Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 4
4 D PÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ VALHÖLL F A S T E G N A S A L A M ö r k i n sími 588 3. 108 Reykjavík 4477. Fax 588 - 4479 Félag fasteignasala íf STÆRRl EIGNIR Stórglæsilegt endaraðhús í MoSfellsbæ. 170 fm hús á einni hæð. Glæsil. sérsmíðaðar innr. Vönduð gólfefni. Fráb. staðsetn. Áhv. 6,2 millj. (grb. 36 þús. á mán.). Verð 13,6 millj. Frábær kaup. 2564. Selbrekka - 2 íbúðir. vandað raðh. 250 fm á tveimur hæðum með séríb. á 1. hæð og stórum innb. bílsk. Parket. Ath. skipti mögul. á ódýrari eign. Verð 13-13,2 millj. 1675. KÓpaV. - nýlegt. Mjög gott nær fullb. ca 180 fm einb. á fráb. stað í Suðurhllðum Kóp. 4 svefnherb. Innb. bílsk. Leiktæki á lóð. Verð: Tilboð. 1770. Logafold - glæsil. Parh. á tveimur hæðum með innb. tvöf. bílsk. (lofthæð 3,5 m.). Glæsil. vel hannað hús af Kjartani Sveinssyni. 4-5 svefnherb. Arinn, parket. Verð 15,6 millj. Bein sala eða skipti á ádýrari. 1824. Garðabær - endahús. Giæsii. 195 fm endaraðh. á fallegum útsýnisstað. Innb. bfl- sk. Vandaðar innr. Parket. Fallegur garður. Eign í algjörum sérflokki. 91. Nökkvavogur - 2 íbúðir. Skemmtíl. 190 fm einbVtvíb. ásamt 38 fm bílsk. I kj. er nýl. búið að innr. 2ja herb. íb. með sér- inng. Einnig er þar gott svefnherb. með sér- snyrtingu og sérinng. Hentugt til útleigu. Skemmtil. eign með mikla mögul. Nyjar útihurð- ir. Faliegur garður með sólaðstöðu. Ahv. 6 millj. húsbr. Skiptl mögul. á 3ja-4ra herb. (b. með bllsk. Verð 12,8 millj. 1813. Bræðraborgarstígur. ca 100 tm hæð og ris, steinhlaðið friðaö einb. á eftirsótt- um stað. Góður garður. Verð 8,5 millj. 1816. Álmholt - MOS. Vandað145fmeinb- hús ásamt 45 fm tvöf. bílsk. Stórgl. garður. Verð 13,3 millj. 1355. Reykjabyggð - Mos. Mjog gott ca 200 fm einbhús m. innb. 30 fm bílsk. innst I lok- uðum botnlanga. Vandað eldh. 4 svefnherb. Ar- inn. Ahv. ca 7,0 millj. Verð 13,0 millj. 1793. Garðabær - einb. vandað iso fm einb. á einni hæó með 35 fm bílsk. með falleg- um og gróðursælum suðvesturgarði. Nýl. park- et. Skipti ath. ó ódýrari eign. Verð 14,5 millj. 2529. Grafarv. - endaraðh. vei skipui. ca 150 fm vesturendi á einni hæð með innb. bílsk. Húsið er rétt íbhæft. Verð 9,9 millj. Ath. skipti á ódýrari ib. eða bil. 1601. Unnarbraut - Seltjn. Nýi. 130 fm endaraðh. á fráb. stað ásamt sólskála og 20 fm bílsk. 3 svefnherb. Ahv. húsbr. og hagst Iffsjl. 4,7 millj. Verð 12,5 millj. 1524. HálSasel - SkíptÍ. Fallegt 230 fm endaraðh. Innb. bilsk. Góð staðsetn. í hverfinu. 5 svefnherb. Bein sala eða skipti mögul. á 4ra-S herb. ib. inágr. Verð 12,8 millj. 