Morgunblaðið - 13.09.1980, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 13.09.1980, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 13. SEPTEMBER 1980 17 Mynt Visa-Gísla eins ok hún hefði getað litið út hefði hún verið slegin. Mynt Vísa-Gísla Það er fjallað um mynt á fleiri stöðum en í Morgunblaðinu. Nokkur sérrit hafa snúist um áhugamál myntsafnara. Mynt- safnarafélag íslands hefir í mörg ár gefið út tímaritið Mynt, sem nú kemur út 10 sinnum á ári. Safnarablaðið var einu sinni til, en liggur nú í dvala líklega. Svö er það tímaritið Grúsk sem gefið er út af Landssambandi frímerkjasafnara í samvinnu við Myntsafnarafélag íslands. í seinasta hefti tímaritsins nr. 9, 2. tölubl. 1980, er grein eftir Snæ Jóhannesson, en hann er einn af stofnendum Myntsafnarafélags- ins. Ég hefi fengið leyfi höfund- ar til að birta grein hans, sem er svona: Gísli Magnússon sýslumaður á Hlíðarenda, er nefndur var Vísi-Gísli, (f. 1621, d. 1696) var áhugamaður um viðreisn íslands og verklegar framkvæmdir. Hann vildi auka menntun í náttúruvísindum og búnaðar- fræði og gerði sjálfur tilraunir með kornrækt á Hlíðarenda. Þar ræktaði hann einnig kúmen og fleiri jurtir. Ekki sér akurgerða hans lengur stað, en kúmen vex villt um endilanga Fljótshlíð. Gísli ritaði m.a. tvær ritgerðir á latínu um það, sem hann hafði áhuga á að gert væri, landi og þjóð til gagnsemdar. Meðal þess var uppástunga hans um myntsláttu fyrir Is- lendinga, en peningar voru sjaldséðir og knúðu almenning til vöruskiptaverzlunar. Frá þessu áhugamáli Gísla segir svo í einum stað í ritum hans: „í fyrsta lagi væri það föður- landi voru í hag, ef konungleg hátign vildi láta slá venjulega mynt hjá oss, með sama málm- blendingi og sömu stærð sem minnstu smápeningar í Dan- mörku en með nokkru meira verðgildi. Skyldu 30 þessara nýju íslenzku skildinga eða álna jafn- gilda einum ríkisdal. Á annarri hlið ættu þeir að bera mynd konungs, en á hinni skjaldar- merki íslands. Yrðu þeir þannig bæði að nafni og notum í sam- ræmi við gamalt íslenzkt verð- lag, og á þann hátt yrðu ekki innleiddar í land vort nema það allra minnsta af óþörfum nýj- ungum. Peningana skyldi slá bæði einfalda og margfalda, allt frá háifri alin upp í tíu áinir. Konungleg hátign ætti að tak- marka tölu skildinga þeirra, sem slá skyldi á fyrsta ári, við 20.000 ríkisdali og mætti ekki fara fram úr því. Leyfilegt skyldi öllum innlendum mönnum að koma með efni til myntsláttunn- ar unz þessari upphæð er náð, en útlendingum ekki að sama skapi.“ Mynt eftir RAGNAR BORG 2. þáttur Það sýnir og stórhug Vísa- Gísla að hann vildi láta leita hér á landi að málmum, silfri, gulli og öðru sem nota mætti sem efni í peningana. Verzlunarbanki íslands er hin merkasta stofnun. Ég ætti að vita það, því ég var bæði á stofnfundinum, er hann var sett- ur á laggirnar af innflytjendum og kaupmönnum sem sparisjóð- ur og síðar fullvaxinn banki. Verzlunarbankinn hefir nú um nokkurra ára skeið sent frá sér laglegt borðalmanak, í auglýs- ingaskyni. Hafa á almanakinu verið tekin fyrir ýms menning- arleg viðfangsefni. I fyrra, um þetta leyti árs, hringdi til mín ung dama, Anna Þóra Árnadótt- ir, hjá Auglýsingastofu Kristín- ar. Var hún að útbúa almanak Verzlunarbankans fyrir 1980 og bað mig útvega texta og myndir úr myntsögu Islands. Ég tók að mér verkið, en þetta var ekkert smáræði og kostaði margar and- vökunætur, því myntsagan er enn óskrifuð. Á almanaki Verzl- unarbankans eru þó myndir og texti og er hvort tveggja í lagi. Ég vissi vel af tillögum Vísa- Gísla og fékk því Önnu Þóru til að teikna mynd af mynt, sem hefði kannske verið slegin ef danska stjórnin hefði farið að ráðum Gísla. Þetta var ósköp einfalt: Við tókum bara mynd af kónginum, Friðrik III, úr mynt- bók og settum íslenzkan texta á framhliðina. Á bakhliðinni er svo skjaldarmerki íslands