Morgunblaðið - 17.01.1981, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 17.01.1981, Blaðsíða 36
36 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 17. JANUAR 1981 Hljóðvarps- og sjónvarpsdagskrá næstu viku SUNNUDAGUR 18. janúar 8.00 Moncunandakt Séra SÍRurður PAlsson vÍKslubÍskup flytur ritn Íngarorð ok bæn. 8.10 Fréttir. 8.15 VeðurfreKnlr. Forustu- Kr. dagbl. (útdr.). 8.35 Létt morgunlöK Hljðmsveit Wal-Bergs leik- ur. 9.00 Morfruntónleikar a. Sðnáta nr. 1 f í)-dúr fyrir strenKÍasveit eftir GeorK Muffat. Barokk-sveitin í Vfnarbort; leikur; Theodor Guschlbauer st j. b. Slnfðnia nr. 10 t d-moll eftir GÍovannÍ Battista Boboncini. St. Martin-in- the-Fields hljómsveitin leikur; Neville Marriner stj. c. Pfanókonsert f Es-dúr op. 13 nr. 6 eftir Johann Christoph Bach. Inierid Ilaehler leikur með Hljóm- sveit Tðnlistarskðlans f VfnarborK; Eduard Melkus atj. d. FluKeldasvfta eftir Georx Fríedrich Hándel. MenuhÍn-hAtiAarhljðm- sveitin leikur; Yehudi Menuhin stj. 10.05 Fréttir. 10.10 Veður- friuiiir. 10.25 TJt og suður: Inn að miðju heimsins Sijjurður Blðndal skÓK- ræktarstjóri sejrir frá ferd tfl Altai héraðs f MfA-Asíu 1 október 1979. Umsjðn: Friðrik PAII Jónsson. 11.00 Measa i Neskirkju. (Hljoörituðll. þ.m.) Prestur: Sera KristjAn Búason. OrKanleikari Reynir Jðnasaon. 12.10 Daiískrain. Tonleikar. 12.20 Fréttlr. 12.45 Veður- freifnir. Tilkynninifar. Tónleikar. 13.20 I'm hellbrÍKðismál ok vinfaniísi-fni hellbrÍKðÍs- þjmmstiinnar. Skúli John- sen borgarlæknir flytur annað hAdefrfserindf sitt. 14.00 TðnskAldakynnfnK- Guðmundur Emilsson ræð- fr við Gunnar Reyni Sveinsson ok kvnnir verk eftir hann. - Fyrsti þátt- ur. 15.00 Sjómaðurinn ok fjðl akyldullflð. ÞAttur f umsjá Guðmundar Hallvarðsson- ar. M.a. rætt við læknana HeÍKU Hannesdðttur <>te Jón G. Stefánsson. 16.00 Frettlr. DagskrA. 16.15 Veðurfregnlr. 16.20 !m suAur amerískar bókmenntir; þríðjl þAttur Guðbergur BerKsson les soKuna „MaAur rósarinn- ar" eftlr Manúel Rojas f efain þýðinxu ok flytur formAlsorð. 16.55 _Að marka ok draga A land" GuArun GuðlauKsdóttir tekur saman daKskrA um Þ)ððskjalasafn tslands. Rætt vlA Bjarna Vil- hlAlmsson þioAskjalavörA. SfKfÚs Ifauk Andrésson skjalavörA, Hilmar Ein- arsson forstöðumann vlð- Kerðarstofu o.fl. (Áður A daKskrA 17. júni sl.) 17.40 DrenKJakorinn i Vinar borx synKur Iök eftir Jo- hann Strauss með Konsert- hljómsveitlnni f Vfn; Ferd- inand Grossmann stj. 18.00 Anton Karas-hljóm- sveltin leikur austurrisk alþýðuloK. Titkynniniíar. 18.15 VeAurfreKnir. DaRskrA kvðldafna. 19.00 Fréttir. Tilkynninirar. 19.25 Veiztu svariA? Jðnas Jónasson stjórnar spurnÍnKaþætti. sem fram fer samtimfs f Reykjavik ok A Akureyri. I nfunda þættl keppa SÍKurpAH VH h}Almsson A Akureyri ok Matthfas Frfmannsson i KópavoKÍ. Dómari: Harald- ur ölafsson dósent. Sam- starfsmaður: MarRrét LúA- vfksdóttir. Samstarfsmað- ur nyrðra: Guðmundur Helðar Frfmannsson. 