Morgunblaðið - 12.06.1985, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 12.06.1985, Blaðsíða 13
wo*au: MORGUNBLAÐIÐ, MIDVIKUDAGUR 12. JÚNÍ 1985 13 Stakfell Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 687633 Opid virka daga 9:30—6 Opió laugardaga og aunnudaga 1—4 Krókatjörn - sumarbústaður. 58 fm sumarbustaður, 2ja ha eign- arland á besta stað viö vatniö. Tilvalið fyrir félagasamt. eöa stofnanir. Uppl. á skrifst. Súlunes - Lóð. Rúmlega 1600 fm lóö meö sökklum. Einbýlishus Frostaskjól. Tæplega 200 fm hús með 27 fm bílskúr. Stofa, 7 svefn- herb. Nýtt þak. Góö lóö. Verö 6 millj. Kvistaland Fosavogi. Stórglæsil. einb.hús 180 fm aö gr.fl. 40 fm samb. bílsk. Fullbúinn kj. 220 fm. i húsinu eru 5 svefnherb. Breiðvangur. 140 fm íb. á 2. hæö. 28 fm bílsk. Verö 2,8 millj. Grænahlíð. 130 fm hæð í þríb.h. m. 24 fm bilsk. Stofur i suður. 3 svefnh., tvennar svalir. Fellsmúli. 136 fm endaib., stór stofa, 4 svefnh. Mjög góðsameign. 4ra-5 herb. ibuðir Laufvangur Hafn. 115 fm íb. á 2. hæö. Stofa, sjónvarpsstofa, 3 herb., eldh. og bað, þvottahús og búr innaf eldh. Verö 2,4 millj. Kaplaskjolsvegur. 100 fm íb. á 1. hæö í þríb.húsi. 2 stofur, 2 [svefnherb. Verð 2,3 millj. Austurberg. Góö 4ra herb. íb. á 2. hæö. Verö 2,1 millj. Kögursel. 190 fm + 40 fm baðst- loft. Verö 4,5 millj. Flókagala Hf. 170 fm steypt hús. Stofa og 5 herb. 30 fm bílskúr. Verð 4,3 millj. Vesturhólar. 180 fm einb - hús. Stofa, boröstofa, 5 svefnherb. 33 fm bílskúr. Mjög góö staösetn. Fráb. út- sýni. Garoaflöt. Mjög gott 170 fm einb.hús m. tvöföldum bílsk. Fjaroarés. 340 fm einb.hús á 2 hæöum með innb. bílsk 4 svefnh. Akrasel. 250 fm hús á tveim hæðum. Ekki fullgert. Innb. 45 fm bílsk. Gott útsýni. Biarmaland - Fossvogi. Stórglæsil. 210 fm einb.hús. 29 fm samb. bílsk. Kj. undir öllu húsinu. i húsinu eru stof- ur, 5 svefnherb., 2 baöherb. Verð 7,5 millj. Oalsbyggð Gb. Gott og vandaö 270 fm einb.hús með tvöf. innb. bílsk., 5 svefnherb. Garðbraut Garði. 137 fm timbur- hús meö bilskúr. Laust strax. Ystasel. 146 fm gr.fl., tvær hæöir. Verö 5 milli. Raðhús Kleifarsel. 165 fm raðhús á tveim- ur h. meö innb. bílskúr. 50 fm nýt- anlegt ris. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Mjög vandaöar innr. Eign í sérfl. Verð 4,3 millj. Fljótasel. Fallegt raöhús 280 fm á þrem hæðum. Vandaöar innr. Séríb. í kj. Mjög fallegur garöur. Bílsk.réttur. Verö 4,5 millj. Haðarstígur. 135 fm parhús, kj., hæö og ris. Nýlegt járn á þaki. Laust strax. Verö 2,4 millj. HKðarbyggö. 