Morgunblaðið - 17.09.1980, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 17.09.1980, Blaðsíða 2
r MORGUNBLAÐIÐ, MIDVIKUDAGUR 17. SEPTEMBER 1980 Tómas Árnason um BNOGoliuna: „Töpum sennilega á þessum viðskiptum" „SENNILEGA töpum við á þess- um viðskiptum, þó vissulega sé of fljótt að si'jfja nokkuð til um það enn sem komið er," sagði Tómas Árnason viðskiptaráðherra á fundi með blaðamönnum i gær, er hann var spurður um verð á oliufarminum frá breska fyrir- tækinu BNOC. Tóraas kvað fast verð vera á olíunni frá BNOC, og gæti því svo farið, að það verð sem i dag væri orlitiö hærra en Rotter- damverð, yrði orðið hagstæðara siðar. Það dæmi væri hins vegar ekki unnt að gera upp fyrr en i Lézt af völd- um bruna UNGI maðurinn, sem brenndist lífshættulega á Kvíabryggju 3. september sl. lézt af afleiðingum slyssins sl. föstudag á Landspítal- anum. Hann var 25 ára gamall. janúar, er veðlagsþróunin lægi fyrir. Tómas sagði fyrsta farminn verða eitthvað dýrari en Rotter- damverð væri, en hve mikið kvaðst hann ekki vilja segja til um. Tómas sagðist ekki enn vita hvort olíufé- lögin sækja um leyfi til verðhækk- ana vegna þessa farms. Ljóst væri alla vega, að nú væri komið á mun stöðugara verðlag á olíu, þar sem verðið til Bretanna breyttist ekki fram í janúar. Miklar verðsveiflur væru á hinn bóginn á Rotterdam- markaði, þar sem gilti uppboðsverð frá degi til dags. Samkomulag hefði orðið um það hjá báðum aðilum, að gefa verð BNOC-olíunn- ar ekki upp fyrr en í janúar. Þá væri ekkert því til fyrirstöðu að gera verðsamanburðinn. „Það eina sem ég get nú sagt um þetta verð er það, að það er hærra en Rotter- damverðið í dag," sagði Tómas, „sennilega töpum við á þessu núna, en gætum grætt á næsta ári, en þá er þess einnig að geta að þá munum við kaupa olíu til helminga frá Bretum og Sovétmönnum." Deilt um kennara í Gríndavik: Foreldrarnir senda börnin ekki i skól- ann i mótmælaskyni „ÞESSIR foreldrar vilja ekki fela ákveðnum kennara við skólann umsjá sinna barna, vegna þess að þau treysta honum ekki til þess og neita þvi að senda hórnin i skólann. nema að þessi kennari hætti, eða að nýr korai i staðinn," sagði Gunnlaugur Dan ólafsson skólastjóri Grunnskólans í Grindavik í samtali við Morgun- blaðið, en i Grindavik er komin upp deila milli foreldra ákveðins hóps barna og skólayfirvalda. Orsokin er sú að foreldrar telja kennarann ekki hæfan og tekst honum m.a. ekki að halda uppi aga i kennslustundum, skv. heim- ildum sem Mbl. hefur aflað sér. „Við höfum haldið tvo fundi með foreldrum vegna þessa máls," sagði Gunnlaugur, „og verður þriðji og væntanlega síðasti fund- urinn af þessu tilefni haldinn um helgina og mun ég þar vonandi geta komið fram með tillögur sem leysa þetta mál." Þeir nemendur sem ekki sækja skóla vegna þessa máls eru 24 talsins og í 4. bekk og mun það ekki ætlun foreldranna að senda börnin í skólann meðan þetta ástand varir, þannig að þau munu ekki mæta þessa vikuna. Báðar oliunef nd- irnar lagðar niður OLlUNEFNDIRNAR tvær sem skipaðar voru af rikisstjórninni á siðasta ári hafa báðar lokið störfum .sínum og er ekki ætlunin að þær haldi stórfum áfram eða fái ný, að þvi er Tómas Árnason viðskiptaráð- herra sagði á blaðamannafundi i gær. Kvað Tómas margt hafa kom- ið út úr störfum nefndanna, einkum oliuviðskiptanefndinni. Væri olíu samningurinn við breska fyrirtæk- ið BNOC til dæmis ávöxtur nefnd- arstarfsins. Olíuviðskiptanefndin, sem