Morgunblaðið - 21.08.1986, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 21.08.1986, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 21. ÁGUST 1986 þreniis konar eiiigáréf Einingabréf 1 þessi gömlu góöu. Ársávöxtun er nú 16-17% umfram veróbólgu Einingabréf 2 ávöxtuð með kaupum á spariskír- teinum, bankatryggðum skulda- bréfum og öðrum ámóta verðbréf- um. Ársávöxtun er nú 9-10% um- fram verðbólgu Einingabréf 3 ávöxtuö meö kaupum á skamm- tímakröfum, óverðtryggðum skulda- bréfum og öðrum verðbréfum sem gefa hæstu ávöxtun en með dálítið mei'ri áhættu. Miðað við núverandi aðstæður á verðbréfamarkaði er ávöxtun 35-40%, raunávöxtun er háð verðbólguþróun Öll einingabréf eru öll að sjálfsögðu laus til útborg- unar með skömmum fyrirvara og þau má kaupa fyrir hvaða upphæð sem er Sölugengi verðbréfa 21. ágúst 1986: Veðskuldabréf Verðtryggð Óverðtryggð Með 2 gjaldd. á ári Með 1 gjaldd. á ári Sölugéngi Sölugengi Sölugengi Láns- Nafn-timi vextir 14%áv. 16%áv. umfr. umfr. verðtr. verðtr. Hæstu Hæstu 20% leyfll. 20% leyfil. vextir vextir vextir vextir 1 4% 2 4% 3 5% 4 5% 5 5% 6 5% 7 5% 8 5% 9 5% 10 5% 93,43 92,25 89,52 87,68 87,39 84,97 84,42 81,53 81,70 78,39 79,19 75,54 76,87 72,93 74,74 70,54 72,76 68,36 70,94 63,36 90 87 86 82 82 78 77 73 77 72 72 67 71 67 66 63 Einingabr.1 kr. 1.661- Elnlngabr.2 kr. 1.019- Elningabr.3 kr. 1.029- SIS bréf, 19851. fl. 12.954- pr. 10.000- kr. SS br., 19851. f 1.7.704- pr. 10.000- kr. Kóp. br., '851. f 1.7.463- pr. 10.000- kr. Hæsta og lægsta ávöxtun hjá verðbréfadeild Kaupþings hf. Vikurnar 1.6.-15.8.1986 Hæsta% Lægsta% Meðalávöxtun% Verðtr. veðskbr. 18 14 14,94 Öll verðtr. skbr. 18 11 13,69 tl__fflffl KAUPÞINGHF Húsi verslunarinnar ®68 69 88 3JU 1EJ Fátækt er afstæð t upphafí greinar sinnar í Matmlífí skrif ar Sigurður Suævarr: „Fá- tækt er í eðli sinu afstætt hugtak. Þannig er ekki hægt að bera saman fa- tækt á íslandi f dag og fyrir 50 eða 100 árum. Eins er marklaust að bera saman fátækt í vel- ferðarþjóðfélagi og i Eþiópiu eða í þeim öðrum löndum þar sem hung- urvofan hefur herjað á síðustu árum. Hugtakið fátækt leiðir fram f hug- ann ýmsar myndir s.s. úr sögum Charles Dick- ens eins og Oliver Twist. Það er þvf að vonum að mörgum bregði f brún þegar fullyrt er f fjöl- miðlum að „fjórðungur fjölskyldna á Islandi búi við fátækt". Eða vísi fuU- yrðingunni frá sér, þegar fréttir berast sanitímis um að ISngu sé uppsett f ferðir tíl sólarlanda og að fjórðungur lands- manna fari til útlanda á ári hverju. Á ráðstefnu samtaka félagsmálastjóra um fá- tækt á Islandi, sem haldin var um miðjan mars síðastliðinn, hélt sá er þetta ritar erindi undir yfirskriftimii „Tekju- jöfnun á Islandi — úttekt á opínberum aðgerðum". I lok þesa erindis gerði höfundur grein fyrir at- hugunum á framtöldum tekjum til skatts, en til- gangur þeirrar athugun- ar var að nálgast umfang „fátæktar" og jafnframt hvernig opinberar til- færslur dreifðust eftir tekjum þeirra sem f ram- 'ÖJJ l"KKJ:i- Niðurstöður þessarar athugunar vöktu töluverða athygli og urðu m.a. kveikjan að umræðum utan dagskrár á Alþingi. Ástæður þeirr- ar athygli eru án efa þær að höfundur notaði orðið „fátækt" og „fátæktar- mðrk". Líklega hefði sú niðurstaða að „fjórðung- ur fjölskyldna byggi við lágar tekjur" ekki vakið jafnmikla eftirtekt." Og nokkru sfðar segir Sigurður Snævarr: „Eng- '-;.».'