Morgunblaðið - 13.09.1980, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 13.09.1980, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 13. SEPTEMBER 1980 9 TIL SÖLU Á MJÖG GÓÐUM STAÐ í borginni, ca. 500 ferm. iðnaðarhúsnæði é 3 hæðum sem auövelt er aö breyta til allra nota. Einnig byggingarréttur á u.þ.b. 1000 ferm. Góö bílastæði. Einnig 800—900 ferm. reksturshúsnæði í hjarta borgarinnar. Mikil viðbótarbyggingarréttur. Góð bílastæði. Helgi Hákon Jónsson viöskfr. Sigurjón H. Sigurjónsson, Bjarnarstíg 2, sími 29454. Húseigendur Hefi fjársterka kaupendur aö eftirtöldum eignum. EINBÝLISHÚSI í REYKJAVÍK. Æskilegast á einni hæö ca. 150—180 fm. RADHUSI í REYKJAVÍK. Æskilegast á einni hæð 130—150 fm. Einnig tveggja hæöa húsi í Fossvogi eöa á Bökkum. STÓRU EINBÝLI — TVÍBÝLI. Gjarnan í Seljahverfi eöa austurhluta Kópavogs. SÉR HÆÐ í REYKJAVIK. Ca. 120—150 fm. Helst meö bílskúr. Meö allar upplýsingar veröur fariö sem trúnaöarmál. Tilboð sendist afgreiöslu Morgunblaös- ins merkt: „Beggja hagur — 585“. fyrir 15. sept n.k. EFÞAÐERFRÉTT- NÆMTÞÁERÞAÐÍ MORGUNBLAÐINU Al '(ÍLYSINGA- SIMINN ER: 22480 FASTEIGNASALAN ^Skálafell 29922 Opið í dag Borgarholtsbraut einbýlishús 95 ferm. á einni hæð, mikið endurnýjuö eign. Bílskúrsréttur. Maríubakki 2ja herb. 70 ferm. á 1. hæð. Langholtsvegur 2ja herb. 55 ferm kjallaraíbúð. Hraunbær 4ra herb. 110 ferm. á 3. hæð. Kaplaskjólsvegur 2ja herb. 65 ferm. íbúö til afhendingar strax. Óldugata 2ja herb. risíbúð í járnvöröu timburhúsi. Laugarnesvegur 2ja herb. 56 ferm. öll nýstandsett, jarðhæð ásamt 60 ferm. bílskúr. Lyngmóar Garöabæ 3ja herb. fullbúin, vönduö, ásamt bílskúr, með stórkostlegu útsýni. Til afhendingar strax. Vesturbær 3ja herb. 75 ferm. risíbúð. Endurnýjuö eign. Þinghólsbraut Kóp. 4ra herb. 100 ferm. efsta hæö í nýlegu tvíbýlishúsi. Hjallabraut Hf. 3ja—4ra herb. 100 ferm. íbúð á 3ju hæð. Bflskúrssökkiar fylgja. Laus fljótlega. Mosfellssveit 3ja herb. 85 ferm. fokheld neðri hæð í tvíbýl- ishúsi. Nesvegur Seltjarnarnes 3ja herb. jarðhæö með sér inn- gangi. Sjávarlóð. Asbraut Kópavogi 3ja herb. 90 ferm. íbúð á 3. hæð. Móabarð Hf. 3ja—4ra herb. íbúð á 1. hæð. Sér inngangur. Álfhólsvegur 3ja herb. íbúö á 1. hæð í nýlegu húsi. Hamraborg 3ja herb. íbúö á 6. hæð. Framnesvegur 3ja herb. íbúö á 4. hæö auk herb. í kjallara. Eskihlíð 4ra herb. endaíbúö á 4. hæð. Kjarrhólmi 4ra herb. rúmgóö og vönduö íbúð á 2. hæð. Asparfell 4ra herb. íbúö á 4. hæð. Suöurhólar 4ra herb. íbúö á 3. hæð. Vandaðar innréttingar. Grettisgata 4ra herb. 100 ferm. íbúö á 1. hæð í nýlegu stein- húsi. Vesturberg 4ra herb. íbúö á 2. hæð. Hafnarfjöröur sérhæö 6 herb. 140 ferm. + bflskúr. Laugarnesvegur 4ra—5 herb. hæö og ris í blokk. Bólstaðarhlíö 5. herb. endaíbúð á 4. hæð með tvennum svölum, nýjum eldhúsinnréttingum, 4 svefnherb., bflskúr, í skiptum fyrir 4ra herb. íbúð. Grettisgata einbýlishús sem er kjallari, hæö og ris aö grunnfleti 50 ferm. Laus strax. Akranes endurnýjaö einbýlis- hús. Flúöasel. Nærri fullbúiö