var undir forsaeti Jóhannesar Nordal seðlabankastjóra, hefur þegar skilað stórri viðamikilii skýrslu til ríkis- stjórnarinnar, að sögn viðskiptaráð- herra, og kvaðst hann búast við að álit frá nefnd þeirri er var undir fosæti Inga R. Helgasonar hæsta- réttarlögmanns bærist innan skamms. Þrátt fyrir að nefndirnar yrðu lagðar niður sagði Tómas að haldið yrði áfram að kanna hugsanleg olíukaup frá Kuwait, Saudi-Arabíu, Nígeríu, Noregi og ef til vill fleiri löndum. Viðskipti við Saudi-Araba kvað hann þó ekki geta tekist nema fvrst yrði tekið upp stjómmálasam- b*>nd milli ríkjanna, og hefði hann falið utanríkisráðuneytinu meðferð þess máls. — Ekkert hefði þó komið út úr því ennþá, en ráðherrann sagðist ekki vita hvort eitthvað stæði í vegi fyrir slíku sambandi. Hér má sjá langborðið og hluta gestahópsins við minni borðin. I.jósm. Hsns Jetzek Kalt borð á 100 millj. kr. álborðum RÁÐSTEFNUGESTIR, sem setið hafa ráðstefnuna „Norrænir ál- dagar" á vegum Norrænna sam- taka áliðnaðarins sl. tvo daga, fóru i skoðunarferð um íslenska álverið i gær. Var þeim þar boðið til hádegisverðar og hljóðaði matseðillinn upp á kalt álborð. Borðin sera gestirnir snæddu við voru öll húin til úr svonefndum ál-T.börrum og vóg hvert þeirra um þrjú tonn, en þau voru alls 40 að tolu. Langborðið eitt sér vóg um 15 tonn. Samtals voru borðin þvi um 135 tonn að þyngd. Skv. upplýsingum Ragnars Halldórssonar forstjóra ÍSAL er verðmæti hvers þriggja tonna borðs um 2,5 millj. og langborðs- ins 12 millj. þannig að matar- gestir hafa neytt matar síns á borðum sem eru að verðgildi rúmlega 100 millj. kr. Aðspurður sagði Ragnar, að borðin yrðu seld úr landi, enda væru þau hluti af framleiðslu álversins. 140 manns sátu þessa veizlu álversins, þar af um 100 útlend- ingar og vakti þetta óvenjulega borðhald óskipta ánægju og at- hygli hinna erlendu gesta. Höfðu þei»- á orði að álborð ættu vel við, þegar kaldir réttir væru fram- reiddir, því álið héldi matnum vel köldum. Ragnar Ilalldórsson forstjóri býður gesti velkomna. Ræðupúlt- ið stendur á traustum grunni, þvi undir þvi eru um 2,6 tonn af áli. I.jósm. Ilans Jetzek Fyrirframsala á 80 þús. tunnum af síld til Svíþjóðar og Finnlands Verðmætið 6—7 milljarð- ar — 22% verðhækkun SAMNINGAUMLEITANIR um fyrirframsolu á saltaðri sild hafa staðið yfir að undanfornu við kaupendur i ollum helztu mark- aðslöndunum og viðræðum verður haldið áfram. Samkomulag hefur náðst við kaupendur i Sviþjóð og Finnlandi um fyrirframsölu á samtals 80 þúsund tunnum og lætur nærri, að útflutningsverð- mæti þessara tveggja samninga sé 6—7 milljarðar króna. Þetta er svipað magn og selt var til þessara tveggja landa á síðast liðnu ári, en hér er um fjolda- raargar tegundir og stærðir af saltaðri sild að ræða. Áætla má, að til þess að uppfylla þessa samninga við Svía og Finna þurfi um 11 þúsund tonn af hráefni upp úr sjó, en sjávarútvegsráð- herra hefur ákveðið að heimila á Algerlega er bannað að flytja inn kartöflur SIGURGEIR Ólafsson hjá Rann sóknastofnun landbúnaðarins hafði samband við blaðið vegna frétta frá Vestmannaeyjum um að fluttar hafi verið inn kartoflur þangað frá Spáni og þær notaðar Slitlag á Þorlákshafnarveg LOKIÐ VAR við Iagningu slit- lags á Eyrarbakkaveg i gær og verður hafist handa við samskon- ar framkvæmdir á Þorlákshafn arvegi i dag. Ekki er vitað, að sögn Jóns Rögnvaldssonar á skrifstofu Vegamálstjóra, hvort lagningu