Morgunblaðið - 22.03.1977, Blaðsíða 35

Morgunblaðið - 22.03.1977, Blaðsíða 35
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 22. MARZ 1977 35 Loðnuaflinn ord- inn 516.383 lestir á laugardagskvöld A laugardagskvöld var heildar- loðnuaflinn orðinn 516.383 lestir en á sama tfma f fyrra var aflinn 312.926 lestir, eða meir en 200 þúsund lestum minni. Aflinn í sfðustu viku var 51.195 lestir. Nú hefur 81 skip fengið einhvern afla, en f fyrra höfðu 76 skip fengið afla, að þvf er segir f skýrslu Fiskifélags tslands. Aflahæsta loðnuskipið s.l. laugardagskvöld var Sigurður RE 4 með 20.222 lestir, skipstjórar á Sigurði eru þeir Kristbjörn Arna- son og Haraldur Ágústsson. Ann- að aflahæsta skipið var á laugar- dag Guðmundur RE 29 með 17.462 lestir, skipstjórar Páll Guðmundsson og Hrólfur Gunn- arsson, og þriðja aflahæsta skipið var Börkur NK 122 með 17.342 lestir, skipstjórar Magni Kristjánsson og Sigurjón Valdi- marsson. Sem fyrr eru löndunarstaðir loðnu 22 talsins og hefur mestu verið landað í Vestmannaeyjum eða 84.550 lestum, þá kemur Seyðisf jörður með 57.720 lestir og Neskaupsstaður með 43.292 lestir. Meðfylgjandi skýrsla er yfir þá báta er fengið hafa einhvern afla: Sigurðui RK 1 20222 Guðmundur RE 29 17.462 Bnrkur NK 122 17.342 Clsli Arni RE 375 13.173 GrindvfkingurGK606 13.822 Pétur Jðnsson RE 69 13.632 Sulan EA 300 13.269 Hilinii sl 171 12.333 Rauðsey AK 14 12.062 Örn KE 13 12.007 Loflur Baldvinsson EA 24 11.967 EldborgGK 13 11.646 FifillGK54 11.338 Alberl (.K 3 1 10.893 Gullberg VE292 10.683 llakon ÞH 250 10.054 Arnisigurður AK 370 9.961 Jðn Finnsson GK 506 9.932 Asberg RE 22 9.727 Skarðsvlk SH 205 9.544 Huginn VE 55 9.499 Helga Guðmundsdðllir BA 77 9.499 Hrafn GK 12 9.476 Þðrður Jðnasson EA 350 9.451 Guðmundur Jönsson GK 475 9.421 Bjarni Olaisson AK 70 8.696 Kap II VE 4 8.245 Öskar Halldðrsson RE 157 8.020 HelgallRE373 7.810 SlapavfkSI4 7.150 Sæbjorg VE 56 6.977 Svanur RE 45 6.682 lsleifurVE63 6.401 MagnúsNK72 6.196 Helga RE 49 5.968 SkfrnirAK lli 5.500 Hdnaröst AR 150 5.322 llilinii kl. 7 5.284 KeflvrkingurKE 100 5.221 Flosi IS 15 5.205 Gunnar Jðnsson VE 555 5.143 Hrafn Sveinbjarnarson GK 255 5.106 ArsællSigurðssonGK320 5.056 Freyja RE 38 4.832 Náltfaii l>H till 4.828 Arsæll KE 77 4.714 DagfariÞH70 4.513 Vörður ÞH 4 4.457 VlkurbergGKI 4.446 Sæberg SU 9 4.270 SkðgeySF53 4.173 Sigurbjörg OF 1 4.058 VoninKE2 3.915 FaxiGKH 3.734 Andvari VE 100 3.513 Arni Magnússon AR 9 3.240 Kári Sölmundarson RE 102 3.238 Arnarne, III-'52 3.237 Ólafur Magnússon EA 250 2.921 ÞðrkallallGK 197 2.586 BáraGK24 2.577 GeirgoðiGK220 2.489 BylgjaVE75 2.342 Sðley AR 50 2.297 ArnarARSS 2.022 BergurVE44 2.016 Snælugl SU 20 1.882 Sölvi Bjarnason BA 65 1.834 Sandafell GK 82 1.810 Bjarnarey VE501 1.804 Hamravlk KE 75 1.689 Alsey VE 502 1683 Vlkingur AK 100 1644 ReykjanesGKSO 1.503 Sleinnnn RE 32 1.495 