143 fm raöh. meö i47 fm innb. bilsk. Góð og vönduð jeign. Verö 3,8 millj. Kjarrvegur - Fossv. Nýtt keðju- hús á 2 hæðum samt. 212 fm -t- bilsk 32 fm. Arinn i stofu. Gott útsýni. Vönduð eign. Ákv. sala. Háaleitisbraut. 140 fm keöjuhús á einni hæö. Stofa, borðstofa, 3 svefnherb. 30 fm bilskúr. Laust fljótl. Hraunbær. Falleg 110 fm íb. á 1. hæö. Parket á gólfum. Stórar stofur og 2 svefnherb. (geta veriö 3 svefnherb.). Góö sameign. Verð 2,2 millj. Lindarbraut - Seltj.n. Falleg og björt 100 fm miöhæö. Bílsk. Stór og falleg eignarlóð. Matjurtagarö- ur. Verö 2,8 millj. Engihjalli. 112 fm ib. á 7. hæö i lyftuh. Glæsil. útsýni. Vandaðar innr. Verð 2,2 millj. Dalsel. 110 fm íbuöir á 1. og 2. hæð með bílskýli Stofa. borö- stofa, 3 svefnherb. Þvottaherb í íb. Verö 2,4 millj. Suðurvangur - Hf. 117 fm íb. á 1. hæö. 3 svefnh. Björt og góö íb. Verö 2,4 millj. Hvassaleiti. Góö 100 fm endaib. á 4. hæð. Stofa og 3 svefnh. Góð sameign. Bilsk. Verð 2,6 millj. 3ia-4ra herb. Kársnesbraut. Falleg 90 fm íb. á jaröhæö í tvíbýlishúsi. Góöur suö- urgaröur. Verö 2 millj. Engihjalli. 96 fm ib. á 5. hæö í lyftuhúsi. Laus strax. Verð 1850 þús. Hrafnhólar. 80-90 fm íb. á 5. hæö íryftuhúsi. Verö 1700-1750 þús. Hulduland Fossvogur. 90 fm falleg ib. á jaröhæð m. sér afgirtum suöurgaröi. Stofa, 2 herb., eldh. og bað. Vönd- uð eign. Verö 2,4 millj. Ákv. sala. Sævíðarsund. Raöhús 175 fm aö gr.fleti. Hæö og k)., innb. bílsk. Lítil íb. i k). 4 svefnherb. á hæöinni. Sérhæöir Víöimelur. Hæö og ris, 250 fm. A hæöinni eru 3 saml. stofur, 2 herb., eldh., baö, herb. og gesta- snyrting. í risi eru 4 herb. 30 fm bilskúr. Þetta er ein af glæsil. eign- um borgarinnar. Verð 7,5 millj. Njörvasund. 117 fm efri sérhæö. Falleg og vel um gengin íb. Verö 2,5 millj. Melabraut Seltj.n. 138 fm efri sérhæö. 28 fm bílsk. Verð 3,5 millj. 5-6 herbergja /Esufell. 145 fm ib. a 7. hæð. 4-i> svefnherb. Þvottahús og búr í íb. Svalir í vestur. Glæsil. útsýni yflr borgina. Verð 2,7 millj. Alfholsvegur. 85 fm íb. á 2. hæö í fjórbýlishúsi. Fokheldur bílsk. Suöursv. Fallegt útsýni. Verö 2,3 millj. Ákv. sala. Skálagerði. 75 fm íb. á 2. hæö í tveggja hæöa fjölb.húsi. Skipti á 4ra herb. íb. á góöum staö í aust- urborginni Verö 1850 þús. Melhagi. 103 fm íb. á 3. hæð í fjórb.húsi. Stórar suöursv. Mögul. á 3 svefnherb. Gott útsýni. Hverfisgata. 72 fm íb. nettó á 4. hæö í steinh. Suöursv. Verö 1750 þús. Flyðrugrandi. 80 fm vönduö ib. á 3. hæö. Þvottahús á hæöinni. Sér- smíöaöar innr. Verð 2,1 millj. Rofabær. 90 fm ib. á 2. hæö i 3ja hæða fjölb.húsi. Suöursv. Akv. sala. Verö 1,8 millj, Bárugata. 