Morgunblaðið - 15.05.1991, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 15.05.1991, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 15. MAI 1991 17 Rekstur Borgarspítalans Þriðja árið í röð innan ramma fjárlaga eftir Gunnar Sigurðsson Reikningar Borgarspítalans fyrir árið 1990 liggja nú fyrir og sýna að rekstur spítalans kostaði á árinu nákvæmlega þá upphæð sem Al- þingi hafði ætlað spítalanum á fjár- lögum ársins 1990. Þetta er þriðja árið í röð sem rekstur Borgarspítal- a'ns hefur verið innan ramma fjár- laga og er það áreiðanlega eins- dæmi um opinbert fyrirtæki af þess- ari stærð með fjárlóg upp á nálægt þrjá milljarða. Þetta hefur einungis tekist með miklu aðhaldi í rekstri spítalans á öllum sviðum. Jafnframt varð þó að grípa til tímabundinna lokana sumra deilda á árinu til að endar næðu saman því að sýnilegt var að með því fjármagni sem Alþingi veitti Borgarspítalanum var ekki miðað við fullan rekstur allt árið og því verður að skrifa allar sparn- aðarlokanir á reikning fjármálayfir- valda. Þrátt fyrir þetta fjölgaði inn- lögnum Borgarspítala um nær 10% á árinu og þetta tókst með því að stytta legutíma hvers sjúklings svo að ekki verður mikið lengra komist í þeim efnum. Það er jafnframt fróðlegt fyrir Borgarspítalann að hafa orðið vitni að því hvað gerist þegar fyrirtæki í opinberum rekstri gætir fyllsta aðhalds og fer ekki fram úr áætluð- um fjárlögum ár eftir ár. Reynsla okkar er nefnilega sú að spítalanum hafi nánast verið hegnt fyrir og fjár- lög næsta árs gerð æ þrengri. Þessi reynsla okkar getur því alls ekki orðið frekari hvatning né heldur getum við ráðlagt öðrum að fylgja okkar fordæmi. Það hafa reyndar aðrir alls ekki gert og notið góðs af, má þar nefna Ríkisspítalana sem fóru að minnsta kosti 200 milljónum króna fram úr ætluðum fjárlögum ársins 1990. Þetta gat í fjárlögum Ríkisspítalanna á síðan að fylla á kostnað Borgarspítalans þar sem halli Ríkisspítalanna verður að stór- um hluta greiddur af fé sem ætlað var sameiginlega stóru spítölunum þremur í Reykjavík til uppbygging- ar nýrrar starfsemi á þessu ári. Borgarspítalanum er augsýnilega ekki ætlað nema brot af þessum 170 milljónum króna vegna þess að þær hafa verið nýttar til að greiða halla annarra sjúkrahúsa sem augsýnilega beittu ekki jafn- hörðum aðhaldsaðgerðum í rekstri sínum á síðastliðnu ári. Einnig má nefna sem dæmi að fjárupphæð sú sem ætluð hefur verið sérstaklega á fjárlögum til tækjakaupa spítalans hefur stöðugt verið skorin niður síðastliðin þrjú ár og er nú svo komið að upphæðin er innan við 1% af heildarrekstrar- kostnaði spítalans og nægir hvergi til að halda við tækjabúnaði spítal- ans hvað þá að mæta nýjungum. Raunasögu B-álmu spítalans þekkja víst margir. Bygging hennar Alþýðusamband Suðurlands: Ahersla á hækkun lægstu launa og jöfnun orkuverðs HÆKKUN lægstu launa, stöðugleiki í efnahagssljórnun, traustar kaup- máttartryggingar og jöfnim orkuverðs í næstu kjarasamningum eru þær höfuðkröfur sem Alþýðusamband Suðurlands samþykkti á 11. þingi sínu dagana 4. til 5. maí. Á