Morgunblaðið - 21.08.1986, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 21.08.1986, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 21. ÁGÚST 1986 QI M A R ?11íin - 911711 S0LUSTJ LARUS Þ VAIDIMARS oiiviMn cnuu ^u/u LOgm.johþorðarsonhdl Sýnishorn úr söluskrá: Neðri hæð — allt sér — bíisk. Á úrvalsstaö í Heimunum. 5 herb. 121,3 fm nettó. Alrt sér (inng., hiti og þvhús á hæðinni). Svalir á suðvesturhlið. Góður bílsk. 30,2 fm. Skuldlaus. Skipti æskileg t.d. á einbhúsi eða raðhúsi i smáíbhverfi. Góð eign á gjafverði Ný endurb. og stækkað timburhús á útsýnisstað skammt frá Grafar- yogi. Húsið er 131,4 fm nettó. Bílsk. 51,8 fm. Ræktuð lóð 1200 fm. Ýmiss konar eignaskipti möguleg. Við Eyjabakka með úsýni 4ra herb. ib. á 2. hæð í suðausturenda. Ný eldhúsinnr. Svalir. Góð sameign. MikiA útsýni. Glæsiiegt endaraðhús í smíðum Við Funafold á „einni og hálfri" hæð. Ibflötur um 170 fm nettó. Fjögur rúmg. svefnherb. Tvöf. bilsk. Fokh. að innan. Allur frág. utanhúss fylgir. Stórar sólsvalir. Byggjandi er Húnl sf. Frábær útsýnisstaður. Auðveld kaup t.d. fyrir þann sem á skuldlitla 4ra-5 herb. ib. 3ja herb. ódýr hæð í gamla góða Vesturbænum í reisulegu steinhúsi við Ránargötu, 65,5 fm nettó. Sérhiti. Tvöf. verksmgler. Skuldlaus eign. Verð aðeins kr. 1,7-1,8 millj. 2ja herb. ágæt íb. A 4. hæo í lyftuhúsi við Kríuhóla. Rúmgóö, 63,6 fm nettó. Agæt sam- eign. Útsýni. Skuldlaus. Skipti æskileg á 3ja-4ra herb. t.d. í nágrenninu. Skammt frá Landspítalanum Rúmgóð 6 herb. ib. um 150 fm samt. á 2. og 3. hæð í reisulegu stein- húsi. Ennfremur fylgir rishæð um 50 fm með margs konar nýtingar- möguleikum. Bflsk. um 32 fm. Ræktuð lóö. Skipti möguleg á t.d. 4ra-5 herb. íb. Gott iðnaðarhúsnœði um 1000-1500 f m óskast. Fjársterkur kaupandi. Eignaslcipti möguleg. ALMENNA FASTEIGNASAIAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Símar 688394 - 688324 Einstaklingsibúðir Grettisgata. Góð einstlíb. á góðu verði. Ný eldhúsinnr. Verð 800-850 þús. 2ja herbergja Vantar 2ja herb. ib. í miðbae eða Vesturbæ. Góðar greiðslur i boði. Reykás. 2ja herb. rúmg. ca 80 fm. Stórkostl. útsýni. 50% útborgun. Hraunbær. 2ja herb. (b. á 3. hæð. Nýtt gler. Verð 1,7 millj. Æsufell. 2ja herb. íb. 60 fm. Falleg eign, gott útsýni. V. 1650-1700 þús. 3ja herbergja Vantar 3ja herb. íb. f Breiðholti eða Árbæ. Góð- ar greiðslur. Hverfisgata. 3ja herb. 65 fm góð íb. V. 1,5-1,6 millj. Einarsnes. 3ja herb. skemmtileg íb. í þríbýli. Verð 1900 þús. 4ra-5 herb. Vantar 4ra herb. i'b. i miðbæ eða Vesturbæ. Dúfnahólar. Sérstakl. skemmtileg 5 herb. íb. á 5. hæð. Stórkostlegt útsýni. Bílsk. Verð 3,4-3,5 millj. Vesturberg. 110 fm íb. á 1. hæð. Mikið endurn. og getur losnaö fljótl. Verð 2,7 millj. Vesturberg. 110 fm ib. á 4. hæð. Ib. er laus strax. Verð 2,5-2,6 millj. Hraunbær. 