85 fm íb. í k). Verö 1550 þús. 2ia-3ja herb. ibuðir Rauðarárstígur. 50 fm íb. á 2. hæö. Góö staösetning. Verð 1450 þús. Ákv. sala. Ránargata. 55-60 fm ib. á 2. hæö i steinh. íbúöin er nýendurnýjuð. Verð 1450 þús. I smíðum Rauöas. Endaíb. 115 fm, tilb. undir trév. Verð 2,2 millj. Til af- hendingar strax. Bírtingakvísl. Keöjuhús á 2 hæðum, 170 fm. Innb. bílsk. Tilb. að utan og fokh. að innan. Verð 2,6-2,7 millj. Piórsárgata - Skerjaf. Efri sérh. 115 fm. Bílsk. 21 fm. Fokh. að innan fullb. að utan. Skoðum og vordmmtum aamdatgura Jónaa Þorvaldaaon, a. 79073 Gíali Sigurbjðrnaaon, ». 33771 Þórhildur Sandholt lögfr. FASTEIGNASALAN FASTEIGNASALAN LRUNDI. Í3KUN01 HAFNARSTRÆTI 11 HAFNARSTRÆTI 11 ^ Símii 29766 ^ ^ Sími 29766 ^ 2ja herb. ASBRAUT Mikiö endurnýjuð ibúö á 2. hasð 50 fm. Verö 1350 þús. ASPARFELL Góö ib. á 5. hæð. 65 fm. Verð 1500 þús. GRETTISGATA Mikið endurn. íb. á 1. hæð. Laus strax. 50 fm Verð 1450 þús. HRAUNBÆR Snyrtileg ib. á 2. hæö. 65 fm. Verð 1550 þus. HRAUNBÆR lb. á jarohssð. 40 fm. Verð 1250 pús. KLEPPSVEGUR Qóð ib. á 6. hasð. 55 fm. Verð 1600-1650 þus LEIRUBAKKI Einstakl faHeg Ib. I göðu husl. 70 fm. Verð 1650 þús. MIKLABRAUT Rúmgóð ib. með nyrri eldhúsinnr. Ca. 70 fm. Verö 1450 þús. NEÐSTALEITI Einstakl. goð fb. á jaronæö Bilskýll. 70 fm. Verö 2200 þús. NYLENDUGATA Agæt ib. i 1. hæð. 50 fm. Verð 1350 þus. REKAGRANDI Rúmgoð ib. M|ðg góð sametgn. Leik- ta*i i garðl. 65 fm. Verð 1800 þús. HRAFNHÓLAR Góð ib. i lyftubl. Góðar innr. Góö k jör. 78 fm. Verð 1725 þus. KJARRVEGUR Ny ib. á faHegum stað. 107 fm. Verð 2600 þús. STÓRAGERÐI Rúmgoð ib. á góöum stað. 90 f m. Verö 2000 þús. VESTURBERG Góð íb. á 2. hæð. 80 fm. Verö: tllboö. VITASTÍGUR - HF. Agæt rlsíb. 75 fm. Verð 1600 þús. 4ra herb. íbúðir ÁSTUN - KÓP. Ný íbúð á 1. hæð. Gott skápapláss. 100 fm. Verö 2450 þús. ENGJASEL Rúmgöð íb. meö góöum innr. Fullb. bilskyli. Laus fljótl 117 fm. Verö 2300 þús. ENGIHJALLI — KÓP. Fkbrar ágætar ibúoir. Þvottah. á hæö. 117 fm. Verö 1950-2100 þús. SLETTAHRAUN Rúmgóö ib. á 3. hssð. Þvottahús á hæðtnni. Suöursvallr. 65 fm. Verð 1625 þús. 3ja herb. ALFASKEIÐ ibúð á 2. hæð. Þvottah. á hæöinni. 90 fm. Verö 1850 þús. BÁRUGATA 3)a herb. ib. i steinhúsi. 90 fm. Verö 1575 þús. DRAFNARSTÍGUR Endum. ib. I góðu stetnh. 80 fm. Verð 1850 þús. ENGIHJALLI — KÓP. Tvssr vandaöar ibúðir i lyttuhusi. Goöar Innr. 85 fm. Verö 1800-1850 þús. ENGJASEL Góðar innr. Fullb. bílskýli. Verö 2100 þús. FÍFUHVAMMSV. - KÓP. Efri sérhæö i tvibyli 90 fm. Suöursvaltr. Gott útsýni. 