Morgunblaðið - 15.05.1991, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 15.05.1991, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 15. MAI 1991 11 DAGBOK KIRKJUR________________ BÚSTAÐAKIRKJA: Opið hús fyrir aldraða í dag kl. 13-17. HÁTEIGSKIRKJA: Kvöld- bænir og fyrirbænir í dag kl. 18. DÓMKIRKJAN: Hádegis- bænir í dag kl. 12.15. Opið hús fyrir aldraða í safnaðar- heimilinu í dag kl. 14-17. HÁTEIGSKIRKJA: Kvöld- bænir og fyrirbænir í dag kl. 18. NESKIRKJA: Bænamessa kl. 18.20. SKIPIN__________________ REYKJAVÍKURHÖFN. Leiguskipið Sagaland kom á mánudag, lestaði vikur og fór til útlanda. Danska flutn- ingaskipið Ice Pearl fór út í gær eftir viðgerð. Togarinn Viðey fór á veiðar í gær- kvöldi. Grænlenski togarinn Vilhelm Egede kom í gær- morgun. Ottó N. Þorláks- son kom í gærmorgun og landaði. Mánafoss kom af ströndinni og fór aftur í gær- kvöld. Hvítanes kom inn í gærmorgun og fór strax út aftur. Danska eftirlitsskipið Hvidbjornen kom í gær- morgun. Polar Nanouq fór í fyrrinótt og Reykjafoss fór einnig út í fyrrinótt. Freri kom inn í dag og rannsókna- skipið Endeavour fer í dag. Þá var væntanlegur í gær- kvöld lítill rússneskur togari Medvezhiy. EIGNASALAIM REYKJAVIK Yfir 30 ára reynsla tryggir öryggi þjónustunnar ÓSKAST ( SEUAHVERFI Okkur vantar gott raöhús eöa parhús af minni geröinni. Bílskúr eða bílskréttur æskil. Góð útb. í boði. HÖFUM KAUPANDA að 3ja-4ra herb. íbúð, gjarnan sem naest miðbæ. Mætti þarfnast stand- setn. Góð útb. í bóði fyrir rétta eign. HÖFUM KAUPANDA að góðri sérhæð, gjarnan m. bilskúr. Æskileg. stærð um 130-150 fm. Ýmsir staðir koma til greina. Góð útb. i boði. HÖFUM KAUPENDUR að 2ja-5 herb. ris og kjíb. Mega þarfn- ast standsetn. Góðar útb. í boði. HÖFUM KAUPANDA að góðu einb. eða raðhúsi um 100 fm, gjarnan í Garðabæ. Flestir staðir koma til greina. Góð útb. í boði. SEUENDUR ATH. Okkur vantar allar gerðir fasteigna á söluskrá. Skoðum og verðmetum sam- dægurs. IÐNFYRIRTÆKI Til sölu lítið iðnfyrirtæki, rótgróið og arðbært í fullum rekstri, í eigin hús- næði, miðsvæöis í borginni. Húsnæðið er um 180 fm m. góðri lóð. Hentugt fyrir tvo samhenta aðila sem vilja skapa sér sjálfstæðan atvrekstur. Uppl. ein- göngu veittar á skrifst. NJALSGATA - 3JA - LÍTIL ÚTBORGUN 3ja herb. tæpl. 90 fm ib. á 2. hæð í eldra steinhúsi. Verð 5,5 millj. Áhv. um 4 millj. að mestu í veð- deild. I ÞINGHOLTUNUM 4ra herb. ib. á 1. hæð i fjölb. við Þing- holtsstræti. Skiptist í 2 stofur og 2 svherb. m.m. Nýtt parket á öllum gólf- um. Góð sameign. 35 fm bílsk. fylgir. Kj. undir honum öllum. Laus. Góð eign á góðum stað rétt við miðborgina. FLUÐASEL - 5 H. - M/BÍLSKÝLI Sérlega vönduð og skemmtil. 