Morgunblaðið - 22.05.1984, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 22.05.1984, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐID, ÞRIDJUDAGUR 22. MAÍ1984 82744 Kóngsbakki Rúmgóö 3ja herb. íbúö á 1. hæð. Þvottahús innaf eldhúsi. Góöar innréttingar. Verð 1650 þús. Hraunbær Rúmgóö og falleg 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Mjög góð sam- eign. Verð 1600 þús. Austurberg Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efstu hæð + bílskúr. Verö 1650 þús. Hrafnhólar Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð (efstu) í litilli blokk. Góöar innr. 25 fm bilskúr. Laus strax. Kleífarsel Óvenju rúmgóð ný 2ja herb. íbúð á efri hæö í 2ja hæöa blokk. Þvottahús og geymsla innaf eldhúsi. Allar innr. vandaðar. Fullfrágeng- in íbúð sem aldrei hefur ver- iö búið i. Hraunbær Mjög góð 2ja herb. íbúö á 3. hæð. Suöursvalir. Laus 01.07. Verð 1400 þús. Kríuhólar Vönduö 2ja herb. íbúö á 4. hæð. Nýjar innréttíngar. Verð 1250 þús. Asparfell Rúmgóð 2ja herb. íbúð á 5. hæð. Góðar innr. Laus fljótlega. Verð 1300 þús. Maríubakki Rúmgóö 2ja herb. íbúö á 1. hæð. Vandaöar innr. Verð 1250 þús. IAUFÁS SÍDUMÚLA 17 Fasteignasalan Hátún Nóatúni 17, a: 21870,20998. Hrísateigur 2ja herb. ca. 60 fm íbúð auk herb. í kjallara. Sér inng. Laus fljótlega. Verð 1.350 þús. Klapparstígur 2ja herb. ca. 60 fm rúmgóð íbúð á 1. hæð. Laus í júlí. Verð 1.200—1.250 þús. Austurbrún 2ja herb. góö íbúö á 10. hæð, mikiö útsýni. Verð 1,3 millj. Engihjalli 3ja herb. 94 fm rúmgóö íbúö á 2. hæð. Laus í júní. Verð 1,6 millj. Hlíðarvegur Kóp. 4ra herb. 100 fm rúmgóð, sér jarðhæö. Verð 1,7 millj. Blöndubakki 4ra herb. 117 fm íbúð á 3. hæð, falleg rúmgóð íbúð. Ákveðin sala. Verð 1.950 þús. Hagaland Mosfellssveit 150 fm glæsileg sérhæð á góð- um stað. Verð 3 millj. Flúöasel 220 fm raðhús á 3. hæðum. Vandaðar innréttingar. Gott hús. Ákveðin sala. Verð 3,4 millj. Yrsufell 145 fm raðhús á einni hæð. Vandaðar innréttingar. Failegt hús, bílskúr. Verð 3,3 millj. m Hilmar VaMimarsson, s. 687225 Olafur R QumwMon, yidtk.tr Helgi Már Harefc-non, s. 78058. 29555 2ja herbergja íbúðir: Austurbrún Mjög goö 65 Im ibúð i lyftublokk Verö 1400.000. Æsufell Mjög goð 45 fm á 4. h. Svalir i suövesl- ur. Verð 1350.000. Asparfell Góö 65 fm. Suöursvalir. bein sala eða skipti á 4ra Verö 1350 000. 