Morgunblaðið - 17.09.1980, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 17.09.1980, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 17. SEPTEMBER 1980 9 85988 • 85009 Fossvogur Sérstaklega vönduö 4ra—5 herb. fbúð á efstu hæö í 2ja hæða sambýlishúsi vlö Snm- land. Qott útsýni, góöar svalir. Smáíbúðahverfi Haaö í skiptum fyrir 3ja—4ra herb. íbúð í Fossvogi eöa Háa- leitishverfi. Seláshverfi Einbýlishúsapiata ásamt öllum teikningum. Tilboð. Barónsstígur 3ja herb. ágœt íbúö í steinhúsi. Mosfellssveit Einbýlishús íbúöarhæft en ekki fullfrágengiö. Hlíðar 2ja herb. íbúö á jaröhæö í sambýlishúsi. Háaleitisbraut 2ja—3)a herb. íbúð á jaröhæö. Sér inngangur, sér þvottahús. Norðurbær 5 herb. í góöu sambýiishúsi. BAskúr. K jöreign r Armúli 21, R. Dan V.S. Wiium lögfr AUSTURBÆR — SÉRHÆÐ 130 ferm. sérhæö á Teigunum. Stór bflskúr fylgir. Nánari upp- lýsingar á skrifstofunni. DVERGBAKKI 4ra herb. íbúö á 1. hæð. Verö 40 millj. BOLSTADARHLÍD 3ja herb. íbúö ca. 100 ferm. á jaröhæð. Verð 31—32 millj. SMÁÍBÚÐAHVERFI — EINBÝLISHÚS á 2 hæöum ca. 125 ferm. Bflskúr fylgir. BERGÞORUGATA hæð og ris. Kjallaraíbúö í sama húsi, ca 60 ferm. LAUFASVEGUR 2ja herb. fbúö, ca 50 fm. og 3ja herb. íbúö, 75 ferm. í rishæö. Má sameina í eina íbúö. GAUKSHOLAR 2ja herb. fbúö, ca 60 ferm. ALFTAHOLAR 4ra—5 herb. íbúð, 117 ferm. innbyggöur bflskúr. REYNIMELUR 2ja herb. íbúö, ca 60 ferm. Stórar suöursvalir. KARLAGATA einstaklingsíbúö í kjallara. Eitt herb., eldhús og baö. SELVOGSGATA HAFN. 2ja herb. fbúö á 2. hæö, ca 60 ferm. ÁLFHEIMAR 3)a herb. íbúö, 90 fm. á 3. hæð. Útb. 28 millj SUDURHOLAR 4ra herb. fbúö á 2. hæö 108 ferm. BERGÞORUGATA Hæð og ris, 2x65 ferm. Kjall- arafbúö f sama húsi ca 60 ferm. SELTJARNARNES — RADHUS Fokhelt raöhús, 200 ferm. á tveim hæðum. Pípulagnir og ofnar komnir. Huröir, glerjaö. Skipti á 4ra—5 herb íbúð koma til greina. HÖFUM FJÁRSTERKA KAUPENDUR AÐ 2ja, 3ja og 4ra herb. ibúðum. •érhasðum, raðhúsum og ein- býliahúaum í Reykjavik, Hafn- arfirði og Kópavogí. VANTAR EINBÝLISHÚS í HVERAGEROI Pétur Gunnlaugsson. lögfr. Laúgavegi 24, slmar 28370 og 28040. 26600 ASPARFELL 4ra—5 herb. ca. 120 fm íbúö á 4. hæö í nýlegu háhýsi. Sameig- inlegt vélapvottahús á hæöinni. Tvennar svalir, suöur og austur. Innb. bflskúr. Góð íbúð. Verö: 46,0 millj. BLIKAHÓLAR 3ja herb. mjðg rúmgóö íbúö á 2. hæö í 3ja hæöa blokk. Lagt fyrir þvottavél á baöi. Suðvest- ur svalir Góöar innréttingar. Innb. bílskúr. Fallegt útsýni. Verö: 38,0 millj. Útb. 28,0 millj. BIRKIGRUND Raöhús sem er tvær hæöir og kjallari og óinnréttaö ris, um 190 fm. Bflskúrsréttur. Hús sem býöur upp á mikla möguleika. BYGGÐAHOLT MOSF. Steinsteypt endaraöhús á einni hæð 144 fm auk bftskúrs. 