5 herb. íbúð (4 svherb.) á hæð i fjölb. Mjög góð sameign. Bílskýli. EIGIMASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Æ* Sími 19540 og 19191 |T Magnús Einarsson, lögg. fastsali, Eggert Eliasson, hs. 77789 Stal bíl og vörum og vís- aði lögreglu á bruggtæki fill UFA I>, sem skilin hafði veríð eftir í gangi, var stolið frá Há- teigsvegi á sunnudagskvöld. Þjófurinn ók bifreiðinni að sölu- lúgu við Vesturlandsveg, tók þar út ýmsan varning en ók á brott aður en kom að því að greiða. Skömmu síðar fann lögreglan bílinn þar sem honum hafði verið lagt við hús við Rauðavatn. Þar inni voru handteknir tveir menn og hefur annar játað á sig þjófnaðina. Jafnframt var lagt hald á brugg- tæki sem fundust í húsinu. Þ.ÞORGRÍMSSON&CO KENT I LEi gólfflísar - kverklistar ÁRMÚLA29, SÍMI 38640 CASCAMITE VATNSHELT TRÉLÍM ÁRVÍK ARMÚLM - REYKJAVtK - SlMI 687222 -TELEFAX 687295 SEUENDUR - KAUPENDUR! Hjá okkur er fjöldi annarra eigna á söluskrá m.a. margar eignir þar sem möguleiki er á makaskiptum. Allar upplýsingar eru í tölvu þar af leiðandi er mjög fljótiegt að fá allar uppjýsingar um eignir, greiöslu- byrðar lána o.fl. Komið við á skrifstofunni og fáið tölvu- útskrift eða fáið sendar upplýsingar í pósti eða í póst- faxi. 52" 25099 Einbýli-raðhús LOGAFOLD - EINB. Mjög fallegt ca 365 fm timbureinb. á steyptum kj. Innb. bílsk. Húsið er að mestu leyti frág. Hitalogn í stéttum. Stutt ískólaogaðraþjónustu. V. 14,7-14,8 m. ENGIHJALLI - 3JA LAUS STRAX Glæsil. ca 90 fm fb. á 4. hæð m/glœsil. útsýni. Parket á gólfum. Tvennar svalir. Laus strax. Verð 6,2 millj. REYNIGRUND-RAÐH. Fallegt ca 130 fm raðh. á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Parket. Hús í góðu stancii. Bílskrettur. Suður- garður. Áhv. 2,0 millj. hagst. lán. Verð 10,0 millj. LUNDARBREKKA - 3JA - HÚSNSTJÓRN 3 MILU. Mjög falleg 86,5 fm 3ja herb. íb. Endurn. eldhús, parket. Mikil sameign. Áhv. 3 millj. við húsnstjórn. 4ra herb. íbúðir JÖRVABAKKI - 4RA Gullfalleg 4ra herb. ib. á 1. hæð. Sérbvhús. Húsið er nýviðg. að utan og verður mál. í sumar. Sameign nýmál. Suðursv. Mjög góð aðst. f. bbrn. Ákv. sala. Laus i júli '91. VANTAR 3JA HERB. Á SÖLUSKRÁ Vegna mikillar eftirspurnar og sölu á góðum 3ja herb. íb. vantar okkur þær tilfinnanlega á söluskrá. Skoö- um og verðmetum samdægurs. KEILUGRANDI - LAUS Nýl. ca 100 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð ásamt stæði i bílskýli. Allt fullfrág.; hús, garður og bílskýli. Laus strax. Áhv. 2,6 millj. Verð 8,6 millj. FÍFUSEL Falleg 4ra herb. ib. ásamt stæði í bilskýli. Verð 6,9 millj. EYJABAKKI - BILSK. LAUS FUÓTLEGA Mjög falleg 4ra herb. endafb. á 3. hæð. Góður innb. bílsk. íb. er mik- ið endurn. m.a. nýtt eldhús, nýl. teppi, nýbúið að gera við hús að utan. verið er að mála að utan á kostnað seljanda. Fallegt útsýni. Verð 7,5 millj. 3ja herb. íbúðir OLDUGATA - 3JA NÝTT HÚSNLÁN Góð 3ja herb. íb. i reisul. steinh. Áhv. 3,1 millj. veðdeild. 