Morgunblaðið - 17.01.1981, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 17.01.1981, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLADIÐ, LAUGARDAGUR 17. JANÚAR 1981 HELGARVIÐTALIÐI BLESSAÐUR ÞORSKURINN Takmarkinu skal náð með veiðitakmörkunum SJÁVARÚTVEGSRÁDHERRA heíur ákveðið að stefnt skuli að því, að þorskafli fari ekki yfir 400 þúsund lestir á þessu ári. Á fundi með fréttamonnum skömmu fyrir áramót sagðist hann fastlega vona, að unnt yrði að fara mjög nálægt þessu marki. Hann var spurður hvort hið sama yrði ekki uppi á teningnum á þessu ári og í fyrra að þorskafli færi verulega fram úr þeim markmiðum, sem stjórnvöld settu sér. Svaraði hann því til, að reglur um stjórnun veiðanna hefðu ekki verið tilbúnar fyrr en í febrúar á síðasta ári og því hefði aflinn fyrstu mánuði ársins, sem jafnan eru gjöfulastir, farið úr böndunum. Endurbætur hefðu verið gerðar á skrapdagakerfinu og takmörkunum yrði fylgt eftir til að ná settu marki. Fiskifræðingar hafa mælzt til þess, að þorskaflinn fari ekki yfir 400 þúsund lestir. Þeir vildu þó allra helzt, að þorskaflinn yrði enn minni og út frá sjónarmiði fiskifræðinnar vildu þeir helzt miða við 350 þúsund lestir. Til fleiri sjónarmiða þarf þó að taka tillit en vísindanna og því hefur verið ákveðið að miða við 400 þúsund lestir. Fiskifræðingar hafa reiknað ut þróun þorskstofnsins miðað við mismunandi takmörkun afla og sést sú þróun á meðfylgj- andi töflu. 1 Þróun hrygningarstofi ia þorsks 7 ára og eldri (i þús. tonna) níntu ár miödi ' ' ^| [ rai smur andi tdkaorkun afla, H [ Ai 1 ahámark Aflahámark Aflahájsark ^H 450.000 tonn 400.000 tonn 350.000 tonn M [ áriegd árlega Xega .^^B ¦ ' : 275 275 |S 1 ' 315 347 ¦ 1 -166 559 655 ^H I 424 57f: 737 ¦ 375 583 805 ¦¦ 342 613 901 ^M Þ 'wm hri ldarstofna þorskfl 3 ára og eldrl (1 þús. tonna) n*ntu ár mioað víð j^^E . mi staunat.dl takmörkun afla. SSBsK Af lahániark Aflahámark Aflahánark W UO tor.ii 400.000 tonn 350.000 tonn WA árli>ga ArLega Lega ^H J690 U.99 1699 ^| 1688 1750 1811 fl| 1652 1779 1906 ^m 1615 1613 2010 ^H 1572 1643 2107 ^M 1527 1877 22'J SUBB jPHff* HámarksafraXstur Hámarksafrakstu r Háswrksafrakstur SSö^S ítlEJjfjL rurst aldrei n»st un miðjan tutsta áratuq n»«t 1986 ÍS^áH^ „Bandaríkjamenn mesta skákþjóðin um næstu aldamót" „Skáklistinni í Bandarikjun- um hefur fleygt mjög fram á síðuslu árum og ég spái þvi, að um næstu aldamót verði Banda- rikjamenn komnir í fremstu röð meðal skákmanna í heimin- um." Það er bandariski skákmað- urinn Walter S. Browne, sem er svona bjartsýnn fyrir hönd landa sinna, en hann var stadd- ur hér á landi nú í vikunni og Hlaðvarpinn notaði þvi tæki- færið og átti við hann litið spjall. Browne sagðist vera fæddur í Ástralíu en hafa flust með for- eldrum sínum til Bandaríkjanna þriggja ára að aldri. Hann sagð- ist hafa kynnst skákinni þegar hann var átta ára gamall og að fljótlega hefði hún tekið sig þeim tökum, sem ekki hefði slaknað á síðan. Browne er nú atvinnu- maður í skák og ætlar að halda áfram á þeirri braut á ókomnum