4 svefnherb. Vandaðar innrétt- Ingar. Falleg ræktuö lóö. Glæsi- legt hús. Verö: 75,0 millj. DALSEL 3]a herb. ca. 96 fm íbúö (nettó) á 2. hæö f 3ja hæöa blokk. íbúðin er aö hluta til á tveim hæðum. Stórar suövestur sval- ir. Góöar Innréttingar. Verö: 34,0 mill). EYJABAKKI 4ra herb. 105 fm íbúö í 3)a hæöa blokk. Þvottherb. inn af eldhúsi. Ágætar innréttingar. Verö: 39,0 mill). HJALLABRAUT HF. 6 herb. 143 fm íbúö á 2. hæö f þríbýlishúsi. Þvottaherb. í íbúö- inni. Stórar suövestur svalir. Góö eign. Verö: 55,0 millj. Útb. 35,0 millj. HRAUNBÆR 4ra herb. 115 fm fbúö á 3. hæö (efstu) f blokk. Þvottaherb. í fbúöinni. Danfosskerfí. Vestur-- svalir. Góöar innréttingar. Fal- legt útsýni. Verö: 43,0 millj. KALDAKINN HF 3ja—4ra herb. 80 fm risíbúö í þríbýlissteinhúsi. Suðvestur svalir. Laus strax. Verö: 23,0 millj. KJARRHÓLMI 4ra herb. 96 ferm íbúð í 4ra hæöa blokk. Þvottaherb. f íbúö- inni. Stórar suöur svalir. Góöar innréttingar. Útsýni. Verö: 39,0 mlllj. KRIUHOLAR 2)a herb. ca. 55—60 fm fbúö á 3. hæö f nýlegu háhýsi. Góðar innréttingar. Vestur svalir. Góö sameign. Skipti á 3ja herb. íbúð { neðra Breiöholti. Verö: 26,0 mill). LEIRUBAKKI 5 herb. 110 fm fbúö á 3. hæö (efstu) í blokk, auk herb. í kjallara. Þvottaherb. í íbúðlnni. Góöar innréttingar. Verö: 45,0 mlllj. SAMTÚN Parhús sem er hæö og ris alls 140 fm 5 svefnherb. Falleg lóö. Danfosskerfi. Verö: 65,0 millj. Útb. 45,0 millj. SELJAVHERFI Hæð ca. 142 fm auk 60 fm rýmis f kjallara í tvfbýlisstein- húsi. Tvöf. 49 fm bflskúr. Húsiö selst fokhelt meö útlhuröum. Til afh. strax. Verö: 50—55 millj. SELJALAND Einstaklingsíbúö (ósamþykkt) ca. 30 fm. Verð: 18,0 millj. Útb. 14,0 millj. SIGTUN 4ra herb. um 100 fm kjallara- íbúö f tvíbýlissteinhúsi. Dan- fosskerfi. íbúin er öll ný tekin f gegn. Fallegar innréttingar. Laus nú þegar. Verö: 38,0 millj VESTURBERG 4ra herb. ca. 107 fm fbúö á 2. hæö f 4ra hæöa blokk. Góðar innréttlngar. Vestur svalir. Laus nú þegar. Verö: 43,0 millj. ^ Fasteignaþjónustan Husturttrmh 17, t. XS0C Ragnar Tómasson hdl AUGI.YSIWiASIMrNN KR: 234IB JH«rrjunbl«bib © Einbýlishús í Fossvogi 175 ferm. einlyft einbýlishús m. 30 (erm. btskúr. Allar nánari upplýsingar á skrifstotunnl. Húseign meö 3 íbúöum Vorum ao fá tll sölu vel útlftandl limburhús é steinkjallara vio Llndargötu m. tveimur 3|a herb. íbúöum og ein- staklingsíbúð. Stór bílskúr fylgir Upp- lýslngar á skrlfstotunni. I smíöum í Hafnarfirði Vorum aö fá tll sðlu tvær 150 ferm. sérhæðlr ( tvíbýllshúsl viö Suöurgötu ( Hafnarfiroi Bilskúrar fylgja. Húsio afh. frág. að utan, en íbúölrnar aö öðru leytl fokheldar ( okt. nk. Teikn og allar upplýslngar á skrifstofunni. Viö Álfaskeiö 5 herb. 130 ferm. vðnduð (búð á 3. hæö (efstu) m. 4 svefnherb. Bilskúr fylglr Útb. 33—34 millj. Sérhæö viö Efstahjalla 4ra—5 herb. 110 ferm. glœsileg (búö á 1. hæö m. sér Inng. og sér hlta. ibúðin skiptlst m.a. í stofu, sjónvarpshol, 3 svefnherb.. flfsalagt baðherb.. og vand- að efdhús. I kjallara eru herb., þvotta- herb., hobbyherb., geymsla o.fl. Laus fl|ótlega Útb. 48—4« millj. Lúxusíbúð í Smáíbúöahverfi 4ra herb. 96 ferm. ný og glæsileg fbúð á 2. hasð. Laus fljótlega. Útb. 45 mHI). Viö Tjarnargötu 4ra herb. 100 ferm. g.