3ja herbergja íbúðir: Álfaskeið Mjög góö 95 fm ibúö á 1. hæð. 25 tm bilskúr. Verð 1700.000. Engjasel 3ja—4ra hrb. toppíbúð á tveimur hæð- um Utsyni. Bilskýli. Verð 1950.000. Dúfnahólar Mjög góð 90 fm ibúð ásaml bílskurs- plötu Verð 1650.000 Dalsel Mjög goö ibúö á elstu h. ca. 90 fm. Bílskýli. Laus strax Verð 1800.000. Furugrund 90 Im goð ib. á 7. h Bilskýli. Góð sam- eign. Verð 1800 000. Jörfabakki 90 fm ib. á 2. h. Suðursvalir. Sérþvottur. Verð 1650.000 4—5 herbergja íbúðir: Engjasel Mjög glæsileg 115 fm 4—5 herb. ibúð i lítilli mjög góðri blokk. Bílskýlf Verö 2.1 — 2200 000. Vogar 130 fm sérhæð ásamt stórum bilskur á besta stað i Vogahverfi. Veró 3.000.000. Dunhagi 100 fm ibuð á 1. ti. i blokk Góður slað- ur Laus strax. Sörlaskjól Afar skemmtileg 115 fm aðalhæö i húsí. Góöur garður. Bilskúrsréttur. Verö 2.250 000 Gunnarssund 110 fm ibúð á 1 h. i þríbýli. Verð 15—1600.000. Asparfell Glæsileg 110 fm ibuö a efstu h. i lyftu- blokk Bein sala. Verö 1850 000. Dalsel 117 fm ibuö á 3. h. Sérsmiöaöar inn- réttingar. Verð 1950.000. Engihjalli 109 fm íbúð á 1. h. Suðursvalir. Furu- eldhúsinnretting Verð 1850.000. Vesturberg 110 fm skemmtileg ibúö á jaröhæð. Sérgarður. Verð 1750 000 Kópavogur 130 fm sérhæö ásamt 30 fm bilskúr. Verð 2.700 000. Njarðargata Afar skemmtileg ibúö. hæó og ris. öll nýstandsett. Verð 2.250.000 Einbýlishús og raöhús: Hvannhólmi Mjög gott 300 fm einbýlishús. Skipti möguleg a minni eignum. Snorrabraut 3x60 fm einbýli Moguleiki á litilli ibuð á jarðhæð Verö 2 500 000 Hulduland Fossv. Mjög gott 200 fm pallaraðhus ásamt bilskur Góöur garður. Verö 4.300.000. Blesugróf 150 fm einbýli ásamt bilskúr. Steinhús. Verð 4.300 000. Austurgata 240 fm eldra einbýli. Hús sem gefur mikla möguleika. Verð 2.900.000 Beykihlíð Fokhelt einbýli á 2 hæðum Gott hús. Verð 3.000 000 Skólavörðustígur Reisulegt og fallegt steinhús Kjallan. hæö og ns. Selst saman eða sitt i hvoru lagi. Garöur Verö alls hussins 5.5 millj Vantar Vantar Vantar Okkur bráövantar allar stæröir og gerö- ir eigna á söluskra okkar Vinsamlega haflö samband og leitiö upptysinga auteto/tssaian EIGNANAUST Fasteignasalan Eignanaust, Skiphoiti 5, Reykjavík, símar 29555 og 29558, Hrólfur Hjaltaaon, viðskiptafr Fróóleikur og skemmtun fyrirháasemlága! REYNIMELUR Parhús ca. 117 fm á einni hæð. Skiptist í 3 sv.herb., stofu, bað, eldhús og þvottahús. Ágætar innréttingar. Mjög góö aökoma. Ákv. sala. Verö 2,7 millj. MÚSEIGMIR &SKIP 28444 VEUUSUNOtl SiMI 28444 Oamel A'nmon, logg fatt Ornótfur OrnólfMon. söfustj. Hlunnindajörð Jöröin Akrar 3 Mýrarsýslu er til sölu. Öll skil- yröi til fiskiræktar og ilræktar. Búskapar- möguleikar nærri ótakmarkaðir. Húsakostur mjög góöur. Mikil ræktun. Sjávarhlunnindi. Veiöiréttur