19.50 HarmonikuþAttur SÍKiirnur Alfonsson kynn- ir. 20.20 Innan stokks ok utan Endurteklnn þAttur, sem Arni BerKur Eiriksson stjórnaði 16. þ.m. 20.50 Þýzkir pianóleikarar leika samtímatónlist: Vestur-Þýzkaland Guðmundur Gilsson kynnir fyrrí hluta. 21.30 SoKUskoðun Leopolds von Ranke llaraldur Jóhannsson haK- fræðinKur flytur erindi. 21.50 Aðtafii Guðmundur ArnlauKsson flytur skAkþAtt. 22.15 VeAurfreKnir. Fréttir. DaKskrA morKundaKsins. Orð kvðldsfns 22.35 „VirktA**. smAsaKa eftir Slegfrled Lenz Vilborx Auður ísleifsdðttir þýddi. Gunnar StefAnsson les. 23.00 Nýjar plOtur ok Kamlar Gunnar Blðndal kynnir tðnllst ok tðnlistarmenn. 23.45 Fréttir. DaKskrArlok. MANUDAGUR 19. janúar. 7.00 VeðurfreRnir. Fréttir. 7.10 Bæn. Séra SÍKurður H. Guömundsson flytur. 7.15 Leikflmi. Umsjónar- menn: Valdimar Örnólfsson leikflmikennarí ok MaKnús Pétursson ptanóleikarí. 7.25 MorKunposturinn. Um- sjon: PAII lit-iðar Jðnsson ok BÍrKÍr SiKurðsson. 8.10 Fréttir. 8,15 VeðurfreKnir. ForustuKr. landsmAlabl. (útdr.). Dag skrA. MorKunorð: Guðmundur Elnarsson talar. Tónlelkar. 9.00 Frettlr. 9.05 MorKunstund barnanna: „Pési rófulausi" eftir Gösta Knutsson. Pétur Bjarnason byrjar lestur þýðinKar sinn- ar. 9.20 Leikfimi. 9.30 Tilkynn inifar. Tðnieikar. 9.45 LandbúnaðarmAI. Um- sjðnarmaður: Ottar Geirs- son. Rætt við Árna Jðnasson um kvótakerfið. 10.00 Fréttlr. 10.10 Veður- frejgnfr. 10.25 Islenzkir einsðnxvarar ok kðrar synKJa. 11.00 íslenzkt mAI. Dr. Guðrún Kvaran talar (endurt. frA latmardcifi) 11.20 LeikfA A tvö pfanð Vlctor Bouchard ok Renée Morisset leika Sðnötu eftir Gottfried Muthel/ Vitya Vronsky ok Victor Babin leika „Coneerto pathétique** eftlr Franz Liszt. 12.00 DaKskrAln. Tónleikar. Tilkvnninifar. 12.20 Fréttir. 12.45 Veður- freKnlr. TilkynniiiKar. MAnudaKssyrpa — Þorgeir Ástvaldsson og PAil Þor- steinsson. 15.50 TilkynnlnKar. 16.00 Fréttir. DaKskrA. 16.15 VeAurfreKnlr. 16.20 SiAdeKlstðnlelkar: Tón- llst eftlr Mozart. Hollenzka blAsarasveitÍn leikur Div- ertimento 1 Fdúr (K253)/ Maaon Jones og Filadelffu- hljómsveitin lelka Horn- konsert nr. 4 I Es-dúr (K495); Kuifene Ormandy stj. Fllharmóniusveit Berl- inar leikur Sinfðnlu nr. 29 i A-dúr (K201); Karl Bðhm stj. 17.20 Barnattmi: HvernÍK verð- ur bðk til? Stjórnendur: Kristín Unnsteinsdðttlr ok RaKnhlldur HelKadóttlr. Rætt vlð Önnu Valdimars- dðttur þyðanda. StefAn ög- mundsson prentara ok VII- borKU Daifhjartsdóttur rit- hAfund, sem les kafla úr þýðlnKU slnni A söKunnÍ _Josefínu" eftlr Mariu Grípe. - ÁAur útv. 1974. 18.05 Tðnlelkar. Tilkvnninitar. 18.45 Veðurfreifnir. Daifskrá kvðldsfns. 19.00 Frettir. Tilkynnin«ar. 19.35 Daglegt mAI. GuAni Kol- belnsson flytur pAttfnn. 19.40 Um daifinn ok veginn. öskar Efnarsson talar. 20.00 Ruslatunnutðnllst og fuxlakvak. ÞAttur f umsjA Jðkuls Jakobssonar frá Ar- inu 1970. Jokull ræAir vÍA ólaf Stephensen. sem bregð- ur upp viðtalf stnu við Asu Guðmundsdðttur Wriifht A Trinidad. 20.40 Log unga fólksins. Hlld- ur Eiriksdóttir kynnir. 21.45 Útvarpssagan: „Min lilja friA** eftir RaKnheiAI Jðns- dóttiir. SÍKrún GuAjðnsdðttir les (4). 