Morgunblaðið - 15.05.1991, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 15.05.1991, Blaðsíða 12
81 12 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 15. MAÍ 1991 Nýbýlavegi 20 ^42323 «©42111 ©42400 Símbréf(fax)641636 Hafnarfjörður Okkur vantar einbýlishús í Norðurbæ eða Set- bergslandi, Hafnarfirðí, fyrir fjársterka kaupendur. 2ja herb. Álfaskeið - Hf. Vorum að fá í sölu góða 65 fm íb. í tvíb. Áhv. 500 þús. Verð 5 millj. Frakkastígur Glæsil. 2ja herb. íb. í nýl. húsi. Fráb. staðsetn. 28 fm bílskýli. Áhv. 1,7 millj. Verð 5,7 millj. Laugavegur Vorum að fá í sölu mjög góða 78 fm risíb. á góðum stað v. Laugaveg. ib. er öll tekin í gegn, m.a. rafm., hiti, gler og fl. Verð 7,8 millj. 3ja herb. Laugavegur Glæsil. 77 fm íb. á efstu hæð á góðum stað við Laugaveg. Öll ný endurn. Áhv. 3,2 míllj. Verð 8 millj. Krummahólar Vorum að fá í sölu 75 fm íb. + bílskýli. Stórar suðursv. Áhv. 300 þús. Verð 5,4 millj. Hrísmóar 3ja herb. t'b. á rnjög góðum stað við Hrísmóa 65 fm í góðu ásig- komulagi. Verð 8,4 millj. Barðavogur Falleg og björt risíb. 78,4 fm. Áhv. ca 3,3 millj. Verð 6,2 millj. Vogatunga - Kóp. Glæsil. íb. á góðum Qg rólegum stað. Eign í sérfl. Áhv. 1200 þús. Verð 6 millj. Vitastígur 3ja-4ra herb. 90 fm íb. mið- svæðis. Áhv. ca 4 millj. Verð 6,2 millj. Hrísmóar Mjög stór og góð 3ja herb. ib. á góðum stað í Garðabæ. Áhv. 2 millj. Verð 8,2 milij. Furugrund Vorum að fá mjög góða 3ja herb. íb. 77 fm. Verð 6,5 millj. Áiftahólar Mjög góð 3ja herb. íb. á 1. hæð við Alftahóla. Eign í mjög góðu standi. Hraunbær Vorum að fá í sölu 90 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölb. víð Hraun- bæ. Áhv. ca 500 þús. Verð 7 millj. 4ra herb. Engihjalli Mjög góð fb. með 3 svefnherb. á 3. hæð á þessum vinsæla stað. Áhv. 1 millj. Verð 7 miltj. Krummahólar Glæsil. ib. á tveimur hæðum ca 140 sem skiptist i 4-5 svefn- herb. og 2 stofur. Þrennar sval- ir. Bílskúr. Verð 10,5 millj. Engihjalli Vorum að fá í sölu mjög gðða 4ra herb. ib. í góðu ásigkomu- lagi við Engihjalla. Verð 6,8 millj. Einbýli stærri eignir Aifaheiði Vorum að fá í einkasölu glæsil. 4ra-5 herb. íb. í klasahúsi. Mik- ið áhv. Eign í mjög góðu standi. Grettisgata Vorum að fá í einkasölu lítíð og mjög huggulegt 71,7 fm ein- bhús á baklóð við Grettisgötu. Mikið áhv. Alfhólsvegur Fallegt einbhús á tveimur hæð- um. Mjög góð eign. Verð 14 millj. Heiðargerði Vorum að fá í sölu ca 240 fm einbhús í Heiðargerði. Fallegt hús með góðum garði. Bað- stofuloft í risi. Hellulagt bíla- stæði, hitalagnir. Góð staðsetn. Áhv. 325 þús. Verð 14 millj. Lindarbyggð - Mos. Erum með í sölu mjög gott par- hús á fráþ. stað í Mosfellsþæ 160 fm. Áhv. 2 millj. Nýbýlavegur Vorum að fá í sölu 120 fm ein- bhús á tveimur hæðum. Mikið endurn. Verð 8,5 millj. Fyrirtæki Heildverslun - umboðssala Vorum að fá í sölu góða heild- verslun í góðum rekstri. Miklir mögul. Gott verð. Framköllun Vorum að fá í sölu fyrirtæki sem er með framköllun ásamt versl- un með Ijósmyndavörur o.fl. Veitingahús Vorum að fá í sölu lítinn veit- ingastað með léttvínsleyfi á góðum stað í bænum. Sólbaðsstofa Ein glæsilegasta