Morgunblaðið - 17.01.1981, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 17.01.1981, Blaðsíða 33
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 17. JANÚAR 1981 33 Markús örn Antonsson um land Keldna, sem er umdeild- asta landið. 4) Það eru afleit vinnubrögð að taka tvö svæði út úr án samhengis við nokkurt aðalskipulag. Engin grein hefur verið gerð fyrir tengsl- um þessara svæða við heildarum- ferðarkerfi og heldur ekki hvaða áhrif byggð þessi muni hafa á umferðarkerfi borgarinnar. Við viljum enga ábyrgð bera á þessum vinnubrögðum og munum því sitja hjá við tillögu um Selássvæði. Varðandi svæðið norður og vest- ur af Árbæjarhverfi teljum við mörg atriði óljós og órannsökuð. Benda má á eftirfarandi: a) Afmörkun svæðisins er ekki ljós, og uppi eru hugmyndir um breytingu á legu Höfðabakka, sem skerða myndu þetta svæði mikið. b) Ólokið er ýmsum umhverfisat- hugunum, m.a. um tengsl svæðisins við útivistarsvæði í EUiðaárdal og hvað verða eigi um 9000 trjáplöntur, sem plantað hefur verið á svæðinu. c) Engar athuganir hafa verið gerðar á framtíðarþörfum Ár- bæjarsafns né heldur hvernig bregðast eigi við hugmyndum um landsbyggðarsafn og tæknisafn á þessu svæði. d) Ekkert samráð hefur verið haft við íbúa Árbæjarhverfis, en byggð á þessu svæði raskar öllum fyrri hugmyndum um notkun svæðisins. Við teljum, að öll þessi atriði þurfi að athuga áður en tekin er sú mikilvæga ákvörðun að deiliskipu- leggja svæðið fyrir íbúðarbyggð. DaviÖ Oddsson Við greiðum því á þessu stigi atkvæði gegn tillögunni um svæð- ið norður og vestur af Árbæjar- hverfi. Engin fram- tíðarsýn í skipulagsmálum Næstur talaði Ólafur B. Thors (S). Hann sagði, að sér fyndist ömurlegt að hafa eytt drjúgum tíma í gerð Aðalskipulags, sem samstaða hefði verið um hjá Sjálfstæðisflokki, Alþýðuflokki og Framsóknarflokki, og lifa það svo að sjá það starf sem eytt hefði verið drjúgum tíma í, ekki skila árangri, ekkert gerast. „Alþýðubandalagið hefur alltaf haft allt aðra skoðun á skipu- lagsmálum en aðrir flokkar og er það ekki gagnrýnisefni í sjálfu sér. En hitt er gagnrýnisvert, að Al- þýðuflokkur og Framsóknarflokk- ur hafa látið snúa sér eins og skopparakringlu, þeir hafa snúist frá afstöðu í algert afstöðuleysi. Þetta er athugunarefni fyrir kjós- endur fyrir næstu kosningar, sem eru ekki allt of langt undan. Reykjavík hrekst áfram án fyrirheits og án takmarks í skipu- lagsmálum," sagði Ólafur. Hann sagði, að borg yrði ekki byggð upp með stundarhagsmuni að leiðar- ljósi, heldur þyrfti ákveðna fram- tíðarsýn og á henni ætti að byggjast heilsteypt starf í skipu- lagsmálum. Ólafur sagði að á síðasta kjörtímabili hefði verið mótuð heildarstefna í skipulags- krist ján Benediktsson málum og hafði náðst samstaða á milli Sjálfstæðisflokks, Alþýðu- flokks og Framsóknarflokks um það mál. Meirihluti hefði verið fyrir því hvert stefna skyldi. Nú væri hins vegar Alþýðubandalagið alls ráðandi í skipulagsmálum og ekki væru líkur á að framtíðar- sýnin yrði að veruleika á næst- unni. Ólafur sagðist hafa ákveðnar efasemdir varðandi svæðin á Ár- túnsholti og í Selási, sterk rök mæltu með því að byggja ekki á þeim svæðum. Ólafur sagði öll rök mæla því í móti að gert yrði deiliskipulag af Ártúnsholtinu og það væri gagnrýnisefni að grípa til slíkra skammtímalausna. Auð- velt