Morgunblaðið - 26.04.1983, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 26.04.1983, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLADID, ÞRIDJUDAGUR 26. APRÍL 1983 15700 -15717 FASTEIGIMAMIOLUIM SVERRIR KRISTJÁNS30N LINDARGÖTU 6 101 REYKJAVÍK 2ja herb. Hrafnhólar Til sólu 2ja herb. íb. á 2. hæö. íbúóín er laus. Orrahólar Til sölu mjög stór 2ja herb. íb. á 1. hæð. ibúöin er sérstaklega vönduö og snýr öll í suöur. Laus strax. 3ja herb. Alftamýri Til sölu 3ja herb. góð íb. á 4. hæð. Laus fljótt. Birkimelur Til sölu stór 3ja herb. íb. á 2. hæö. Endaíb. Laus fljótt. Austurberg Til sölu góð 3ja herb. íb. á jarð- hæð, (sér lóö). Bílskúr. Laus 1. sept. nk. Spóahólar Til sölu 3ja herb. íb. á 3ju hæö. Suöur svalir. Álftahólar Til sölu mjög góð 3ja herb. ib. á 1. hæö. S.-svalir. Krummahólar Til sölu 105 fm 3ja hórb. íb. á 2. hæö. Bílskýli. ibúöin snýr öll í suöur. Laus í ág.— sept nk. Langahlíð Til sölu stór 3]a herb. íb. á 3ju hæð ásamt aukaherb. í risi. Ákv. sala. Framnesvegur Til söu 85 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð. Ákv. sala. 4ra herb. Vesturberg Til sölu 4ra herb. íb. á 4. hæð. Mikiö útsýni. Laus 1. júlí. Breiövangur Til sölu 135 fm, 5—6 herb. íb. á 2. hæð. Endaíb. Hobbyherb. í kj. Bíiskur. Ákv. sala eða skipti á 3ja herb. íb. á svipuðum slóð- um. Sérhæð Hagamelur Til sölu 140 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr. Arnarhraun sérhæð Til sölu 120 fm jarðhæö. 4. svefnherb. ofl. Raohús Brekkutangi Til sölu ca. 300 fm raöhús sem er kjallari sem gefur möguleika á lítilli séríb. Hæð og efri hæð er 6 herb. íb. Innbyggöur bílskúr. Húsið er nýtt frá júní '82. Til greina kemur að taka minni eign uppí. __________ Einbýlishús Bergstaðastræti Til sölu 3x100 fm einbýlishús ásamt bilskúr. Vesturbær Til sölu 210 fm einbýlishús í Skjólunum. Húsið er ekki full- gert en vel íbúðarhæft. Teikn. og nánari uppl. á skrifstofunni. Jófríðarstaðavegur Til sölu 3x63 fm einbýlishús ásamt bílskúr. Járnvariö timb- urhús á steyptum kjallara. Lindarhvammur Kóp. Til sölu ca. 296 fm hús sem er í dag tvær íbúöir. Tveggja herb. íb. og 5 herb. íb. ásamt miklu aukaplássi í kj. og 30 fm bíl- skúr. Eign sem gefur mikla moguleika Trjágaröur útsýni. Ákv. sala eða möguleiki aft taka minni eign uppí. Verslunarhúsnæði Til sölu 80 fm verslunarhúsnæði á horni Vesturgötu og Grófar- innar ásamt 80 fm í kj. Óskum eftir Leitum að ca. 1000—1500 fm ionoarhúsnæöi Málflutmngsstofa, Sigríöur Ásgeirsdóttir hdl. Hafstemn Baldvinsson hrl. 911 2ja herb. íbúdir Álfaskeið 2ja herb. á 1. hæð ca. 70 fm með 25 fm bílskúr. Verð 950—1000 þús. Krummahólar 2ja herb. 60 fm á 5. hæo. Verð 850—900 þús. 3ja herb.