HringurGK18 1.278 KlængurAR2 1.154 AsborgGK52 1.132 GlðfaxiVE300 1.054 Suðurey V'E 500 957 Steinunn SF 10 652 Skipaf jöldi 81 V iknaf li 51195 lestir. Heildararii 516.383 leslir. Endurflutt stjórnarfrumvarp: Heimildarlög um virkjun Blöndu RlKISSTJÓRNIN hefur endurflutt frumvarp að heimildarlögum um virkjun Blöndu fAustur-Húnavatnssýslu. t 1. grein frumvarpsins segir: „Rfkisstjórninni er heimilt að fela væntanlegri Norðurlands- virkjun eða öðrum aðila að reisa og reka vatnsaflsstöð við Blöndu f Blöndudal f A-Húnavatnssýslu með allt að 150 MW afli og gjöra nauðsynlegar ráðstafanir á vatnasvæði árinnar til að tryggja rekstur virkjunarinnar. Ennfremur að leggja aðalorkuveitu frá orkuverinu til tengingar við aðalstofnlfnu Norðurlands og meiriháttar iðjuvera. í annarri grein er fjallað um Því fyigir áhætta eins og gamlir niðurfellingu aðflutningsgjalda og söluskatts af efni, tækjum, vélum og aðalorkuveitum til virkjunarinnar. Niðurfelling nær ekki til vinnuvéla vegna fram- kvæmdanna; þó skal fjármálaráð- herra heimilt að fresta innheimtu gjalda af þeim, eða hluta þeirra, gegn gildum tryggingum. í greinargerð segir: „Eftir þeim rannsóknum og áætlunum, sem þegar hafa verið gerðar er Blönduvirkjun í höpi hag- kvæmustu vatnsaflsvirkjana á Íslandi. Hún hefur einnig þann kost að vera titan hinna eldvirku svæða. Stærstu raforkuver lands- ins liggja á eldvirkum svæðum. Dregið í happ- drætti Breid- holtssóknar DREGIÐ hefur verið í happdrætti Breiðholtssafnaðar og reyndist handhafi vinningsnúmers vera Elin Óladóttir, Bjarmalandi 6, Reykjavík og hefur hún vitjað vinningsins sem var Volvo 343. og nýir atburðir minna á. En um leið og áhættu verður að taka til þess að nýta vatns- og varmaorku landsins, er það mikilvægt að upp risi raforkuver utan eldvirkni- svæðanna og að því verður að stefna. Þar er Blönduvirkjun fremst í flokki, ein álitlegasta virkjun utan þeirra svæða. — Meðal annarra kosta virkjunar- innar eru mjög góðir miðlunar- möguleikar, sem stuðla að betri nýtingu hennar milli árstiða og auknu rekstraröryggi. Þá er Blönduvirkjun vel staðsett gagn- vart aðalorkuflutningslínu mill Suður- og Norðurlands. Sam tengingu landshluta fylgir sá kostur að vatnsorkan nýtist betur vegna þess, að rennsli vatnsfalla í mismunandi landshlutum fylgist ekki að. Þannig hafa rannsóknir sýnt að stórt orkuver á Norður- landi, rekið í tengslum við kerfið á Suðvesturlandi, stuðlar að betri riytingu vatnsorkunnar í þeim landshluta. . ." i greinargerð er einnig nákvæm greinargerð um hugsaða virkjunartilhögun og framkvæmdir og henni fylgja ýmiss konar skýringarkort, orku- spá og drög að samkomulagi um bætur vegna virkjunarinnar. Frá Gundarfirði Fiskimjölsverksmiðja á Snæfellsnesi: Grundfirðingar og Stykkishólmsbúar vilja reisa verk- smiðjuna sjálfir MJOG mikill áhugi er nú á Snæ- fellsnesi á að reisa þar