1496. ISMIÐUM Vesturbær - Kópavogur Verðsprengja Hér eru kaup ársins. Glæsil. 182 fm parh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. viö Litluvör. Til afh. strax fullb. að utan, fokh. að innan á yerði og kjörum án hlið- stæðu. Áhv. eru 6,3 millj. húsbr. (5,1 % vextir) og 1,2 millj. lóðarlán (5% vextir), útb. 300 þús. og verðið því aðeins 7,8 millj. Mögul. aö fá húsin tilb. tii innr. á aöeins 9,9 millj. Fyrstir koma, fyrstir fá. 102. Vesturtún - Bess. Qianii. iso fm timbureinb. á einni hæð með innb. bílsk. Ein- stakl. skemmtil. skipul. 4 svefnherb. Skilast fokh. að innan, frág. aö utan. Jnntök komin. Verð 8,5 millj. Ahv. ca 6,5 millj. 1758. Glæsileg í Mosarima. cai56fm glæsil. raðh. á einni hæð með ínnb. bílsk. 3-4 svefnherb. Fráb. staðsetn. Afh. frág. að utan og fokh. að innan. Verð aðeins 7,9 mlllj. 415. Laufrimi 11 og 13. Giæsii. caiso fm midjuhús tit ath. strax futtmáluö að ufan með tyrfðri lóð og fokh. að innan. Verð aðeins 7,6 millj. Mögul. aö fá húsin fullb. fyrir aðeins 11,8 millj. 841. Mosarimí 29. Glæsil. 170 fm einbhús á einni hæð m. innb. bílsk. Skilast fokh. að innan, frág. að utan. Verð aöeins 8,5 millj. 1769. StÓrglæSÍI. í KÓp. Gullfallegt 160 fm raðh. á einni hæð með innb. bílsk. Mikil lofthæð, fráb. útsýni. Hús sem sker sig úr. Afh. tilb. u. trév. og frág. að utan. 1826. Ekrusmári - Kóp. Giæsii. 175 fm einb. með innb. bllsk. á glæsil. útsýnisstað. Til afh. strax nær fullb. utan, fokh. að innan. Skipti möguleg. Verð 9,7 millj. 1671. Lauf rimí 87. Endaraðh. m. millilofti. Áhv. 6,3 millj. húsbr. Verð 8,3 millj. 1166. Grundarsmári - glæsil. einb. Stórgl. einb. á útsýnisst. ca 220 fm ásamt 70 fm rými. Mögul. á séríb. I kj. Selst frág. að utan en fokh. að innan. 2543. Mikill fjöldi einbýlis-, rað- og parhúsa á söluskrá. Komið og fáið teikningar. Valhöll! Fremstir í sölu nýbygginga. SERHÆÐIR OG 5-6 HERB. Skjólbraut - m/bílsk. Faiieg 3ja- 4ra herb. 102 fm neðri hæð ásamt 31 fm nýl. bilsk. með 20 fm sérherb. innaf. (byggt '89). All- ar lagnir, gler o.fl. nýi. Skipti ath. á stærri eign. Verð 9,5 millj. 1735. Langábrekka - sérh. lostmásamt bílsk. í Steni-klæddu húsi. Allt sér. Nýl. eldh. o.fl. Hér má bjóða fb. eða bll sem hiuta af greiðs- lu. Áhv. ca 2,5 mlllj. Verð 9,8 mllij. 2501. Vestast f vesturbænum. góö ca 111 fm efri sérh. í tvíbýlish. við Nesveg. Nýl. vandað eldh. o.fl. Skipti mögul. á dýrari eign. Ahv. 2,4 millj. byggsj. Verð 8,6 millj. 2530. Rauðalækur - m/bílsk. i3otm efri sérh. (2. hæð) I góðu nýl. viðg. húsi ásamt 25 fm bílsk. Góðar innr. 3-4 svefnherb. Suður- sv. Góð eign á fráb. stað. 1804. Efstasund - sérh. Giæsii. 