þinginu var Hansína Á. Stefánsdótt- ir, Verslunarmannafélagi Árnesinga á Selfossi, kosin nýr formaður sambandsins. I kjaramálaályktunum þingsins er einnig lögð áhersla á að skattleys- ismörk verði hækkuð og skattakerf- ið nýtt til tekjujöfnunar. Þess er krafist að í næstu kjarasamningum verði því komið til leiðar að skatt- kort maka verði fullnýtanlegt, skatt- þrepum verði fjölgað og fjármagns- tekjur skattlagðar. A þinginu var stjórn ASS falið að hafa forgöngu um að í næstu kjarasamningum verði orkuverðsmál tekin föstum tökum og samstarfs verði leitað við önnur svæðasambönd um það mál. Segir í ályktuninni að ekki verði skrifað undir nýja kjara- samninga nema viðunandi lausn fá- ist í orkuverðsmálum fyrir lands- byggðina. Krefst þingið þess, að sunnlenskir framleiðendur og neyt- endur fái orku á sama verði og Reyk- víkingar og að tekið verði upp sam- ræmt orkuverð um landið . í ályktun um húsnæðismál er þess krafist, að félagslegar íbúðabygg- ingar verði auknar á landsbyggðinni og sagt að með tilkomu húsbréfa- kerfisins sé verkafólki mismunað verulega eftir búsetu og þ.a.l. gert erfiðara fyrir að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Samþykkt var ályktun á þinginu þar sem mótmælt er tvísköttun líf- eyrissjóðsgreiðslna og lagt til að afnumdir verði skattar á iðgjöld til lífeyrissjóðanna. Þá telur þingið að tryggja beri öllum lífeyrisþegum við- unandi grunnlífeyri áður en tekju- trygging skerðist. Á þinginu var samþykkt að óska eftir því við þingmenn Suðurlands- kjördæmis að gerð yerði könnun á að lýsa og leggja hitalögn í veginn yfir Hellisheiði, samhliða öðrum áformum um framkvæmdir á þjóð- vegi nr. 1. Eiríkur Runólfsson, Verkalýðsfé- laginu Bárunni á Eyrarbakka, var kosinn varaformaður Alþýðusam- bandsins og Hafsteinn Stefánsson, Verkalýðsfélaginu Þór á Selfossi, kosinn gjaldkeri. Dorothy Senior, Páll Jónsson, Guðrún Daníelsdóttir og Guðrún Haraldsdóttir voru kjörin meðstjórnendur. Sjúkraliðafélag íslands: Samþykkt stofnun stétt- arf élags sjúkraliða Á AÐALFUNDI Sjúkraliðafélags íslands s.l. laugardag var samþykkt mótatkvæðalaust að stofna stéttarfélag sjúkraliða með aðild að BSRB að tillögu stjórnar. Til að félagið öðlist óumdeildan samningsrétt og heimild til aðildar að BSRB þurfa 2/3 starfandi sjúkraliða að taka afstöðu til málsins en nú þegar hafa 800 starfandi sjúkraliðar skráð sig sem fullgilda félaga í stéttarfélagi sjúkraliða. Á aðalfundinum var samþykkt og aukin starfsréttindi stéttarinnar „En von Borgarspítal- ans um að hljóta velvilja fjármálayfirvalda fyrir að vera ár eftir ár innan ramma fjárlaga hefur algjörlega brugðist. I staðinn horfir spítalinn fram á algjöra stöðnun í þróunarmálum sem á endanum gæti þýtt lé- legri sjúkraþjónustu, enda þótt starfsfólk spítalans geri allt sitt til að halda þjónustunni eins góðri og kostur er hverju sinni." hófst 1977 og í dag hafa einungis fjórar af sjö hæðum verið teknar í notkun. Byggingarfé ætlað B-álmu hefur farið minnkandi með hverju ári. í ár er 10 milljónum króna ætlað til allra byggingarmála Borg- arspítalans, hefði