliti til þess að fyrir lægi Ijóst hvernig málum var komið er ný stjórn tæki við. Hefur siðan verið unnið að því að koma starfsemmni aftur í eðlilegt horf og ný stjórn hefur verið skipuð í fyrrgr. bfaðasknfum eru erfiðleikar deildannnar tiundaðir, og að þvi er virðist næsta ómögulegt að sigrast á þeim, en sem betur fer eru innan deildannnar menn sem búa yfir mun meiri kjarki en fyrrgr iþróttafréttantar- ar Menn verða einfaldlega að sætta sig við það, að það tekur tíma að koma hlutunum i lag þegar fráhvarf forsvars- manna félaga ber að eins og lýst hefur venð hér að ofan Þegar hefur verið ráðin mikil bót og hyllir undir lausn annarra vandamála. Ulfaldi gerður úr mýflugu í margnefndum blaðasknfum er full- yrt að flóttinn frá félaginu sé gífurlegur og félagaskiptabeiðnum bókstaflega rigni yfir KSÍ þessa dagana Við gerum gremarmun á úða og úrhelli. Sannleikur þessa máls er sá að eftir að fyrrv form „hvarf' frá deildinni og hætti þar af leiðandi þjálfun 3 flokks félagsins, gerist hann svo til samstund- is þjálfan 3 fl Vals, ásamt með því að komast til valda i varastjórn þess félags F.ins og fram kemur i viðtali hans við Þjóðviljann. ráðlagði hann „öllum' er „leituðu ráða' með föður- legri umhyggju að skipta umsvifalaust um félag, og ..halda hópinn'. ef þjálfaravandamál Ármanns væru ekki leyst fyrir ákveðinn tima Þessi timatak- mðrk munu þó hafa verið undanskilin i ráðleggingum til fyrrum 3 flokks félaga Ármanns. sem hann sjálfur hafði þjálfað. þvi mikill hluti flokksins hafði þegar hafið æfmgar undir hans stjórn hjá Val. löngu áður en umrædd- ur frestur var útrunnmn Um mánaðamótin jan—febr sl. var fenginn þekktur unglingaþjálfan til starfa fyrir 3 flokk félagsins Þvi miður hætti hann störfum fljótlega, þar sem 3. fl drengir sem eftir voru „týndu' jafnt og þétt tölunni, „emhverra hluta vegna' og svo „undarlega' vill til að nú æfa þeir flestir undir stjórn fyrrv form. hjá knattspyrnudeild Vals Ein- kennileg tilviljun Var nú eðlilega brostin forsenda fyrir áframhaldandi starfi hins nýja þjálfara. enda fullkominn skilningur milli hans og forráðamanna detldannnar að starf hans yrði bundið þátttöku drengjanna i æfmgum Að sjálfsögðu hörmum við afdnf þessa flokks félagsins og fráhvarf þess- ara drengja. en viljum um leið óska þeim alls góðs hjá sinu ný|a félagi, þvi við vitum að þeirra var mikil þörf Þannig endar sagan um flóttann mikla Rekstrarhagnaður deildarinnar i viðtah við Þjóðviljann segir fyrrv form orðrétt ,,og það vantaði ekki að rekstunnn gengi vel, knattspyrnudeild- in var rekin með hagnaðt þrátt fyrir mikil og kostnaðarsöm ferðalög. sem félagið greiddi að öllu leyti' . Þarna virðist debet- og kredit-hliðum eitthvað ruglað saman. þar sem fyrir liggur að allir tekjustofnar deildarinnar, fast að einnt milljón, sem af eru þessu rekstrarári þe frá 1 okt 1976, hafa farið til greiðslu vanskilaskulda frá sl. starfsári Ef fullyrðingar fyrrv form um afkomu deildannnar eiga að fást staðist þá erum við enn að greiða niður „rekstrarhagnað' sl starfsárs Slikt hlýtur að vera einsdæmi. . . Niðurlag Rétt og skylt er að geta þess að i Þjóðviljanum 17 marz sl er beðist afsókunar á skrifum blaðsins 1 6. marz, og virðist sem iþróttafréttaritan blaðs- ms hafi bakað sér óþarfa vinnu daginn áður, en við nánari athugun verður ekki séð hvað hann er að