Morgunblaðið - 22.05.1984, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 22.05.1984, Blaðsíða 9
MORGUNBLADID, ÞRIÐJUDAGUR 22. MAÍ 1984 9 O I IOO HLÍÐAR — SÉRHÆÐ 4R A HERB. — BARMAHLÍD Einstaklega vönduð og lalleg etri hæö i tvt- byh. Nytt eldhús. Allt nýtt i baðherbergi. Nýtt gler. Fallegur garður. BilskOrsrettur Verð ca. 2,5 millí. Hallur kiallan fylgir. SÉRHÆÐ MEÐ BILSKUR 4RA HERB. — HLÍDAR Miöhaaö. ca 120 tm i þríbýlishúsl við Reykja- hliö. Stórar stofur (skiptanlegar), 2 rúmgóö svetnherbergi. Fallegur garður. Verð oa. 2,5 miHj. ÁLFTAMÝRI 4RA—5 HERB. + BÍLSKÚR Björt og falleg íbúð á 3. híeð. belnt é mót) Húsi Verslunartnnar. M.a. stofa, borðstota og 3 svefnherb. Verð 2.450 þui. LOKASTlGUR 2JA HERBERGJA Fremur iitil en snyrtileg ibúð á jarðhaeð i tvi- bylishusi. ósamþ. Verð 800 þús. SUMARBÚSTA ÐALAND VID ÁLFTAVATN Tllsölu ca. 1.7 ha nálægt vatninu. DUNHAGI 4RA HERBERGJA — 100 FM Rúmgóö falleg 100 fm ibúð á 3. hæð i fjölbýl- Ishúsi. Ibuðin skiptlst i 2 sklptanlegar stotur. 2 svelnherbergi o fl. Verð 1950 þú». VESTURBÆR 2JA HERB. — MJOG RÚMGÓÐ Ca. 65 tm i fjölbýlishusi. Suðursvaltr. Stórt og gott etdhús með mlklum innréttíngum Skap- ur i holi. Verð 1390 þús. DALSEL 4RA—5 HERBERGJA Afar vönduð ca 117 fm ibúð a 2. hæð. lbúðin skiptist í siora stofu, 3 svefnherbergi á sér- gangi. eldhús og baöherbergi. Þvottaaóstaða í ibúðtnni. Möguleiki á 4. svefnherbergirtu. Verð 2 milij. STEKKJARHVAMMUR RAÐHÚS í SMÍÐUM Urvalshús á 2 hæðum ca. 210 fm auk bil- skurs. FullbOiö að utan með hurðum og glerj- að. Fokhelt innan. Verð 2,1 millj. ENGIHJALLI 3JA HERB. — 90 FM Falleg ca. 90 fm ibúð á 3. hæð i lyftuhúsi. I aus i júni nk Verð 1600 þús. IDNADARHUSNÆDI ÓSKAST CA. 250—300 FM _______ Vantar fyrir snyrtilega starfsemi. Þarf aö vera i góða strætisvagnasarnbandl. FJÖLDI GODRA EIGNA Á SKRÁ f FASTBGNASAW SUOUmANDSBRAUT 18 VAGN JÓNSSON LÖGFRÆCXNGUR: AO) vasnsson Slfvlt 84433 26600 Ný söluskrá Ómissandi Kaupendur og seljendur 3ja herb. m. bílg. Dalsel, verð 1,8. Engjasel, verö 1,8. 4ra herb. m. bílg. Álfaskeið, verð 1,9. Laus nú þegar. Hamraborg, verö 2,1. 5 herb. m. bílg. Flúöasel, verö 2,2. Krummahólar, verö 2,7. Parhús Laugarási 250 fm pallahús. Einstaklingsíb. á jarðhæö Innb. bilskur. Verö 4,8 m. Raðhús Fossvogi Fallegt ca. 200 fm. Bílskúr. Verð 4,2. Skipti á ódyrari. Radhús Garðabæ Endaraöhús á einni hæö um 140 fm. Tvöfaldur bilskur. Verö 3,5 m. Skipti koma til greina á minni íbúo t.d. 4ra herb. Raðhús Seltjarnarnesi A tveimur hæöum með innb. bilskúr. Góð eign. Verð 4,5. Skipti á 4ra—5 herb. íbúö i vesturbæ. Raðhús Bökkum Pallaraðhús meö innb. bílskúr. Verð 4 mill]. Skipti á 4ra herb. m. bilskur. Raðhús Fellum Endaraðhús 130 fm + bílskúr. Verð 2,7. Raektaður garður með gróöurhúsi. Einbýli Garðabæ 270 fm á tveimur hæðum. Innb. tvöfaldur bílskúr. Góö eign. Verð 5,8. Sérhæðir Við Digranesveg. Verö 2,8 millj. X Við Granaskjól. Verö 3,5 millj. X Við Goðheima. Verð 3,3 millj. X Við Skólagerði. Verð 2,2 millj. Hestamenn Beitilönd á Kjalarnesi. ca. 6 ha hvert. Leyfi fyrir samábyli. Verð 350 þús. hver spilda. X Bújörö í Flóanum. Verð 3,5 millj. X Hesthús i Víðidal og Faxabóli. (y^ Fasteignaþjónustan Aimtmtmti 17, $. 