Morgunblaðið - 12.06.1985, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 12.06.1985, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 12. JÚNÍ 1985 Alf heimar - 4ra-5 herb. vorum aö fá i sölu 4ra-5 herb. ca. 117 fm góoa ibúö á 2. hæö viö Álfheima. suöursvalir. Vel um gengin og góö sarneign. Bein sala. I^ Húsafell W^^^^W FASTtlGNASALA Lxigtrott.-.Yey, 115 AÓalSlBÍnn PétUTSSOn ¦¦HHlSwriKtoinxut jimi 8(066 Bergur Guönason hdl 6B-"77«68 FASTEIGIMAMIÐI-UIM «*> SVERRIR KRISTJÁNSSON HÚS VERSLUNARINNAR 6.HÆÐ LÖGM. HAFSTEtNN BALDVINSSON HRL $ FASTEIGN ER FRAMTÍÐ EINBÝLI MEÐ VINNUAÐSTÖÐU Eign Mfli g«tur mikla möguleika á glsMitegum útsýnisstao ca 2 X106 fm + 40 fm ris. Á 1. hæð forst., þvo.h., sjónvh , eldh., boröst., 2 herb. og baö. Uppi er st. stofa m/arni, hjónaherb. meö sér setust og baoi. Tvennar svalir. Ris 2 vinnuherb. Kj. ca. 160 fm, full innr. m.a. sérinng. Ca. 50 f m tvöf. bilskúr. Ák v. sala eoa skipti á minni eign. HOLTSBUÐ - GB. 2 X155 fm einb á tveim hæoum + 62 fm bílskúr. Qefur mögul. á tveim íb. Hæöin: forst., wc, hol, stofa, borost, eldh , sjónv.st. Á sérg. 3 svh. og glaesil. baoh. niöri. stofa, herb., baö, saunab., hvildarh og leikfimih. Fl. Park. HATUN - EINB.-TVIB. 2 X 107 fm + ca. 60 fm. 22,5 fm bílsk. Kj.: 3 herb. o.fl. Hajoin. 3 stofur, arinn, eldh., baö og tvö svh. Ri»: Tvö st svh. Góö eign. Æskil. skipti á nýl. 3ja-4ra herb. Verö 5200 þús. LANGAGERDI - EINB. Ca. 200 fm einb. Hálfur kj., hæo og ris. St. bílsk. LUNDAHÓLAR - EINB. Ca. 215 fm einb. Á aöalhæð 4 svefnherb. o.fl í kj. er 2ja herb. fb. Ca. 36 fm tvöf. bílsk. Æskil. skipti á minni téreign. Verð 5500 þús. NESBALI - í SMÍÐUM 150 fm eínbýli á einni haso. 44 fm bilsk. Afh. fokh. innan,, full- gert utan án útlhuröa. Goö gr.kj. Gert er ráö fyrir garöh. og hita- pottí. Verð 4500 þús. HLÍD ARBYGGD - RAÐH. Endaraðh. ca. 170 fm á einni hæo. Einstakl.íb. í kj. Bílskúr. HÁALEITISBRAUT 140 fm parhús, suourendi 2ja herb. i lu»o verð laue asamt 30 fm bílsk. Húsið er laust 1.7. nk. Husið er á einni haso. 3 svefnherb. o.fl. Verö 4600 þús. LAUGARASVEGUR - í SMÍÐUM Parhús, vesturendi ca. 270 fm. Tilb. undlr tréverk og máln. Fullgert utan meö hitalogn i stétt og grófslétt- aöari loð. Laust. BREKKUBYGGÐ - GB. Ca. 90 f m raðhus á tveim h. Verð 2600 þús. LAUFÁS - GB. 140 fm falleg efri sérhaao ásamt 45 fm bílsk. GAMLI BÆRINN 100 fm 4ra herb. sérhæö. Nýtt bað, nýtt eldhús. i sama húsi fallegca. 100fm2jaherb.risib. 