afsaka, né hverjum hann er að hlífa og við hvað Ástæða þess að grein iþr.fr. ritara Timans frá 4 marz sl hefur ekki verið Jón Hermannsson mun þjálfa Ármannsliðið (sumar. svarað fyrr. er emfaldlega sú. að þeir menn sem hafa verið að „klóra i bakk- ann' eins og hann kallaði það, einsettu sér að láta slúðurdálkasknf lönd og leið að sinni. en einbeita frekar kröftum sinum að lausn aðkállandi vandamála deildarmnar Hvaða ti/gangi þjónar slikur fréttaflutmngur Timans og Þjóð- viljans? Hverjum er verið að gera greiða? Skilningur okkar er sá, að tilgangur íþróttafréttamennsku sé að efla og byggja upp heilbngða iþróttastarfsemi með þvi að flytja sannar og'réttar fréttir af iþróttaviðburðum og iþróttastarfi, en forðast niðurnfsstarfsemi sem þessa í lengstu lög Okkur er full Ijóst að fyrrgr iþróttafr ritarar þurfa að gegna einskonar sölumennsku fyrir stofnanir sínar, en þeim væri hollt að muna, og ættu reyndar að kunna skil á þvi, að sviktn vara selst aldrei mjbg lengi. en afletðtngarnar sér engin fyrir Þvi miður þjóna slik skrif þeim eina til- gangi að skaða þann sem fyrir þeim verður. i þessu tilfelli Knattspyrnudeild Ármanns, og með þvi torveldað og tortryggt allt það viðreisnar- og upp- byggtngastarf sem unnið er að Það er ekki ætlun okkar að elta lengur ólar við „misvitra' blaðamenn. en áðurnefndir iþróttafréttaritarar skyldu varast spakmælið „Við illt má notast. en ei við ekkert' Það er von okkar og trú að allir félagar eldri sem yngri og sérstaklega foreldrar og forráðamenn yngri félaga. taki viljann fyrir verkið þó fullur sigur haft ekki náðst enn, og styðji með okkur uppbyggingu og eðlilegt starf deildannnar Reykjavík, 17 marz 1977 KNATTSPYRNUDEILD ÁRMANNS. DANIR töldu sig fá himnasendingu er Island dróst á móti þeim f heimsmeistarakeppninni, og segja okkur mjög auðveldan andstæðing, auðveldari en Spánverja. Af fréttum danska fjölmiðla má helzt draga þá ályktun að það sé nánast formsatriði að leika við lslendinga. En vafalaust verða þeir Ólafur H. Jónsson, Viggó Sigurðsson, Viðar Slmonarson og Ágúst Svavarsson sem sjást hér f baráttu f leik f B-keppninni f Austurrfki á öðru máli. Danir telja sig örugga í átta liða úrslitin á HM C-RIÐILLINN FER FRAM Á JÓTLANDi OG FJÓNI C-RIÐILLINN sem íslendingar munu leika f f A- heimsmeistarakeppninni í Dan- mörku næsta vetur mun fara fram f fjórum borgum: Öðinsvé- um, Ringe, Frederica og Velje. Eru borgir þessar á Fjóni og á Jótlandi. Verður miðstöð riðilsins í Óðinsvéum og munu öll liðin, Island, Sovétrfkin, Danmörk og Spánn, búa þar, en ferðast sfðan á milli keppnisstaðanna. Ekki mun endanlega frá þvf gengið hvar hver leikur verður, en Danir voru nokkuð hikandi að fastsetja leik- ina, fyrr en búið væri að draga f riðlana. Mikil gleði var ríkjandi meðal danskra handknattleiksáhuga- manna í gær, þegar fréttist um mótherja heimaliðsins í riðlinum. Telja Danir sig þar með algjör- lega örugga um að komast i átta liða úrslitin. Þó -segja sum dönsku blaðanna, að Spánverjar kunni að verða erfiðir. Þau virð- ast hins vegar sammála um að það verði íslendingarnir sem haldi heim eftir að keppninni í riðlin- um lýkur, og segja að Danir hafi fengið veikasta liðið í þriðja hópnum, en hins vegar það stek- asta úr fyrsta hópnum og fjórða hópnum. A-riðill keppninnar sem í eru Vestur-Þýzkaland, Júgóslavía, Tekkóslóvakia