raöhús Rjúpufell endaraðhús á einni hæö. Hlíðarnar einbýlishús, sem er tvær hæðir og kjallari, auk bflskúrs, til afhendingar í nóv- ember. Bollagarðar Seltj. endaraöhús, tæplega tilb. undir tréverk. Til afhendingar strax. Bein sala eða skipti á 4ra—5 herb. íbúö. Lambastaðahverfi Seltjarnarn. Eldra einbýlishús, sem er tvær hæðir og kjallari ásamt 35 ferm. bflskúr. Mikið endurnýjuð eign Stórkostlegt útsýni. Sauna í kjallara. Möguleikar á einstakl- ingsíbúö í kjallara. Bein sala eöa skipti á sérhæö. Hafnarfjörður Gamalt einbýlis- hús sem nýtt. Allt gegnumtekiö og endurnýjað. Bein sala eða skipti á 4ra—5 herb. íbúð í Breiöholti. Mosfellssveit. Nær fullbúiö 210 ferm. einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggöum bflskúr. Bein sala eöa skipti á minni eign í Mosfellssveit. Við Elliðavatn — Sumarhús. Stokkseyri — Sumarhús. /V FASTEIGNASALAN ^Skálafell MJÓUHLÍO 2 (VIO MIKLATORG) Sölust) Valur Magnússon. Viöskiptafr Brynjólfur Bjarkan 29555 Opið frá kl. 13.00—19.00 Einstaklingsíbúöir: Viö Engjasel 35 ferm. Verö 18 millj. 2ja herb. íbúöir: Viö Leifsgötu 70 ferm. Viö Selvogsgötu Hf. 70 ferm. Viö Skúlagötu 55 ferm. Verö 22 millj. Viö Skúlagötu 70 ferm. Viö Æsufell 60 ferm. Vió Njálsgötu 60 ferm. Viö Bjarnarstíg 63 ferm. Viö Hofsvallagötu 70 ferm. 3ja herb. íbúöir: Vió Brekkustíg 85 ferm. Laus strax. Viö Markholt 77 ferm. Viö Engihjalla 94 ferm. Viö Spóahóla 87 ferm. Viö Smyrlahraun Hf. 100 ferm. ♦ bílskúr. Viö Miövang 97 ferm. Viö Hrafnhóla 85 ferm Viö Víöimel 75 ferm. Viö Vesturberg 80 ferm. Viö Álfheima 3ja—4ra herb. 97 ferm. Viö Heiöarbraut Akranesi 80 ferm. Viö Eyjabakka 94 ferm. ♦ 1 herb. í kjallara. Viö Laugarnesveg 115. fm. haBÖ auk ris. Verötilboö. Viö Vesturberg 100 ferm. skipti á 2ja herb. kemur til greina. Viö Noröurbraut Hafnarf. 75 ferm. 4ra herb. íbúöir: Viö Baröavog 100 ferm. Viö Fellsmúla 100 ferm. jaröhæö. Viö Grettisgötu 100 ferm. Viö Kríuhóla 100 ferm. Viö Krummahóla 110 ferm. Viö Grundarstíg 100 ferm. Viö Laugarnesveg 100 ferm. Viö Ðlöndubakka 100 ferm. 4ra herb. + 1 herb. í kjallara. Viö Dunhaga 100 ferm. Viö Hraunbæ 100 ferm. Viö Vesturberg 100 ferm. 5—6 herb. íbúóir: Viö Gunna. braut 117 ferm. haaö ♦ 4ra herb. ris, bflskúr og góöur garður Viö Stekkjarkinn Hf. hæö+ris 170 ferm. Viö Krummahóla 143 ferm. penthouse, tvaar hæöir, gott útsýni. Verö 57 millj. Viö Laufásveg 150 ferm. rishæð, mögu- leikar á tveimur íbúöum, samþykkt teikning fyrir kvistum. Viö Framnesveg 3ja herb. raóhús, tvær hæöir og kjallari. Tilboö. Viö Æsufeil 157 ferm. skipti á einbýlis- húsi. Tilbúiö undir tréverk kemur til greina. Viö Smyrilshóla 120 ferm. Viö Njörvasund 115 ferm. + 2 í risi. Raöhúa. Neöra Breiöholt, viö Uröarbakka 160 ferm. Bflskúr. Verö tilboó. Einbýlishúa: Vió Reykjabyggö í Mosfeiissveit 5 herb. 195 ferm. Bflskúr. Möguleiki á tveimur íbúöum. Viö Botnabraut Eskifiröi 2x60 ferm. Verö 20 millj. Viö Lýsuberg Þorlákshöfn 100 ferm. Verö 30 millj. Viö Lyngberg, Þorlákshöfn, 115 ferm. Verö tilboö Viö Báróarás