22.15 VeAurfreKnlr. Fréttir. DagskrA monrundaKsins. OrA kvoldsins. 22.35 „Maðurinn A bekknum" Smásaifa eftir ólaf Ormsson. Slxurður Karlsson leikari les. 23.00 FrA tðnleikum Sinfðníu- hljðmsveitar fslands i HA- skðlabfði 15. þ.m.; - siAarí hlutl. Stjornandi: PAH P. PAIsson. Sinfðnfa nr. 6 f C-dúr eftir Franz Schubert. 23.45 (- rettir DaKskrArlok. ÞRIDJUDAGUR 20. janúar 7.00 VeðurfreKnir. Fréttir. 7.10 Bæn. 7.15 Leikfimi. 7.25 MorKunpósturinn 8.10 Fréttir. 8.15 VeðurfreKnir. forustuKr. daifhl. (útdr.). DaKskrA. MorKunorð: Mar^rét Jóns- dðttfr talar. Tónleikar. 8.55 DaxIeKt mAI. Endurt. þAttur Guðna Kolheinssonar frá kvoldinu Aður. 9.00 Fréttír. 9.05 MorKunstund harnanna: JVtur fíjarnasfin les þýðinKU sina A „Pesa rófulausa** eftir Gðsta Knutson (2). 9.20 Lelkfimi. 9.30 Tilkynn- inifar Tðnlelkar. 10.00 Frettir. 10.10 Veður frexnlr. 10.25 SjAvarútveKur oKsÍKlinK- ar. ! msjini: Guðmundur Hailvarðsson. 10.40 Aeolian-kvartettinn ieik- ur. StrenKJakvartett nr. 5 op. 76 eftlr Joseph Haydn. 11.00 _Maii eif það sem IðnKU lelA" RaKnheÍAur Víkkos- dðttir ser um þAttinn. þar sem lesinn verður minnlnKa- þAttur eftir Inifolf Gfslason læknl. 11.30 „Tiittuifiistu aldar tón- iist". Áskell Masson kynnir tónverkið HRItes" eftir Inif¦ var Lidholm. 12.00 DaKskrAin. Tónleikar. Tilkvnninifar 12.20 Fréttir. 12.45 VeAur- freifiiir. Tilkynninifar. ÞriðiudaKssyrpa — Jónas Jðnasson. 15.50 TilkynninKar. 16.00 Fréttir. DaKskrA. 16.15 VeAurfreRnir. 16.20 SiAdefristðnleÍkar. 17.20 UtvarpssaKB barnanna: „Heitar hefndir** eftir EA- varA InKðlfsson. Hðfundur les. (6). 17.40 I.itli barnatimlnn. Sík- rún Bjorif InKþðrsdðttir. 18.00 Tónieikar. TIIkynninKar. 18.45 VeðurfreKnir. Da^skrA kvöldsins. 19.00 Fréttir. TÍIkynninKar. 19.35 Á vettvanKÍ- Stjðrnandi þAttaríns: Siifmar H. Ilatiks- son. Samstarfsmaður: Ásta RaKnhelður Jðhannesdðttir. 20.00 Poppmúsik 20.20 Kvðldvaka a. KðrsOnKur: Liljukðrinn synifiir íslensk þjððlðK f út- setninifti SÍKfúsar Einars- sonar. SönKst)ðri: Jón Ás- Kelrsson. b. Ekki beinlfnis ferðasaKa. SÍKurður 6. PAIsson skóla- Btjðrl seftir frA ok fer með stðkur. c. FluKandi. Rðsa Gisladóttir frA KrossKerðl les úr þjoð- sÖKUm Siiffnsar Siyfnssonar d. Stimar A sfld. Gissur ó. ErlinKsson flytur frAsðKU- þAtt. e. KvæðalðK- Ormur ólafs- son kveður nokkrar stemm- ur við frumortar vfsur. 22.15 VeðurfreKlr. Fréttir. Daifskrá moriftindaifsins. OrA kvðldslns. 22.35 Að vestan. Umsjðn: Flnn- bofri Hermannsson. 23.00 Á hljoðherifi. Imsjonar maAur: Bjðrn Th. Björnsson UstfræAInKur. Frítiof Nils- son Piraten les soku slna „MilljónamærinKÍnn" (En millionar). Hljððritun iferð er hðfundurínn las sotfuna f sænska útvarpið AríA 1959. 23.45 Fréttir. Daifskrarlok. MIÐVIKUDAGUR 21. janúar 7.00 VeAurfreKnir. Fréttir. 7.10 Bæn. 7.15 Leikfiml. 7.25 MorKunposturínn. 8.10 Fréttlr. 8.15 VeAurfregnlr. ForustuKr- daifhj. (utdr.). Daifskrá. Moritunorð: SÍKurður PAIs- son talar. Tðnletkar. 9.00 Fréttlr. 