og Bandaríkin fer fram i borgunum Arhus, Randers, Alborg og Thisted. B-riðillinn, sem í eru Rúmenar, Ungverjar, A-Þjóðverjar og Afrikuríki, fer fram í Herring, Esbjerg, Ribe og Avenrá og D-riðillinn, sem Pól- land, Sviþjóð Asíuríki og Búlgaría leika í, fer fram f Bröndbyhallen, Helsingör, Köge, Næstved og Kalundborg. Ekki hefur verið endanlega frá þvi gengið hvar keppni í milli- riðlunum fer fram, en þó ákveðið að leikir fari m.a. fram í Hilleröd, Rönnede, Fredrekssund, Hróars- keldu, Nyköbing og Akirkeby á Borgundarhólmi. Urslitaleikir keppninnar munu hins vegar allir fara fram í Bröndbyhallen. Danir áætla að kostnaður við framkvæmd keppninnar verði um 2,6 miHjónir danskra króna, þeir hafa þegar tryggt sér alla þá upp- hæð og um leið og fyrsti áhorf- andinn kaupir aðgöngumiða að keppninni verður hagnaður. Ætti danska handknattleikssambandið að geta grætt verulega á keppn- inni, þar sém búizt er við að um 90.000 áhorfendur kaupi sig inn á leikina og miðaverðið verður 30—40 kr. Þar fyrir utan er búizt við þvi að um 35.000 „prógrömm" seljist á 10 kr. stk. Hefur verið mjög vel vandað til þess og hefur Lockeys-auglýsingaskrifstofan i Kaupmannahöfn tekið það verk að sér. Þá hefur danska handknatt- leikssambandið veitt MEKA- fyrirtækinu einkarétt á fram- ieiðslu á minjagripum vegna keppninnar, en ekki hefur fengizt Helge Paulsen, formaður danska handknattleikssambandsins f HM bol og með HM bolta. uppgefið hvað sambandið fékk fyrir þann rétt. Hefur fyrirtækið þegar hafið framleiðslu á þessum gripum, má nefna sem dæmi að seldir verða bolir með HM- merkinu, sígarettukveikjarar, minnispeningar og fl. Þá mun danska póst- og simamálastjórnin gefa út nýtt frímerki í tilefni keppninnar og fjölmörg dönsk fyrirtæki hafa heitið handknatt- leikssambandinu stuðningi, gegn því að þau fái tækifæri til þess að auglýsa vörur sínar. Þannig munu fyrirtækin Addidas og Puma sjá öllum þeim sem starfa við mótið fyrir einkennisklæðnaði og Tuborgverksmiðjurnar munu kosta uppihald leikmanna þátt- tökuliðanna að verulegu leyti, auk þess sem fyrirtækið býður til lokahófs sem á að verða stærra i sniðum en gerzt hefur til þessa. Danir áforma að taka vel á móti gestum sínum, og er þegar ákveð- ið að hvert lið fái a.m.k. einn túlk, og langferðabifreiðar til afnota á meðan keppninni stendur. Þegar fréttir bárust um það frá Austur- riki að bæði Svíar og íslendingar hefðu tryggt sér þátttökurétt í lokakeppninni, sögðu forráða- menn danska sambandsins, meira þó í gamni en alvöru, að þeir gætu sparað sér tvo túlka, þar sem allir Svíar skyldu dönsku og þá ekki síður íslendingar. Þá er gert ráð fyrir að blaða- menn fái góða þjónustu, en búizt er við miklum fjölda þeirra til Danmerkur meðan á keppninni stendur. Ekki hefur verið gengið frá samningum um sjónvarpstöku i heimsmeistarakeppninni, en bú- izt er við að gengið verði frá þeim samningum á næstunni. Hefur danska sjónvarpið boðið Hand- knattleikssambandinu upphæð sem svarar til 15 milljóna íslenzkra króna fyrir réttinn, en því boði hafnaði sambandið þegar i stað. Mun sjónvarpið nú hafa hækkað það boð um meira en helming, enda sér það fram á að mikil eftirspurn verður eftir myndum þess. Keppnin í Danmörku mun hefj- ast 26. janúar og henni á að ljúka 6. febrúar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.