2ja herb. íbúðir ÞANGBAKKI - 2JA VANTAR STRAX Höfum kaupanda að 2ja herb. ib. í Þang- bakka. Allar nánari uppl. veitir Bárður Tryggvason, sölustj. REYKJAVÍKURVEGUR Gullfalleg 45 fm 2ja herb. endaíb. á 3. hæð i nýl. fjölbhúsi. Austursv. Áhv. 2,0 millj. langtlán. Verð 4,4 millj. AUSTURSTRÖND - LAUS ÁHV. 2,8 MILU. Gulifalleg 2ja herb. íb. á 3. hæð ásamt stæði i bilskýli. Parket. Vandað beykield- hús. Fallegt útsýni i norður. ib. getur losn- að strax. Verð 5,4 millj. FÍFUHJALLI - 2JA - ÁHV. 4,7 MILU. Glæsil. 72 fm íb. á neðri hæö i tvíbhúsi. Sérinng. Áhv. ca 4,7 miltj. húsnstj. Verð 6,9 miilj. SEILUGRANDI - 2JA - ÁHV. 2,9 MILU. Falleg, ný 65 fm 2ja herb. ib. á jarðhæð í nýl. fjölbhúsi v/Seilugranda ásamt stæði i bilskýli. Góðar innr. Áhv. ca 2.900 þús. Verð 5,6 millj. MIKIL SALA - MIKIL SALA SKOÐUM OG VERÐMETUM SAMDÆGURS Vegna mikillar sölu og eflirspurnar undanfarnár vikur vantar okk- ur eignir á söluskrá. Höfum fjölda kaupenda á kaupendaskrá okkarsem bíöa réttu eignarinnar. Ef þiðeruðísöluhugleiðing- um hafið samband við sölumenn okkar. Traust og góð þjónusta. Árnl Stefánsson, viðskfr., lögg. fasteignasali. Sérverslun íKringlunni Sérverslun í Kringlunni. Af sérstökum ástæðum er til sölu þekkt sérverslun í Kringlunni 8-12. Eigin innflutn- ingur. Öll innflutningssambönd fylgja. FYRIRTÆKJASTOFAN Varslah/f. Ráógjöf, bókhald, skattaóstoö og sala fyrirtækja Skipholti 5, Reykjavik, simi 622212 FASTEIGNASALA STRANDGOTU 28 SÍMI652790 Einbyli — raðhus Fagrihjalli — Kóp. Nýl. 181 fm pallbyggt parh. ásamt bilsk. i suðurhl. Kóp. Fullb. eign. Fallegar innr. Parket og steinflísar á gólfum. Sólskáli. Þrennar svalir. Upphitað bila- plan. Frábært útsýni. Áhv. húsn- lán ca 3,4 millj. V. 14,7 m. Stuðlaberg Nýl. 230 fm pallbyggt parhús með innb. bílsk. Fráb. staðsetn. Stutt i óspilta náttúruna. Gott útsýni. Áhv. nýtt húsn- lán ca 4,7 millj. Verð 14,5 millj. Breiðvangur Gott endaraðhús á einni hæð með innb. bílsk., ca 180 fm. 5 herb., sjónvhol, stofa o.fl. Parket á gólfum. Góð fullb. lóð. V. 14,2 m. Brattakinn Lítið einb. ca 100 fm, hæð og kj. að hluta ásamt 27 fm bílsk. Eignin er mik- ið endurn. s.s. gluggar, gler, bak o.fl. Upphitað bílaplan. Túngata — Álftanesi Nýl. einbhús ca 220 fm á einni hæð ásamt tvöf. bílsk. 5 góð svefnh., sjón- vhol, stofa o.fl. Áhv. langtlán ca 6,5 m. Reykjavíkurvegur Mikið endurn. járnkl. timburh. á þremur hæðum, alls 120 fm. Góð afgirt lóð. Laus strax. V. 7,9 m. Smyrlahraun 150 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. 4 svefnh. Góð lóö. Skipti mögul. á minni eign. V. 11,4 m. Mjósund Litið einbh. ca 69 fm, hæð og kj. Nýtt þak. Laus strax. V. 4,5 m.. 4ra herb. og stærri Arnarhraun Vorum að fá mikið endurn. 