110 fm mjög björt og góð íb. á 2. hæð. Verð 2,6 millj. Kleppsvegur. Mjög góð 4ra herb. íb. ca 100 fm. Verð 2,5 millj. Hverfisgata. 4herb. loofm íb. á 2. hæð. Góð íb. Verð 2 millj. Bein sala. Lindarhvammur. 5-6 herb. 200 fm íb. + 37 fm bílsk. Skemmtileg eign. Verð 4,3 millj. Hraunbær. 5 herb. björt íb. með suðursvölum. Sérhæðir „Penthouse". Lúxusíb. á tveimur hæðum v. Laugaveg. íb. er rúml. tilb. u. trév. m. fullfrág. sameign. Bílskýli. Til afh. nú þegar. Stórkostlegt út- sýni. S-svalir. Víðimelur. 3ja herb. sérhæð. Skipti óskast á 3ja-4ra herb. íb. í Vogunum. Laufbrekka. 4ra herb. 115 fm sérh. m. bílskúrsr. Verð 2,7- 2,8 millj. Raðhús — einbýli Norðurtún — Álftan. Séri. vandað og glæsil. einb. með góðu útsýni og upphituðu bíla- stæði. Bílsk. Bleikjukvísl. Fokhelt einb. á tveimur hæðum með innb. bílsk. Alls ca 400 fm þ.m.t. ca 70 fm óuppfyllt rými. Möguleiki á tveimur íb. Verð 4 millj. Suðurhlíðar — vant- ar. Höfum fjársterkan kauþanda að raðh. í Suð- urhlíðum sem má vera á byggingarstigi. Skoðum og verðmetun sam- dægurs. Sölumenn Reynir Hilmarsson hs. 671158 Hilmar Karlsson hs. 77600 Jón Arnarr. Lögmaður Skúli Sigurðsson hdl. rm FASTEICNA Llil HÖLLiN FASTEK3NAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HÁALEITISBHAUT58 60 35300 35301 Seljendur athugið! Vegna mikillar sölu og eftirspurn- ar undanfariö vantar okkur allar stærðir og gerðir fasteigna á söluskrá. Verðmetum samdægurs. Vesturbær — 2ja herb. Til sölu rúmg. ib. á 1. hæð við Holts- götu. Suðursvalir. Góð ib. Mosfellssveit — raðh. 2ja herb. endaraöhús ca 60 fm. Frág. ræktuð lóð. Laust fljótl. Miklubraut — 2ja herb. Glæsil. íb. á efri hæð. ib. er með nýju gleri og gluggum. Nýtt eldhús. Sameign öll mjög vel um gengin. Asparfell — 3ja herb. Mjög góð íb. á 1. hæð i háhýsi. Ný teppi, nýir dúkar. ib. er um 96 fm. Tengt fyrir þvottav. á baði. Kleppsv. — 4ra herb. Glæsil. íb. á 4. hæð. Nýtt eldh. Góð teppi. Stórar s-svalir. Álfhólsv. — 4ra herb. Góð íb. á jarðh. Sérinng. Hagst. verð. Hverfisgata — 4ra herb. Um er að ræða nýja íb. á 3. hæð. Húsið stendur frá Hverfisgötu. Mjög falleg ib. Vesturberg — 4ra-5 Glæsil. endaib. á 3. hæð (efstu). Eignin skiptist i 3 svefnherb., geymslu, baö, stofur og eldhús. Mjög fallegt útsýni. Eign í sér- flokki. Hafnarfj. — 5 herb. Mjög falleg endaíb. á 3. hæð. Tvennar sv. Pvottah. innaf eldhúsi. Eigninni fylg- ir nýr bílsk. Selás — raðhús Glæsilegt 240 fm raðhús. Að meatu fullb. Lóð frág. Tvöf. bílsk. Gott útsýni. Kópavogur — tvíbýli Til sölu heil húseign við Víghólastíg i Kópavogi. Um er að ræða kj., hæð og ris. Grfl. hússins er 114 fm og skiptist hæðin í tvö herb., saml. stofur, flísalagt bað, hol og stórt eldhús ásamt 50 fm kj. í risi er sérib. er skiptist i 4 herb., stofu, eldhús, bað og