/<//'/ II Fátækt í velferðarríkinu? Fátækt og velf erð í Staksteinum í dag erú birtar glefsur úr at- hyglisverðri grein, sem Sigurður Snævarr, hagfræðingur, ritar í ágústhefti tímaritsins Mannlíf. Greinin nefnist „Fátækt í velferðar- þjóðfélagi" og er tilefni hennar hinar miklu umræður um fátækt á íslandi, sem hófust í kjölfar ráðstefnu samtaka félagsmálastjóra um það efni í mars sl. in ein réttlát skipting teknanna er til f flóknu hagkerfi eins og þvf sem búið er við i dag. Ég geri ráð fyrir að fáir myndu lelja fullkomlega jafna skiptingu réttlata. Hvort sem tekjuskipting á íslandi er réttlát eða ekki, er Ijóst að tekjuni er ekki jafnt skipt. Þann- ig hljóta ætfð einhverjir að hafa „háar" tekjur og aðrir „lágar". Vandinn felst f þvf að greina mun- inn á lágum tekjum, sem er næsta hversdagslegt hugtak, og fátækt" Raimsóknir á fátækt Sigurður fjallar sfðan um rannsóknir á f átækt og segir að þar sé um tvö meginsjónarmið að ræða. I f yrsta lagi reyni mci m að meta lagmark fram- færslu. Þá komi fram mjög breytilegar áhersl- ur á það, hverjar þarfir manna séu. „í velþekkri rannsókn Rowntrees á lágmarksframfærslu var. t-a.m. te talið ein af lág- marksþiirf uin, þótt drykkurinn muni algjör- lega næringarlaus. f kðnnun breska félags- f ræðingins Townsends á fátækt i Bretlandi voru jólagjafir til barnabarna einn iiður i framfærslu. Þannig hlýtur skilgrein- ing á algildri fátækt einnig að vera afstæð og taka mið af viðteknum hefðum og gildismati þess sem þarfirnar skil- greinir." Hinn rannsóknarað- ferðin felst i þvi að telja þann fátækan sem hefur minna en ákveðið hlut- fall af meðaitekjum. Þetta er aðferð sú sem Sigurður Snævarr behti sjálfur i rannsókn sinni og til þess að finna út meðaltekjur á fslandi kannaði hann skatt- framtðl árið 1984. Sigurður viðurkennir að ýmsir annmarkar séu einnig á þessari leið, þar sem ekki komi allar tekj- ur manna í ljós á skatt- framtölum og ýmislegt, sem dugi mönnum til framfærslu (svo sem námslán og meðlög) sé ekki skilgreint sem tekj- ur. Á það beri þó að lfta að á síðari árum hafi skattframtöl verið notuð til að ákvarða mönnum ýmis réttindi, s.s. til tekjutryggingar, elli- og örorkulífeyris, barna- bókaauka, námslána, aðgangs að verkamanna- bústöðum o.fl. og þvf sé ekki óeðlilegt að mæla fátækt eftir framtöldum tekjum. Sigurður gerir sfðan grein fyrir rannsokn sinni og hvernig þær töl- ur, sem hann notaði um fátæktarmðrk i erindi sfnu f mars sl., voru fundnar út. Hér er ekki rúm fyrir þá