Morgunblaðið - 07.05.1993, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 07.05.1993, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 7. MAÍ 1993 Softis dregur til baka sölu á hluta af hlutabréfiinum SOFTIS hf. hefur dregið til baka sölu á hlutabréfum fyrir um 900 þusund krónur af þeim bréfum sem auglýst voru til sölu í sl. viku en það voru bréf fyrir 1,2 miUjónir króna. Reglur kveða á um að ef hluta- fjáraukning er yfir 10 miUjónir króna að söluverði og hluthafar eru fleiri en fimmtíu þá er nauðsynlegt að vera með annað hvort formlegt útboð eða þá að sótt er um undanþágu t'rá því til Verðbréfaþings Is- lands. Þeim formsreglum var ekki fylgt eftir í útboði Softis. Forráða- menn Softis töldu að útboðið félli ekki þar undir, þar sem fyrirtækið var einungis að solja til sinna hluthafa. Forráðamenn Softis munu útbúa þau gögn sem þarf til og hefja ef til vill aftur sðlu bréfanna að því loknu. Að sögn Jóhanns P. Malmquist stjórnarformanns Softis urðu þau hlutabréf, sem þegar hafa verið seld og þær rúmu 100 þúsund krónur sem eftir eru í sölu, til áður en hlut- hafar urðu 50 og voru þau þyí gef- in út með réttum formsatriðum. í bréfi sem bankaeftirlitið sendi Softis í gær segir m.a.: „Að mati bankaeftirlitsins bar að fylgja regl- um um gerð útboðsgagna vegna almennra útboða markaðsverðbréfa o.fl. við útgáfu og sölu nýs hlutafjár í Softis hf. sem ákveðið var á aðal- fundi félagsins 14. október 1992 ... Samkvæmt fyrirliggjandi upplýs- íngum hefur þessa hins vegar ekki verið gætt. I þeim efnum skiptir ekki máli þótt einungis hluthöfum hafi verið gefinn kostur á að kaupa hlutabréfin áður en þau voru boðin öðrum til kaups." Utboðsgögn útbuin Jafnframt segir í bréfinu að bankaeftirlitið beini þeim „tilmælum til Softis hf. að útbúin verði útboðs- gögn í samræmi við nefndar reglur Seðlabanka íslands og þau send hluthöfum félagsins. Eintak útþoðs- gagna óskast jafnframt sent banka- eftirlitinu. Þau hlutabréf sem enn kunna að vera óseld úr útboði verði ekki boðin hluthöfum til sölu fyrr en að uppfylltum skilyrðum um út- boðsgögn. Jafnframt beinir banka- eftirlitið þeim eindregnu tilmælum til forráðamanna Softis hf. að fram- vegis verði fylgt settum reglum við almenn útboð markaðsverðbréfa á vegum félagins." Afvelta bor v^maahm-r EFTIR óhappið á Reykjanesbraut var hafist handa við að koma bornum aftur upp á flutningabflinn. Umferðartafir á Reykjanesbraut í klukkustund í gær Bor valt af flutningabíl UMFERÐ um Reykjanesbraut tafðist i um klukkustuhd skömmu eftir hádegið í gær er bor valt þaf af flutningabíl. Óhappið átti sér stað við afleggjarann til Grindavíkur en verið var að flytja borinn þangað frá Kefla- víkurflugvelli. Að sögn lögreglunnar í Keflavík virðast festingar hafa losnað af bornum sem er á beltum og í eigu Islenskra aðalverktaka. Við óhappið brotnaði önnur borstöngin og loft- pressa áföst bornum skemmdist nokkuð. Engin slys urðu á fólki og eignatjón er ekki verulegt. Strax var hafist handa við að koma bornum aftur á flutningsbíl- inn en það tók um klukkustund og á meðan tafðist umferðin um braut- ina á þessum stað. Kostar 9% meira að rekabílinn