árum. Hvert er þitt eigið mat á styrkleika þínum sem skákmanns? „Það er alltaf erfitt að dæma sjálfan sig, en sá, sem leggur fyrir sig atvinnumennsku í skák, hefur engin efni á óþarfa lítil- læti eða minnimáttarkennd. Sem dæmi um frammistöðu mína í Bandaríkjunum get ég nefnt, að ég hef unnið Meistara- mót Bandaríkjanna í öll fjögur skiptin, sm ég hef tekið þátt í því, eða 1974, 75, 77 og 80, en það fór ekki fram 1976 og 78, og 1979 var ég ekki með vegna óánægju með framkvæmdina. Það er þó kannski best að benda á það, að á síðasta ári tók ég þátt í 10 mótum og vann sex. Annars er það svo í heimi skáklistarinnar, að gengið er fallvalt og það skiptast á skin og skúrir í lífi hvers skákmanns. Fyrir mér er það þó ekki hvað síst skákstíllinn, sem skiptir máli. Sumir vilja aldrei taka neina áhættu, tefla bara upp á jafnteflið og fyrir bragðið verða skákirnar sjaldan tilþrifamiklar, miklu frekar litlausar og leiðin- legar. Að vísu má oft komast langt með þessu móti en það er ekki mér að skapi." Geturðu nefnt einhver dæmi um menn með ólík- an skákstíl? „Já, t.d. Karpov, núverandi héimsmeistara. Karpov er geysi- Walter S. Browne lega öflugur skákmaður en kannski ekki að sama skapi eins frumlegur. Hann teflir aldrei í neina tvísýnu og það er eitthvað svo vélrænt við taflmennskuna hjá honum, sem mér geðjast ekki að. Bent Larsen er svo aftur alger andstæða Karpovs, frumlegur og áræðinn og ekkert gefinn fyrir meðalmennskuna, eins og raun- ar sjá má á árangri hans á mótum. Að vísu má segja, að hann gangi of langt í þessu, enda ekki óalgengt að hann geri annað hvort að standa með pálmann í höndunum eða reka lestina, en hann er þó maður fyrir minn hatt. Ég lit nefnilega þannig á, að skákin sé ekki bara dauð reikningskúnst heldur spegilmynd af lífinu sjálfu í öllum sínum margbreytileik." Hvernig er að vera at- vinnumaður í skák? „Atvinnumennskan er enginn dans á rósum og skákin er harður húsbóndi. Raunar krefst hún aðeins eins af iðkendum sínum ef þeir ætla sér á annað borð einhvern hlut, og það er vinna og aftur vinna. Á skák- almanakinu eru allir dagar svartir, engin helgarfrí sem menn geta notað til að slappa af. Aðstaða atvinnuskákmanna hefur hins vegar batnað mikið frá því sem áður var og nú er miklu meira fyrir þá gert. Á alvöru mótum er t.d. kostnaður þátttakendanna greiddur og skiptingu verðlaunafjár þannig háttað, að allir bera eitthvað úr býtum. Atvinnumennskunni fylgja svo aftur mikil ferðalög og fjarvistir, sem eru þreytandi til lengdar, ég tala nú ekki um þegar fjölskyldumenn eiga í hlut." Hvað með skákina í þínu heimalandi. Bandaríkj- unum? „Skákin á mikla framtíð fyrir sér í Bandaríkjunum enda hefur vegur hennar farið vaxandi með ári hverju. Það eru helst skipu- lagsmálin, sem hafa staðið okkur fyrir þrifum, og á þeim verður náttúrlega að ráða bót. Hitt er svo annað, að mér finnst óeðlilegt, að aðeins tvö milli- svæðamót af 40 skuli vera haldin í Bandaríkjunum og aðeins 5 í allri Ameríku en það á eftir að breytast. Ég held að veldi Rússanna í skákinni sé á