sólbaðsstofa í Reykjavík tíl sölu. Góð stað- setn. Miklir mögul. fyrir réttan aðila. Barnafataverslun Vorum að fá í einkasölu mjög glæsil. barnafataverslun í Reykjavík. Gott tækifæri. Miklir mögul. Á sama stað umboðs- og heildsala. Veitingahús Til sölu 50% eignarhluti í góðri bjórkrá. Góð staðsetning. Miklir mögul. Húsgagnaverslun Vorum að fá glæsilega sér- hæfða húsgagnaverslun. Fyrir- tækíð hefur algjöra sérstöðu á sínu sviði. Uppl. aðeíns veittar á skrifst. Endurhæfingarstöð Vorum að fá í eínkasölu góða endurhæfingarstöð í ca 300 fm glæsil. húsnæði á Stór- Reykavíkursvæðinu. Stöðin er búin fullbúnum tækjum til end- urhæfinga. Hentar vel t.d. fyrir sjúkraþjálfara. Langtímaleigu- samningur eða mögul. á hús- næðiskaupum. Söluturn Vorum að fá i einkasölu mjög góðan söluturn í Hafnarfírði. Velta ca 1,8 millj. á mánuði. Verð 4,3 millj. Sumarhús Vorum að fá í einkasölu traust og gott fyrirtæki sem framleiðir sumarhús. Fyrirtækið er í eigin húsnæði. Bátar Stálbátur Vorum aö fá til 9,4 tonna stál- bát í mjög góðu ásigkomulagi. Ýmis skipti koma til greina. Sómabátur Óskum eftir góðum Sóma 800D í skiptum fyrir Sóma 700 með krókaleyfi. Milligjöf staðgreidd. Sölumenn: Kristinn R. Kjartansson, Friðrik Gunnarsson, Aðalgeir Olgeirsson. Þorbjörg Karlsdóttir, ritari Lögmaður: Guðmundur Þórðarson hdl. ^11540 Einbyhs- og raöhus Meðalbraut — Kóp.: Glæsil. innr. 220 fm einbhús. Parket. Stórkostl. útsýni. Á neðri hæð er 2ja herb. íb. með sérinng. Innb. bílsk. Eignask. mögul. á góðri 4ra herb. ib. Arnartangi: 140 fm einl. einbh. Rúmg. stofa, 3-4 svefnh. 30 fm bílsk. Tunguvegur: Gott 130 fm rað- hús, kj. og tvær hæðir. Áhv. 3,7 millj. húsbréf. Verð 9 millj. Seljugeröi: Mjög gott 220 fm tvíl. einbhús. Rúmg. stofur, 4 svefnherb. Innb. bílsk. Laust strax. Flúðasel: Mjög gott 223 fm raðh. meö 36 fm innb. bílsk. Rúmg. stofur. 5 svefnherb. Tvennar svalir. Öldugata — Hf.: Höfum í sölu tímbureinbh. kj. og hæð auk geymslu- riss. Fallegur garður. Verð 6,7 millj. Funafold: Fallegt 277 fm tvil. einbh. Stór stofa með arni. Sólstofa. 4 svefnh. Innb. bílsk. Hagst. langtimal. áhv. Útsýni. Glitvangur: Fallegt 300 fm tvíl. einbhús. Saml. stofur, arinn, 5 herb. Tvöf. bílskúr. Útsýni. 4ra og 5 herb. Ásholt: Glæsil. innr. 110 fm ib. á 8. hæð í nýju fjölbhúsi. Stæði í bílhýsi. Fráb. útsýni. Dunhagi: Góð rúml. 90 fm ib. á 2. hæð. Saml. stofur, 2 svefnherb. Laus fljótl. Verð 7,2 millj. Goðheimar: Mjóg góð 140 fm efri hæð í fjórbhúsi. Saml. stofur, 3 svefnherb. Suðaustursv. 25 fm bílsk. VerS 10,5 millj. Flókagata: Mjög góð 90 fm neðri hæð í þríbhúsi. 3 svefnherb. Parket. Suðursv. VerS 8,2 millj. Gullteigur: Mjöggóð125fmneðri sérhæð i þribhúsi. Saml. stofur, 3 svefn- herb. 23 fm bílsk. Verð 10 millj. Laugarnesvegur: Mjög skemmtil. 5 herb. íb. á 2 hæðum, sem er öll endurn. Parket. Laus strax. Áhv, 2,9 millj. byggingarsj. VerS 7,8 millj. Háaleitisbraut: Mjöggóð90fm ib. á 2. hæð. 3 svefnh., baðh. nýstand- sett. Tvennar svalir. Verð 7,7 míllj. Vesturbær — ákv. sala: Tvær íb. á besta stað i Vesturbænum. Sameign i dag en gæti selst I tvennu lagi. 120 fm ib. á 2. hæð m/tvennum svölum og 80 fm ib. i risi m/stórum suðursv. Bílskréttur. Pak nýl. endurn. Gæti losnað fljótl. Neðstaleiti: Glæsil. 