Morgunblaðið - 15.05.1991, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 15.05.1991, Blaðsíða 10
J t 10 tfilH ÍAM .öl ivroiy MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 15. MAÍ 1991 Smáratún - Álftanes Vorum að fá 5-6 herb. 215 fm raðhús á tveimur hæðum þar með talinn innbyggður bílskúr. Sólhús. Góð stað- setning. Stutt í skóla. Laus fljótlega. Valhús - fasteignasala, si'mi 651122. Opið sunnudaga 1 -3 og 9-18 virka daga. 21150-21370 LARUS Þ. VALDIMARSSON framkvæmdastjóri KRISTII\ÍM SIGURJÓNSSON, HRL lóggiltur fasteignasali Til sölu á fasteignamarkaðinn eru að koma m.a. eigna: Nýendur- og viðbyggt einbhús v/Háabarð í Hafnarfirði steinh. ein hæð 129,5 fm nt. Góður bílsk. 36 fm. Ræktuð, glæsil. lóð 630 fm. Útsýnisstaður. Skipti mögul. á raðh. af meðalstærð helst í Kópav. IMýendurbyggð - tilboð óskast 2ja herb. íb. á 2. hæð 55,6 fm nt. í reisul. steinh. v/Ránargötu. Laus fljótl. Húsnlán kr. 2,6 millj. Skammt frá „Fjölbraut" í Breiðholti úrvalsíb. 6 herb. í lyftuh. Sérinng. Sérþvottah. 4 góð svefnherb. Tvenn- ar svalir. Bað og gestasn. Bílsk. Mikið útsýni. Verð aðeins kr. 8,5 millj. Hentar m.a. námsfólki Vel með farin 2ja herb. kjíb. 60 fm v/Snorrabraut. Skuldlaus. Laus fljótl. Verð aðeins kr. 3,1 millj. Með stórum og góðum bílskúr Rúm'g. suðuríb. 3ja herb. á 2. hæð v/Blikahóla í þriggja hæða blokk. Parket. Sólsvalir. Góð innr. Ágæt sameign. Laus fljótl. í Hlíðum eða nágrenni 2ja herb. góð íb. óskast á 1. fiæð. Skipti mögul. á 4ra herb. efri hæð m/sérinng. og sérhita. Nánari uppl. trúnaðarmál. Góð íbúð með bílskúr 3ja-4ra herb. helst nýl. eða nýendurn. óskast í borginni. Skipti mögul. á góðu einbhúsi í Vogahverfi. • • • Fjöldi fjársterkra kaupenda. Margs konar eignaskipti. Almenna fasteignasalan sf. varstofnuð 14. júli'1944. ALMENNA FASTEIGNASALAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 FASTEK5IVIArVIIÐL.UI\l # SVERRIR KRISTJÁNSSON, LÖGG. fast. HÚS VERSLUNARINNAR 6. HÆÐ íf lf íá u__¦§ (f FASTEIGN ER FRAMTIÐ FASTEIGNASALA í SÓKN TJARNARFLOT - EINB. A EINNI HÆÐ Nýkomið í einkasölu gott 192 fm einb. á einni hæð ásamt 58 fm tvöf. bflskúr. Húsið stendur á fallegrí mikið ræktaðri hornlóð. Laust 15. júlí nk. í húsínu eru fallegar stofur með arni, 4-5 svemherb. o.fi. SMAIBUÐAHVERFI - EINB./TVÍB. Vorum að fá I sölu fallegt og gott 225 fm einb. ásamt 50 fm bilsk. Húsið er kj. og tvær hæðir. f húsinu eru m.a. 7 svefnherb. og mjög rúmg. stofa. Auðvelt að innr. 2ja herb. íb. m/sérinng. í kj. Húsið losnar fljótl. Mjög góð eign. BOLLAGARÐAR 65 Nýtt í einkasölu. 