greinar- gerð, en í framhaldi af þeirri umfjðllun segir hann: „Talning á hversu margar fjölskyldur eru undir tilfærðum mörkum segir i raun ákaflega tak- marka sögu. Þannig skiptir ekki sfður ináli hversu langt undir mörk- unuiii viðkomandi fjöl- skyldur eru. Það er alvarlegra mál að t-a.ni. um 10% fjölskyldna séu með tekjur sem eru um 50% undir mörkuiuun en að 20% fjölskyldna séu 10% undir mörkunum." Hrói og vel- ferðin Sigurður telur að um margt sé velferðarþjóð- félag nútímans f svipuð- um .sporum og sá frægi Hrói höttur í Skírisskógi. Hann segir: „Eins og frægt er rændi Hrói hðttur rfka kaupmenn o.fl. sem voru á leið til markaðarins í Nottingham og fóru í gegnum Skírisskóg. Þótt það hafi aldrei verið kannað, má slá þvi fðstu að umferð um Skfrisskóg hafi minnkað vegna hættu á árás frá Hróa og hans mönnum. Þar með dró úr viðskiptum á markaðinum f Notting- ham, og leiða má líkur að því að verð hafi hækk- að. Vel má hins vegar vera að viðskipti hafi glæðst á mörkuðunum i nágrannahnrguniim, og verð hafi lækkað þar, þrátt fyrir meiri flutn- ingskostnað. Spurningin er þvf, hvort Hrói hafl megnað að stela nógu miklu og gefa til fátækl- inganna til að vega upp á móti kaupmáttarskerð- ingunni. Til að fá tæmandi mynd af starf- semi Hróa þyrfti einnig að huga að hversu mikið af góssinu fór til uppi- halds Hróa og hans manna. Og að lokum þyrfti að leita svara um hvernig Hrói mat hverjir væru þurfandi og hverjir aflögufærir. Velferð- arríkið stendur um margt í sömu sporum og Hrói og hans menn i tekjujöfnuiiarviðloitni sinni. Skírisskógur er skattakerfið og aukin skattheimta beinir um- ferð teknanna framhjá skóginum." T3íáamatía?utlnn 0$* ctfl11 ifttettiseötu 12-18 M. Benz 230 E '83 Grásans., 5 gira, ekinn 60 þ. km. Rafmagn i rúðum o.ll. V. 890 þ. BMW 320 "82 Blár, ekinn aooins 55 þ. km. Sportfelgur o.fl. Einkabíll i sérflokki. V. 390 þ. SÍMI: 681500 - ÁRMÚLA 11 Audi Coupé CT '86 Hvitur, ekinn 22 þ. km. Gullfallegur sportbfll m/öllu. V. 1000 þ. Toyota Tercel 4x4 '83 Blár, ekinn 51 þ. km. V. 430 þ. Honda Civic '86 Ekinn 10 þ. V. 430 þ. Dodge Aries Station '81 4 cyl. m/öllu. V. 380 þ. BMW 323 I '82 Toppbill. V. 490 þ. Tredia 4x4 '86 Ekinn 11 þ. km. V. 56 þ. BMW 316 4 d. '85 Sem nýr. V. tilboð. Datsun 280 C diesel '82 Fallegur bfll. V. 350 þ. MMC Colt '83 Blár, 5 dyra. Ekinn 45 þ. V. 260 þ. M. Benz 230 E '81 Gullfallegur bfll m/öllu. V. 580 þ. Escort XR3 '82 Fallegur sportbíll. V. 380 þ. Suzuki fox 4x4 '82 Ekinn 40 þ. km. V. 260 þ. MMC Lancer '86 Ekinn 15 þ. Sjálfsk. V. 440 þ. Toyota Cressida DX '82 Sjélfsk., o.fl. V. 330 þ. Saab Turbo '82 Einn m/ öllu. V. 450 þ. Opel Rekord '84 M/sóllúgu o.fl. V. 490 þ. MMC Galant GLS '84 Ekinn 44 þ. V. 380 þ. Mazda 929 Sport '82 2ja dyra sportbill. V. 380 þ. BMW 318 I '81 Ekinn 67 þ. V. 320 þ. Subaru 1.8 Station '86 Mýr bfll. V. tilboð. Toyota Tercel '86 Nýr bfll. V. 560 þ.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.