Hellissandi 120 ferm. 5 ára timburhús. Verö tilboö. Viö Ásgeröi Reyöarfiröi 130 ferm. Vió Grundargötu Grundarfíröi, 113 ferm. hæö. Viö Naustabúó, Hellissandi, 115 fm. 10 ára gamalt. Skipti á góöri jörö kemur til greina. Hút í •míóum: Viö Bugöutanga 300 ferm. Viö Stekkjasel 200 ferm. hæö í tvíbýli. Viö Bugóutanga 140 ferm. hæö ♦ kjallari og bflskúr. Eignanautt, Laugavegi 96, viö Stjörnubíó. Sölustjóri: Lérus Helgason, Svanur Þór Vilhjálmsson hdl. Til sölu Miöbær Þjónustuhúsnæði í miðborginni, 80 ferm. Miöbær 3ja herb. íbúð, ca. 80 ferm. í steinhúsi. Nýstandsett. Laus strax. Þingholtin Efri hæð og ris, grunnflötur hæðar 65 ferm. Hveragerði Húsgrunnar á besta stað í þorpinu. Skemmtilegar teikn- ingar. Vantar eignir á söluskrá Þ.á m. góöa 3ja herb. íbúð á rólegum staö. Ekki of langt frá miðborginni. Söluturn eöa hliöstætt pláss, 50—80 ferm. Helgi Hákon Jónsson viósk.fr. Sigurjón H. Sigurjónsson. Bjargarstíg 2, sími 29454. Opiö í dag kl. 9—4. NJÖRVASUND — SÉRHÆÐ 100 ferm. sérhæð, 4 herb. Suöursvalir. Skipti á 2ja—3ja herb. íbúö í nágrenninu koma til greina. ÁLFTAHÓLAR 4ra—5 herb. íbúö á 3. hæð, 117 ferm. Innbyggður bflskúr fylgir. VESTURVALLAGAT A 3ja herb. íbúö á jaröhæð, ca. 75 ferm. EFSTALAND Einstaklingsíbúö, ca. 55 ferm. SKULAGATA 2ja herb. íbúö á 1. hæð ca. 60 ferm. Útb. 16 millj. LAUFASVEGUR 2ja herb. íbúð ca. 50 ferm. og 3ja herb. íbúð, 75 ferm. í rishæö. Má sameina í eina íbúö. SMÁÍBÚÐAHVERFI EINBÝLISHÚS á tveimur hæðum, 125 ferm. Bflskúr fylgir. BLIKAHOLAR 2ja herb. íbúð, 65 fm. á 2. hæð. Laus í september. KJARRHÓLMI KÓP. 3ja herb. íbúö á 3. hæö. Þvottahús í íbúöinni. REYNIMELUR 2ja herb. íbúð, ca. 60 ferm. Stórar suðursvalir. KRÍUHÓLAR 3ja herb. íbúö, 80 fm. á 2. hæö. Útb. 27 millj. KARLAGATA Einstaklingsíbúð í kjallara, eitt herb., eldhús 09 baö. EINBÝLISHUS — SMÁÍBÚÐAHVERFI á 2 hæöum, ca. 125 fm. Bflskúr fylgir. SELVOGSGATA HF. 2ja herb. íbúð á 2. hæð, ca. 60 fm. FAGRAKINN HAFN. Mjög falleg kjallaraíbúð, 2ja herb. ca. 70 fm. Verð 25 millj. SUÐURHOLAR 4ra herb. íbúð á 2. hæð 108 fm. BERGÞÓRUGATA Hæð og ris, 2x65 fm. Kjallara- tbúö í sama húsi, ca. 60 fm. AUSTURBERG 4ra herb. íbúð, 3 svefnherb., ca. 100 ferm. Bflskúr fylgir. RAÐHÚS SELTJ. Fokhelt raöhús, ca. 200 ferm. á tveimur hæðum. Pípulagnir og ofnar komnir. Glerjaö. Skipti á 4ra—5 herb. íbúð koma til greina. HÖFUM FJÁRSTERKA KAUPENDUR AÐ: 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúöum, sérhæöum, raóhúsum og ein- býlishúsum í Reykjavik, Hafn- arfiröi og Kópavogi. Vantar einbýlishús í Hvera- gerði. 'Pétur Gunnlaugsson, lögfr. Laugavegi 24, símar 28370 og 28040. MYNDAMÓT HF. PRENTMYNDAGERÐ ÁÐALSTRÆTI • SlMAR: 171S2-I73SS Til sölu — skipti Húseign á besta staó í Garðabæ til sölu eöa í skiptum fyrir minna eldra hús í Reykjavík. H úsið 160 ferm. + bílskúr sem er að hluta til innréttaður aem íbúö. Þeir sem hafa áhuga leggi inn nafn og aímanr. á augld. Mbl. merkt: „Margt mögulegt — 4160“.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.