en það fengum við úr grein eftir Guð- nýju Jónsdóttur í bókinni Sögu- slóðir, heiðursrit sem gefið var út í tilefni af sjötugsafmæli Ólafs Hanssonar prófessors. Já, og þarna hafið þið þennan fína pening og greinina hans Snæs Jóhannessonar. Nú á bara ein hver eftir að slá peninginn og eftir um 500 ár verður hann orðinn ekta og hluti af beztu myntsöfnum landsins??!! Nýr viðskiptasamn- ingur við Rússa un sinni inn á ódýrari tíma dagsins fá ódýrari þjónustu. Prófessor í vanda Prófessor Gísli er undrandi á því að til skuli vera setning í gjaldskrá í þá átt að Póstur og sími geti synjað fólki um starfs- heiti í símaskrá, sem það ber ekki með réttu. Sannleikurinn er sá að litið er á símaskrána sem upplýs- ingaskrá og nokkuð megi á hana treysta. Jafnframt er þessi setn- ing komin inn vegna kröfu frá notendum en ekki að frumkvæði stofnunarinnar. Það hefur oft viljað koma fyrir að menn hafi í simaskrá viljað titla sig vernduð- um starfsheitum eins og verk- fræðingur, arkitekt, iðanðar- mannaheitum o.fl. án þess að hafa fengið þá námsviðurkenningu, sem krafist er. Kverúlantar geta líka komið með orðskrípi sem hæfa ekki íslenskri tungu. Hins- vegar má taka undir það með Gísla að trúlega gæti hann fengið birt starfsheitið „atvinnunöldrari" við nafn sitt, því ég hef aldrei orðið þess var að Póstur og sími synjaði um starfsheiti sem við- komandi sannaði að hann væri með réttu. Enn má bæta Ég hef sýnt fram á það hve mikið hagsmunamál það er fyrir neytendur að hægt sé að losa þá við að tvíborga söluskatt af sama hlutnum. Ein króna af hverjum sex, sem Póstur og sími innheimt- ir, fer beint í ríkissjóð í formi söluskatts og aðflutningsgjalda. Eru þó stórir liðir, sem ekki bera söluskatt, eins og póstþjónustan og innheimta erlendra viðskipta fyrir aðrar póst- og símastofnanir. Verðskráin er því fyrst og fremst hagsmunamál neytenda. Og enn væri hægt að flytja meira inn í verðskrána eins og t.d. viðgerðar- kostnað og vinna hann eftir reikn- ingi. Þá þyrfti ekki að greiða 55% söluskatt af viðgerðaefni. Og þá kæmu einnig í ljós þeir miklu kostir að ekki greiddu aðrir við- gerðarkostnað en þeir, sem á honum þurfa að halda. Eða finnst fólki það sanngjarnt að sá sem á símatæki, sem hann notar tiltölu- lega lítið og fer á allan hátt vel með þurfi að greiða sama við- haldskostnað eins og sá, sem fer illa með sitt tæki og notar það mikið? Ég tel að hér þurfi að verða breyting á og það verði til þess að draga úr símakostnaði í heildinni. Hinsvegar verða þá þeir að borga, sem mikið nota síma og þeir sem illa fara með sinn símabúnað, hinir borga minna. Um þetta mál eru ekki allir sammála og eftir því sem Neytendasamtökin vinna að þess- um málum þá er þetta algerlega andstætt þeim. Þau vilja láta þann sem vel fer með, greiða fyrir þann, sem illa fer með. Yfirleitt fer aldrað fólk vel með sína hluti og kemur það því til með að borga meiri viðhaldskostnað en því ber fái stefna Neytendasamtakanna að ráða. Og þjóðhagslegur kostn- aður eykst, þar sem enginn hvati er fyrir hendi um það að fara vel með hlutina. Er hugsanlegt, að neytendafor- ysta geti orðið svo skilningslaus og afturhaldssöm að hún berji höfðinu við steininn og heimti allt í viðjar gjaldskrár, sem geri það hvorttveggja að stórhækka vöruna svo og að svipta neytendur því valfrelsi á símabúnaði sem tekist hefur að veita þeim og ætlunin er að gera í stærri stíl? Voru gjaldskrár Gísla ólöglegar? Gísli Jónsson prófessor er í tíma og ótíma að stagast á „lögbrotum“ Rafveitu Hafnarfjarðar. Þar ætti hann að þekkja nokkuð til frá þeim tíma þegar hann var rafveit- ustjóri. Stærstu „lögbrot" hennar eru að hún hafi ekki birt gjaldskrá á réttum tíma í Stjórnartíðindum. En hvað var gert í þeim efnum þegar Gísli var rafveitustjóri? Hvernig vann hann að málurn? Það skyldi þó aldrei vera að hann vissi upp á sig