5 herb. ca 113 fm hæð i góðu þribýli. Fallegt út- sýni. Hraunlóð. Laus strax. V. 7,4 m. Hraunkambur 135 fm íb. á tveimur hæðum í tvíb.húsi ásamt bilskúr. Stofa, borðstofa, herb. eldh. og bað á efri hæð, 4 herb. og snyrting á neðri hæð. Laus strax. Suðurgata Falleg miðhæð ca 160 fm í nýl. steinh. ásamt góðum bilsk. og 20 fm herb. m/sérinng. Vandaðar innr. V. 11,9 m. Álfhólsvegur — Kóp. Góð 4ra herb. 85 fm íb. á jarð- hæð í þríb. Sérinng. Endurn. gler. Falleg eign. V. 6,5 m. Hverfisgata Stór og rúmg. sérh. 174 fm á tveimur hæðum i tvibh. Parket. Endurn. gler, rafm.. hiti o.fl. V. 8,8 m. Hjallabraut 4ra-5 herb. ib. á efstu hæð í fjölb. Þvhús innaf eldhúsi. V. 7,2 m. 3ja herb. Hringbraut Falleg 3ja herb. 68 fm ib. á jarðhæð i þríb. Nýtt parket. V. 5,9 m. Smyrlahraun Góð 3ja-4ra herb. 75 fm íb. á jaröh. í tvíbh. Nýtt þak. V. 5,2 m. Smyrlahraun 3ja herb. ib. á 1. hæð i tvibhúsi ca 65 fm. V. 4,6 m. 2ia herb. Breiðvangur Rúmg. 2ja-3ja herb. ca 87 fm íb. á jarð- hæð i fjölbýli með sérinng. V. 7,2 m. Miðvangur Góð 2ja herb. ca 57 fm íb. í lyftuhúsi. Fallegt útsýni. Langeyrarvegur 2ja herb. 54 fm íb. á jarðh. í tvib. Áhv. húsnlán ca 2,5 millj. V. 3,9 m. Staðarhvammur Ný fullb. 76 fm íb. i fjölb. Parket á gólf- um. Sólskáli. Afh. fljótl. V. 7,8 m. INGVAR GUÐMUNOSSON Lðgg. fasteignas. heimas. 50992 JÓNAS HÓLMGEIRSSON Sðlumaður. heimas. 641152 *^s& GÁKDUR s.62-1200 62-1201 Skipholti 5 2ja-3ja herb. Austurberg. 3ja herb. góð íb. á jarðh. Sérgarður. Verð 5,6 millj. Kleppsvegur. 3ja herb. 82,7 fm íb. á 1. hæð i há- hýsi. íb. er 2 saml. stofur, 1 herb., bað og hol. Góð íb. Húsvörður. Suðursv. Veð- bandalaus. Hraunbær - laus. 3ja herb. rúmg. ib. á 3. hæð í blokk. Snotur íb. m.a. nýir fataskápar. Hús i góðu éstandi. Lundarbrekka. 3ja herb. 86,5 fm mjög góð íb. á 2. hæð i góðri blokk. Sér- inng. af svölum. 4raherb. Engihjalli. 4ra herb. 107,9 frn ib. á 1. hseð í blokk. fb. er stofa, 3 svefnherb., gott eidh. og bað- herb. rrieð glugga. Góð ib. Nýtt lán frá hússt. 2,4 millj. Einbylishús - raöhús Daltún - Kóp. Vorum að tá i einkasölu fallegt einbhús á þess- um rólega stað. Húsið er timburh, heeð og~ris á steyptúm kj. samt, 270 fm auk sérbyggðs bílsk. Hæðin og risið er falteg 6 herb. ib. 4 góö svefnherb, en kj. öfrág. Vesturberg. Einbhús 180,8 fm auk 33,4 fm bílsk. Húsið er stofur, 4 svefnherb., eldh., bað o.fl. Mjög góð staðsetn. neðarl. í brekkunni. Útsýnt. Laust fljótl. Veðbandal. Verð 12,2 millj. Lindarbraut. Einiyft einbhús 147,7 fm auk 60,8 fm tvöf. bílsk. Húsið sem er mjög vel byggt steinh. skipt- ist í stofur með arni, 4 svefn- herb., eldh., bað, gesta- snyrt., þvottaherb. o.fl. Góð- ur garður. Mjög þægilegt hús á góðum stað. Seljahverfi - einb. Einbýli8h. hæð og ris ca 246 fm. (dag eru 4 svefnherb. (geta verið 6), stofur o.s.frv. Mjög fallegt hús með vönduðu tréverki. Tvöf. bílsk. Rólegur staður. Langholtsvegur tsétta fallega einbhús, sem er gott steinús hæð, ris og kj. að hluta samtals 192,3 fm auk 40 fm bílsk. Fallegur garður. Kári Fanndal Gudbrandsson, Axel Kristjánsson hrl. Sigrún Sigurpálsdóttir, lögg. fasteignasalí.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.