40 fm bilskúr. Verð 2200 þús. FURUGRUND Góö ib. 90 fm. Suöursvalir. Mlklð útsýni. Bil- skyli. Verð 2150 þús. FURUGRUND Falleg ib. i góðu hverfl. Góðar innr. 87 fm. Verö 1950 þús. GRETTISGATA Góð mikíð endurn. ib. 95 fm. Verð 1850 þús. KRUMMAHOLAR Þrjár talegar ib. Bltsk. Verð 1700-1950 þús. KVISTHAGI Risíb. m. úts. yfir hafið. 75 fm. Verð 1650 þús. LAUGAVEGUR Góö sérhæð meö öinnr. risi. Góðar innr. 120 fm. Verö 1850 þús. MELABRAUT Góð íb. á efri hæð. 110 fm. Verö 1900 þús. NJÁLSGATA Góö íb. á 2. hæð í steinh. 85 fm. Verð: tllboö. NJÁLSGATA Risíb. i steinh. 70 fm. 50% útb. Verð 1200 þús. SIGTÚN 80 fm íb. á góðum staö. Verð 1700 þus. Raöhús ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Þril. raðhús. 230 fm. Verö: tilboö. BREKKUTANGI - MOS. Þril. + bilsk 302 fm. Verö 3700 þús. FLÚÐASEL Bráövandaö hús á þremur hæöum. 240 fm. Verö 4150 þús. GRENIMELUR Þril. parh. 335 fm. Verö 6700 þús. KAMBASEL Parhús með 5 svefnherb. 160 tm. Bilsk. Verð 4000 þús. KÖGURSEL Parhus • bilsk. 180 fm. Verö 3200 þús. LÁTRASTRÖND Hús á þremur hæðum auk bitsk. 227 fm. Verö 4900 þús. FLUÐASEL GlaasBeg endaib. í góöu húsi. Þvotta- nerb.innafekjh. 120 fmVerö 2400 þus. LOGAFOLD Gullfaiiegt parhus að utan sem innan. 140 tm. Verð 3600 þús. FOSSVOGUR 3|a-4ra herb. fb. á 2. hæð i gööri blokk. 90 fm. Verð 2400 þus. HRAUNBÆR Vönduð ib. með góou útsýnl. 117 fm. Verö 2200 þus. MARBAKKABRAUT Tvil parh. 140 fm. Bilsk r Verð 2600 þús. HRISATEIGUR 4ra herb. risíb. + bílsk. Verö: Wboð. KLEPPSVEGUR Einstakl. góö endaib. i 3ja hæöa ný- legri blokk innst viö Kleppsveg. ib. er a 2. hæð m. útsýni yfir Sundin. Þv.herb. innal eldhúsi. Verð 2500 þús. HAFNARFJÖRÐUR - NORÐURBÆR Övenju vandað hús meö 4 svefnherb. + Msk. 190 fm. Verð 4300 þus. VESTURBÆR Sérbýti i sambyggmgu. Húsið er á tveimur hæoum. Ca. 100 fm. Góour garöur. Verö: tBboð. KONGSBAKKI Vönduð ib. á 2. h. 105 fm. Verð 2050 þus. SELJAVEGUR Falleg ib. í góðu húsi. Gott verö. 100 fm. Verö 1650 þús. SOGAVEGUR Efrl hæö í tvibýli meö útsýni yfir sundln. 110 fm. Verð 2200 þús. UNNARBRAUT - SELTJ. Góð 4ra herb. jaröhæö, ekkert niðurgr. Ca. 100 fm. 35 fm bilskur Verö 2800 þús. VESTURGATA Góö ib. á tveimur hæðum i nýuppgeröu húsi viö miðbæinn Nanari uinl á skrifst. VESTURGATA Þriár íb. á 2., 3. og 4. hæð. Verð frá 1400-2100 þús. VOGAHVERFI Rúmgóð 117 fm ib. á 1. hasö. Tvennar svalir. Verö 2100 þús. Stærri eignir BLÖNDUHLÍÐ Falk+g ibúð með bllskúr. Nýjer Innr. 162 fm. Verð 3500 þús. HRINGBRAUT Göð fb. i göou husi. 90 fm. Verö 1680 þús. KRAUNBÆR Einstakl. rúmg. og talleg ib i gööu húsi. 96 fm. Verð 1900 þús. KÁRSNESBRAUT Góö ib. á 1. hæö. Akv. sala. Laus strax. 