væri að leysa stundarhags- muni með þessu móti. Ólafur kvaðst ekki telja að þær kynslóðir sem búa myndu í borg- inni í framtíðinni yrðu borgar- stjórn þakklátar fyrir að byggja upp öll opin svæði, eins og núver- andi meirihluti virtist ætla að gera. „Það er blekking að verið sé að leysa mál með þessu móti," sagði Ólafur, „við erum að skapa vandamál sem er úr tengslum við allt skipulag. Það eru vissulega ömurleg örlög fyrir okkur sem höfum trúað því að við værum að vinna Reykjavík gagn með því að byggja upp framtíðarsýn í skipulagsmálum. En nú er engin framtíðarsýn í skipulagsmálum. Meirihlutinn skýtur sér alltaf á bak við það að engin fjölgun sé í borginni, þegar hann reynir að afsaka aðgerðar- leysi í skipulagsmálum. Það er Bókun sjálfstæðismanna í skipulagsnef nd Á FUNDI skipulagsnefndar þann 3. marz sl. var sam- þykkt tillaga frá meirihluta skipulagsnefndar, þar sem Borgarskipulagi var falið „að endurskoða þann þátt aðal- skipulags Reykjavíkur, er fjallar um ný byggingarsvæði og verði þvi lokið í maí nk". Við undirritaðir greiddum at- kvæði gegn þessari tillogu. Tillaga meirihluta skipulags- nefndar var siðan samþykkt í borgarstjórn þann 6. marz 1980 gegn atkvæðum sjálí- stæðismanna, sem m.a. létu bóka, að 2 mánuðir til endur- skoðunar væri með öllu óraunhæfur tími. ef um al- vöru endurskoðun ætti að vera að ræða. Nú eru 7 mánuðir liðnir síðan endurskoðuninni átti að vera lokið og enn sér ekkert fyrir endann á því verki. Borgar- skipulag hefur að vísu lagt fram ýmsar lauslegar hug- myndir, en alla pólitíska for- ystu hefur skort til að taka ákvarðanir og móta heildar- stefnu. Við vísum alveg á bug þeirri fullyrðingu í tillögu meirihluta skipulagsnefndar að ekki hafi verið unnt að ljúka við gerð aðalskipulagstillögu vegna óvissu um stöðu borgar- innar gagnvart landi, sem ekki er í eigu hennar. Hin raunveru- lega ástæða er ráðleysi og að vinstri meirihlutinn í skipu- lagsnefnd og í borgarstjórn veit ekki í hvorn fótinn hann á að stíga. Lítið sem ekkert hefur og verið í því gert að reyna að tryggja Þa0 land, sem mest hefur verið deilt um, þ.e. hluta Keldna. Benda má á, að þrátt fyrir ákveðin tilmæli í bókun í skipulagsnefnd þann 20. febrú- ar 1980, sem voru munnlega ítrekuð í borgarstjórn þann 6. marz, hefur borgarstjóri ekki gert neina grein fyrir því, hvað gert hafi verið til að ná fram samningum um þetta land. Hér liggur nú til afgreiðslu tillaga um að taka tvö svæði til deiliskipulagningar, þ.e. svæði 1 norður og vestur að Árbæjar- hverfi og svæði 13 í Selási. Það eru að sjálfsögðu afleit vinnu- brögð að taka tvö svæði út úr án samhengis við nokkurt heildarskipulag. Þó að margt mæli með byggð á þessum svæðum, sérstaklega svæði 13, þá er margt enn órannsakað í sambandi við þau. Svæði 1 hefur t.d. verið hugsað sem útivistarsvæði í tengslum við Árbæjarsafn, Ártúnsbrekku og Elliðaárdal og jafnframt hugs- að sem stækkunarmöguleiki fyrir landsbyggðarsafn, sem starfaði í tengsium við Minja- safn borgarinnar í Árbæ. Það mál er enn óathugað. Þá hefur að því er hvorugt svæðið snert- ir verið gert grein fyrir tengsl- um þessara svæða við heildar- umferðarkerfi og heldur ekki hvaða áhrif byggð þar muni hafa á umferðarkerfi borgar- innar. Við áteljum vinnubrögð meirihluta skipulagsnefndar og ítrekum fyrri sjónarmið, sem við