5 herb. 115 fm íb. á 2. hæð. Saml. stofur, 3 svefn- herb. Þvhús í íb. Stæfti í bílskýli. Mjög góð eign. Háteigsvegur: Góð 160 fm neðri sérhæð saml. stofur 4 svefnherb. 23 fm bílsk. Hólatorg: 240 fm glæsil. neðri hæð og kj. í fallegu tvíbýlish. Stórar stofur. Arinn. Áhv. 3,9 millj. byggsj. Mjög góð eign. Verð 13,8 millj. Fannafold: Glæsil. ínnr. 110fm íb. á 2. hæð. 3 svefnh., rúmg. stofa, þvottah. og búr í íb. Parket. Suðursv. Bilsk. Áhv. 3,2 millj. byggsj. rlk. Efstasund: Góð 110 fm ib. é 1. hæð i þrib. Saml. stofur, 3 svefnh. 30 fm bílsk. ib. er mikið endurn. m.a. bað- herb. Getur losnað fljótl. Flúðasel: Góð 100 fm endaib. á 3. hæð. Rúmg. stofa, 3 svefnh. 16 fm aukah. í kj. Þvottah. í íb. Laus strax. Eignaskiþti mögul. á minni eign. Verð 7,0 inillj. 3ja herb. Kaplaskjólsvegur: 77 fm ib. á 2. hæð auk 20 fm bílsk. Laus strax. Sólvallagata: Björt og rúmg. 82 fm mikið endurn. íb. á 2. hæð í þríbhúsi. Rúmg. stofa, 2 svefnherb. Víkurás: Mjög rúmg. 3ja herb. lúx- usib. á 3. hæð (efstu). Parket. Suðursv. Glæsil. útsýni. Stæði í bílskýli. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Eiðistorg: Glæsil. 3ja herb. ib. á 4. hæð. 2 svefnherb. Parket, flísar, suðursv. Verð 7,3 millj. Stigahlíð: Góö 75 fm ib. á 3. hæð. Saml. stofur, 2 svefnherb. Vest- ursv. Laus fljótl. Verð 6 millj. Gnoðarvogur: Góð rúml. 70 fm ib. á 1. haeð. Saml. stofur, 1 svefnherb. Laus strax. Verð 6,0 millj. 2ja herb. Laugarnesvegur: Góð 55 fm ib. i kj. Verð 4,5 millj. Hraunteigur: Góð 60 fm íb. (kj. með sérinng. Laus strax. Áhv. 2,7 millj. í húsbréfum. Verð 4,5 mlllj. Kleppsvegur við Sævið- arsund: Falleg 70 fm íb. á 1. hæð. Parket. Suðursv. Áhv. u.þ.b. 2 millj. í mjög hagst. lánum. Gnoðarvogur: Góð 60 fm íb. á 1. hæð. Suð-vestursv. Laus strax. Verð 5,0 millj. Vesturberg: Mjög góð 65 fm íb. á 2. hæo. Suðursv. Þvhús í íb. Verð 4,9 miilj. Krfuhólar: Góð 65 fm ib. á 6. hæð í lyftuh. Rúmg. stofa. Suðursv. V. 4,9 m. <p^> FASTEIGNA O MARKAÐURINN f. I Óoinsgötu 4 ¦£^11540-21700 Jf jón Guðmundsson, sölustj., lögg. fast.- og skipasali, Leó E. Löve, lögfr. Ólafur Stefánsson, viðskiptafr. ' SELTJNE^EMVIB^BÍLSKÚR^ Fallegt einbhús ca 120 fm ásamt góðum 38 fm bílsk. Falleg, ræktuð lóð. Verönd. Vel við haldin eign. Áhv. ca 1,0 millj. langtlán. Verð 12,9 millj. LOGAFOLD Vorum að fá í sölu ca 130 fm parhús. Glæsil. hús. Flísar og parket á gólfum. 3 svefnherb. Bílsk. ca 32 fm. Áhv. ca 2,2 millj. FANNAFOLD Ca 100 fm parhús á einni hæð m/bílsk. Laust strax. Húsið skiptist í forst., stofu, 2 svefnherb., eldhús og bað. Þvottaherb. innaf eldh. Laust strax. Verð 9,5 millj. DRÁPUHLÍÐ Góð ca 110 fm íb. á 2. hæð. Mögul. á 4 svefnherb. eða hafa bvottah. í íb. Falleg lóð. Verð 8,5 millj. SAFAMÝRI Vorum að fá í sölu ca 93 fm íb. á 2. hæð. íb. skiptist í stofu, borðstofu, á sérgangi 2 svefnherb. og baðherb. Eldh. m/nýl. innr. Verð 6,9 millj. HAMRABORG Til sölu ca 85 fm íb. á 2. hæð. Mjög góð íb. 4 íb. í . stigagangi. Parket á gólfum. Góð