íbúdir Flyðrugrandi 78 fm íb. á 3ju hæð. Verð 1300—1350 þús. Krummahólar 90 fm glæsileg íbúo á 3ju hæð Verð 1250 þús. Bílskýli. 4ra herb. og stærri Digranesvegur 100 fm íb. á 1. hæð. Bílskúrs- réttur. Æskileg skipti á 2ja herb. íbúð. Verö 1400 þús. Kóngsbakki 110 fm ib. á 3ju hæð. Verð ca. 1300 pús. Leifsgata 4ra—5 herb. íb. á 3ju hæð og ris. Verð 1550 þús. Njarðargata 2. hæð og ris. Nýstandsett aö hluta. Grunnflötur 68 fm. Verð ca. 1300 þús. Njörvasund — Sérhæð 100 fm íb. á 1. hæð. 35 fm bílskúr. Verð 1550 þús. Vesturberg 4ra—5 herb. 110 fm íb. á 1. hæð. Verð 1350 þús. Dvergabakki 6 herb. ca. 140 fm á efri hæð. 4 svefnherb., tvær stofur, gott hol með föndurherb. innaf. Þvottur í íb. og sameiginlegur nlöri. Skipti á minni eign æskileg. Verð 1,5 mlllj. Sogavegur — Sérhæð 150 fm á 1. hæð. Góður bflskúr. Skipti æskileg á minni eign með góöum stofum. Raöhús og einbýlí Réttarbakki Raðhús alls 220 fm. Mjög vand- aðar innréttingar. Verð ca. 3,1 millj. Háagerði — raðhús Ca. 153 fm á tveimur hæöum. 4—5 svefnherb., tvær stofur. Gott eldhús. Tveir ínngangar. Efri hæö gæti nýst sem sér íbúð með sér inngangi. Allt vel útlít- andi. Skipti möguleg á góðri Ift- iili 4ra herb. íb. á 1. eða 2. hæð. Einkasala. Álfheimar — Raöhús 200 fm á þremur hæðum. Möguleiki á litili einstaklingsíb. á neöstu hæö. Bílskúrsréttur. Hlíðarás — Parhús Fokhelt 210 fm á tvéimur hæð- um. með innb. bilskúr. Teikn. á skrifstofunni. Verð ca. 1400—1500 þús. Steinagerði — einbýli. Ca. 135 fm á tveimur hæöum. Alls 7 herb. 36 fm bílskúr. Allt í mjög góðu standi. Falleg rækt- uö lóð. Hjarðarland Mosfellssv. Siglufjarðarhús á steyptri neðri hæö. Alls 220 fm. Skipti mögu- leg á 4ra—5 herb. íb. í Rvík. Vantar gott iðnðarhús- næði allt að 1000 fm á góöum stað. Vantar fyrir góðan kaupanda ca. 150 fm sérhæð. Má þarfnast lagfæringar. Vantar 2ja herb. íbúðir Vantar húsnæði mið- svæðis til að gera upp. M MARKADSÞJONUSIAN INGOl.FSSTnA.TI 4 . SIMI JW1I Ftóbort Arnl Hr«iU»rí»on hdl. HatMor Hjartarson. tðunn André«*Mttr. Anna E. Borg. 1 26933 1 I Vesturberg | £ 2ja herb. 65 fm íbúð é 3. J ^, hæð. Eign í sérflokki. A | Lynghagi & Einstaklingsíbúð á jarð- A & hæð ca. 30 fm. Laus nú $ A Þegar. £ t Krummahólar * & 2ja herb. 55 fm íbúð á 5. í A hæð. Laus nú þegar. & * Álftamýri 1 ? 