Morgunblaðið - 05.08.1988, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 05.08.1988, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ, FOSTUDAGUR 5. AGUST 1988 29 ^reiðahalla flbindinga Morgunblaðið/Sverrir ndi með fréttamönnum. Frá vinstri eru Höskuldur Ólafsson formaður er formaður yfirstjórnar, Logi Guðbrandsson framkvæmdastjóri og skoðunar qg sögðu þau röng. Þannig hefði halli vegna viðhalds og stofnkostnaðar samtals verið 3 milljónir króna árin 1985-87 en ekki 36,6 milljónir eins og segði í skýrslunni. Þá benti Logi Guð- brandsson á að Ríkisendurskoðun hefði ekki tekið með í reikninginn að Hafnarbúðir bættust í rekstur spítalans eftir að óskir stjórnenda spítalans um framlög á fjárlögum t: gstætt ríkinu ^igðisráðherra vegar og Fjárlaga- og hagsýslu- stofnun hafa ekki verið sammála. Ef fulltrúar heilbrigðisyfirvalda, fjárveitingarvaldsins og fulltrúar stofnunarinnar leggjast sameigin- lega yfír málið væri von til að þeir kæmust að samkomulagi um það hvaða þjónustu á að veita og hvað hún kostar," sagði Guðmund- ur. —Þetta þýðir þá ekki verið sé að afsetja framkvæmdastjórn Landakots með skipum eftirlits- stjórnar? „Ég vil alls ekki viðurkenna að við séum að brjóta stofnsamning- inn með því að setja neina stjórn spítalans af, heldur er verið að koma á samstarfshóþi þessara þriggja aðila." —Málið hefur verið sett þanhig upp að samkomulagið sé þannig að Landakot geti ekki gengið að því, þar með verði spítalinn gjald- þrota og fari þannig í raun bak- dyramegin undir ríkisspítalakerfið. „Ég hef heyrt þetta sjónarmið en mín áhersla er sú að þarna sé verið að koma á samstarfsvett- vangi sem er ekki síður hagstæður spítalanum en ríkisvaldinu," sagði Guðmundur Bjarnason. voru settar fram. Þess vegna væri því ranglega haldið fram að spítal- inn hefði farið umfram fjárlaga- heimildir þótt tillögur þeirra til fjárlaga hefðu verið lagðar fram óbreyttar. Athuganir Stefáns Ingólfssonar verkfræðings, sem hann gerði fyr- ir Ríkisendurskoðun á ýmsum rekstrarþáttum, voru gagnrýndar af stjórnendum Landakots. Sögðu þeir að ef Stefán hefði haft fyrir því að leita skýringa í stað þess að slá fram fullyrðingum, hefði mátt komast hjá ýmsum missögn- um. Þannig væri það hreinlega röng niðurstaða að spítalinn hefði tapað 5 milljónum vegna hugsan- legrar sölu á Marargötu 2, þar sem slík sala væri ekki á dagskrá. Þá væru útreikningar Stefáns á hag- kvæmni þvottahúss byggðar á misskilningi þar sem þvottahúsið væri aðeins rekið í hluta húsnæðis sem spítalinn hefur á leigu, en Stefán hefði miðað við leigu fyrir allt húsnæðið. Þá voru ummæli Stefáns' um Styrktarsjóð Landakotsspítala tal- in furðuleg þar sem sjóðurinn hafí lagt spítalanum til um 35-40 millj- ónir króna og gert honum kleyft að eignast ýmis tæki og reka nauð- synlega starfsemi svo sem barna- heimili. Þá sé það ákvæði í skipu- lagsskrá sjóðsins að verði hann lagður niður muni eigur hans renna til spítalans og þar með ríkisins. í athugasemdum Landakots til heilbrigðisráðherra um skýrslu Ríkisendurskoðunar, sem gerðar voru opinberar í gær, er sérstak- lega fjallað um gagnrýni í skýrsl- unni á Rannsóknarstofu sjúkra- hússins. Vegna kröfu Ríkisendur- skoðunar um að taka beri til end- urskoðunar öflun sértekna spítal- ans gegnum rannsóknarstofuna, er bent á í athugasemdunum að rannsóknarstofa af þeirri stærð, sem hæfileg væri til að sinna ein- göngu inniliggjandi sjúklingum væri mjög óheppileg rekstrarein- ing, að tekjur af seldum rannsókn- um hafi borið uppi 84% af bók- færðum rekstrarkostnaði rann- sóknardeildarinnar, og að tekjur Landakot af seldum rannsóknum hafi verið dregnar frá framlögum við fjárlög eins og aðrar sértekjur. Ef ákveð- ið yrði að leggja niður þjónustu við utanspítalasjúklinga yrði fjár- vefting að hækka sem því næmi. I athugasemdunum segir að sennilega sé kominn tími til að taka upp viðræður við yfirlækni stofunnar um breytta kostnaðar- skiptingu en yfirlæknirinn fær í sinn hlut 30% af tekjum sem inn koma vegna rannsókna, en spítal- inn 70%. Fram kemur að þegar núverandi yfirlæknir hafí tekið við rannsóknarstofu hafi þjónusta ut- an spítalans verið lítil en hefði síðan aukist verulega. Nokkrum sinnum hafi verið samið um breyt- ingu á hlutfalli við