sjálfsagt orðið núll ef ekki væri kosningaár. En öldruðum í dag er ekki ætlað að njóta þeirrar þjónustu sem full- byggð B-álma gæti veitt þeim því að með sama áframhaldi eru engar líkur til að byggingu hennar ljúki á þessari öld. Meiri líkur eru reynd- ar á því að steypan í B-álmunni ályktun þar sem lögð er áhersla á, að menntun og störf sjúkraliða verði skilgreind betur, og komið í fastara form af hálfu heilbrigðis- og mennta- málaráðuneytanna. Krafðist fundur- inn þess, að staðið verði við fyrirheit um aukna menntun, endurmenntun sem samið var um árið 1982. Þá lagði aðalfundurinn áherslu á, að í næstu kjarasamningum verði kjör stéttarinnar bætt og starfsvettvang- ur sjúkraliða betur skilgreindur og menntun og starfsréttindi verði virt og viðurkennd. Reykjavíkursvæðinu á slysadeild- ina. Jafnframt veitir spítalinn þjón- ustu á flestum sviðum skurðlækn- inga, geð- og lyflækninga, ásamt þjónustu við aldraða í B-álmunni, þjónustu sem við erum stolt af. Auk þessa er Borgarspítalinn kennslu- spítali fyrir læknanema, hjúkrunar- fræðinema og fleiri heilbrigðisstétt- ir. En von Borgarspítalans um að hljóta velvilja fjármálayfirvalda fyr- ir að vera ár eftir ár innan ramma fjárlaga hefur algjörlega brugðist. I staðinn horfir spítalinn fram á algjöra stöðnun í þróunarmálum sem á endanum gæti þýtt lélegri sjúkraþjónustu, enda þótt starfsfólk Höfundur er yfiríæknir iyflækningadeildar Borgarspítalans. ? ? ? Gunnar Sigurðsson grotni niður því ekki hefur fengist fjárveiting til að ganga frá þaki B-álmunnar. Jafnframt því sem starfsfólk Borgarspítalans hefur leitað allra leiða til að spara og tekist að halda rekstri spítalans innan ramma fjár- laga er þó vert að minnast á þá þjónustu sem allir landsm'enn njóta fyrir þetta fé. Flestir vita að Borg- arspítalinn er helsti bráðaspítali landsins, hver kannast ekki við fréttir af flutningum þyrlunnar með bráðveika og slasaða til Borgarspít- alans eða flutninga neyðarbílsins á Breskur tund- urspillir í heimsókn SKIP úr konunglega breska sjó- hernum, HMS YORK, kemur í kurteisis heimsókn til íslands 16. maí og dvelst hér til 20. maí 1991. HMS YORK er 4600 tonna tund- urspillir af gerð 42 og hefur verið undir stjórn Captain Anthony G McEwen BA síðan í janúar 1990. Áhöfn skipsins eru 26 liðsforingjar, 77 yfirmenn, 187 undirmenn ásamt öðrum áhafnarmeðlimum. Meðan HMS YORK dvelst í Reykjavík verður m.a. haldið boð fyrir hóp af börnum úr Öskjuhlíðar- skóla. Skipið verður_einnig opið fyr- ir gesti sunnudaginn 19. maí og fara þá leiðsögumenn um skipið með hópa frá kl. 14.00 til 16.00. RISATJOLD TIL LEIGU Loksins er hægt að leigja risatjöld fyrir hverskonar útisamkomur. Við leigjum út glæsileg samkomutjöld af ýmsum stærðum frá 200-800 fermetra eftir þörfum hvers og eins. Vanir starfsmenn aðstoða við að reisa tjöldin á svipstundu, hvar sem er á landinu, og þau geta staðið á hvort heldur sem er grasi, möl eða malbiki. Pantidtímanlegafyrir sumarid í síma 91-687063. KOIAPORTIÐ Wl^íRKa-DXíOR'r

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.