þvottaherb. Tvöf. bilskréttur. Ræktuð lóð. Selst i einu eða tvennu lagi. Arnames — einbýli Glæsil. einb. á tveimur hæðum samtals ca 340 fm. Húsið er ófrágengið að Jtan en að mestu leyti fullbúið að innan. Gott útsýni. Kleifarsel — einbýli Samtals ca 200 fm að mestu fullfrág. Innb. 40 fm bilsk. Skrifstofuhúsnæði Vorum aö fá í söiu 185 fm efri hæð við Álfhólsveg. Hentar vel fyrir ýmsan lótt- an iðnað eða skrifstofurekstur. Teikn. á skrífst. í smíðum Gbæ. — sérhæðir Vorum að fá í sölu nokkrar ca 100 fm sérhæðir á góðum staö i Garðabæ. Hæðirnar skilast fljótl. tilb. að utan m. gleri og útihurðum en fokh. að innan. Ath. bílsk. geta fylgt i kaupunum. Vesturbænum Höfum til sölu 2ja, 3ja og 5 herb. ib. Bílskyli. Afh. tilb. undir trév. Húsið frá- gengið að utan. Grafarvogur — parhús Ca 105 fm i bflsk. Skilast frág. að utan með gleri og útihuröum, fokh. að innan. Sólheimar — sérhæð Glæsileg hæð í þríb. Ca 174 fm + bilsk. Húsið skilast fullfrágengið að utan með útihurðum og gleri en hæðin verður fokh. að innan. í nýja miðbænum Fallegt raðh. sem skiptist í 2 hæöir og kj. Skilast frág. að utan með gleri og lóð. Byggaðili getur. afh. húsið fokh. eða tilb. u. trév. að innan skv. ósk kaup- anda. Fast verð. Til afh. fljótl. Klapparberg — einbýli Mjög gott einb. á 11/2 hæð samtals ca 160 fm. Innb. bilsk. Húsið er tilb. u. trév. og máln. að innan, fullfrág. aö utan. Ath. aðeins 56% útb. Til afh. strax. Ýmislegt: Sólbaðsst. — Góð velta Sumarbúst. v/Apavatn Iðnaðarhúsn. í Gb.+ Rvk. Jörð við Selfoss Myndbandaleiga Góð velta. Öll leyfi fyrir sjoppurekstri fylgja. Agnar Agnarss. viðskfr., Agnar Ólafsson, Ingvi Agnarsson, Heimasími sölum. 73154. ÞINGIIOLT — FASTEIGNASALAN — BANKASTRÆTI S 29455 EINBYLISHUS HAÐARSTIGUR Mjög skemmtil. ca 180 fm steinh. sem er stofa, borðstofa, 4 nimgoö herb., eWhús og bað o.fl. Húslð er aftt endum. með nyjum lögnum og innréttingum. EFSTASUND Gott ca 250 fm einbhús ásamt bflsk. Húsið er allt endurn. og í mjög góðu ástandi. Fallegur garður. Sérib. i kj. Verð 6,5 millj. GRUNDARSTÍGUR Um 200 fm einbýlish., sem er kj. og 2 hæðir ásamt ca. 35 fm bilsk. Stór mjög falleg ræktuð lóö. Verð 4,5 millj. GRÆNATÚN Falleg ca 280 fm einbhús á 2 hæðum. Tvöf. bflsk. Stór lóð. Séríb. á jarðhæð. Verð 6,5 millj. KLEIFARSEL Gott ca 110 fm ointiýlishús á 2 hæðum. Bilsk. Stór lóð. Verð 5,3 millj. KÓPAVOGUR- VESTURBÆR Gott ca 230 fm hús á 2 hæðum. Góðar suðursvalir. 5 svefnherb. Mögulegt að gera arin í stofu. Sauna, bílsk. Verð 6,3-6,4 millj. FANNAFOLD Um 240 fm hús í byggingu. Afhendist fullb. að utan, fokhelt að innan. Verð 3,4 millj. BRÆÐRABORGAR- STÍGUR Um 260 fm timburhús sem er 2 hæðir og ris. Stór lóð. Sérfb. á jarðhæð. NEÐSTABERG Vel staðsett ca 190 fm ANEBV- hús auk 30 fm bílsk. Fallego staðsett. Verð 5,9 millj. BALDURSGATA Um 95 fm einbýlishús sem er hæð og ris. Húsið er mikið endurnýjað bygging- arréttur fyrir 2 hæðir ofaná. Verð 2,4-2,5 millj. SELTJARNARNES Gott ca 210 fm hús á 2 hæðum. Nýtist sem einbýli eða tvibýli. Bilsk. Stór rækt- uð eignarlóð. Verð 4,8 millj. MOSFELLSSVEIT- VANTAR Höfum fjársterkan kaupanda að góðu einb.