3ja herb. 93 fm ibúð á 1. | A hæð. Suðursvalir. Bílskúrs- £ Á réttur. Góð eign. A I Engihjalli i A 3ja herb. 90 fm íbúö á 3. j A hæð. Glæsileg eign. Suð- £ $ ursvalir. t Kjarrhólmi j § 3ja herb. 85 fm íbúð É 1. | A hæð. Góö eign. Bein sala. $ | Krummahólar * & . . . £ A 3ja herb. 105 fm ibuð a 2. £ A hæð. Suðursvalir. Bílskýli. £ & Góð eign. Bein sala. )t t Háaleitisbraut & § 4ra herb. 120 fm íbúð | & ásamt bílskúr. Þvottahús á £ A hæðmm. Skipti á 3ja herb. 3 v á góöum stað. ^ £ Þverbrekka § $ 5 herb. 120 fm íbúð á 7. 1 £ hæð. 3 svefnherb., 2 stofur. £ A Bein sala. Gott verð. Laus í Æ 1 '""'• 1 g Borgarholts- § g braut — I | Sérhæð * § 130 fm á aðalhæð í tvíbýli. £ & Bílskúrsréttur. Vandadar & A innréttingar. Möguleiki á A $ að taka 3ja herb. íbúð upp $ & í hluta kaupverðs. £ S Garðaflöt — % $ Einbyli $ & 110 fm hus sem skiptist i 2 A A til 3 svefnherb. og eina * $ stofu ásamt 40 fm bílskúr. ' & Eign í mjög góðu ástandi. | Hjarðarsel — § Einbýli i & Fokhelt 270 fm einbýlishús. A v Gler fylgir. Til afhendingar § A nú þegar. Möguleiki að A A taka 130 til 150 fm íbuð upp * A '• A tÞetta er aðeins hluti þeirra A . eigna sem eru á söluskrá v § okkar. Hafið samband viö A A sölumenn okkar. Þeir leysa $ V vandann. aðurinn Halnarstræti 20. Simi: 26933. y (Nýia husmu við Lnkjartorg) V Jón Magnusson hdl. r. A ¦AAAAAAAAAAAAAA MeLsiMiut) á hverjum degi/ Fróóleikur og skemmtun fyrirháasemlága! í smíðum Glæsileg keðjuhús ásamt 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðum. Staðsetning Brekkubyggð, Garðabæ. Ath.: Þetta eru síöustu eignirnar sem verða byggð- ar viö Brekkubyggð. 1. 5 keðjuhús, stærð 143 fm + 30 fm bílskúr. Allt á einni hæö, afhending tilbúiö undir tréverk jan. —marz 1984, allt fullfrágengiö 1984. 2. Eitt einbýlishús ca. 92 fm + aukageymsla. Bílskúr fylgir. Til afhendingar undir tréverk í des. '83—jan. '84, Allt frágengið aö utan 1984. 3. Ein 4ra herbergja endaíbúö, 86 fm á tveimur hæð- um til afhendingar undir tréverk í okt. '83. Bílskúr getur fylgt. Allt frágengið að utan 1984. Þrjár „lúxusíbúðir" 76 fm + geymsla. Bílskúr getur fylgt sumum íbúðunum. Allt sór, hitaveita, inn- gangur, lóð og sorpgeymsla. Ein 3ja herb. 63 fm íbúö á neöri hæö í 2ja hæöa húsi. Allt sér. Hitaveita, sér inngangur, lóö og sorpgeymsla. Til afh. undir tréverk í október 1983. Ein 2ja herberga 62 fm íbúð á neðri hæö í tvíbýl- ishúsi, sér hiti, inngangur og sorpgeymsla en lóð er sameiginleg meö efri hæð. Tilbúin undir tréverk des. '83—jan. '84. Allt frágengiö aö utan 1984. Seljandi útvegar lán til 5 ára. Ðeöiö eftir 1. og 2. hluta af húsnæöismálaláni. 4. 5. 