BÍLAR sem Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur haft til viðmiðunar við útreikn- inga á rekstrarkostnaði fólksbila hafa hækkað að meðaltali um 12% frá apríl á síðasta ári. Á sama tíma hækkaði bensín um 16% frá fyrra ári fram til 5. maí sl., en um rúm 17% fram tíl þessa dags. Hækkun á rekstrarkostnaði heimilis- bflsins er að meðaltali um 7-9%. Runólfur Ólafsson, fram- kvæmdastjóri FÍB, sagði að örlítil meðaltalslækkun hefði orðið á bílatryggingum og það væri óvefengjanlega áhrif frá komu Skandia-tryggingafé- lagsins inn á markaðinn. Verð á hjólbörðum, vara- hlutum og viðgerðarþjónustu stendur í stað milli ára, en bensínverð og verð á bílum hefur hækkað verulega. í útreikningum FÍB kemur fram að það kostar á bilinu 435-600 þúsund krónur á ári að eiga og reka fólksbíl af árgerð 1993. Sjá C-12: „Það kostar 435-600 þúsund á ári..." Friðrik Pálsson forstjóri á aðalfundi Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna Þurfum aukið erlent fé til atvinnuuppbyggingar Annarra kosta en gengisfellingar iíklega ekki völ, sagði Jón Ingvarsson MEIRA erlent fjármagn til atvinnuuppbyggingar hér á landi í sam- vinnu við íslendinga og leiðrétting á gengi var meðal þess sem for- ystumenn SSIumiðstöðvar hraðfrystíhúsanna lögðu áherslu á í ræðum sinum á aðalfundi SH, sem hófst í gær. Hagnaður SH og dótturfyrir- tækja nam 176 miUjónum króna í fyrra á mótí 169 miUjónum króna árið áður. Friðrik Pálsson, forstjóri SH, sagði að íslendingar yrðu að auka erlend samskipti, sem væru til þess fallin að skapa nýjar hugmyndir og ný tækifæri. Hingað þyrfti að ná meira erlendu fjármagni til aukinn- ar atvinnuuppbyggingar með ís- lendingum. „Þau sárafáu fyrirtæki, sem eitthvað mega sín, þurfa að taka höndum saman og stofna til samstarfs um að hasla sér völl í viðskiptum, sem geta aukið starf- semi erlendis og/eða dregið frekari starfsemi til landsins, sagði Friðrik. Gengisleiðrétting Jón Ingvarsson, formaður stjórn- ar SH, gerði gengismálin að umtals- efni. Hann sagði að gengisfelling hlyti alltaf að vera neyðarúrræði, en líklega væri nú ekki annarra kosta völ. „Þegar verðhrun á sjávar- afurðum og aflasamdráttur valda slíkum tekjusamdrætti í sjávarút- vegi og að til fjölda gjaldþrota horf- ir í atvinnulífi landsmanna, fæ ég ekki séð hvernig hægt sé að ná jafnvægi milli tekna og gjalda nema með gengisleiðréttingu," sagði Jón Ingvarsson stjórnarformaður SH. Friðrik Pálsson talaði einnig um gengismálin: „Á meðan aðrar þjóðir og það stórþjóðir fella gengi gjald- miðla sinna svo um munar, m.a. til að styrkja útflutningsstarfsemi sína og leggja í mjög vaxandi mæli áherslu á milliríkjaviðskipti, búum við einhvers konar æðri markaðsbú- skap, þar sem lögmálið um framboð og eftirspurn eftir gjaldeyri á ekki við og við virðumst jafnvel halda, að hátt skráð gengi krónunnar hafi ekkert með það að gera, hversu illa okkur gengur að skapa nýjar út- flutningsgreinar og auknar útflutn- ingstekjur," sagði Friðrik Pálsson. SH flutti í fyrra út sjávárafurðir að verðmæti 17,5 milljarðar króna. Af fyrirtækjum innan SH var mest framleitt hjá Útgerðarfélagi Akur- eyringa hf. eða rúm 10 