höfum látið fram koma, m.a. í ítarlegri greinargerð í skipulagsnefnd þann 3. marz 1980, þar sem við lýstum ábyrgð á öllum drætti varðandi aðalskipulagið á hendur vinstri meirihlutans í skipulagsnefnd og borgarstjórn. Við viljum enga ábyrgð bera á þessum vinnubrögðum og tökum því ekki þátt í afgreiðslu þessarar tillögu. rangur hugsunarháttur. Um þessi mál þarf að hugsa af metnaði og bjartsýni fyrir hönd borgarinnar," sagði Olafur B. Thors. Ýmis atriði óljós Næstur talaði Magnús L. Sveinsson (S). Hann sagði að áður en ákvörðun yrði tekin um íbúðar- byggð á Ártúnsholti, þyrftu ýmis atriði að liggja fyrir, en þau lægju ekki ljós fyrir í dag. Ekki væri ljóst hversu mikið land Árbæjar- safn þyrfti í framtíðinni, en á sínum tíma hefðu verið uppi hugmyndir um að Landsbyggða- safn risi á þessu svæði. Ekki væri enn ljóst hve mikið land slíkt safn þyrfti. Þá minntist Magnús á tengsl Höfðabakkavegar við Vest- urlandsveg og sagði óljóst hvernig þeim yrði háttað. Þá væri fátt vitað um tengsl þessa nýja svæðis við heildarumferðarkerfið. Magn- ús sagði að sér virtist sem þegar væri búið að ákveða að á svæðinu myndi rísa byggð, aðeins forms- atriðin væru eftir. Ártúnsholt skýrt afmarkað Næstur talaði Sigurður Harðar- son (Abl). Hann sagði að rök minnihlutans skiptust eftir þeirra eigin skilgreiningu í formrök og efnisrök og hefði minnihlutinn áhyggjur af heildarskipulaginu. Hann sagði að það væri út í hött að halda því fram að svæðin féllu ekki inn í heildarskipulagið. Það væri ávinningur fyrir Reykjavík að byggjast innávið, eins og nú væri gert, t.d. með þéttingu byggð- ar, í stað þess að þenjast út endalaust. Þá sagði Sigurður að svæðið á Ártúnsholti væri skýrt afmarkað og myndi byggðin vera í tengslum við Árbæjarhverfið. Borgin frekar fyrir plöntur en fólk Þá kom í ræðustól Sigurjón Pétursson (Abl). Hann sagði að borgin væri frekar fyrir fólk en plöntur! Ef hagsmunir fólks og plantna stönguðust á, ætti að sjálfsögðu að taka hagsmuni fólksins fram yfir hagsmuni plantnanna. „Ef fólk þarfnast landsins, þá ber plöntunum að víkja," sagði Sigurjón. Þá sagði hann að svæðið á Ártúnsholtinu væri illa fallið til útivistar, hann minntist þess ekki að hafa séð fólk njóta útivistar á þessu útivistar- svæði. Sigurjón sagði að fá svæði innan borgarinnar væru jafnt skýrt afmörkuð og þetta svæði. Sigurjón sagði að núverandi minnihluti hefði lagt áherslu á að lóðaskortur væri í borginni. „En lóðaskorturinn lætur á sér standa. Með því að taka þetta svæði til deiliskipulags sér minnihlutinn fram á að unnt sé að bægja lóðaskorti frá," sagði Sigurjón. Síðan sagði hann að það skyldi aldrei vera ástæðan fyrir því að minnihlutinn berðist á móti þessu. Ef þessu svæði yrði hafnað yrði lóðaskortur í borginni og spádóm- ar minnihlutans í þá átt kæmu fram. Sigurjón sagðist telja að samráð ætti að hafa við íbúana um það hvernig byggðin yrði sett niður, en ekki hvort ætti að setja byggð niður á einhverjum stað. Sagðist hann lofa því að samráð yfir haft við íbúa Árbæjarhverfis um það hvernig byggðinni yrði háttað. Billeg hallærislausn Þá talaði Markús Örn Antons- son (S). Hann sagði að meirihlut- inn teldi að samráð ætti fyrst að hafa við fólk þegar búið væri að taka ákvarðanir í málum. Sam- kvæmt skilgreiningu meirihlutans stæði valið ekki á milli byggðar og ekki