6. jbúðir hinna vandlátu IbÚÓaVal hf M byggingafól. Smiðsbúð 8, Garðabæ, sími 44300. Siguröur Pálsson, byggingam. r ílTjSVANGfjR"1 V FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆD. 21919 — 22940 Seltjarnarnes — parhús Ca. 175 fm nýtt parhús á tveimur hœðum á góðum útsýnisstað á sunnanverðu Nesinu. Góður bilskur. Brúnavegur — einbýli Ca 160 fm jarnklætt timburhús sem er hæð og kjallari Möguleiki á tveimur ibúöum. Verð 1950 þús. Embýlishús — Blesugróf m/bílskúr Ca. 135 fm fallegt elnbýlishús á elnnl hæð. Verð 2,4 mlllj. Kelduhvammur — sérhæð — Hafnarfjörður Ca. 135 fm ib. á 1. hæð. 3—4 svefnherb. Bilskúrsréttur. Verð 1750 þús. Laufás — Garðabæ — sérhæð Ca. 140 fm góð sérhaeð með bílskúr. Verö 1950 þús. Sérhæö — Goðheimar Stórglæsileg íbúö á efstu hæö í fjórbýlishúsi. ibúöin er öll endurnýjuö á sérlega smekklegan hétt. Ca. 30 fm svalir með stórkostlegu útsýni yfir borgina. Krummahólar — 4ra til 5 herb. Ca. 120 fm góö íbúð á 6. hæð. Suöursvalir. Möguleiki á 4 svefnherb. Eskihlíð — 4ra herb. m. bílskúrsrétti Ca. 115 fm góð íbúð á 4. hæð í fjórbýlishúsi. Verð 1250 þús. Hraunbær — 4ra herb. Ca. 120 fm góö íbúö á 1. hæð i tjölbylishusi Suöursvallr. Hraunkambur — 3ja—4ra herb. Hafnarfiröi Ca. 90 fm falleg íbúð á neðri hæð í tvibýlishúsl. Verö 1.150 þús. Vitastígur — 2ja—3ja herb. — Ákveðin sala Ca. 70 fm góð íbúö i nýju fjölbylishusi Góöar svalir. Verö 1 millj. Norðurmýri — 3ja herb. m/bílskúr Ca. 80 fm íbúö á 1. hæð í vönduöu húsl. Nýtt rafmagn. Sér hitl. Verð 1150 þús. Krummahólar — 3ja herb. m. bílskýli Ca. 90 fm íbúö á 6. hæð. Suöursvalir. Verö 1200 þús. Asparfell — 3ja herb. — Laus fljótlega Ca. 85 fm falleg ibúö á 6. hæö i lyftuhúsi. Verö 1200 þús. Orrahólar — 3ja herb. Ca 90 fm falleg íþúö á 7. hæð í nýl. lyftublokk. Verð 1250 þús. Brattakinn — 3ja herb. — Hafnarfirði Ca 75 fm íbúö á 1. hæö i þríbýll. Bilskúrsréttur. Verö 950 þús. Hringbraut — Hafnarf. — 3ja herb. Ca. 90 fm mlklð endurnyjuö ib. á jarðhæð í þnbylishusi. Allt sér. Verö 1100 þús. Skeggjagata — 2ja—3ja herb. Ca. 65 fm stórglæsileg ibúö í þríbýlishúsi. Öll endurnýjuð. Verð 1100 þús. Bergstaöastræti — 2ja herb. Ca. 65 fm kjallaraibuð í stelnhúsl. Verö 780 þús. Austurbrún — 2ja herb. — Laus Ca. 60 fm íb. á efstu hæö f lyftublokk. Stórkostlegt útsýni. Verö 840 þús. Engihjalli — 2ja herb. — Kópavogi Ca. 65 fm góð ibúö á 7. hæð i lyftublokk. Verð 920 þús. Snyrtivöruverslun við Laugaveg til sölu. Allar uppl. á skrifstofunni. ,- til solu. Allar uppl. a skrifst Guflmundur Tómatson sólustj., heimasími 20941 Viðar Bbðvarsson viðik.fr., heimatími 29818. J

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.