9.05 Morxunstund barnanna: l'étur Bjarnason les þýðinifii sfna A J'ésa rðfulausa** eftfr Gðsta Knutsson (3). 9^0 Uikflmi. 9.30 Tilkynn inxar. Tðnlelkar. 10.00 Fréttir. 10.10 VeAur- freKnir. 10.25 Kfrkjutðnllst. .Þyzk messa" eftir Franz Schubert. Kðr HeiðveÍKMrdómkirkj- unnar Í Berlin synifur með Sinfðnfuhljómsveit Berlinar; Karl Forster stj. 11.00 NauAsyn krístnÍboAs. Benedlkt Arnkelsson rand. theol. les þýAlnKU sfna A hókarkoílum eftlr Asbjðrn Aavlk; — fyrstl lestur. 11.30 Morifiiiitonleikar. Hljomsveit Covent Garden ðperunnar leikur hl|ðmsveit- arþætti ur itðlskum ðperum; GeorK Solti stj. 12.00 Daifskráin. Tðnleikar. Tilkvnninifar. 12.20 Fréttlr. 12.45 Veður- freifnir. Tilkyniiinifar. MfAvÍkudaKssyrpa — Svavar Gests. 15.50 TÍIkynnÍnKar. 16.00 Frettir. Daifskra. 16.15 VeAurfreKnir. 16.20 SfðdeKÍstðnleikar. Daniel ('horzempa oií Þýzka einleik- arasveitin leika OrKelkons- ert i B-dúr eftfr Johann Ge<irK AibrechtsberKer; Helmut Winschermann stj./ ffiharmðnfusveitin t Vtn leik- ur Sinfðniu nr. 2 I li-dur eftir Franz Schuhert: Istvan Kertesz st). 17.20 UtvarpssaKa harnanna: Jleitar hefndfr** eftlr EA- varA Inifólfsson Hðfundur les sðKulok (7). 17.40 Tðnhornið. Sverrir Gauti DÍeKo stjórnar þættinum. 18.10 Tðnleikar. TilkynninKar 18.45 V'eAurfreKnir. DaKskrá kvðldsins. 19.00 Fréttir. TilkynninKar. 19.35 Á vettvanKÍ. 20.00 flr skðlalifinu. Umsjðn: KrÍstjAn E. Guðmundsson. Fjallað um samband for- eldra vlð skðla. Rætt við skólastjóra. foreldra ok nem- endur. 20.35 \fanifar. I msjónar menii. Asmundur .lonsson ok GuAni Rúnar AKnarsson. 21.15 Nútimatðnlist. Ix.rkell SÍKurhjornsson kynnir. 21.45 Ctvarpssatfan: „Min lilj an fríð" eftir RaKnheiði Jónsdóttur. SÍKrún Guðjðns- dóttir les (6). 22.15 VeAurfregnir. Fréttlr. Daifskra murKundaKsins. OrA kvöldsins. 22.35 Bðkmenntaverðlaun NorðurlandarAðs 1981. Gunnar StefAnsson talar við islensku dðmnefndarmenn- Ína Hjðrt PAIsson ok Njðrð P. Njarðvik um bækurnar. sem fram voru laKðar að þessu sinni. 23.00 FrA tðnlistarhAtfðÍnni i LudwÍKsburK f júnf i fyrra. Brahms-kvartettinn leikur Pianókvartett op. 25 i K-moll eftir Johannes Brahms. 23.45 Fréttir. DaKskrArlok. FIMMTUDAGUR 22. januar 7.00 VeAurfreKnlr. Fréttir. 7.10 Bæn. 7.15 Leikfimi. 7.25 MorKunposturinn. 8.10 Fréttir. 8.15 Veðurfreifnir. ForustUKr. daif hl. (útdr.). Daifskrá. MorKunorA: Hulda Jensdótt- ir talar. Tónlelkar. 9.00 Fréttir. 9.05 MorKunstund barnanna: Pétur Bjarnason les þýðinKU sina A nPésa rðfulausa" eftir Goata Knutsson (4). 9.20 l.eikfimi. 9.30 Tilkvnn inifíir. Tðnleikar. 10.00 Fréttir. 10.10 Veður- frefinir. 10.25 Islensk tðnllst. EkíH Jðnsson ok Guðmundur Jðns- son lelka Klarinettusðnðtu eftir Jðn Þðrarinsson / KristjAn f>. Stephensen. Sík urður I. Snorrason oií StefAn l'. Stephensen leika Trfð, fvrir ðbð, klarinettu ok horn eftir Jðn Nordal. 10.45 IðnaAarmAl. Umsjðn: Sijf mar Ármannsson og Sveinn liannesMin. 11.00 Tónlistarahb Atla Heimis Sveinssonar. Endurtekinn þAttur fra 17. þ.m. um rússn- eska tonlist 12.00 Daifskráin. Tðnleikar. TilkynninKar. 