112 fm sérh. I fallegu tvíbýli. Nýtt eldh. og bað. Nýjar lagnir og margt fleira. Bílskúrsr. og teikn. af 36 fm bílsk. Öll gjöld greidd. Áhv. góð lán ca 4,9 millj. Verð 9,2 millj. 1365. Lynghagi - sérhæð. Goðcaioofm sérhæð m/30 fm bllsk. Verð 9,4 millj. 1721. AuStUrbær - KÓp. GullfallegcaHO fm sérhæð ásamt 27 fm bílsk. 4 svefnherb. Áhv. ca 3,0 milli. hagst. lán. Verð 9,5 mlllj. 1728. Langholtsvegur v. Voga. Taisv. endurn. ca 100 fm björt miöhæö I þrlb. (sam- eiginl. inng. m. einni íb.). Nýl. lagnir o.fl. Ahv. ca 4,0 millj. Verð 8,1 millj. 1781. Markarvegur - Fossv. Bnstaki. fai- leg 4ra-5 herb. 123 fm íb. á 2. hæð I litlu nýl. fjölb. auk 30 fm bílsk. m. öllu. gott aukaherb. í kj. m. aðg. að wc og sturtu. Fráb. staðsetn. Fal- legt útsýni. Ahv. 5,7 millj. húsbr. + byggsj. Verð 11,5 millj. 1669. Stigahlíð - glæsil. 145 fm ib. +12 fm aukaherb. í kj. og sérþvherb. ásamí góðum 28 fm bílsk. Ahv. ca 5,0 millj. Verð 12,4 millj. 1400. Hrafnhólar - m/bílsk. Giæsii. no fm íb. á 6. hæð í lyftuh. ásamt bítsk. sem alit er í toppstandi. Nýtt eldh. Parket. Fráb. skipulag. 4 svefnherb. Skiptl mbgul. á ódýrari eign. Ahv. byggsj. 3,7 mlllj. Verð 8,3 millj. 1810. Sogavegur - glæsieign. stór- glæsil. 3ja-4ra herb. efri hæð I nýl. tvlbýlish. Glæsil. útsýni. Sérinng. Vandað eldh. Parket. Laus I aprfl. Áhv. 3,5 millj. Verð 9,7 millj. 1352. GarðhÚS - glæSÍI.Nærfullb'. 4ra-5 herb. ib. á tveimur hæðum með innb. bllsk. Vandað eldh. Stórar suðursv. Skipti mögul. Ahv. ca 5,5 millj. Verð 9,9 millj. 1796. í nýja miðbænum. vei skjpui. 5 herb. ib. á efstu hæð í glæsii. fjölb. ásamt bílsk. 4 svefnherb. Sérþvottah. Parket. Stórar suðursv. Verð 10,2 millj. 1809. EfstaSUnd. Falleg 112 fm efri hæð ásamt 30 fm nýl. bllsk. Nýl. eldh. og bað. Parket. Áhv. byggsj. ca 2,8 rnillj. Verð 9,3 millj. 2572. Selvogsgrunn - sérh. nofmsém. + bílsk. Parket. Sérinng. Ahv. húsbr. 5,6 millj. Verð 8,7 millj. eða tilboð. 1603. Glaðheimar - sérhæð. Giæsii. mikið endurn. 134 fm eign á 1. hæð I góðu þrlb. Sérinng. Nýl. eldhús, parket o.fl. Tvennar svalir. Verð 10,5 mlllj. 1695. Rauðalækur - sérh. Guiitaiieg 121 fm neðri sérh. i fjórb. auk 25 fm bílsk. Tvennar svalir. 4 svefnherb. Verð 10,2 millj. Befn safa eða sklptl 6 sérbýli á 11-13 millj. 2524. Opið laugardaga 11 -14 Sunnudaga 13-15 Bárður H. Tryggvason, Ingólfur G. Gissurarson, Þórarinn Friðgeirsson Bergljót Þórðardóttir, Kristinn Kolbeinsson lögg. fss. 4RA HERB. Suðurhólar - glæsil. 100 tm 4ra herb. Ib. á efstu hæð I nýl. viðg. fjölb. Vandaðar innr. Parket. Útsýnið er með þvf besta sem gerist. Áhv. ca 4,5 millj. Verð 7,1 millj. 1775. Álftanes - glæsieign. canofm ný íb. í nýju húsi. Stórgiæsil. eldh. Fráb. útsýni. Eign í algjörum sérflokki. Verð 8,6 millj. 