byggðar, eins og áður hefði verið talið. Þetta væri hræsni í málflutningi. Þessi hræsni gæfi vissulega tilefni til að rifja upp málflutning Alþýðubandalagsins þegar tekin var ákvörðun um byggingu Höfðabakkabrúarinnar. Það skyldi aldrei hafa verið grundvallarhugsunin að egna fólk á móti Höfðabakkabrúnni til þess síðan að geta sett niður byggð á skipulögðu útivistarsvæði? Þá vís- aði Markús á bug þeirri skoðun meirihlutans að sjálfstæðismenn hefðu alltaf verið á móti þéttingu byggðar. Hann sagði að engin grundvallarskoðun stæði í vegi fyrir því að taka ýmis svæði til skoðunar, á það ætti að leggja mat hverju sinni. „Það þarf að standa öðruvísi að skipulagsmálum í borginni en gert hefur verið. Þessar tillögur meiri- hlutans eru aðeins innansleikjur. Það vantar algerlega skipulag og stjórn í vinnubrögðum hjá meiri- hlutanum og það er örugglega verulegur ágreiningur um þessi mál innan hans. Það verður að segja það eins og er, að þetta er billeg hallærislausn og sá verðug- asti minnisvarði sem núverandi meirihluti getur byggt yfir sig í skipulagsmálum," sagði Markús Örn Antonsson. Draumfarirnar orðnar að martröð Næstur kom í ræðustól Davíð Oddsson (S). Hann sagði að til- gangurinn með þessu öllu hefði komið glöggt í ljós hjá Sigurjóni Péturssyni. Byggja ætti á svæðinu til að forðast lóðaskort. „Aðgerð- arleysið og sundrungin í meiri- hlutanum hafa orðið til þess að Sigurjón getur komið hér upp og sagt að minnihlutinn væri að vinna að því að framkalla lóða- skort í borginni, með því að vilja fella þessa tillögu. Þetta er ósvífin fullyrðing hjá Sigurjóni og fyrir neðan allar hellur. Það á ekki að koma til þess að málið þurfi að skoða með þessum hætti. Það á ekki að koma máli í þann farveg að hægt sé að segja svona. Hins vegar hefur Alþýðubandalagið ráðið ferðinni í skipulagsmálum með Sigurð Harðarson þar fremstan í flokki, en Kristján Benediktsson hefur kallað hann „óraunsæjan draumóramann" í skipulagsmálum. Nú hefur meiri- hlutinn sofið í sjö mánuði, á meðan átti að endurskoða Aðal- skipulagið og nú eru draumfarirn- ar orðnar að martröð. Úrræða- leysið og draumaruglið hefur orðið til þess. Alþýðuflokkur og Fram- sóknarflokkur hafa látið þetta viðgangast og ber það vott um getuleysi, máttleysi og skapleysi hjá þeim. Úrræðaleysi Alþýðu- bandalagsins og kjarkleysi Al- þýðuflokks og Framsóknarflokks hafa skapað það ástand í skipu- lagsmálum sem nú er. Borgarbúar verða ekki þakklátir fyrir þetta í framtíðinni," sagði Davíð Odds- Skyndileg umhyggja fyrir trjám Síðastur talaði Kristján Bene- diktsson (F). Hann sagði það skrýtið að minnihlutinn væri allt í einu farinn að finna til með trjám. Þegar Fossvogurinn var skipu- lagður hefðu verið þar stór tré og þau rifin upp með rótum. Þá sagði Kristján að nú væri síst minna um úthlutanir en verið hefði í tíð minnihlutans og sagði að meðaltal áranna 1975—1978 vera 432 íbúðir á ári. Hins vegar hefði núverandi meirihluti úthlutað 575 lóðum á árinu 1980 og líkur væru á að úthlutanir á þessu ári vrðu 500— 550. Er Kristján hafði lokið máli sínu var tillagan borin undir atkvæði og var fyrri hluti hennar samþykktur með átta atkvæðum gegn engu (Selás) en síðari hlut- inn (Ártúnsholt) samþykktur með átta atkvæðum gegn sjó. - ój. borgarstjórn

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.