yfirlækninn. Á fundinum í gær sagði Logi Guðbrandsson að ýmislegt sem Ríkisendurskoðun hefði nefnt í skýrslu sinni mætti fara betur en þau atriði væru flest lítilvæg, t.d. bókfærsla á kaupleig^usamningum. í athugasemdum spítalans til heil- brigðisráðherra segir einnig að forráðamenn spítalans muni taka afgreiðsjufyrirkomulag lyfjabúrs- ins til sérstakrar athugunar vegna athugasemda í skýrslunni. Einnig eru taldar réttmætar athugasemd- ir vegna mötuneytis, óbókfærðs kostnaðar, biðreikninga o.fl. Þegar stjórnendur spítalans voru spurðir hvort þeiv teldu að í samkomulagi ráðherranna hefði ekkert tillit verið tekið til athuga- semda þeirra við skýrslu Ríkisend- urskoðunar benti Ólafur Örn Arn- arson á, að á minnisblaði frá Fjár- laga- og hagsýslustofnun dagsettu 8. júlí væru tillögur að nokkurn veginn sömu aðgerðum og þeim sem ráðherrarnir sammæltust um. „Það er ljóst að fjármálaráðherra var búinn að taka ákvörðun áður en við gerðum okkar athugasemd- ir: Við vorum því ásakaðir og dæmdir áður en við feng^um að halda okkar málsvörn," sagði Ólafur. Logi gagnrýndi minnisblað Fjárlaga- og hag&ýslustofnunar og sagði að þar væri skýringa að leita á undarlegum fréttaflutningi fjöl- miðla af skýrslu ríkisendurskoðun- ar. Á þessu minnisblaði hefðu ver- ið dregnar saman helstu niðurstöð- ur skýrslunnar en að auki hefðu verið ýmsar athugasemdir sem ekki hefðu verið í skýrslunni, sum- ar ósannar og aðrar mistúlkaðar. Logi benti m.a. á að þar væri full- yrt að stjórnendur spítalans hafi ekki breytt áformum sínum í sam- ræmi við fjárlög en staðreyndin væri sú að sami óskalistinn hefði verið lagður fyrir Fjárlaga- og hagsýslustofnun vegna fjárlaga- gerðar ár eftir ár þar sem hann hefði aldrei verið uppfylltur. J6n Baldvin Hannibalsson fjármálaráðherra: Einstök atriði skoðuð ef ástæða þykir til Samkomulag ráðherranna stendur að öðru leyti óhaggað JÓN Baldvin Hannibalsson fjár- málaráðherra segir að ef ástæða þyki til-að skoða sér- staklega einhver atriði í sam- komulagi sínu og heilbrigðis- ráðherra um Landakotsspítala verði það gert, en hins vegar telji hann ekki sérstakt tilefni til sérstakra viðræðna beggja ráðherra og fulltrúa Landa- kots. Fjármálaráðherra segir einnig að samkomulag þeirra ráðherranna hafi verið gert að vandlega athuguðu máli, m.a. með tilliti til athugasemda Landakots við skýrslu Ríkis- endurskoðunar. Fulltrúaráð Landakots óskaði eftir viðræðum við fjármálaráð- herra og heilbrigðisráðherra þar sem það taldi að í samkomulagi ráðherranna væru atriði sem hæp- ið væri að stæðust og væru í ós- amræmi við upphaflegan samning ríkisins og Landakotsspítala. Jón Baldvin Hannibalsson fjármála- ráðherra sagði við Morgunblaðið að eftir að hafa rætt við heilbrigð- isráðherra væri niðurstaðan sú að ekkert sérstakt tilefni væri til sameiginlegra viðræðna. „Landakot heyrir undir heil- Jón Baldvin Hannibalsson fjár- málaráðherra. brigðisráðuneytið og heilbrigðis- ráðherra og forsvarsmenn Landa- kots gera grein fyrir sínum sam- þykktum og viðbrögðum við heil- brigðisráðherra. Ef eitthvað nýtt kemur þar fram, sem ástæða er til að skoða sérstaklega, svo sem ef eitthvað af okkar tillögum er ekki í samræmi við stofnskrá spítalans, þá munum við líta á það. Að öðru leyti stendur óhög- guð okkar sameiginlega hiður- staða og tillögur okkar eru skil- yrði að vandlega athugfuðu máli fyrir fjárhagsstuðningi við Landa- kot umfram fjárlagaheimildir," sagði Jón Baldvin og bætti við að tillögur ráðherranna hefðu ver- ið gerðar eftir að þeir hefðu feng- ið og fjallað rækilega um athuga- semdir Landakots við skýrslu Ríkisendurskoðunar. Spurður um hvað það hefði í för með sér ef stjórnendur Landa- kots hafnaði tillögum ráðherranna sagði fjármálaráðherra að ef þeir höfnuðu þeim skilmálum sem ríkið setti fyrir því að yfirtaka skuldir spítalans og veita honum stuðning langt umfram heimildir, þá yrðu þeir að taka afleiðingunum. Um ástæður þær, sem stjórn- endur Landakots gáfu fyrir halla- rekstri, sagði Jón Baldvin m.a. að það væru ekki rök í málinu að segja að launakostnaður hefði hækkað þar sem þeirra mál væri að sjá til þess að launakostnaður færi ekki fVam úr því sem heimild- ir væru fyrir.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.