217 fm einbhús, hæð og ris. Á hæðinní er forstofa, snyrting, hol, stofa, borðstofa og blómaskáli. Stórt vandað eldh. og þvottaherb. I risi með mikilli lofthæð eru 4 stór svefnherb. og stórt bað. Svalir sem hæglega má byggja yfir. Húsið er á hornlóð. Áhv. ca 7 millj. langtimalán. SELJAHVERFI - ÞINGASEL Fallegt og vel staðs. hús á tveimur hæöum. Húsið er 272 fm + geymslurými og 40 fm bílsk. ( húsinu eru 5 svefnherb., tómstundaherb., stórar stofur, garðstofa með arni, 3 baðherb. o.fl, Til greina koma skipti á góðu minna sérbýli. HEIÐARGERÐI Gott steinhús, byggt 1956, hæð og ris, 148 fm nettó. Góð staðsetning. Fallegur garður. Bílskúrsréttur. Góð elgn. FRAKKASTIGUR Falleg og björt hæð og ris i nýl. steinh. ásamt bílskýli. Áhv. gófi lán. SÓLHEIMAR - LAUS Mjög góð 116 fm íb. á 8. hæð. Fallega innr. og vonduð fb". Húsvörður. Lyklar é skrifst. ENGIHJALLI Glæsíl. 110 fm ib. á 1. hæð. i 2ja hæða blolkk 3 -4 svefnherb., stór stofa. Nýl. teppi og parket. Mjög gófl eign. Suflursv. HEIÐARGERÐI Nýkomin í einkasólu góð 4ra herb. íb. á 1. hæð. Laus maí/júní nk. ASBRAUT - KOP. Góö björt íb. á 4. hæð ásamt bílsk. Mikið útsýni. Sérinng. af svölum. EIGNAMIDLUMNH/ Sími 67-90-90 - Síðumúla 21 Skildinganes - einbýli Vorum að fá í einkasölu afar fallegt u.þ.b. 230 fm einb- hús á einni hæð með bílskúr. Húsið er mjög vel skipu- lagt m.a. 4 svefnherb. í sér svefnálmu. Gróðurskáli, útsýni o.fl. Verð 18,5-19,0 millj. -Abyrg þjónusta í áratugi. ,„«<;„,„<„,„„. SIÍVII 67-90-90 SIÐUMÚLA 21 Sverrir Kristimson, sölustjóri • Þorleifur Guðmundsson, sölum. Pórólfur Halldórsson, lögfr. • Guðmundur Sigurjónsson, lögfr. lm»Jl5»i'mi^i™F"JM» 98,9fmnettógóðíb. á 3. hæð. Þvherb. y** BORGARTÚNI29,2.HÆÐ. íf 62-17-17 Stærri eignir Einb. - Heiðargerði Stórt og fallegt einb., hæð og ris, á skjólsælum stað. 5 svefnherb. o.fl. Góður garður í rækt. Verð 14 millj. Einb. - Klapparbergi 196,1 fm nt. gott einb. á tveimur hæðum " m/innb. bilsk. Parket og flísar á gólfum. Hátt til lofts. Stofa og borðst. opin. Suðurverönd. Áhv. 2,5 millj. húsnlán. Verfl 14,5 millj. Einbýli - Fossvogsdal - Víðigrund - Kóp. 130,4 fm nt. fallegt steinh. á einni hæð. Eignin skiptist í 4 svefnh., stofur o.fl. Þvottah. innaf eldh. Bilskréttur. Verfl 12,5 millj. Einb. - Vesturborgin Ca 290 fm glæsil. eínb. á besta útsýnis- stað i vesturborginni. Lítil aukaíb. er í húsinu. Falleg ræktuð lóð. Bilsk. Parhús - Stallaseli 244,8 fm nettó glæsil. hús á tveimur hæðum. 29 fm nettó garðstofa. Litil sérib. í kj. 39 fm nettó bílsk. með hita, vatni og rafmagni. Garður i rækt. Raðhús - Hraunbæ Ca 143 fm fallegt raðh. Allt nýtt á baði. Parket. Suðurverönd með góðu útsýni. Bilskúr. Raðhús - Fljótaseli Glæsil. raðhús á tveimur hæðum. Séríb. á kj. Bílsk. Allar innr. smekklegar og vandaöar. Góð lóð. Vönduð eign. Sérh. Skjölbr. Kóp. Ca 90 fm sérh. í Vesturbæ Kóp. ásamt 42 fm nýjum bílsk. m. vinnuplássi. Park- et og flisar. Allt nýtt að innan. Áhv. húsnl. ca 2,7 míllj. Verð 8,5 millj. 