einhverja sök, sem hann er að reyna að fela með því að hrópa hátt um lögbrot ann- arra? Óg að honum hafi fundist, að hann væri ekki nógu raddsterk- ur, og því þurft að fá aðra stjórnarmenn Neytendasam- takanna til að berja bumbur svo að hávaðinn yrði sem mestur? Að minnsta kosti væri ekki úr vegi fyrir Gísla Jónsson prófessor að reyna að hafa samband við Gísla Jónsson, fyrrverandi rafveitu- stjóra, og spyrja hann, hvort það geti verið satt, að af öllum þeim gjaldskrám, sem hann stóð að, hafi engin, alls engin, verið birt í Stjórnartíðindum fyrr en löngu eftir að hann tók þær í gildi? Og af því að prófessorinn er mjög nákvæmur, þá gæti hann einnig varpað fram þeirri spurningu, hvort það hafi getað komið fyrir rafveitustjórann fyrrverandi að láta gjaldskrána virka örlítið lengra aftur í tímann en gildis- taka hennar sagði til um? Reglugerðadýrkunin Reglugerðir í Stjórnartíðindum, þótt góðar séu og nákvæmar, ná ekki yfir allt mannlífið, og verður svo sjálfsagt enn um skeið, þótt Neytendasamtökunum þyki mið- ur. Þetta ætti slökkvistjórinn fyrrverandi að skilja, því tæpast verður í reglugerð sett, hvar vatnsbíll eigi að standa og hvernig eða hvort úr honum skuli dælt, þegar eldsvoða ber að höndum. Við, sem alin höfum verið upp á gömlum og góðum siðum og var kennt það, sem fagurt mannlíf, að hjálpa náunganum og mundum láta okkar síðasta vatnsdropa af hendi til að slökkva eldsvoða í húsi hans, treystum í mörgum málum best almennum mannlegum sam- skiptum. Fréttaáróður í ríkisútvarpi Ekki er hægt að skilja við þessi mál án þess að minnast á þátt fjölmiðla og þá ekki síst frétta- stofu Ríkisútvarpsins. Ég hefi litið svo á að hún eigi að vera hlutlaus í fréttaflutningi, þ.e. að taka ekki þátt í einhliða fréttaáróðri. Það er oft ekki mikil fyrirhöfn að kanna hvort fjölmiðlaglaðir menn eru með áróður eða ósannindi. Og það er harðleikið þegar menn senda fréttir um „lögbrot“ að fréttastof- an skuli leyfa sér að lesa slíkt yfir landslýð án þess að hreyfa hönd eða fót til að kanna hvort um sannindi sé að ræða. Ég vil ekki ætla, að fréttastofa Ríkisútvarps- ins sé svo illa upplýst, að hún viti ekki hvaða deild Pósts og síma ber höfuðábyrgð á gjaldskrárgerð stofnunarinnar. Þrátt fyrir það hefur hún 'aldrei eitt einasta orð við mig talað sem yfirmann þeirr- ar deildar til að fá upplýsingar, heldur þulið yfir landslýð að ég og aðrir sem að gjaldskrá vinnum séum lögbrjótar. Og út yfir tók 19. júlí sl. Neytendasamtökin héldu fund með fréttamönnum til þess enn að tyggja upp sömu rulluna og áður um „lögbrot" stofnana. Á þessum fundi var bætt við „lögleysum" af hálfu Ríkisútvarpsins sjálfs í sam- bandi við gjaldskrárgerð. Lítið fór fyrir því í fréttum útvarpsins. Hins vegar var talað við Gísla Jónsson prófessor. Og hann var fenginn til þess að tala um „lögbrot" Pósts og síma og Raf- veitu Hafnarfjarðar. Ekki var einu orði minnst á „lögbrot“ Ríkis- útvarpsins, hvorki af fréttastof- unni né prófessornum, þannig rak útvarpið fréttaáróður sinn. Og prófessorinn brast kjarkinn til að ræða gjaldskrá útvarpsins. Er þetta ekki að leggjast nokkuð lágt af báðum aðilum? Ólík vinnubrögð Póstur og sími á lögum sam- kvæmt að standa á eigin fótum fjárhagslega. Þegar Alþingi hefur ákveðið útgjöld og tekjur, þá þarf að jafna tekjuþörfinni niður á hina einstöku teknaliði. Sé einn liður talinn of hár, er hægt að lækka hann, en þó ekki án þess að hækka aðra liði hinnar seldu þjónustu svo að tilskilin fjárhæð náist. Þetta skilja þeir, sem til fjármála þekkja. Á því sviði virð- ist að Neytendasamtökin vanti alla yfirsýn. Er þar ólíku saman að jafna þegar fulltrúar Sam- bands íslenskra sveitarfélaga eða Verslunarráðs íslands ræða þessi mál. Þeir aðilar ræða grundvallar- atriði og gera sér grein fyrir málunum með jákvæðu hugarfari. Hvaða stofnun eða fyrirtæki sem er getur haft