slitlags á Þorlákshafnarvegi verð- ur lokið nú í haust, en ákveðið er að framkvæma fyrir þær 230 millj. kr., sem eru á vegaáætlun til þessa verks. sem útsæði. Sagði Sigurgeir að algerlega væri bannað að flytja inn kartOflur, eins og skýrt væri frá í áðurnefndri frétt, og væri það skýlaust brot á lögum. Ástæða þessarar löggjafar sagði hann vera, að með slíkum kartöfl- um gætu borist sjúkdómar til landsins, þ.e.a.s. kartöflusýki, sem mikið væri um erlendis, en alls óþekkt hér. Hann sagði Grænmetis- verzlun ríkisins ekki flytja erlendar kartöflur til landsins án þess að krefjast heilbrigðisvottorðs. Sigur- geir sagðist vara við þessum og ámóta innflutningi, því ábyrgðin væri mikil, ef illa tækist til. vertíðinni veiðar á samtals 50 þúsund tonnum af síld, þar af 18 þúsund tonnum í reknet. Söluverð- ið samkvæmt þessum samningum hefur að meðaltali hækkað um 22% í erlendum gjaldeyri frá síðasta ári, en í fyrra var samið um 12—16% hækkun á verði salt- aðrar síldar til þessara sömu landa frá árinu áður. Að sögn Gunnars Flóvenz, fram- kvæmdastjóra Síldarútvegsnefnd- ar, hafa að undanförnu farið fram undirbúningsviðræður við Sovét- menn og í gærmorgun var ákveðið að formlegar viðræður við þá skyldu hefjast síðar í þessum mánuði í Moskvu. í fyrra voru gerðir fyrirframsamningar um sölu á samtals 60 þúsund tunnum til Sovétríkjanna. Þá er búist við því, að viðræður við kaupendur í V-Þýzkalandi hefjist fljótlega, en þangað var í fyrra selt verulegt magn af edik- söltuðum síldarflökum eða „sauer- lappen". Gunnar sagði, að útlitið með sölu til Efnahagsbandalags- landanna væri mjög óvisst vegna mikils framboðs á ódýrum síldar- flökum, aðallega frá Kanada og Danmörku, og vegna krafna, sem komið hafa fram um að innflutn- ingstollar á saltaðri síld frá lönd- um utan bandalagsins taki að fullu gildi, en á síðastliðnu ári fékkst nokkur undanþága frá þessum tollum. Fersk síld og fryst er hins vegar tollfrjáls. Ef svo fer, að þessir tollar verði teknir upp að fullu í vetur er vonlaust að tala um sölu á öllum tegundum saltaðrar síldar til EBE-landa, að sögn Gunnars Flóvenz. Síldarútvegsnefnd hefur undan- farið verið í sambandi við önnur markaðslönd og sagðist Gunnar vonast til, að viðræður gætu t.d. fljótlega hafist við Pólverja, en þar sagði hann, að við ýmsa erfiðleika væri að etja. Hann sagði, að það hefði eðlilega áhrif á markaðinn, að Norðmenn hefðu leyft veiðar á íslenzku síldinni í haust og síld af þessum stofni væri miklu stærri og feitari heldur en íslenzka suður- landssíldin. Kristján Andrés- son látinn KRISTJÁN Andrésson fulltrúi hjá Vcrðlagsstofnuninni og fyrr- verandi bæjarfulltrúi i Hafnar- firði andaðist á heimili sinu að- faranótt s.l. mánudags, 66 ára að aldri. Kristján fæddist í Hafnarfirði 16. júní 1914, sonur Andrésar Runólfssonar og annarar konu hans Maríu Kristjánsdóttur. Hann lauk gagnfræðaprófi frá Flensborg 1929 og að námi loknu var hann við ýmis störf, verkamannavinnu, verzlunarstörf og löggæzlu. Hann var framkvæmdastjóri Bæjarút- gerðar Hafnarfjarðar 1958—'62 en nú um alllangt skeið hefur hann verið fulltrúi hjá verðlagsstjóra. Kristján sat í bæjarstjórn Hafnar- fjarðar 1946—'66 og var varafor- seti hennar 1954—'62. Hann sat einnig í bæjarráði og ýmsum nefndum. Þá sat hann í miðstjórn Sósíalistaflokksins 1950-*62. Eftirlifandi kona Kristjáns er Salbjörg Magnúsdóttir.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.