4ra-5 herb. Stóragerði 95,1 fm nettó falleg íb. á 4. hæð. Park- et á holi og stofu. Suðursv. Gott út- sýni. Sameign og hús ný málað. Verfl 6,8 millj. Fellsmúli - laus 134,5 fm falleg endaib. ívönduðu fjölb. Ný eldhúsinnr., 4 svefnherb., stofur o.fl. Þvherb. og geymsla innan íb. Rúmg. suðursv. Skipti á minni eign koma til grelna. Flúðasel m./bílg. 98,6 fm nettó. Falleg íb. á 2. hæð. Parket. Þvottaherb. innan íb. Suðursv. Áhv. 700 þús. veftdeild. Verfl 7,3 millj. Kaplaskjólsvegur Ca 117 fm nettó glæsil. ib. i lyftublokk. Vandaðar innr. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Þvottah. á hæð. Snæland - ákv. sala 90,3 fm nettó falleg íb. á 2. hæð. Suð- ursv. Fráb. ótsýni. Verð 8,3 millj. Fífusel 98,9 fm nettó góð íb. á 3. hæð. Þvherb. innan íb. Suðursv. Gervihnattadiskur fyrir húsið. Verð 6,8 millj. Engihjalli - Kóp. 97,4 fm nettó falleg íb. á 4. hæð i lyftuh. Þvottaherb. fyrir þrjár íb. á hæðinni. Tvennar svalir. Fráb. útsýni. 3ja herb. Hraunbær 86,5 fm nettó falleg íb. á 3. hæð. Suð- ursv. Verð 6,2 millj. Kjarrhólmi - Kóp. 75,1 fm nettó falleg íb. á 1. hæð. Park- et. Þvherb. innan íb. Laus^trax. Suð- ursv. Háaleitisb. m/láni Falleg íb. á 4. hæð i blokk. Áhv. 2,8 millj. veðdeild. með 3,5% vöxtum. Verfl 6,5 millj. Markland - m/húsnláni 80 fm nt. falleg ib. á 2. hæð. Parket. Opin stofa. Góöar innr. Stórar suðursv. Áhv. 3,2 millj. vefideild. Vesturborgin 71,8 fm nettó glæsil. íb. á 2. hæð í nýju húsi. Suð-vestursv. Flisar á gólfum. 25,4 fm nettó bilsk. Áhv. 2,3 millj. veð- deild. Barðavogur - nýtt lán 78,4 fm nettó góð risib. i þríb. Ljós eld- húsinnr. Laus í júni. Áhv. 3 millj. veð- deild. Verð 6,2-6,3 millj. Hraunbær 88,1 fm nettó rúmg. gullfalleg íb. á 3. hæð. Suð-vestursv. með góðu útsýni. Rúmg. stofa. Góð eign. Áhv. 1200 þús. veðdeild o.fl. Verfl 6,0-6,2 mlllj. Gnoðarvogur 70.7 fm nettó góð ib. á 4. hæð. Vest- ursv. Áhv. 2,1 millj. veðdeild. V. 5,6 m. Baldursgata - laus fljótl. 77.8 fm nettó góð ib. á efstu hæð. Góðar norðvestursv. m/útsýni yfir borg- ina. Nýl., tvöf. gler. Herb. í risi fylgir. 2ia herb. Stelkshólar m. bflsk. 58,2 fm nettó falleg íb. á 2. hæð i litlu fjölbhúsi. Suðursv. Áhv. 3,2 millj. húsnlán. Verfl 6,2 millj. Lyngmóar - Gb. 56,2 fm nettó glæsil. íb. á 3. hæð. Park- et. Suðursv. Verð 5,5 millj. Fálkagata - laus 87,9 fm nettó falleg íb. á 1. hæð (jarð- hæð). Parket. Suðurverönd. Áhv. 2,3 rnillj. nýtt húsnstjlán. Verð 6,2 millj. Rekagrandi - laus Góð íb. á jarðhæð. Sérgarður. Bilgeymsla. Áhv. 1,4 millj. veðdeild. Lyngmóar - m. bflsk. 