Morgunblaðið - 21.08.1986, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 21.08.1986, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 21. ÁGÚST 1986 Sjóslysa- nefnd með nýju sniði MATTHÍAS Bjarnason, sam- gönguráðherra, hefur skipað nýja Rannsóknarnefnd sjóslysa samkvæmt lögum frá síðasta Al- þingi. Áður var sjóslysanefnd skipuð fulltrúum ýmissa hags- munasamtaka í sjávarútvegi, en hin nýja rannsóknarnefnd sjó- slysa starfar líkt og rannsóknar- nefnd flugslysa, algjörlega sjálfstætt og nefndina skipa sér- fróðir menn. Sjóslysanefnd er ætlað að rann- saka öll sjóslys sem nefndin telur ástæðu til að fj'alla um, en nefndina skipa: Haraldur Blöndal hrl., for- maður, Sigmar Þór Sveinbjörnsson, stýrimaður, Benedikt Guðmunds- son, tæknifræðingur, Filip Þór Höskuldsson, skipstjóri og Hannes Þ. Hafstein, framkvæmdastjóri. íslensku varðskipin verða að vera vel á sig komin til að geta gegnt löggæsluhlutverki sínu við strendur landsins. Þau fara því með reglulegu millibili í slipp til viðhalds og viðgerða og á með- Ægir í slipp Morgunblaðið/Júlíus fylgjandi mynd má sjá þegar verið var að draga varðskipið Ægi í slipp í Reykjavík í gær. Ragnhildur Helgadóttir heilbrigðisráðherra: Birgðir heyrnartækja eftir næstu áramót Fundir í deilu Tryggingastof nunar og tannlækna síðustu daga í TILLÖGUM heilbrigðisráðuneytisins við fjárlagagerð er farið fram á framlög til kaupa á lager af heyrnartækjum fyrir Heyrnar- og talmeinastöð íslands, upplýsti Ragnhildur Helgadóttir heilbrigðisráð- herra í samtali við Morgunblaðið í gær. Ráðherrann kvaðst vongóður um fyrir ákveðna hluta tannlæknaþjón- að þessi mál yrðu komin í gott horf ustu og eftir hvaða reglum hún lögum samkvæmt borið skylda til að gefa út einhliða gjaldskrá um þessa þjónustu. Verðlag á annarri þjónustu tannlækna væri þeirra eig- ið mál. Ráðherrann sagði flesta tann- lækna nú hafa fengið hin nýju reikningseyðublöð, sem Trygginga- stofnun hefði útbúið, í hendurnar og áleit hún fullvíst að þeir myndu nota nýju eyðublöðin, annað væri lögbrot. Rykmengun minnkar um helgar RYKMENGUN er helmingi minni í Reykjavik á helgum dögum en virkum, sem sýnir að mikill hluti mengunar í borginni er vegna bílaumferðar. Þessar eru m.a. niðurstöður mælinga á rykmeng- un í Reykjavík sem mengunar- varnir Hoílustuverndar ríkisins hófu síðari hluta marsmánaðar. Sigurbjörg Gísladóttir deildar- efnafræðingur hjá mengunarvörn- unum sagði að mælitækin mældu svifryk, og aðeins á einum stað. Hún sagði að ekki væri hægt að segja nógu vel til um ástandið fyrr en að loknum mælingum í ákveðinn tíma, að minnsta kosti ár. Sigur- björg sagði að mikill munur væri á menguninni eftir árstíðum og þó sérstaklega veðri. Eitt mælitæki var sett upp, við Miklatorg. í upphafi var mengunin mikil, eða allt að 20-30% yfir við- miðunarmörk mengunarvarnanna, en í rigningunum í vor datt meng- unin niður og hefur verið lítil síðan. Þegar mengunin fer yfir ákveðið hámark er hætta á að fólk verði fyrir óþægindum. í byrjun næsta árs og biðlistar þar með úr sögunni. Varðandi ásakanir um að stöðin hefði einokun á inn- flutningi heyrnartækja sagði hún að sennilega hefði ekki á það reynt hvort endurgreiddur væri kostnaður við önnur tæki en þau sem Heyrn- ar- og talmeinastöðin flytur inn. Ráðherrann lagði áherslu á að stöð- in hefði aukið mjög og bætt alla þjónustu við heyrnarskerta, m.a. hefði hún opnað útibú á Akureyri síðastliðið vor. Aðspurð um deilu tannlækna við Tryggingastofnun rikisins sagði ráðherra að samninganefnd Trygg- ingastofnunar og fulltrúar tann- lækna hefðu fundað í gær og fyrradag og vonandi væri sam- komulag í nánd. Vegna yfirlýsinga tannlækna vildi Ragnhildur taka skýrt fram að bráðabirgðagjaldskráin, sem ráðherra setti fyrir skömmu, gilti að sjálfsögðu aðeins um þá þjón- ustu sem Tryggingastofnun bæri lögum samkvæmt að endurgreiða. „Allt tal um að gjaldskráin brjóti gegn lögum um frjálsa verðmyndun er því fráleitt. 