12.20 Fréttir. 12.45 Veður- frexnir. Tilkynnin«ar. FlmmtudaKssyrpa — PAII lnirsteinsson ok l'tiriftir Ástvaldsson. 15.50 Tilkvnninifiir. 16.00 Fréttir. DagskrA. 16.15 VeAurfreKnir. 16.20 SiAdeKÍstðnleikar. 17.20 (JtvarpssaKa barnanna: „(.ullskipið eftlr Hafstein Snæland. Hðfundur hyrjar lesturinn. 17.40 l.itli barnatfminn. Gréta ólafsdðttir stiðrnar barna- tfma frA Akureyri. 18.00 Tonleikar. Tilkynninifar. 18.45 Veðurfreifnir. Daifskra kvoldsins. 19.00 Fréttir Tilkvnninifar 19.35 DaKleKt mál. Guðni Kol- belnsson flytur þAttinn. 19.40 Á vettvanKÍ- 20.05 Gestur i útvarpssal: Edward P. PAIsson synKtir Iök eftlr Belllni. Ulo. Glor- dano. I'eterstin berKer oif flefri. Guðrún Kristinsdóttir lelkur A pfanð. 20.30 Tðnleikar Sinfóniu hljðmsveltar fslands i HA- skólabíói; fyrrf hluti. Stjðrn- andl: Paul Zukofsky. Kin leikarí: I^arry Wheeler — baðir frA Bandarikjunum. „Ilaraldur A 1 talíu". tðnaljðð op. 16 fyrír viðlu ok hljðm- sveit eftír Ilector Berlioz. — Kynnlr: Jðn Miili Árnason. 21.25 _Ilára brún". smAsaxa eftlr Damon Runyon. Karl ÁkúhI Úlfsson les þýðÍnKU sfna. 22.05 .KAtu konurnar f Wfnd- sor". forlelkur eftir Otto Nlcolai. Fflharmonfusveitin i Vlnarborg lelkur; Willl Bos- kovsky stj. 22.15 VeAurfreKnlr. Fréttir. DagskrA morKundaKsins. Orð kvoldsins. 22.35 Petrarka ok LAra. DaKskrA Kt-rð A vcKiim UNESCO. Þýðandl: Gu^ mundur Arnflnnsson. Um- sjðnarmaAur: l'orleifur Hauksson. I^esarar með hon- um: Silja AAalstcinsdðttir, ÁKÚst Guðmundsson ox Sverrir Hðlmarsson. 23.00 Kvðldstund meA Sveini Einarssyni 23.45 Frettir DagskrArlok. FÖSTUDAGUR 23. januar 7.00 VeAurfreKnir. Fréttir. 7.10 Bæn. 7.15 Leikfimi. 7.25 MorKiinposturinn. 8.10 Fréttir. 8.15 VeAurfreKnir. ForustuKr. daKbl. íulilr.). Daifskra. MorKunorA: Otto Mirheiwn talar. Tðnleikar. 8.55 DaifliKt mal. Endurt. þAttur (iuðna Kolbeinssonar fra kvðldtnu Aður. 9.00 Fréttir. 9.05 Moriíiinstuml lianiaiiua Pétur Bjarnason les þýðinKu sína A .J'ésH rðfulausa" eftlr Gðsta Knutsson (5). 9.20 Leikflmi. 9.30 Tllkynn- faajaV. 10.00 Fréttir. 10.10 Veður- freKnir. 10.25 „Á vænKJum sOnKslns**. Peter Schreier Hynxur IjoAa- sonKva eftir Feíix Mendels- sohn. Walter Olhertz leikur A pfanð. 11.00 „Ék , maii það eiiii " SkeKKÍ Ásbjarnarson sér um þAttinn. Efni meðal annars: »í nýrri vist A Norður-SjA- landi". frasðKn eftir Raxnar ÁsKeirsson KarðyrkjurAðu- naut. 11.30 MorKuntónleikar: Sonk Iok eftir Eyþðr StefAnsson 12.00 DaxskrAin. Tðnleikar. Tilkvnninifar. 12.20 Fréttir. 12.45 Veður- frt'Knir. Tllkynninxar. Á frivaktinni. SÍKrún Sík- urðardðttlr kynnir ðskalðK sjtimanna. 15.00 Innan stokks ok utan SÍKurveÍK Jónsdóttir stjórn- ar þætti um fjolskylduna oij heimilið. 15.30 Tónleikar. TilkynninKar. 16.00 Fréttir. DaKskrA. 16.15 Veðurfri'Kiiir. 16.20 SiðdeKÍstðnlelkar: 17.20 LatdA mitt. Heka Þ. Stephensen kynnir óskalðK barna. 18.00 Tónleikar. TilkynninKar. 18.45 VeAurfreKnir. Da^skrA kvðldsins. 19.00 Fréttir. TilkynninKar. 