68,4 fm nettó glæsil. íb. á 3. hæð. Þvherb. og búr innaf eldhúsi. Áhv. 1,5 millj. veðdeild o.fl. Verð 6,5 millj. Álfaskeið m/bflsk. 44,7 fm nettó góð ib. á 2. hæð. Suð- ursv. Verð 5,0 millj. ÆH Flnnbogi Kristjánoson, Vlðor Örn Hauksson, ^fcj. ^^E Þórcy Þórðordóttir, Guðlaug Geirsdóttir, JJBtttk ;> í GuðmundurTómasson,VlðarBöðvarsson,vlftsklptafr.,-fastelgnasall. [ }V^ Brutust inn á barnaheim- ili og fóru aðleikasér TVÖ börn, 4 og 5 ára, sem sakn- að var í Breiðholti á föstudags- kvöld fundust inni á barnaheimil- inu Fálkaborg, þangað sem þau höfðu brotist inn að leika sér. Börnin, drengur og stúlka, höfðu brotið rúðu í barnaheimilinu og sátu þar við að „baka köku" úr aðföng- um úr ísskáp barnaheimilisins og voru klædd sem læknir og hjúkrun- arkona þegar komið var að um klukkustund eftir að tilkynnt var um hvarf þeirra. Einnig höfðu þau komist í krítar og skreytt gólf og veggi heimilisins. 26800 alllr þurft þak yflr höfuðlú 4ra-6 herb. RANARGATA. Gullfalleg 4ra herb. risíb. Suðursvalir. Nýl. hús. Verð 9,3 millj. LEIFSGATA - LAUS. 4ra herb. íb. á 3. hæð. Arinn. 30 fm innréttaður skúr með snyrtingu. KLAPPARSTÍGUR. 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð í timburh. Sér- inng. Verð 4,4 millj. SÓLHEIMAR - LAUS. 5 herb. ib. í háhýsi. Verð 8 millj. SÖRLASKJÓL. 5 herb. hæð. Parket. Suðursv. Útsýni. V. 9 m. rt> o > > 5 2ia-3ja herb. BIRKIMELUR. Vorum að fá í einkasölu mjög vel umgengna 3ja herb. endaíb. á 3. hæð í blokk. I'bherb. í risi fylgir ásamt tveimur sérgeymslum og frystikl. Björt íb. m/suðursv. Verð ca 7,0 millj. SKIPASUÍMD. 3ja herb. risíb. Svalir. Útsýni. Verð 6 millj. ENGIHJALLI. 3ja herb. ib. í lítilli blokk. Verð 6,1 millj. Einb./raðh.-parh. BÁRUGATA - einb. með aukaíbúð. Húsið er kj., hæð og ris. Nýyfirfar- ið þak, hiti í stéttum. Falleg lóð, bílskúr. V. 16 millj. VESTURBERG. Einbýi- ish. 5 svefnherb. Bílsk. Út- sýni. Nýklætt að utan. Verð 13,0 millj. FIFUSEL - RAÐHUS. 4 svefnherb., stofa og forstherb. Góð íb. i kj. Verö 14 millj. FasteignaÞÍóniistan Ausliirstræti 17 - S. 26600 Þorsteinn Steingrimsson, Ig. fs. ^gj Kristján Kristjánsson, hs. 40396. fl^ Grafarvogur - Hrísrimi 1-3 pnna LTLTLTLI naaa nnon ^aatt.,1, ...i. i.i,,i, EFTIRSÓTTUR STAÐUR - FALLEGAR ÍBÚÐIR. Vorum að fá I sölu nokkrar 3ja og 4ra herb. íbúðir á þessum vinsæla stað. íbúðirnar seljast tilb. undir tréverk. Öll sameign utan sem innan frágengin þar með talin bílastæði. Bílskýli undir húsinu. fbúðirnar eru til afh. í júlí nk. Hagstætt verð og mjög sveigjanleg greiðslukjör. Byggingaraðili Haukur Pétursson. Teikningar og allar frekari uppl. veitir: Fasteignasalan Framtíðin, sími 622424.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.