26600. Þorsteinn Stetngrimsson lógg fasteignasali Sími 29277 — 4 línur 'ignavaí Laugavegi 18, 8. hæð. (HÚ» Mil* og mennmgar ) Vesturbær — Kópavogur Einbýli á tveimur hæöum ca. 150 fm. 5 svefnherb. 48 fm bíiskúr. Stór og fallegur garöur. Ákv. sala. Verö 3,3 millj. Kópavogur — Einbýli Vorum að fá til sölumeðferöar ca. 300 fm einbýlishús á einum besta staö í austurbæ Kópavogs. Húsiö er á tveimur hæðum og skiptist þannig: Á efri hæð eru 3 svefnherb., eldhús, borö- stofa og stofa með arinn, einnig baöherb. Á neöri hæö eru tvö rúmgóö svefnherb., ásamt sjónvarpsholi og innb. bílskúr sem er ca. 30 fm. Stór ræktuð lóð. Hugsanlegt aö taka minni eign eöa eignir upp í kaupverö. fcst*tgn*s*Un EKSNANAUST Skiphotti S - 10S Rcykiavtk - Simar 29SSS 295SÍ 81066 Leitiöjekki langt yfir skammt Boðagrandi 65 fm glæsileg 2ja herb. íbúð með antik-eikarinnréttingum. Laus flíotlega. Verð 1550 þús. Hraunbær 65 fm góð 3ja herb. íbúð á 3. hæð með suðursvölum. Laus 12. júlí. Verð 1350 þús. Sörlaskjól 80 fm góð ibúö i kjallara, litið niðurgrafin. Mikið endurnýjuð. Verð 1450 þús. Langholtsvegur 80 fm góð 3ja herb. íbúð i risi í fjorbylishúsi Ákv. sala. Verð 1650 þús. Bergstaðastræti 100 fm glæsileg 3ja—4ra herb. íbúö i þríbýli. Mikið endumýjuö, þ. á m. hiti og rafmagn. Ákv. sala. Verð 2 millj. Fálkagata 127 fm 4ra—5 herb. góö íbúð á 2. hæð i nýlegu húsi. Sér þvottahús. Suðursvalir. Laus fljótlega. Verð 2,5 millj. Rauöarárstígur 100 fm 4ra herb. endurnýjuð ibuð í akv. sölu. Verö 1550—1600 þús. Húsafell FASTEH3NASALA Langhollsvegi 05 / Bæiarleiöahustnu ) stmt 8 f 0 66 B. Adatsuwm Pétursson Rergw Gudnason htft 16767 Skólavörðuholt Við vaxandi verslunargötu. fallegt steinhús 100 tm að gr.fl. Ibúðarhæð og 2 neðri hæöir hentugar fyrir t.d. skrit- stofur eöa verslun. Selst saman eða hvor i sinu lagi. Einstaklega falleg ibúö. 4ra—5 herbergja. Hraunbær — Garðhús Ca. 145 fm raðhús á einni hæö Fjögur svefnherb.. stórar stotur. Bilskúrsréttur. Bein sala eða skipti á 3ja herb ibúö i lyftuhúsi. Verð 3 100—3.200 þús. Hjarðarland Mosf. Ca. 160 fm nýtt einbylishus úr timbri á einni hæð. Sökklar fyrir bilskúr. Mögu- leiki á makaskiptum á eign á höfuö- borgarsvæöinu. Vitastígur Hafnarf. Skemmtilegt litið steinhús, hæö og kjallan samtals 115 fm. 4 herb. Parket, nýtt gler, verölaunagarður. litið garð- hús. Verö 2500 þus 3ja—4ra herb. íbúðir Kjarrhólmi 3|a herb. ibúð á 4. hæð. Falleg ibúð i góðu ástandi. Þvottahús i ibúðinni. Suðursvalir Verð 1 600—1 650 þús. Krummahólar Falleg 3fa herb. ibúð á 4. hæð i tyltu- húsi. Þvottahús a hæðinni Möguleiki á makaskiptum a 2ja herb. ibúö. Verö 1.550 þús. Laugavegur Rúmgóö 4ra herb. ibúö á 3. hæð i steinhúsi. Verð ca. 1.400 þús. 2ja herb. íbúðir Kjarrhólmi Mjög falleg 4ra herb ibúö á 2. hæð. Þvottahús i ibúöinni. Suðursvalir Verð 1 800 þús. 2ja herb. íbúöir Laugavegur Ca. 