- eða raðh. i Mos- fellssv. Mögul. á 1,8 millj. kr. greiðslu v. samníng. RAÐHUS BRÆÐRATUNGA-2ÍB Gott ca 240 fm raðhús f Suðurhliðum i Kópavogi. Húsiö er 2 hæðir og sér- inng. er i íb. á neðri hæð. Bilsk. Frábært útsýni, góður garður. Verð 5,7 millj. BORGARHOLTS- BRAUT Mjög skemmtilegt ca 127 fm parhús sem er hæð og ris. Mjög fallegur garður. Góður nýlegur bflsk. Fiignin er talsvert míkíö endurnýjuð. Skipti möguleg á ca 120 fm i fjötbýlish. i Kópavogi. Verð 3,2-3,3 millj. HÆÐIR NYIMIÐBÆR Stórglæsileg ca 170 sérhaeð ásamt 30 fm risherb. Bílskýli. Verð 6;2-6,4 millj. MIKLABRAUT Um 180 fm sérhæð ásamt 170 fm óinnr. ris. Risið hentar vel undir gisti- heimili. Verð 4,7-5,0 millj. REYNIMELUR Skemmtileg ca 100 fm sérhæð ásamt risi. Mjög góður bflsk. Verð 3,8-3.9 milij. 4RA-5 HERB. LAUFVANGUR HF. Mjög góð ca 120 fm íb. á 3. hæð, 3 svefnherb., þvottah. innaf eldh. góðar sólarsvalir. Verð 2,6-2,7 millj. . VESTURBERG Mjög góð ca 115 fm íb. á 1. hæð. 3 svefnherb. Sérlóð. Laus fljótlega. Verð 2,7 millj. ENGIHJALLI Mjög góð ca 120 fm íb. a 1. hæð í litlu fjöíbýlishúsí. Verð3,2 millj. VESTURGATA Ca 90 fm ib. á 3. haeð i steinh. Ib. er laus nú þegar. Verð 2,3 millj. LAUGAVEGUR Ca 90 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Verð 2,1-2,2 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR Um 100 fm ib. á 3. hæð, skiptist í hæð og rís. Laus fljótl. Verð 2,1-2,2 millj. 3JA HERB. LOGAFOLD Ný ca 80 fm íb. á jarðhæð með sér- inng. og sérlóð. Verð 2,1 mlllj. LEIRUTANGI - MOS. Góð ný ca 100 fm fullbúin ibúð á jarð- hæð i fjórbýlishúsi. Verð 2,1 millj. ASPARFELL Mjög góð ca 96 fm fb. á 4. hæð. Verö 2,2 miltj. BAUGANES Góð ca 90 fm íb. á jarðh. Verð 1,9-2 m. EYJABAKKI Góð ca 90 fm íb. á 2. hæö. Þvhús og búr innaf eldhúsi. Laus fljótl. Verð 2,4 millj. UGLUHÓLAR-LAUS Góð ca 90 fm íb. á 3. hæð ásamt bílskúr. Stórar suðursvaríir. Verð 2,5 millj. MIÐTÚN Góð ca 70 fm kj. fb. Nýstandsett, nýtt gler og gluggar. Sérhiti. Verð 1,9 millj. 2JA HERB. ASPARFELL Mjög góð ca 65 fm íb. á 4. hasð. Verð 1800 þús. ÆGISlÐA Skemmtileg ca 60 fm risíb. f tvfbhúsi. Góður garður. Verð 1800-1850 þús. BALDURSGATA Snotur ca 65 fm risib. i tvibhúsi. Sérhiti. Laus strax. Verö 1750 þús. BARÓNSSTÍGUR Um 65 fm risib. i sérflokki. Verð 2,2 millj. VESTURBERG Um 60 fm íb. á 3. hæð. Verð 1650 þús. ÆSUFELL Um 60 fm fb. á 7. hæð. Verð 1650 þús. Friðrik Stefénnon viðtkiptaf ræðingur.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.