19.40 Á vettvanKÍ- 20.05 Nýtt undir nAIinni. Gunnar Salvarsson kynnir nýjustu poppIðKÍn. 20.35 Kvðldskammtur. Endur- tekin nokkur atriði úr morK- unpósti vikunnar. 21.00 FrA tónlÍstarhAtiðinni i Helsinki i september sl. Sin- fónfettu-hljómsveit Lundúna leikur; I.othar Zarosck stj. a. Serenaða nr. 12 f c-moll K388) eftir Mozart. b. „Alexandrian Sequence" eftir laln Hamilton. 21.45 Þankabrot um frland. Marta Þorsteinsdðttir flytur erindi. 22.15 VeAurfreKnir. Fréttir. DaKskrA morKundaKsins. OrA kvðldsins. 22.35 „Sálus.iriíariiin . smA- saKa eftir SieKfried I,en/. VilborK AuAur Isleirsdðttir þýddi. Gunnar StefAnsson les. 23.00 Djass. Umsjðnarmaður: Gerard Chinotti. Kynnir. Jðrunn Tðmasdðttir. 23.45 Fréttlr. DaKskrArlok. LAUGARDAGUR 24. janúar 7.00 VeAurfreKnir. Fréttir. 7.10 Bæn. 7.15 Leikfimi. 7.25 Tðnleikar. hiiltir velur OK kynnlr. 8.10 Fréttir. 8.15 VeðurfrtKnir. ForustUKr. daKhl. (útdr.). DaxskrA. MorKunorA: Stina Gisladðtt- ir talar. Tðnleikar. 8.50 Lelkfimi. 9.00 Fréttlr. TiIkynnÍnKar. 9.50 OskalöK sjúlilinKa. Kríst- fn Sveinbjðrnsdðttir kynnir. 10.00 Fréttlr. 10.10 Veður- freKnir. 11.20 Ga^n ok Kaman. GoA- saKnir ok ævintýrl f saman- ' tekt Gunnvarar BrðKU. 12.00 DaKskrAln. Tónleikar. TilkvnninKar 12.20 Fréttlr. 12.45 VeAur- freffnir. TilkynninKar. Tðn- leikar. 13.45 tþrðttir. Umsiðn: Her- mann Gunnarsson. 14.00 f vikulokin. Umsjðnar menn: Ásdfs Skúladðttlr, Ás- kell Þðrisson, Bjorn Josef ArnvlAarson ok 6li II. Þðrð- arson. 15.40 fslenzkt mAl. Jðn Aðal- steinn Jðnsson cand. maK talar. 16.00 Fréttlr. 16.15 Veðurírt'Kiiir 16.20 Tðnltstarrabb; - XV. Atli Helmir Sveinsson ser um þAttlnn. 17.20 HrímKrund. Stjornendur: Ása RaKnarsdðttÍr ok Iiikv- ar SÍKurKiÍrssoii Meðstjórn- endur ok þulir: Ásdis Þðr- hallsdóttir. RaKnar Gautur Steinfrrfmsson ok Koxnvald- ur Sæmundsson. 18.00 Sðnfrvar i lettum dúr. TilkvnninKar. 18.45 VeAurfreKnir. Da^skrA kvðldsins. 19.00 Fréttir. TilkynninKar. 19.35 Solumaðurinn. Hjðrtur PAIsson lés kafla ur hyðiriKU sinni A liokinni ..I fðður- Karði" tftir Isaac Bashevis SinKT. 20.00 Hlöðuball. Jónatan GarA- arsson kynnir ameriska kú- reka- ok sveitasonfcva. 20.30 -Pianið**. ÞAttur um mið- hæinn i Reykjavtk A fðstu- daKs ok lauKardaKskvOldum. Umsjón: Hjaltf Jón Sveins- son. 21.15 Fjðrir piltar frA Liver- pool: Samstarfsslit. ÞorKelr Astvaldsson sér um pAttlnn. 21.55 Konur i norskri lj(>ða- Kerð 1930-1970. Seinni þáttur BraK» SÍKurjónsson- ar. sem spjallar um skAld- konurnar In^er HaKcrup. Astrid Hjertena*s Andersen. Astrid Tollefsen ok (íunnvor Hofmo ok les óprentaðar þýðinxar slnar A ellefu 1j<mV um þeirra. 22.15 VeAurfreKnir. Fréttir. DaKskrA morKundaKsins. Orð kvðldsins. 22.35 -ÚtfararræAan". nmá- saKa eftir SÍCKfrled l,eu/. VflborK Auður fsleifsdðttir þýddi. (iunnar StefAnsson les. 23.00 DanslöK. (23.45 Frettir). 