50 fm ibúö á larðhæð. Bilskur Laus tljótlega Öll tilboð verða skoðuö Verð 1.150 þus Klapparstígur Snotur 2ja herb ibúð a 2 hæð i stein- húsi. Stórt eldhus Sérhiti. Verö 1.200 þús. Vesturgata Rúmgóö 2ja—3ja herb. ibúö á jaröhæö. Sérhiti. Nýtt gler. Skemmtileg ibúð i eldra timburhúsi. Verð 1.100 þus. HOFUM KAUPANDA AÐ SÉRHÆÐ EÐA ÍBÚÐ Á SELTJARNARNESI Einar Sigurðsson, hrl. Laugavegi 66, sími 16767. Wwn 1. millj. víö samning Hötum fjársterkan kaupanda aö goöri 3ja herb. ibúö i lyfluhusi, t.d. Heimum. Kleppsvegi og Vesturbænum. Flein staoir koma til greina. Viö Lyngmóa Garöabæ — bílskúr 3ja herb, vonduö ibúó á 2. hæö Bii- skúr. Til sölu heildverslun sem verslar með snyrti- og hárgretöslu- vörur. Góöir möguleikar á söluaukn- mgu. Uppl á skrilstofunni (ekki i sima). Við Ægisgrund Gb. 140 Im gott einingahús á trabærum staö. Gott rými í kjallara. Skipti á minnt etgn mögu.eg Einbýlishús í Kópavogi Tvílyft fallegt einbýli samtals 170 fm ásamt 37 fm bilskur. Falleg lóð. Ákveó- in sala. Verö 3,3—3,5 mill). í Skjólunum Vorum aö fá í einkasölu 240 fm fokhelt embýlishús á einum besta stað i Skjól- unum. Teikn. á skrifstofunni. Einb. v/Klapparberg Fokhelt en einangrað 240 fm einbýlis- hús á goöum stað. Teikn. á skrifstof- unni. Við Akrarholt Mosf. Einbýltshus sem er hæð og kjallari, samlals 268 fm. Verð 3 millj. Við Völvufell 130 tm fallegt raðhús m/bilskúr. Verð 2,7 millj. í smíöum — Norðurárs Höfum til sölu glæsilegar 3ja—4ra herb. 114—127 fm lúxusibúöir í þessu húsi. sem afhendist tilb. undir treverk og maln i nóv. á þessu ári. Athugið: Aðems eru 5 ibuötr i stigahúsinu. Allar ibúöirnar eru m eö góöum bilskúr. Suð- ursvalir og glæsilegt útsýni. Fullbuið sauna. Fast verð. Teikn. á skrifstotunni. Við Þverbrekku 5 herb. glæsileg ibúð á 10. hæð (elstu). Frábært utsýni. Tvennar svalir. Laus iiioih-o. i Verð 2,2 millj. í Háaleitishverfi 6 herb. stórglæsileg 150 fm endaibuö á 3 hæð. 37 (m bilskúr Gott ulsýni. Verð 3,2 millj. Við Fellsmúla 5 herb 130 fm góð ibúð á 3 hæö. Tvennar svaiir. Við Blikahóla m/bílskúr 4ra—5 herb. 120 (m falleg ibúð á 2. haeð (i þriggja hæöa blokk) Góð sam- eign Laus fljótlega Verð 2,3 millj. Parhús við Skólagerði 125 fm parhús á tveimur hæðum. Bil- skúr Goð loð Raðhús á Flötunum 145 fm 5—6 herb. raðhús á einni hæö. Tvöf. bilskúr. Við Reykavíkurveg Hf. 140 (m 6 herb. góð efri serhasð i þribýl- ishúsi Verð 2,8—2,9 millj. Við Stelkshóla 4ra herb vönduö 110 Im ibúö asamt bllskur Verð 2,1 millj. Hæö m/bílskúr í Hlíöunum 120 fm Neðri serhæö m/bilskur Verð 2,5 millj. Viö Grenigrund 130 fm serhæð i serllokki Verð 2,6 millj. Við Laugarnesveg 4ra herb. m|óg goö endaibuó a 4. hæð. Gott utsyni. Verð 1,9—2 millj Við Sörlaskjól 3ja—4ra herb. lalleg ibuö i risi. Viö Dalsel 4ra—5 herb. 120 fm vönduð ibúð a 3 hæð Verð 1.950 þús. Við Engihjalla Glæsileg 4ra herb. 110 fm ibúð a 6 hæð Parket a gólfum. Tvennar svalir. Ovenju gott Otsýni. Verö 1.800 þús. Við Fífusel 4ra—5 herb lalleg 112 fm íbuð á 3. hæð. Getur losnað fljótlega. Akveöin sala