í laxveoiá. Óvenjuleg náttúrufegurö. Kjöreigns/f 85009 85988 68-77-68 FASTEIGIM AMIÐ LUIM W Sverrir Kristjánsson Hús Verslunannnar 6. hæö. Lögm. Hafsteinn Baldvinston hrl ^ Einbýlí Hrauntunga Kóp. — EínbýlÍ. Ca. 230 fm hús m. innb. biiskur Húsiö stendur ofan götu. Mikiö úlsyni. Gróin og falleg lóö. Einbýlishús við Nðnnustíg í Hf. n *•, eldra einbýli. byggt 1930, mikið endurbyggt. svo sem nýtt þak, gluggar, raflögn. hitakerfi og fleira. Husið skiptist i kjallara. hæö og ris. 3x58 fm. Til greina kemur að taka 2ja herb. ibuð uppi Öll tilboð skoð- uö. Ákv. sala. Einbýli — Vitastígur Hf. Til sölu lítiö fallegí einbýljshús, mikiö endurnyjaö. I kallara er hol, 2 svefn- herb. baö og 0. Uppi er forstofuherb., stofa og eldhús. Falleg lóö. Garöhus Akv. sala. Heiðvangur Hff. — EÍnbýlÍShÚS. Ca. 290 fm hús á 2 hæöum. ásamt 45 tm bílskúr. Til grétna kemur aö taka minni eign uppi. Radhús í smíðum við Heiðna- berg. 187 fm með innb. bilskúr. Afh. fullgert utan. fokh. innan. Kjarrmóar. 170 fm nýtt gott hús. Akv. sala. Seljabraut. . 210 im kjaiian og tvær hæöir. Ákv. sala. VðlVUfell. 147 fm ásamt bilskur Akv. sala. Sérhæðir Sérhæð í Vogum. Hef i einkasölu 130 fm neðri sérhæð ásamt stórri geymslu og fleiru i kjallara Góð og falleg íbúð. Suð- ursvahr út al stofu Fallegt hús á velræktaðn hornlóð Laus fljótt. 5 herb. íbúðir Háaleitisbraut — 4ra herb. + bílskúr. t» söiu 127 fm. björt og rúmgóö ibúö á 4. hæð Slórar suðursvalir út af stofu. Þvottaherb á hæöinni. Bilskúr. Akv sala. Gaukshólar. 135 fm a 4 hæð. (4 svéfnherb ) Bilskur Skipti á 3ja til 4ra herb. m. auka herb i kj. i Neðra Breiðholti eða Seljahverfi. Breiðvangur. ca 120 im a 3)U hæö. (4 svefnherb.). Akv. sala. Laus fljótt. SkíphOlt. Ca. 130 fm á 1 hæö meö og án bilskur. Góðar íbúðir. Herjólfsgata. 100 tm stn hæð * bilskúr. 4ra. herb. íbúðir EfStaSUnd. 65 lm 4raherb. risib. asamt góöum útiskúr. Þarfnast stand- setningar Laus fljótt Austurberg. 110 tm a 1. hæö (sér lóð). Laus. Barónsstígur. n7fmá2 hæð. Sk. á minna. í nágr. Landspítalans. < , 100 fm neðri hæð i tvíbýli ásamt bilskur. Laus fljótf. Lyngmóar. 100 fm a 2. hæð. Innb. bílskúr. Dalsel. 117 fm á 2. hæö. Útsýni. Góð íbúð. Engihjalli. ca. 100 ¦ ¦ á 1 hæð. lltsýni. Ákv. sala og 100 fm i'b. á 8. hasA. Utsýni. Ákv. sala eða skipti é 2ja—3ja herb. Kambasel. 115 fm t t. hæð i tvibýli. Akv. sala. Ugluhólar. 100 fm a 2. hæð Bilskúr. Útsýni. Laus lljótt. 3ja herb. íbúðir Gamlí bærinn. c.a 70 im a 2. hæö. Steinhús. Mifcið endurnýjað. Suð- ur svalir. Lsus. Þórsgata. 