80 fm. Verð 1800 þús. BOGAHLtO Fsieg fb. a goðum staö. 115 fm. Verð 2350 þús. DRÁPUHLÍÐ Ljómandi góð sérhssð og rls. 5 svemherb. Ca 150 fm. Verö 3300 þús. HJALLABREKKA Glæsil. sérhæö með góðum bilsk Eigninni fylgir etnslakl.ib. Hæðin 140 fm. Verð 3600 þús. HOFTEIGUR VSnduð íb. á miðhæð i göou þrib.húsl. Nýr bilsk Laus fljótl 120 fm. Verö 3100 þús. KÓPAVOGUR Nýuppgerð neorl hæð i tvib. Bflskúr. 127 fm. Varö 3100 þús. MIÐBÆRINN Serhæð i hjarta borgarinnar. 160 fm. Verö 3000 þús. Gæti lientaö fyrir at- vinnurekstur. SOLHEIMAR lb. á 2. hæö i þríbýli. 3 rúmgóö svefnherb. Stórt eldhús. 156 fm. Verð 3200 þús. SÓLVALLAGATA Mjög rúmgóö 6 herb. íb. á 3. hSBð. Verð 3100-3200 þús. ÖLDUSLÓÐ Góð íb. i góðu húsi. Verksm.gl. 125 fm. Verö 2650 bús. EinbýlishÚ8 AKRASEL Tvilytt hús auk bilsk 230 fm. Verö 5600 þús. DALSBYGGÐ Einstakl. vandað einb.hus. Góð k j. i boði. 235 fm. Tvöf. 45 fm bilskur Verð 6600 þús. EYKTARÁS Tviiyft hús. Bilskur 320 fm. Verö 5800 þús. FRAKKASTÍGUR Þril. hús. 160 fm. Bilsk. Verö 3200 þús. GRANASKJÓL Glæsil. hús. Bilskur 340 fm. Verö 6500 þús. HEIÐARÁS Glæsil. hús. Bilskur 340 fm. Verð 7000 þús. HOLTSBÚÐ - GB. Vandaö hús. Bilskúr. 360 fm. Verö 6500 þús. SELJAHVERFI Nýtt glæsilegt einbylishus á fullbúlnni löö. Mðgul. á tveimur ib. 400 fm. Verö 8 millj. SMÁRAFLÖT - GB. Einlyft hús á hornloð. 200 fm. Verö 3900 þús. SMÁRAHVAMMUR - HF. Þrítyft hús. Bílsk.r. 230 fm. Verö 3500 þús. SOGAVEGUR Kj., hæö og ris. 210 fm. Bilsk Verö 4500 þús. SUNNUFLÖT - GB. Tvityft hús. Bilskur 210 fm. Verö 5500 þús. VORSABÆR Einlyft hús. 160 fm. Verð 5000 þús. I smíðum FISKAKVISL Tv*. raðh . tokh. Bilskurspl. 200 fm auk k| Skiptl möguleg Verð 2600 þús. FROSTASKJÓL Tvil einb auk k|. Afh. fokh. m. fárni á þakl og gleri. 331 fm. Verð 3500 þús. HRYGGJARSEL Fokheft raöh. Tvær hæðir auk kj Tvöf. bilsk 257 fm. Verö 2800 þús. HRÍSMÓAR - GB. 3|a herb. íb. á 1. hæð i lyftubt. Tilb. u. trév. 100 fm. Verö 2000 þús. LAXAKVÍSL 5 herb. ib. á 2. og efstu hæð. Afh. m. gleri i gl. og járni á þaki. ib. er ruml. fokh. Bilsk.- þlata. Verð 2200 þús. LOGAFOLD Faltegt endaraöh. á tveimur hæöum. Bilskúr. 245 fm. Verð 2650 þús. LOGAFOLD Nanari uppl. á skrifst. NESBALI Einl. einb. 210 fm. Verð 3500 þús. RAUÐÁS Fjogur þríl. raðh. 267 fm. Skipti mögul. Verð 2300 þús. 0LAFUR GEIRSS0N, VIDSK.FR. - Þ0RSTEINN BR0DDAS0N HS. 18559 ÞÓR RÖGNVALDSSON HS. 29396 - HRANNAR HARALDSS0N HS. 39322 - SVEINBJÖRN HILMARSSON HS. 685273
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.