Verð 1.800—1.850 þús. Við Austurberg m/bilskúr 4ra herb 100 Im góð ibúð á 2. hæð. Bilskur Verð 1.950 þtis. í Vesturborginni 4ra herb. ibúö a 2. hæð. Goður bilskúr. Laus fljótlega. í Bðkkunum 4ra herb. 100 Im góö ibuö á 2. hæö. Verð 1,8 millj. Við Vesturberg 3ja herb. góð 85 fm ibúð á jaröhæö Sér lóð Verð 1.500 þús. EicnflmioLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SlMI 27711 Sölust|óri: Sverrir Krietinnon. Þorleilur Guðmundston. solum Unnsteinn Beck hrl, timi 12320. Þóróllur HalMornon. kSgfr. EIGIMASALAN REYKJAVIK ALFASKEIÐ 3JA 3ja herb. m(ög góð tbuð á 2. hæö. Sktptisi í rúmg. stofu og 2 svetnherb mm. Suðursvaiír. Bilsk.sökKlar Verö 1 650— 1 700 þús. Ákveöin sala. FURUGRUND 3JA MEÐ BÍLSKÝLI Vorum að lá i sólu m)ög goða 3ja herb. ibuð á hæð olarlega i lyttu- husi Ibuðin er öll i mfög goöu ástandi. Suðursvatir Glæsitegt ut- sýni. Bílskyli. íbúoin er akv. i sblu. Laus eftir samkomulagi HAALEITISBRAUT 4—5 HERB. SALA — SKIPTI Höfum i beinni sölu góða 4ra—5 herb. ibuð i fjötbytishúsi vtð Hia- leitisbraut. Ibúðin skipttst i 3 svefnherb. og stolu m.a. Gott Ot- syni Ibuðm er i góou áslandi. Akveðin sala. Gelur losnað na»tu daga. Minni ibúð (einslakl eða 2|a herb ) gæti gengið upp í knupin. KARSNESBRAUT MEÐ BÍLSKÚR 3ja herb. góð ibúð á hæð i fjórbýllshOsi. Ibuöin sklptist i stofu og 2 svefnherb. m.m. Sér þvottaherb. innaf eldhúsi Herb á jarðhæð fylgir. Innb. rúmg. bilskúr. Göð eign Akveðin uta. 3JA M/BÍLSKÚR ÓSKAST Hötum kaupanda að góún 3)a herb. ibuð m. bilskur. Qjarnart i Háaleitishverfi eða Fossvogi. Fleiri staðir koma ttl greina Góö Otb. i boöi fyrir rétta eign EIGNASALAN REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 IfSími 19540 og 19191 Maqnus Emarsson Eggert Ehasso Bústaðir mm^ FASTEIGNASALA ^ ^28911^. ^r Klapparstig 26 ^B I' Jóhann Daviösson I I Ágúst Guömundsson | Helgi H. Jónsson viöskfr. Seljaland 30 tm einstalingsíbúð. Ósam- þykkt. Laus strax. Verö 800 þús. Gullteigur 2ja herb. ósamþykkt 30 fm íbúö á 1. hæö. Laus strax. Verö 800 þús. Frakkastígur Ný 2ja herb. íbúó á 1. hæö ásamt bílskýli. Laus 1. júní. Ákv. sala. Hrafnhólar Góð 80 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæö. Bílskúr. Laus strax. Hraunbær 90 fm ibúð á 3. hæð. Verð 1600 þús. Breiðvangur 4ra herb. 117 fm ibúð á 1. hæð. Rtimgóð stofa, 3 svefnherb., þvottaherb. innaf eldhúsi. Fata- herb. innaf holi. Öll sameign fullfrágengin. Ákv. sala. Þverbrekka Góð 120 fm ibúð á 5. hæð. Þvottaherb. i íbúðinni. Mikið út- sýni. Tvennar svalir. Ákv. sala. Verð 2 millj. Seljabraut Á 2. hæð 115 fm íbúð með þvottaaðstöðu i íbúðinni. Full- búiö bilskyli. Ákv. sala eöa skipti á 2ja herb. íbúð í Aspar- felli. Verö 1,9 til 2 millj. Skipholt Á 1. hæð 130 fm íbúð. Nýtt gler. Suður svalir. Bílskúr. Arnartangi Fullbúið 140 fm einbýlishús ásamt 36 fm innbyggðum bíl- skúr. Uppræktaöur garður. Hvannhólmi I ákveðinni sölu 200 fm einbýl- ishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Stór garð- ur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.