44. grein laga um almannatryggingar kveður skýrt á um greiðsluskyldu sjúkrasamlaga Réttindalaus velti bif reið UNGUR piltur, ökuréttindalaus, velti bifreið við Vatnsenda um klukkan 15.30 í gærdag. Piltur- inn skarst í andliti og flutti lögreglan hann á slysadeild, en meiðsli hans voru ekki talin al- varleg. skuli innt af hendi," sagði Ragn- hildur. Hún sagði að líta mætti svo á að Tryggingastofnun keypti í einu lagi mikinn hluta af þjónustu tann- lækna á frjálsum markaði og að sjálfsögðu yrði stofnunin að fast- setja reglur til handa sjúkrasamlög- um um verðlag á þeirri þjónustu. Þar sem samningar hefðu ekki tek- ist við tannlækna, hefði ráðherra Nautakjötsfjallið hefur stækkað um nær helming BIRGÐIR nautakjöts hafa hlaðist upp á undanförnum mánuðum. Heilsugæsluhópar innan BHMR stefna að fjöldauppsögnum „ÞAÐ ER töluverður hugur í fólki og ég á ekki von á öðru en að mikil þátttaka verði í fyrirhuguðum fjöldauppsögnum," sagði Auðna Ágústsdóttir, formaður Félags háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga í samtalí við blaðamann Morgunblaðsins. Aðgerðanefnd háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga hefur nú hafist handa við að safna uppsagnarheim- ildum félagsmanna, í kjölfar fundar í fyrradag þar sem ákveðið var að hjúkrunarfræðingar segðu upp störfum vegna óánægju með kaup og kjör og niðurstöður Kjaradóms þar að lútandi í sumar. Það sama mun vera uppi á teningnum hjá sjúkraþjálfurum og líkur eru á að aðrir hópar háskólamenntaðra sem starfa á ríkisspítölunum, s.s. iðju- þjálfarar, munu grípa til sömu aðgerða. Aðrir hópar innan Bandalags há- skólamenntaðra ríkisstarfsmanna, BHMR hafa ekki tekið ákvörðun um umsagnir. Að sögn forsvarsmanna kennara innan samtakanna er varla að vænta aðgerða af þeirra hálfu fyrr en í september. Ekki er enn ljóst hvort uppsagnir heilbrigðishópanna ganga í gildi 1. september eða 1. október. Launamálaráð BHMR kemur saman til fundar í næstu viku og sagði Þorsteinn A. Jónsson, formað- ur ráðsins, að þau mál er hæst bæri innan samtakanna nú væru samn- ingsréttur þeirra og yfirlýsing fjármálaráðherra fyrr í sumar um að hann væri tilbúinn að láta aðildar- félögum BHMR þann rétt í hendur, auk, að mati aðildarfélaga, vanefnda stjórnvalda á loforðum um leiðrétt- ingu launa. Um siðustu mánaðamót var svo komið að til voru 1.234 tonn af nautgripakjötí og er það nærri tvöfalt það sem var á sama tíma á síðasta ári. Samkvæmt bráðabirgðatölum Framleiðsluráðs landbúnaðarins komu 3.043 tonn af kjöti út úr slátr- un nautgripa á þeim 11 mánuðum sem liðnir eru af verðlagsárinu, á sama tíma og salan nam 2.390 tonnum. Slátrunin er 25% meiri en á sama tíma árið áður og þó sölu- aukning hafí orðið 6,5% dugar það engan veginn til að halda í við fram- leiðsluaukninguna. Samsvarar þetta því að birgðir nautakjöts hafi aukist um 60 tonn á hverjum mán- uði undanfama ellefu mánuði. Fróðir menn telja að framleiðslan eigi eftir að aukast enn meira vegna nautgripa sem nú eru í uppeldi og mun nautakjötsfjallið þá enn stækka. Birgðir hrossakjöts voru 89 tonn í byrjun mánaðarins, samkvæmt bráðabirgðatölum Framleiðsluráðs. Eru það svipaðar birgðir og á sama tíma í fyrra. Töluverð aukning hef- ur verið í slátrun, það sem af er verðlagsárinu, sala innanlands hef- ur aftur á móti mínnkað en útflutn- ingur hrossakjöts aukist. Ekki liggja fyrir nákvæmar upp- lýsingar um framleiðslu, sölu og birgðir svínakjöts. Slátrun virðist þó hafa aukist töluvert á verðlags- árinu, eða um nálægt 20%, sala hefur aukist heldur minna og nokk- ur aukning því prðið á birgðum. Vinnu- slysí húsgrunni UNGUR maður slasaðist við vinnu sína í húsgrunni við Smiðjuveg í Kópavogi um hádegisbilíð í gærdag. Maðurinn var að taka steypustyrktarjárn af vöru- bílspalli þegar járn slóst í höfuð hans. Hann var fluttur á slysadeild en meiðsli hans reyndust ekki alvarleg.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.