3ja herb. fm hmó verð taut Alfaskeiö Asgaröur tb.trév. Bergstaðastræti Dufnahotar Engihialli Gaukshólar Grettisgata GuHteigur Hamraborg HraunbaBr Kríuhólar Laugavegur Rekagrandi Rofabær 60 60 70 65 65 65 40 40 60 25 Jh. 55 7 f. 46 Jh. 1.750 1 460 Tllb. 1.600 1.650 1.650 1.400 1.050 1.700 0.950 1.350 1.080 1.750 1.250 Strax Sept. FM. Strax Fl|. Samk. R|. Samk. Strax Samk. 01.07. Samk. Samk. Samk. Engjasel. Eyjabakki FJarðarsel Framnesvegur Furugrund Graanakinn Háakinn Kjarrhölmi Mávahlið Smyrlahr fbilsk Spoahólar Vesturberg Vesturberg ÖkJustoð 97 90 85 85 2. 100 5. h. 85 2. 97 Ris 92 2. 84 Rls 90 1. 85 3. 85 2. 90 3. 2.100 1.900 1.550 THb. Tllb. 1.800 1.800 1.850 1.800 2.200 1.950 1.750 1.800 1.700 FI|. Samk. Samk. Fl|. Samk Strax Samk Samk Samk Fl|. Samk. Samk. Samk. Samk. 4ra herb. 5-6 herb. fm ha»ð verð laus fm heeð verö laus Álfheimar 120 4. 2.300 Samk. Breiðvangur 136 2. 2800 Samk Alftaholar 120 6. 2.500 3-4 m. Fiðistorg 159 2.-3. Tilb. Samk Barmahlíð 80 Ris 1.750 Samk. Falkagata 150 2. 3200 Samk Fluöasel 120 2. 2.400 Samk. Flúöasel + bilsk. 120 3. 2.500 Flj. Langholtsvegur 80 Ris 1.650 Samk. Gnoöarv t bilsk 150 2. Tllb. Samk Manubakki 110 1. Tllb. Samk Haaleitisbraul 145 3. 2.900 Samk Miðvangur 120 1. h. 2.300 Juli Hraunbær 130 3. 2.600 Samk Stelksholar 110 3. 2.200 Samk. Kaplaskjolsvegur 140 4.-5. Tilb. Samk Vesturberg 110 2. 1.950 Samk. Laufvangur 140 1. 2700 Samk Vesturberg 110 2. í.lOO Sigtún 125 1. 3.000 Samk GRANDAGAÐUR - VIÐ VESTURHÖFNINA 120 fm efri •krifstotuhaso. Að mestu ný innréttuð. 4 skrifst. herb., snyrting, lager o.fl. Allt sér. SMIÐJUVEGUR - LAUST STRAX 210 fm jarðhæð. Lofth. 3,20 m Súlul. salur. Verð 3150 þús. BÚJÖRÐIN YTRALEITI - SKÓGASTRÖND Landmikil, 20 ha tún. Lax- og silungsv. Vantar 3ja og 4ra herb. íb. æskil. að bílsk. fylgi FASTöariAJViIÐLXJrN SKEIFUNNI 1tA MAGNUS HILMARSSON jón G SANOHOLT HEIMASIMI 666908 HElMASiMI 77058 SK0DUM 0G VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Raðhus og etnbýli GRAFARVOGUR Fokh raðh a einnt haað ca. 180 fm meö inrtb. bilsk Góð staðsetning. Öruggur byggingaraölli. HÁALEITISBRAUT Mjög fallegt parh. ca 140fmasamt 30 fm bitsk. Falieg suðurlóð Akv. sala. Góð eign. V. 4,6 millj STEKKJARHVERFI Vorum að tá i söiu ca 140 fm elnb i bessum frabaara stað i Neöra- Bretdbottl. Tvöf. bðsk. V. 5 m»H. SEIOAKVÍSL Mjðg fallegt •tnb.húa * elnnl haeö ca 155 tm + 31 fm bilsk Fulltrágengln eign. Arlnn í stofu V. 5.2 millj FOSSVOGUR FaHegt einb.h. á elnni hasö ca 150 fm ásamt 33 fm btek. Frábasr staöur. V. 