sameign. Bílskýli. Verð 6,6 millj. BERGSTAÐASTRÆTI Til sölu 3ja-4ra herb. íb. á 2. hæð í timburh. Ekkert áhv. Verð 4,9-5,0 millj. HAMRABORG Góð ca 52 fm íb. á 8. hæð ásmt bílskýli. Verð 4,1 millj. ÁSBRAUT-KÓP. 2ja herb. íb. á 1. hæð. Nýtt gler. Lítið áhv. Verð 4,0 millj. ÞINGIIOLT Suðurlandsbraut 4A, simi 680666 2ja-3ja herb. Seilugrandi Stór og falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð. Geymsla og þvottaherb. innaf eldh. Áhv. 1,7 millj. húsnæðisstj.lán. Rekagrandi - bílsk. Mjög falleg 2ja herb. ib. á 2. hæð ásamt bílskýli. Parket. Áhv. 2,0 millj. húsnstj- lán. Verð 5,7 millj. Stekkjarsel Falleg 2ja herb. íb. í þríb. Sérinng. og -rafm. Parket á svefnherb. Áhv. 1,1 millj. Verð 4,5 millj. Grettisgata Falleg og mikið endurn. lítil 2ja herb. íb. í þrib. Sérinng. Verð 3,6 millj. Miklabraut 2ja herb. ib. á 2. hæð. Skuldlaus. Verð 3,9 millj. Vogahverfi - 2ja-3ja Mikið endurn. 2ja-3ja herb. 51 fm nt. auk innréttaðs riss. Góð staðsetn. Verð 4,9 millj. Kjarrhólmi - húsnlán Falleg, björt og mikið endum. 3ja herb. íb. á 1. hæð á þessum góða stað. Hús- eign ný yfirfarin. Áhv. 2,3 millj. húsnlán. Stærrieignir Stóragerði - bílskúr góð 4ra herb. íb. á 4. hæð í fjölb. Stofa, 3 svefnherb. Suðursv. Bilskúr Ákv. sala. Einnig f sama húsi góð 40 fm einstakl.ib. á jarðhæð (suðuríb.) Alfheimar - skipti Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt 12 fm aukaherb. m. sameiginl. snyrt. i kj. Nýl. eldhúsinnr. Áhv. 2,3 millj. hús- næðisstjlán. Skipti möguleg á stærri eign í Austurbænum. Vesturbær - lán Rúmg. 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð í góðu fjölb. 3-4 svefnherb. Áhv. húsbr. 4,2 millj. Laus 1.6. nk. Hamraborg - bílsk. Falleg 3ja herb. ib. á 5. hæð f lyftuhúsi. Ný teppi, nýmáluð. Þvottahús á hæðinni, Failegt út- sýni. Áhv. 2 millj. húsnæðisián. Laus strax. 5,9 millj. Fellsmúli FALLEG mikiö endur 4-5 herb. endaíb. á 1. hæð i fjölb. Nýtt i eldh. og á baöi. Ný teppi og f lísar. Skipti mögul. i r.tærri eign í sama hverfi. Verð 8,5 milllj. Asparfell Stór (90,4 fm nettó) 3ja herb. ib. á 4. hæð i lyftuh. Þvottah. á hæðinni. Laus 1.6. nk. Verð 5,6 millj. Fossvogur Ágæt 3ja herb. ib. á jarðhæð í fjölb. Vinsæll staður. Verð 5,8 millj. Engjasel - bflsk. Stór og góð (90 fm nt.) 3ja herb. íb. á 1. hæð i fjölb. Góð geymsla. Bílskýli. Sameign öll endurn. Verð 6,1-6,2 millj. Kópavogur - nýl Góð 3ja herb. ib. á 2. hæð í nýl. fjórb. Parket á gólfum. Sér- þvottah. og geymsla i íb. Verð 6,3 millj. í Hlíðunum Mjög góð endurn. 4ra herb. íb. á 2. hæð i fjórb. 2 saml. stofur og 2 svefnherb. Nýl. eldhinnr. Nýstands. baðherb., nýtt gler o.fl. Verð 7,2 millj. IMjálsgata Snyrtil. einb. sem er kj. hæð og ris um 180 fm. Mögul. á góðri vinnuaðst. i kj. Góð eign. Verð 7,9 millj. í Laugarásnum I einkasölu glæsilegt ca 400 fm einb. á þremur hæðum. Sér 2ja-3ja herb. íb. á jarðh. Hús með mikla mögul. Uppl. á skrifst. Sumarbústaðir Grímsnes, Húsafell, Svarfhólsskógur, Skorradalur. Ragnar Tómasson hdl., Brynjar Harðarson, viðskfr., Haukur Geir Garðarsson, viðskfr., Guðrún Árnad., viðskfr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.