fiskimjöls- verksmiðu, en enn er ekki vtiað hvort af framkvæmdum verður. Aðilar i Ólafsvik og á Hellissandi stofnuðu með áer félag um bygg- ingu fiskimjöglsverksmiðju fyrir um pað bil tveimur árum, en þeir vilja að rikið verði aðaleigandi verksmiðjunnar. Þá hafa aðilar I Stykkishólmi og i Grundarfirði stofnað hlutafélagið Joklamjol h.f. með það fyrir augum að reisa fiskimjölsverksmiðju í Grundar- firði og vilja þeir sem minnsta afskipti ríkisvaldsins. Á þeim þremur vikum, sem liðnar eru frá stofnun Jöklamjöls h.f., hafa safn- azt yfir 70 millj króna sem hluta- fé Ifélagið. Árni Emilsson, sveitarstjóri í Grundarfirði, sagði i samtali við Morgunblaðið i gær, að gifurlegur áhugi væri á byggingu fiskimjöls- verksmiðju í Stykkishólmi og í Grundarfirði Forráðamenn Jökla- m|öls h.f. hefðu þegar ráðið Stefán Örn Stefánsson verkfræðing til að gera rekstrar- og kostnaðaráætlun fyrir fiskimjölsverksmiðju þar. og eðlilega hefðu menn loðnubræðslu mikið i huga Stefán Örn hefði nú skilað sinni skýrslu og lægi hún nú hjá sjávarútvegsráðherra — Þær góðu undirtektir, sem stofnun hlutafélagsins hefur fengið hér um slóðir, sýnir, að menn vilja taka áhættu á að byggja slika fiski- mjölsverksmiðju með því að leggja fram fé i hana Það er timi til kominn að horfið sé frá ríkisrekstn yfir í einkarekstur á nýjan leik, enda er nóg komið af hinu fyrrnefnda, sagði Árni Þá benti Árni á, að stjórnskipuð nefnd hefði lagt til að ef ný fiski- mjölsverksmiðja yrði reist i landinu, þá yrði það á Snæfellsnesi Grund- firðingar og Stykkishólmsbúar stefndu að þvi að hafa verksmiðjuna sem fullkomnasta, þvi þeir teldu að þvi fullkonan sem verksmiðjan yrði, þvimeiri möguleikar væru á að reka hana með góðum árangri. Að lokum kvað Árni Grundarfjörð hafa orðið fyrir valinu þar sem staðurinn væri mjög miðsvæðis á Snæfellsnesi, þar væri einnig mjög auðvelt að gera djúpa höfn og öll hafnarmannvirki langt komin i bygg- ingu. í samtali við Mbl. sagði Alexand er Stefánsson, sveitarstjóri í Ólafsvik, að þar og á Helhsandi hefði rikt mikill áhugi i tvö ár á að reisa fullkomna fiskimjölsverk- smiðju Menn hefðu reiknað með að fá jákvæða afstöðu ríkisvaldsins og lagt hefði verið til á Alþingi að reist yrði slík verksmiðja á Snæfellsnesi, en afstaða alþingismanna hefði ver- ið neikvæð. Sagðist Alexander vilja benda á, að ástandið á vestanverðu Snæfells- nesi væri þanmg, að þar væri engin feitmjölsverksmiðja og skapaði það mörg vandamál, en 10—12 þús. tonn af hráefni kæmu frá bátaflotan- um á hverri vertíð — Það er þvi mjög eðlilegt að ein stór fiskimjölsverksmiðia risi á þessu svæði. en verkefnið er ófram- kvæmanlegt ef rikisvaldið kemur ekki til Ætli að endalokin verði ekki að 3—4 litlar verksmiðjur verði byggðar Hellisandsbúar og Ólafsvíkingar vilja að ríkið verði stór hluthafi

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.