01.00 DaKskrArlok. MANUDAGUR 19. janúar 19.45 FréttaAKrip A tAknmAli 20.00 Fréttir og veður 20.25 AuKlýsinKar Of daK- skrA 20.35 FrA dðKum Koðanna Finnskur myndaflokkur f sex þAttum. fyrir börn ok uiiKlinKa. þar sem .endur- siiKðar eru nokkrar þekkt- ar saKnir úr Krískri Koða- fræði. Fyrstí þAttur. Prðmeþeifur. Þýðandi Kristin MAntylA.. Sok- umaður Inirí Karl Jðhann- esson. 20.50 fþróttlr Umsjðnarmaður Bjarni Felixson. 21.25 Ék er hræddur við VirK- intu Woolf Breskt sjónvarpsleikrit eft- ir Alan Bennett. Leikritið fjallar um Hopkíns. uiiKan kennara. sem er sjúkleKa feiminn ok hræddur við almenninKsAIItið <>k þvi er Iff hans enKÍnn dans A rðsum. ÞýAandi Kristmann EIAsson. 22.15 MeAferA KÚmbjðrKunar- bAtas/h Endursýnd fræðslumynd um notkun KÚmbAta ok fleiri björKunar- ok ðryKK- istækja. Kvikmyndun ÞorKeir ÞorKeirsson. Inn- KanKsorð ok skýrinKar flytur HjAlmar R. BArðar- son sÍKlinKamAlastjórÍ. 22.35 DaKskrArlok. ÞRIOJUDAGUR 20. janúar 19.45 FréttaAgrip A tAknmAIi 20.00 Fréttlr ok veður 20.25 AtiKlvsinKar ok daK- skrA 20.35 FrA doKum Koðanna Finnskur klippimynda- flokkur. Annar þAttur. Fe- þon. Þýðandi Kristfn Mant- yla. SðKumaAur Ihkí Karl Jðhannesson. 20.45 LifiA A jðrAinni LokaþAttur. Hlnn vitlbornl maAur. MaAurinn hefur mesta að IðKunarhæfni allra þelrra lifvera. sem enn hafa kom- Íð fram. Hann þroaðist ur frumstæAum veiðimanni f marKslunKna vftsmuna- veru, svo ýmsir hafa talið hann einstætt fyrirbæri f skðpunarverkinu. En er hann þaA, þeKar ðllu er A botnlnn hvolft? Þyðandi óskar InKÍmarsson Þulur GuAmundur Infri Krlst- JAnsson. 21.45 Övænt endalok ReKnhlifamaðurinn Þýðandi Krfstmann Eiðs- son. 22.10 Flottafolk A fslandi UmræðuþAttur. Stjðrnandi VllborK llarðardóttir blaAamaAur. 23.00 DaKskrArlok. MIÐVIKUDAGUR 21. ianúar 18.00 Herramenn llerra Kjaftaskur. ÞýAandi ÞrAndur Thoroddsen. Les- ari GuAnl Kolbeinsson. 18.10 Bðrn i mannkynssðK- unni Joseph Vlala. ÞýAandi Olðf Pétursdðttir. 18.30 VetrarKaman SkiAastokk ok skiAahestur. Þýðandi Eirikur Haralds- son. 18.55 Hlé 19.45 FréttaáKripA tAknmáii 20.00 Fréttir Of veAur 20.25 AtiKlvsinKar <>k daK skrA 20.35 Nýjasta tæknf ok vís- indi Umsjðnarmaður SÍKurður II. Rlchter. 21.05 VændfsborK frskur myndaflokkur. hriðji þáttur. Efni annars þAttar: Fitz undlrhýr hrúð- kaup sitt. Pat Bannister. vinur hans. hjAlpar honum. Sr. O'Connor ki rist aðstoð- arprestur sr. Giffleys. sem er fljðtur að sjA við honum. Pat Kevmir peniiiKa hjá vændiskununni Lily. Hún er haldin kynsjúkdðmi ok notar peninKana til að fA la'knishjAlp. ÞýAandÍ Dðra Hafsteinsdðttir. 21.55 Nokkur töf með Hauki Haukur Morthens flytur nokkur IðK Asamt hljóm- svelt. SÍKurdðr SÍKurdðrs- son kynnir Iokíu ok ræðir við Hauk. Stjðrn upptðku Rúnar Gunnarsson. Aður A daxskrA 29. nðvember 1980. 22.30 DaKskrArlok. FÖSTUDAGUR 23. janúar. 19.45 Fréttaagrip á tákmnáli 20.00 Fréttir ok vpflur 20.30 Auiíivsinifar ok (Ihií nkrá 20.40 A (liilinui mmM 20.50 Skonrok(k) ÞorKeir Ástvaldsson kynn- Ir vinsæl dn'KtirloK. 21.20 FréttaspeKÍIl ÞAttur um innlend ok er- lend mAIefni A lioandi stund. Umsjónarmenn Bokí ÁKÚstsstm ok ólafur Sík urAsson. 