75 fm .< 2 hæð lsus fljólt. EngÍhjalM. Ca. 90 fm a 8. hæð Mikið útsýni. Barmahlíö. Ca. 70 fm risib Verð 1350 þus Langholtsvegur. 75 • ¦ kjan- ari. Laus fljótt 2ja herb. íbúðir Eyjabakkí. 63 fm á 2 hæö Björt og góð íbúö. EfStaland. 50fma 1. hæð. sér- lóð Laus. Austurberg. 65 tm a 4 hæð Laus fljólt Kríuhólar. 65 fm ,, 7, hæð út- sýni. Laus fljótt. Einstaklingsíbúðir við Lindargötu, Hverfis- götu, Álfhólsveg, Dalsel og Fífusel. Verð frá 600—1000 þús. Armúla 21. Dan. V.S. Wiium logtr. Ólafur Guðmundsson sölustjóri. Knstján V. Kristjánsson viðskiptafr Við Klapparberg Nýtt einbýlishús hæö og ris rúml. tilb. undir tréverk meö fullfrágengnum bílskúr og frá- genginni lóö. Bein sala. Viö Torfufell Raðhús á einni hæð með bíl- skúr. Allar innr. nýjar. Frágeng- in lóð. Óinnr. kjallari undir öllu húsinu. Bein sala. Viö Byggðarholt Mosf. Raðhús á tveim hæðum sam- tals 130 fm. Verö 2 millj. Seljahverfi Glæsileg 4ra herb. endaíbúö á 1. hæð í blokk. 6 íbúðir í stiga- gangi. Þvottahús innaf eldhúsi. Suðursvalir. Fullfrág. bílskýli með þvottaaðstöðu. Laus e. samkomul. Bein sala. Viö Sólvallagötu Ca. 95 fm íbúð á 2. hæö í fjór- býli. Tvennar svalir. íbúðin þarfnast standsetningar. Laus strax. Við Hverfisgötu Ca. 70 fm 4ra herb. risíbúð í þribýli. Nýtt gler. Nýtt þak. Sér- inng. Sérhiti. ibúð í góðu standi. Verð 1300 þús. Bein sala. Viö Hraunbæ Ca. 80 fm 3ja herb. íbúð. Verð 1700 þús. Bein sala. Ca. 65 fm 2ja herb. íbúð með aukaherb. í kjallara + snyrtingu. Verö 1450 þús. Möguleiki á að taka minni eign uppí. Við Frakkastíg Lítil einstakl.íbúð á jarðhæð. Laus strax. Verð 650 þús. Viö Grundarstíg Lítil einstakl.íbúö á 1. hæð. Verð 550 þús. Kvöld- og helgarsimi 77182. Horður Bjarnason. Helgi Scheving, Brynjólfur Bjarkan MíiHkadst>|örsiJsl3n í_____________SKIPHOLT 19 43307 2ja herb. Valshólar. verð 1250 þús. Holtsgata. verö 1390 þús. Klapparst. verö 1200 þús. Vesturberb. verö 1350 þús. 3ja herb. Furugrund. verð 1650 þús. Lundarbrekka. Verð 1700 þ. Hamraborg. Verö 1750 þús. 4ra herb. Álfheimar. Verö 1850 þús. Hvassaleiti. Verö 1950 þús. Ásbraut m/bílsk. v. 2100 þ. FÍSkakVÍsl í smíðum. Sérhæöir Hlíðarvegur. Skipti á minni. Goðheimar. Verð 3,2 miiij. Grenigrund. Verð 2,6 miiij. Digranesvegur. verö 2,8 m. Einbýli Vallartröð. Verð 4,2 miiij. Reynihvammur. verö 3,3 m. Hófgeröi. Skipti. Hrauntunga. KJÖRBYLl FASTEIGNASALA Nýbýlavegi 22 III hæó (Dalbrekkumegin) Simi 43307 Solum Sveinbiörn Guomundsson. Rafn H. Skúlason, log.fr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.