þúsund tonn að verðmæti rúmir tveir milljarðar. Sjá bls. 14-15: Aðalfundur SH. Mikil andstaða kaupmanna við þjónustugjald af nýju debetkortunum Verslanir hvattar til að semja ekki um kortin KAUPMANNASAMTOK Islands hafa sent bréf til smásöluverslana þar sem þær eru hvattar til að gera ekki samning einslega við í dag Orri snýr aftur Glæsihesturínn Orrí frá Þúfu kem- ur fram í Reiðhöllinni eftir tveggja ira frí frá sýningum 13 Kapítalísk paradis Nýkjörinn þrítugur forseti rúss- neska sjálfstjómarlýðveldisins Kal- mykíu boðar kapítalíska pa.ra.dis 22 Óvænt sending Páll Stefánsson Ijósmyndari var valinn til að prófa nýja gerð af Leicu til prófunar áður en mynda- vélin verður sett á markað 38 Éfl wmm JRorifmtlfcibít llp i ^fcJ^i Biftróft framan Fasteignir Daglegt líf Leiðari Vamarliðið og öryggi Islands 24 ? Sumarbústaðir - Húsbréfalán eftír landshlutum - Nýjar íbúðir í Setfoergshlíð - Innanstokks og utan ? Erum við að ala upp karlremb- ur? - í Namibíu - kynlíf við kvill- um - Reynsluakstur Ford Escort - Rekstrarkostnaður fólksbíla - Ibsen-safn í Osló - íshestar kortafyrirtækin um debetkort. Samtökin hafa haft forystu um samstöðu smásöluverslunar vegna samninga við bankana og greiðslukortafyrirtækin um þetta mál. Hefur nefnd úr hópi kaup- manna verið skipuð til viðræðna við bankana og segir í bréfi sam- takanna að það sé „álit allra að verslunin eigi ekki að greiða þjón- ustugjald fyrir þessa þjónustu". Fyrirhugað er að að nota svonefnd Pos-tæki fyrir debetkort en þau eru nú víða notuð í kreditkortaviðskipt- um. í bréfi Kaupmannasamtakanna kemur fram að borist hafi upplýs- ingar um að bankarnir ætli að krefja verslunina um þóknun fyrir að taka á móti þessum greiðslum. Fregnir hafi borist af því að hugmyndir séu um þjónustugjald sem nemi um helm- ingi af gjaldi því sem verslunin greið- ir nú af kreditkortunum. Hvorki bankarnir né kortafyrir- tækin hafa haft frumkvæði að við- ræðum við samtök kaupmanna um málið. Samninganefnd kaupmanna hefur fengið til fundar við sig starfs- mann RÁS-nefndar, sem unnið hefur að undirbúningi á upptöku debet- korta, pg forstj'óra kortafyrirtækj- anna. Á þeim fundi reyndust þeir ekki tilbúnir til að ræða um þjónustu- gjald, að því er fram kemur. Samkeppnisráð fylgist með Þetta mál var til umræðu á aðal- fundi Kaupmannasamtakanna í gær. Deildu sumir fundarmenn hart á all- ar hugmyndir um þjónustugjald af debetkortum. Úlfar Ágústsson, kaupmaður á ísafirði, kvaðst raunar telja að bankarnir ættu fremur að greiða kaupmönnum fyrir að færa greiðslur frá verslunum inn í banka- kerfið. Jón Sigurðsson, viðskiptaráð- herra, var á fundinum m.a. spurður álits á réttmæti þjónustugjalda af debetkortum. „Mér fmnst alveg ein- sýnt að kaupmenn muni þurfa að bera einhvern kostnað af því sem hefur verið kallað staðgreiðslukort," sagði ráðherra. Hann kvaðst hins vegar telja óeðlilegt að hagræðingin sem með þessu fengist í bankakerf- inu félli með öllu bönkunum í skaut. Einmitt vegna fákeppni á þessum markaði væri greinilega nauðsynlegt að Samkeppnisráð og Samkeppnis- stofnun fylgdust með þessu máli.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.