óö fbúð á 2. hasð. Útsýnl yflr T|örnlna. Utb. 26—27 millj. Víö Krummahóla 4ra herb. 100 ferm. göö íbúð á 3. hæö Útb. 30 mill) Viö Jörvabakka 4ra herb. vðnduð ibúð á 2. hæð. Ser þvottaherb á hasð. Herb. I kjallara fylgir. Útb. 30 millj. Viö Efstahjalla 4ra herb. 100 ferm. vðnduö (búö á 2. hæð Laus strax. Útb. 34 millj. Viö Hringbraut 3|a herb. 90 ferm. góð íbúö é 2. hasð. Herb. I rlsi fylgir. Laus strax. Útb. 24—25 millj. Viö Irabakka 3ja herb. fbúð á 1. hæö. Tvennar svalir. Laus fljótlega. Útb. 24—25 millj. Viö Laufvang 3ja herb. 90 ferm. géð íbúð á 1. hæð. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Útb. 26 millj. í Laugarneshverfi 3ja herb. 80 ferm. góð ibúð á 1. hæð. Sér inng. og sér hitl. Útb. 26—27 mlllj. Viö Kópavogsbraut 2Ja — 3Ja herb. 90 ferm. góð fbúð á Jaröhasð. Útb. 21 millj. Viö Bólstaöarhlíö 2|a herb. 65 ferm. góö (búð á 1. hæo m. suöursvölum. Eígn f sérflokki. Laus nú þegar. Útb. 23—24 mlllj. Einstaklingsíbúð í Fossvogi 30 ferm. elnstaklingsíbúð á Jaröhasð. Laus strax. Otb. 13—14 millj. Sérhæö í Heimum óskast Hðfum kaupanda aö 4ra—5 herb. sérhæð m. bflskúr eöa réttl f Heima- hverfl eöa nágrennl. Utborgun 75 milljónir Raðhús óskast Hðfum kauðanda aö elnlyftu raðhúsi ( Fossvogi Æsklleg stœrð 130—150 ferm. Nánarl upplýsingar é skrlfstof- unnl. EKinftmiDLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Sölustjóri Sverrir Kristinsson Unnsteinn Beck hrl. Simi 12320 Sjá einnig fasteignir á bls. 10. 81066 Leit&ekkitengt yfír. skamrnt Rofabær . 2ja herb. góö 60 ferm. íbúð á 1. hæð. Flfsalagt bað Krummahólar 2)a herb. 55 ferm. (búö á 3. hæö. Bílskýli. Hamraborg 3)a herb. falleg 90 ferm. fbúo á 3. hæð. Bílskýtl. Hraunbær 4ra herb. góð 117 ferm. íbúð á 3. hæð Háteigsvegur 4ra herb. rumgóö 117 ferm. efri ser haaö I góðu ástandi. Bíl- skúrsréttur. Brekkubær 170 ferm. raöhús á tveim haað- um meö bflskúr. Húsiö selst fullfrágengið aö utan, en fokheft að innan. Engjasel 200 ferm. raöhús á tveim hæð- um. Húsið er fullfrágengið að utan, meö glerl og hurðum, mlðstöð komin. Húsafell FASmONASALA Laogholtsyegi ttS (Bmiariaoahúsinu) simiBloee ö 4niif*»i r«n>»i wi Sarguruuonason/x* 3 TjsaLvei FLÓKAGÖTU1 SÍMI24647 Sór íbúo viö Safamýri 3ja herb. vönduö íbúð á jaröhæð í þríbýlishúsi. Sér hiti. Sér inngangur. Helgi ÓlafMon, löggiltur fasfeignasali. Kvöldsími 21155. M (il.YSIMiASIMIW 22410 J»lorounblnut& ÍT© EIGNASALAN REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 MARIUBAKKI 3ja herb. 90 ferm. góð íbúö á 3. hæö. Sér þvottaherb. í fbúöinni. Suöur svalir. Qott útsýni. VIÐ VESTURBORGINA 4ra—5 herb. 130 ferm. nýleg (búö f fjölbýlishúsi viö Tjarnar- ból. Björt og rúmgóö íbúð meö suöur svölum. Góö sameign. Laus nú þegar. HRAUNBÆR 4ra herb. rúmgóö og skemmti- leg (búö á 2. hæö við Hraunbæ. íbúöin er vel staðsett og í mjög góöu ástandi. Góð sameign. Suöur svalir. NEÐRA BREIÐHOLT M/BÍLSKÚR 4ra herb. íbúð á hæð í fjölbýtis- húsi. Mjög vönduð íbúö meö góöum innréttingum og góöum teppum Flísalagt baö. Suöur svalir, mjög gott útsýni. 50 ferm. bílskúr getur fylgt meö. RAUÐILÆKUR M/BÍLSKÚR 5 herb. 140 ferm. fbúö á 2. hæð. íbúöin er í góöu ástandi. Rúmgóöur bílskúr fylgir. Sala eða skipti á minni eign. NEÐRA BREIÐHOLT — RAÐHÚS Mjög vandaö raöhús í Bökkun- um. Húsiö er alls rúmlega 160 ferm. Allar innréttingar m)ög vandaöar. Góö teppi á öllu húsinu. Innbyggöur bílskúr. fal- leg ræktuö lóð. Húsiö er í beinni sölu og laust eftir samkomulagi. HÖFUM KAUPANDA aö góöri 4ra—5 herb. íbúö í Hlíðarhverfi eða Norðurmýri. Mjög góö útborgun í boði. EIGNASALAN REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 Haukur Bjarnason hdl. Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson, Eggert Elíasson. SIMAR 21150^21370 SOLUSTJ LARUS Þ VALDIMARS L0GM J0H Þ0ROARS0N HDl ' Til sölu og sýnis meoal annars: Góö húseign — tvær íbúðir Nánar tiltekiö 6 herb. glæsileg íbúö á tveim hæðum. Á jaröhæö/ kj. er stór og góð 2ja herb. íbúð ásamt geymslum og þvottahúsi, rúmgóöur bílskúr, mikiö útsýni. Húsió er 87 ferm. aö flatarmálí og stendur á stórri ræktaðri lóö á vinsælum stað í Vesturborginni (Högun- um). Nánari upplýsingar á sknfstofunni. 2ja herb. glæsileg íbúö á 2. hæö í háhýsi um 60 ferm. við Kleppsveg (rétt viö Sæviöarsund). íbúöin er meö vandaöri harðviöarinnrétt- ingu, góðum teppum og fullgerðri sameign. Suöur svalir. Úrvals íbúö í Austurborginni 4ra herb. á efri hæð 95 ferm. íbúðin er ný með massívum haröviði íöllum innréttingum. Óvenju mikil og góð sameign. Næstum fullgerö. í steinhusi í Vesturborginni 3ja herb. íbúð á vinsælum staö viö Vesturberg, 88 ferm. fljótlega. Útb. aöeins kr. 22 millj. Laus fIjótlega 3ja herb.íbúö á vinsælum staö viö Vesturberg 88 ferm. Útsýni yfir borgina. íbúðin er fullgerð í ágætu standi 4ra herb. íbúö m/ bílskúr íbúðin er viö Álfaskeið í Hafnarfiröi á 4. hæð 107 ferm. Bílskúr í smíöum, mikiö útsýni. Gott verð. Stór og góö íbúö viö Stigahlíð. 6 herb. um 140 ferm. endumýjuö í suður enda. í kjallara lítiö eitt niðurgrafin. Mjög gott verð. Skammt frá Landspítalanum 3ja herb. 2. hæö um 100 ferm. viö Leifsgötu í þríbýlishúsi. Rúmgott föndurherb. í kjaliara. Þurfum aö útvega: 3ja herb. íbúð helst í Hraunbæ meö rúmgóöu kjallaraherb. og fjölda annarra eigna fyrir trausta kaupendur. Raðhus i smíöum á Seltjarn- arnesi. Úrvals eign á vinsæl- um atað. ALMENNA fasteignasáTaTí LAUGAVIGI18 SÍMAR 21150-21378

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.