2531. ÁstÚn. Falleg 90 fm íb. á 2. hæð. Parket. 3 svefnherb. Suðursv. Sérbílastæði. Leikherb. I sameigninni fyrir börnin. 3 herb. í útleigu sem lækka húsgjöídtn. Verð 7,2 millj. 1024. Engihjalli - fráb. útsýni. Guiitaiieg 100 fm ib. á 5. hæð með einstöku útsýni yfir borgina og Sundin. Hús og sameign nýl. stand- sett og fullborgað. Laus strax. Ath. skipti á 2ja- 3ja herb. Verö 6,8 mlllj. 1834. Hvassaleiti - m/bílsk. Faiieg 100 fm íb. á 2. hæð + bilsk. Glæsil. útsýni. 3 svefn- herb. Skemmtil. stofur. Verð 7,9 millj. 1825. Langholtsvegur - gott verð. Falleg ca 95 fm !b. i kj. i góðu tvlbýli. Sérinng. Áhv. 3,8 millj. byggsj. + húsbr. (grb. 22 þús. á mén.). Verð aðeins 6,3 millj. 2553. Hólar - mjög gott verð. Faiieg mikið endurn. ca 95 fm íb. á 1. hæð I góðu lyf- tuh. Parket. Sérþvottaherb. Gengið út á suður- verðnd. Ahv. 3,6 mlllj. Verð aðeins 6,7 millj. 1231. Kleppsvegur - efsta hæð. Fai- leg 91 fm íb. á 4. hæð í fjölb. Nýl. eldh. Nýl. gegnumtekið baðherb. o.fl. Hér spillir verðið ekki sem er aðeins 6.550 þús. 1638. Gautland í Fossv. - verð án hlÍÖStæðu. Góð ca 80 fm Ib. á 1. hæð (skráð 2. hæð) i ágætu fjölb. Suðursv. Laus fljótl. Ahv. ca 2,0 millj. byggsj. Verð aðeins 6,8mi»j. 1772. Bræðraborgarstígur. Giæsii. mikið endurn. ca 106 fm íb. á 1. hæð í steinh. ásamt aukaherb. I kj. o.fl. Nýl. eldh., bað, lagnir o.fl. Verð 7,9 millj. 1799. FOSSVOgur - raðh. Fallegt 130 fm raðh. kj. + tvær hæðir v. Asgarð. Allt sér. Verð 8,5 millj. 1821. Furugrund - aukaherb. Góð 4ra herb. ca 100 fm 2. hæð. Suðursv. Laus strax. Verð 7,6 millj. 1764. Nálægt Háskólanum. l traustu steinh. ca 90 fm 4ra herb. Ib. á 2. hæð. Glæsil. stofur með mikilli lofthæö. Stórar nýjar suöursv. Ath. húsiö er allt I mjög góðu standi en þarfnast málunar að utan. Verð 7,2 millj. 1677. Ef Stihjalli. Björt og falleg 4ra herb. Ib. á 2. hæð I litlu fjölb. Nýl. eldh. Parket. Áhv. bygg- sj. 3,3 millj. Verð aðeins 6,6 mlllj. 1008. Furubyggð - Mos. skemmtii. 110 fm 3ja-4ra herb. raðh. Glæsil. eldh. Suðurverönd. Ahv. ca 4,1 millj. Verð 8,7 millj. 1089. Engjasel. Falleg 115 fm íb. á 2. hæð I húsi sem er nýl. klætt að utan. Stæði i mjög góðu bílskýli. Verð 8,2 millj. 2528. Kóngsbakki - topp hús. Faiieg 4ra herb. (b. í góðu fjölb. Parket. Nýtt eldh. o.fl. Ahv. byggsj. rík. 3,5 millj. Verð 7 millj. 2569. Mávahlíð - Sérh. Mjög falleg 90 fm sérh. I topphúsi. Nýl. eldh., bað, gler o.fl. Sér- inng. Verð 7,8 millj. 1499. LyngmÓar - ÚtsýnL Falleg92fm3ia- 4ra herb. íb. á 2. hæð auk ca 20 fm bílsk. 2-3 svefnherb. Stórar yfirb. suðursv. Glæsil. útsýni. Verð 8,5 millj. 2560. Álfheímar. Glæsil. 