6,3 mML VALLARTRÖÐ KÓP. Gott einb.hus, haeö og rls ca. 200 tm. 50 fm bilsk Faltog raaktuO lóð V. 4,2 millj ENGJASEL Fallegt endaraöh. sem er kj og 2 hasðir * bilsk Suoursv. Qóð eign. V. 3,8 mHIJ. JÓRUSEL Fallegt einb.húa aam er kjallarl. haeð og rls. ca 280 fm Nýtt, fallegt hús, fullgert að óöru leyti en kjallarl ófrág V. 4,9 mlll|. FJARÐARÁS Fallegt einb.húa á 2 haaðum ca. 164 tm að gr.fleti. Innb. bilsk Akv. sala. V. 6 mlllj BLESUGRÓF FaHegt elnb. i einni haað ca. 133 fm ? 52 fm tvðf. bilsk Endurnýlað hús. Akv. aala. V. 3,4-3,5 millj. KJARRMÓAR GB. Mjðg fallegt raöhúa a tvelm hisöum ca. 100 fm. Bilskursrettur Frág. lóö V. 2620 þus. ÁLFTANES Einb.hus ca. 155 fm ieamt 50 tm bilsk. Frág. aö utan tokh aö Innan V. 2,5 mill|. FLÚÐASEL FaHegt raöhúa i3 haaðum, ca. 240 fm ásamt bttakýti. Sért. faHegt hús. V. 4,2 miH| í SETBERGSLANDI Fokhelt endaraðhus á 2 hsaöum ca. 250 tm asamt bilsk Frábaart utsýni V. 2,8 mlll|. MOSFELLSSVEIT Fallegt einb.hús á einni hæð ca 145 fm asamt ca 40 fm bllsk. 4 svefnherb V. 3,7-3,8 millj. 4ra-6 herb. STÓRAGERÐI Fatleg endaib. ca. 100fmi3. haaö. Tvennar svalir Bilsk fytglr. V. 2,6 millj HVASSALEITI Falleg ib. á 4. haaö. Endaíb ca 100 fm ásamt bílsk Vestursv. Verð 2,6 míllj SÓLHEIMAR Falleg haaö ca 154 fm í þríbýtl. Suð-vestur- svalir. Góð eign. Akv. sala V. 3,2 millj. FOSSVOGUR Falleg 4ra herb. ib. á 2. haaö ca. 100 fm. Goðar suðursv Sérhiti. V. 2,5 millj LANGHOLTSVEGUR M)ðg faHeg íb. i risi i bribyli. nýstandsett. Fallegt útsýnl. Akv. sala. V. 2 millj. EFSTASUND Fatleg sérh. og ris ca. 130 tm. Suo- ursv. Goð eign. V. 2950 bús HRAUNBÆR Falleg Ib. á 1. heao ca. 110 tm. Suðursv. Biört Ib. V. 2,1-2,2 millj. ENGJASEL Falleg ib. á 3. hasö ca. 117 fm ásamt bii- skýti.Suöursv Þvottah iib. Akv. sala. Verð 2,3 - 2.4 millj. BREIÐVANGUR Vonduö ib. ca 120 fm á 3. haað. Þvottah og búr innaf eldhusi Vestursvalir. Frábaert utsyni V. 2,4-2,5 millj. VESTURBERG Tvær faltegar ibúðir á 2. og 3. haeð ca. 110 tm. Vestursv. Akv. sala. V. 2-2,2 mlllj. MARÍUBAKKI Falleg 110 fm ib. é 1. hasö. Akv. sala V. 2,1-2,2 millj. KLEPPSV. INN V/SUND Falleg ib. ca. 110 tm á 1. haeð i tyftuhúsi. Góðar innr. Endaíb. V. 2,4 millj. SELJAHVERFI Faileg ib á 2. haað ca. 110 fm. Þv.hús I Ib. Bilskyll. V. 2,4 millj. 