mjög gott af slíku og það getur leitt til ýmissar nýbreytni og umbóta. Að vera fyrirfram á öndverðum meiði við nauðsynlega þróun kann aldrei góðri lukku að stýra og veldur aðeins auknum kostnaði og lakari þjónustu. Svo má brýna... Ég hefi orðið nokkuð langorður um þessi mál. Ég skal játa það að ég hefi látið mér í léttu rúmi liggja aðfinnslur prófessors Gísla. Má það vera af því að ég er Hafnfirðingur og þekki manninn. En svo má deigt járn brýna að bíti um síðir. Má þvi vera að þessi orð mín valdi nokkrum sársauka og hef ég mér það til varnar að ekki hóf ég þennan leik. Ennfremur er það, að fjölmargt starfsfólk Pósts og sima, sem vinnur störf sín af samviskusemi og þykir vænt um stofnun sína, vill ógjarnan liggja undir því að það sé eitthvert annars flokks fólk, sem sé reiðubúið að vinna að framkvæmd lögbrota eða annarra slíkra verka. Ef fólk vill kynna sér þau mál hleypidómalaust, veit ég að það kemst að þeirri niðurstöðu, að sá hópur opinberra starfs- manna er ekki verri en gengur og gerist með fólk almennt. Póst- og símafólk er jafnframt neytendur, og veltur á miklu fyrir það ekki síður en aðra að vel sé á málum haldið í þjóðfélaginu. Það er því hart að vera talinn til lögbrota- lýðs, þótt fólk verði tíðum að þola slíkt aðkast. Neytendavernd Að lokum vil ég aðeins koma að því sem menn kalla neytenda- vernd en virðast reikulir í túlkun þess orðs. Ég held að neytenda- vernd geti verið í því fólgin að vernda fólk gegn ofsköttun og lofa því að hafa sitt sjálfsaflafé og svigrúm til þess að geta ráðið sem mestu um það, hvað þá vilji kaupa af vöru og þjónustu. Það er líka hægt að vernda fólk fyrir einokun- arhringum hverskonar eða okri á vörum og þjónustu. Það getur líka þurft að vernda neytendur fyrir ráðríku fólki, sem vill segja neyt- endum hvað er hvítt og hvað er svart og skammta þeim alla hluti. Það getur þurft að vernda fólk fyrir skemmdum matvælum og eitur- og fíkniefnum hverskonar, sem valda heilsubresti og dauða. Þannig væri margt hægt að gera. Óttinn við stóru málin En hvernig er þetta rækt? Vill það ekki oft henda, að ráðist er að smæstu málunum, en þau stærri þykja svo viðamikil að menn heykjast á því að takast á við þann vanda. Þannig kalla Neytenda- samtökin það neytendavernd að eltast við prentvillur þótt það geti verið góðra gjalda vert. En þau hreyfa ekki litla fingur til að hamla á móti síaukinni neyslu fíkniefna eins og áfengis, sem veldur auknum sjúkdómum, slys- um og dauðsföllum í svo ríkum mæli að ætla má að um fjórðung- ur þjóðarinnar eigi um sárt að binda vegna þess böls. Þar að auki er það skattlagning á almenning sem nemur vart minna en 80—100 milljörðum króna árlega. Ég veit ekki í hvers þjónustu Neytenda- samtök eru, sem ekki telja sér koma við sala á varningi er veldur svo gífurlegu tjóni og félagslegu böli. Ég vil svo láta í ljósi þá von að Neytendasamtökin eigi eftir að komast á hærra stig í neytenda- vernd og þau megi verða fólki til gagns. En þá verða þau líka að hverfa frá músarholusjónarmið- um og eflast af víðsýni og dáð. HINN 11. september var und- irritaður í utanríkis- viðskiptaráðuneytinu í Moskvu nýr viðskiptasamn- ingur íslands og Sovétríkj- anna, sem gekk í gildi fyrir fimm ára timabilið 1981 — 1985. Samninginn undirrit- uðu Tómas Árnason við- skiptaráðherra og Michael Kuzmin. sem nú gegnir störf- um utanríkisviðskiptaráð- herra Sovétríkjanna. segir í frétt viðskiptaráðuneytisins. í júnímánuði var í Reykja- vík gengið frá drögum að samningum og var þá gerð opinberlega grein fyrir helstu atriðum hans. Á fundi ráðherranna var rætt um nokkur vandamál varðandi sölu afurða til Sov- étríkjanna á þessu ári. Lagði Tómas Árnason áherslu á að samið yrði fljótlega um við- bótarmagn af freðfiski og lag- meti og eru þau mál nú í athugun í Moskvu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.