fallanda fæti. Gömlu kempurnar eru farnar að dala sem eðlilegt er, en þær vonir, sem bundnar voru við ungu, efnilegu mennina hafa ekki ræst nema að litlu leyti. Ef ég á að gerast spámaður, þá spái ég því, að Bandaríkjamenn og kannski Ungverjar verði á toppnum um næstu aldamót." En hvað um Fischer. Kemur hann aftur? „Nei, Fischer er búinn að vera. Hann kemur ekki aftur." Að lokum, Browne. Hvaða augum lítur þú á íslenskt skáklíf um þess- ar mundir? „Það fer ekki á milli mála, að íslendingar standa framarlega í skákinni, jafnvel þó að ekki sé tekið tillit til fámennis þjóðar- innar og líklega á skáklistin hvergi jafn mikilli hylli að fagna og hér á landi. Ég tel, að ungu mennirnir, sem nú ber mest á, séu mjög efnilegir, en þá skortir hins vegar meiri reynslu, meiri þátttöku í erlendum mótum. Ég vil svo að síðustu segja það, að ég hef haft mjög gaman af komum mínum hingað til lands og hef eignast hér góða vini. Auk þátttöku minnar á Reykjavík- urmótunum hef ég teflt fjöltefli bæði hér sunnanlands og eins á Vestfjörðum og raunar vakti það fyrir mér með komu minni núna. Eg hafði haft samband við þá í Skáksambandinu vegna þess með nokkrum fyrirvara en það skolaðist nú eitthvað til hjá þeim, þannig að ekkert varð af framkvæmdinni. Ég er þó staðráðinn í að koma hingað aftur og þá langar mig að fara um Norðurland og Austfirð- ina." „Candice Bergen á táningsaldri" — segir um Guðnýju Ragnarsdóttur í Variety í bandaríska tímaritinu Variety skrifar „Robe" gagnrýni um kvikmyndina Land og synir, sem sýnd var i Museum of Modern Art í New York j)ann 24. okt. sl. Lofsamlegum orðum er farið um myndina og þykir Robe sem íslendingar fari vel af stað sem kvikmyndaframleiðendur. Um leikstjóra myndarinnar, Agúst Guðmundsson, segir, að hann kunni grcinilega sína lexíu og það frumskilyrði kvikmynda- gerðar að velja sér góða sam- starfsmenn. Robe er augljóslega hrifinn af myndatöku Sigurðar Sverris Pálssonar, sem hann segir að geri Island, þetta kalda land, hlýlegt og aðlaðandi. Sigurður Sigurjónsson fær þá einkunn, að hann axli sitt hlut- verk vel og njóti líka við það góðrar aðstoðar hinnar stórfal- legu ungu leikkonu Guðnýjar Ragnarsdóttur, eða „Candice Bergen á táningsaldri" eins og hún er nefnd í greininni. Aðrir leikarar eru svo flestir sagðir vera toppfólk. Ekki seinna vænna að gera fokhelt í Morgunblaðinu var fyrir nokkru fjallað um lögheimili þing- manna en um þá má segja, að þeir eru manna litillátastir hvað húsa- kostinn varðar og gera sér oft að góðu eyðibýli og örreytiskot. 1 þvi sambandi var Blaðvarpanum sögð þcssi saga: Einu sinni var Stefán Jónsson, þingmaður Norðurlands eystra, og samþingsmaður hans á kosninga- ferðalagi og fóru um Fnjóskadal- inn. Þegar þeir óku fram hjá Syðra-Hóli þar i sveit varð þeim kollegunum iitið upp til bæjarins, sem var heldur hrörlegur til að sjá, hurðir af hjorum og flest úr lagi gengið. Þá varð ferðafélaga Stefáns að orði: Hvcrnig er það, Stefán. Ætlarðu ekki að fara að gera fokhelt?

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.