22.30 Af finKrum fram (Five Easy Pieces) Banda- risk biðmynd frA Arinu 1970. Lelkstióri Bob Raf- elson. AAalhlutverk Jack Nicholson. Karen Blark, Susan Anspach <>k Fannie FlaKK- Þetta er sa^an af oliubormanninum Ðobby. Hann er að ýmsu leyti vel Keflnn <>k menntaður en festir hverKÍ yndi. ÞýAandl Kristmann Eiðsson. 24.00 DaKskrArlok. LAUGARDAGUR 24. janúar. 10.30 fþróttir Umsjðnarmaður Bjarni Felixson. 18.30 Lassie FriAarboAar — fjorði ok siAasti þAttur. ÞýAandi Jo- hanna Jðhannsdðttir. 18.55 Enska knattspyrnan 19.45 FréttaAKrÍp A táknmali 20.00 Fréttir og veður 20.25 AiiKÍvsinKar ok daK- skrA 20.35 Spitaialif ÞriAji þAttur. ÞýAandi EII- ert SÍKUrbjðrnsson. 21.00 Show-Addy-Waddy Sænskur skemmtiþAttur meA samnefndri breskri hljðmsveit. (Nordvlsion — Sænska sjðnvarpÍA) 21.50 BerKnuminn (Bedazzled) Bresk Kaman- mynd frá Arinu 1968. AAal- hlutverk Peter Cook. Dud- ley Moore, Michael Bates ok Raquel Welch. Stanley Moon, matsveinn A blta- staA, selur þeim vonda sAI sina, eins ok Faust forAum, og hlýtur i staðinn kven- hvlli. auð ok vðld. ÞvAandi Heba Júliusdðttir. 23.30 DaKskrArlok. SUNNUDAGUR 25. janúar 16.00 SunnudaKshuirvekja Séra ItaKnar Fjalar LAr- usson, sðknarprestur t HallKrimsprestakalII, flyt ur hufrvekjuna. 16.10 llusiða sléttunni Milli vonar ok ðtta — sfðari hluti. ÞýAandi Oskar InKÍmarsson. 17.10 Leitin mikla LokaþAttur. Þýðandl Bjðrn BJðrnsson. Þulur SÍKurjðn Fjeldsted. 18.00 Stundin okkar MeAal efnis: FariA A VeA- urstofuna. þar sem Trausti Jðnsson veAurfræAÍnKur skýrir kort. Rætt vlA Hrafnhildf SÍKurAardðttur um ferð hennar tfl Nýiu- Gufneu ok bruKAIA upp myndum þaAan. Sýnd teiknisaKa eftlr Kjartan Arnðrsson. U msjðnarmaA- ur Bryndfs Schram. Stjðrn upptðku Andrés IndrlAa- son. 18.50 SkÍAaæfinKar ÞriAji þAttur endursýndur. ÞýAandi Eirikur Haralds- son. 19.20 Hlé 19.45 FrettaAKrip A tAknmAII 20.00 Fréttir ok veAur 20.25 AtiKlýsinKar ok daK skrA 20.35 Sjðnvarp næstu viku 20.45 ÞjóAllf t Þjððlifi verAur fram hald iA, þar sem frA var horfÍA siAastffAfA vor ok reynt aA koma sem vfAast viA i hverjum þætti. f þessum þætti verAur m.a. afiaA faiiKa f þjðAsðKunum. t.d. ..Djáknanum á MyrkA". ok fjallað um KÍIdi þeirra ok uppruna. ÞA verður rætt viA nýútskrifaAan HAIu- smiA. leikiA A fiAlu i sjðn- varpssal ok fariA i heim- sðkn til dr. Gunnars Thor- oddsens forsætÍsrAðherra ok konu hans, Vðlu. Um- sjónarmaður SÍKrún Stef- Ansdðttir. Stjðrn upptoku Valdimar Leifsson. 21.45 Landnemarnir Tiundl þAttur. Efni niunda þAttar: Wendell-hjónin eru farandleikarar en einnlK útsmoKnir svikahrappar. oK þau leika ilHIeKa A sé>a Holly. Eftir andlAt eixin manns sins fer Charlotte Seccomhe til Enxlands, en snýr brAtt aftur ttl Colo- rado ok annast rekstur Ven nef ord-búKarðsf ns asamt Jim Lloyd. lirum haiiKh er orðin sterkefnaA- ur. Hann A á hættu að missa híi-ði jorAina ok vlnnufðlkiA, en hann lætur ekki hræAa sík fremur en fyrri daKÍnn. ÞýAandi Hokí Arnar FinnboKason. 23.15 DaKskrárlok.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.