3ia herb. STELKSHÓLAR Falleg ib. á 3. hasö ca. 85 fm. Suövestursv. Vönduð ib. Akv. sala Verð 1,8 millj VIÐ MIÐBORGINA Mjög talleg ib. é 3. haað i steinhusi ib. er ðlt nystandsett V. 1800 þús. HRAUNBÆR Falleg íb. ca. 90 fm á 2. haað efstu. Suðvest- ursv. Akv. sala. V. 1900 þua. ENGJASEL Mjög falleg ib. á 1. haað ca. 100 fm asamt btsk.Suðursv Þv.husogbúrnb V 2,1mlltj. ÁLFTAHÓLAR Fallegt ib. á 5. haaö ca 90 tm í tyftuhúsl asamt góðum bílsk Suðursv. Fribasrt út- syni Akv. sala V. 2-2,1 mlllj ÁLFASKEIÐ HAFN. FaHeg íb. i 2. haaö ca. 85 fm. Suðvestursv Akv. sala BHsk réttur V. 1800 pus EFSTASUND Qðö ib. í risi ca. 75 fm. Sérinng Akv. sala. V. 1650 þús. BREKKUBYGGÐ GBÆ. M)og fallegt endaraðh. i 1 haað ca. 80 fm. Glaasll. Innr. Parket i gólfum V. 2,5 mllt, MARÍUBAKKI Falleg fb. i 1. haaö ca. 85 fm i 3ja haaða blokk Suðurav. Akv. Laua atrax. Þvottah I ib. V. 1750 þús. GRETTISGATA Góð ib. i 3. haað ca. 90 fm i steinh. Akv. sala. V. 1750-1800 þus. SLÉTTAHRAUN HAFN. FaHeg ib. i 1. hasð ca. 90 fm. Suðurav. ib. m. nyju parketl KRÍUHÓLAR Tvasr góöar ib. ca. 80 fm i 3. og 6. haað i tyftuh. Vestursv V. 1700-1750 þus LYNGMÓAR GB. Ca. 96 fm glaasll. Ib. i 1. haað I blokk aaamt bilsk laus 1. juni nk. V. 2,3 mill|. KRUMMAHÓLAR Glaasil. Ib. i iarðh ca. 110 tm (90 fm að Innanmali). Sér suourlóð Bllsk. V. 2,1 mlllj. 2ia herb. 2JA HERB. ÓSKAST Vegna mikitlar sfitu vantar okkur til - finnanlega 2ja herb. íbúölr á skrá. AKRASEL FaHeg ib. i taröh I tvibyli ca. 77 fm. Sir- inng , serlóð. Skiptl koma tll grelna i 4ra herb. ib. V. 1750 þús. SPÓAHÓLAR. Falleg 65 fm íb. i 2. hasð i þriggja haeöa btokk Suöursv. Góö fb. V. 1550 þús. BÓLSTAÐARHLÍÐ Fatteg 2Ja-3Ja herb. ib. i kj. Lftlð niðurgr. ca. 70 fm. Akv. sala. Laus fljótt V. 1550-1600 þús. KRÍUHÓLAR FaHeg einslakl ib ca. 50 fm i 5. haaö í tyftuh. Goöar svalir V. 1300 þus. KRUMMAHÓLAR FaHeg íb. i 2. haaö asamt bilskyli Fallegt utsyni. Vðnduð ib. Verð 1500 bus. GRETTISGATA Falteg 2|a-3)a herb. íb. í rlsl ca. 70 Im. V. 1550 þús. Annao SÓLBAÐSSTOFA Til solu sólbaosst. á góðum staö. Fyrirtœkt i orum vexti. Tttvatiö fyrir dugandi toik sem hefur áhuga á Itf- andi starfi. Uppl á skrifst. ekki i sima SKEIFUNNI Gott lonaðarhúsn. ca. 360 fm. Störar Inn- keyrstudyr Lotthaeð rúmir 3 metrar. V. 5,8 milli Sveigianleg kjðr. VATNAGARÐAR Til sölu skritst husn i 2. hasð. Tiib. u. trév. og malningu ca. 650 fm. Husnæðið getur einnig setst í minnl einingum. Teikn. i skrifst. í BREIÐHOLTI MJog gott skrifst husnæði i 2. haað ca. 450 fm. Tvennar Inngöngudyr. Mlklir nýtlngar- mðgul. V. 8500 þús. MYNDBANDALEIGA Til sölu myndbandaleiga i vesturborginni. Gott efni Góð vetta. V. 2450 þús. SMÁÍBÚÐAHVERFI Til sölu 2ja og 3ja herb. ib. Aöeins 3 ib. i stigah. Bilsk. fylglr hverri ib. Afh. í október 1985. Teikn. og allar ninarl uppl. i skrifst. ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERDUM FAS TEIGNA Á SKRÁ SEREKjN 2 90 77 Einbvlish. - raöhus BARRHOLT MOS.: v 4,6 miuj. BERGSTADAST.: v. 6 minj. BREKKUTANQI: v 3.3 miiij BRÚNASTEKKUR: v. 5.8 minj. FLJÓTASEL: v. 4,5 minj. FRAKKASTÍGUR: v. 2.9 minj GARÐAFLÖT: v. 5 rninj. GRANASKJÓL: v. 6,5 milij. HÁ ALEITISBR AUT: v. 4.6 mitij. HEIÐARÁS: v. 4.7 miitj. JÓRUSEL: v. 4,9 miitj. KÁRSNESBRAUT: v. 2.6 miuj. KALDASEL: v. 4.3 miiij. MIÐBAER: v. 3,9-4,3 mtu|. LAUGARÁSV.: v. 4.2 mlll). LANGAGERDI: v. 4,9 miiij. LINDARBRAUT: V. 4.3 mlllj LOGAFOLD: v. 3.6 miitj. LOGAFOLD: v. 4.2 miuj. LOGAFOLD: v. 3,4 miiij. NÖNNUGATA: v. 1.8 millj. RAUÐÁS: v. 3,2 minj SELJABRAUT: v. 3,7 minj. SKÓLAVÖRÐUST.: v. 7-7,5 mwj. VESTURBRÚN: v. 4.2 miiti. SELJAHVERFI: v 8 muij. Sérhæðir GRÆNATUN:Fallegny120 fm efrl sérhaað i tvibýti 25 fm bilsk Rúmlega tllb. u. trev. Ibuð- artiaal. Skipti mogul imlnnl elgn. V. 3,4 millj. ÁSGARÐUR: v. 2.4 miii|. HRAUNBRAUT KÁRSNESBR.: v. 3,5 minj. HAFNARFj v. 3,1 m«ij. ÓÐINSGATA: v. iaso pús. UNNARBRAUT: V. 2,7 miuj. 4ra herb. ÁSVALLAGATA: v. 2.1 minj DIGRANESVEGUR: v 2.3 mittj. ENGIHJALLI: v. 2,1 minj ESKIHLÍÐ: v 2,2 mitij HOLTSGATA: v. 2,5 miiij. KLEPPSVEGUH: v 2 minj. MIDSTRÆTI: v 2,1 miuj NÖNNUGATA: v . 3,2 miiij SKÓLAVÖRDUST.: v 2.8 miuj SKAFTAHLÍD: v. 2,4 minj. SUÐURHÓLAR: v 2.2 miiij. ÆSUFELL: v. 2,2 miiij. 3ia herb. íbuóir BRAGAGATA — NY ÍBÚÐ: Glæsiteg ný 3Ja herb. ib. í nyju húsi 78 fm. Afh. tUb. u. trév. i feb. 86 V. 2.2 millj. Fast verö. EYJABAKKI: v. 2 mitij FLYDRUGRANDI: v 2 miiij. FURUGRUND: v. 1.9 m.tij. HJALLABRAUT: v 2 muij HRINGBRAUT: v i,s miuj HÆÐARGARÐUR: V, 2 mitij KVISTHAGI: v 1.6 miiij. MÁVAHLÍD: v. 1,5 minj. ÓDINSGATA: v 1,5 mittj. SKÓGARÁS: v. 1,7 miuj. SLÉTTAHRAUN: v 2 minj. SPÓAHÓLAR: v 2 mitlj. ÖLDUGATA: v. 1,9 mittj. 2ia herb. ASPARFELL: v. 1,7 minj. BRAGAGATA: v. 1,5 miitj. HVERFISGATA: v 1,5 miuj. LJÓSHEIMAR: v 1.6 mittj REKAGRANDI: v 1.8 minj. RÁNARGATA: v. 900 pús. SLÉTTAHRAUN: v 1.6 minj. Atvinnuhusnæöi BALDURSGATA: úrvats 3ja herb. akrHstofuhúanaaði 70 fm m. terinng og serhita i götuhaað. Tilvalið f. heildversl- un, innrðmmun, bólstrun, twknislofu o.tl. Laust fljótl Sar- mng , aerhiti SfcaAum og nrömttum §amdmgun SEREKjN 8AIDURSG0TU IJ VlOAR fRlDRlKSSON miimV FiNAR S SIGURJONSSON . .\m 'p Askrifhirsimim ev 83033
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.