4ra herb. endalb. á efstu hæð m. óviðjafnanl. utsýni yfir Laugardal- inn. öll ný að innan. Pvottaaðstaða I Ib. Ahv. byggsj. ca 3,1 millj. Verö 7,6 millj. 1309. Vesturbær - skipti á bíl. ca 105 fm neðri sérh. (byggð '92) við Vesturgötu ásamt bllskýli. Glæsil. eldh. Ahv. ca 5,7 millj. Hagst. greiðslukj. Verö 8,2 millj. 1559. 3JAHERB. Bólstaðarhlíð - 90 fm. Björt.,,, vei umgengin ca 90 fm íb. í kj./jarðh. I fjölb. á fráb. stað. Ahv. byggsj. rík. ca 3,5 millj. Verð 6,4 millj. Þessi staldrar stutt við. 1828. Snorrabraut 35. Faiieg 90 fm ib.a 2. hæð. Nýl. eldh. Suðursv. Ahv. byggsj. rfk. ca 3,6 mlllj. (grb. 18 þús. á mán.). Verð 6,2 millj. 1083. Hraunbær - laUS. Falleg 3ja herb. Ib. á 3. hæð. Parket. Hús nýklætt að mestu að utan. Ahv. ca 4 mlllj. húsbr. Verð 5,6 mlllj. 1016. AuSturStrönd - 107 fm. Fallegnýl. (b. á 2. hæð auk stæði I bilskýlis. Sameiginl. inng. með einni ib. Ahv. 4 millj. Verð 7.950 þús. 1494. ALLT VITLAUST Brjáluð sala - vantar strax • Einbýli eða raðh. ailt að 15 miitj. Staðgr. • Giæsil. sérh. í vesturbæ. allt að 11 miitj. • 3ja herb. íb. í gamla Grafarvogi, Foidum eða Hömrum. • 2ja herb. ib. í Árbæ eða Seiás. • Sérbýii í austurbæ Rvík. alit að 14 millj. Mjög margir fjársterkir kaupendur á kaupendaskra. Hraunbær 46. Glæsil. 3ja herb. 95 fm ib. Ahv. ca 4 millj. Toppeign. 1829. Nýbýlavegur - m/bílsk. Skipti - SkÍptÍ. Glæsil. mikið endurn. 3ja herb. íb._á 1. hæð ásamt bilsk. Nýl. eldh., gólfefni o.fl. Áhv. ca 4,2 millj. húsbr. + fl. Skip- ti mógul. á 2ja-3ja herb. Verð 7,5 mill/. 1754. Smáíbúðahv. - ris. Mjög góð 3ja herb. íb. á 2. hæð (í risi) I góðu tvíbýli við Grund- argerði. Ahv. húsbr. 2,5 millj. Verð aðeins 4,9 millj. petta eru aldeilis góö fyrstu kaup. 1756. Safamýri. Nýkomin I einkasölu tæpl. 80 fm íb. á /arðh. i neðstu blokkunum v. Framheim- ilio. Agæt Ib. á fráb. staö. Verð 5,8 millj. 1814. Hólmgarður - efri hæð. M.ög skemmtil. mikið endurn. ca 80 fm 3ja-4ra herb. efri sérhæð I tvíb. M.a. nýl. rafl., baðherb., skáp- ar, gler o.fl. Ahv. ca 4,2 millj. húsbr. Verð 7,3 rnilij. 1800. Furugrund - m. byggsj. o.fl. Utb. 1,4 m. Falleg ca 75 fm Ib. á 1. hæð. Stórar suðvestursv. Þvottaaðstaða I íb. Parket, fllsar. Ahv. alls 5,1 millj. byggsj. + langtlán (greiðslubyrði ca 40 þús. á mán.). Ekkert grrnat. Verð 6,6 millj. 2527. Þingholtin - vönduð eign. sén. falleg mikið endurn. 3ja-4ra herb. ib. é 2. hæð ásamt kj. I góðu steinh. Nýl. eldh., baðherb. + fl. Parket. Suðvestursv. Ahv. ca 3,7 millj. Verö 7,7 millj. 1557. Hrísmóar - stórglæsil. 87 fm ib. á 3. hæð l glæsil. fjölb. ásamt bllsk. Vandaöar innr. Nýl. parket. Glæsil. útsýni. Áhv. ca 2,1 millj. 1779. Laugarneshverfi - sérinng. Agæt 70 fm Ib. I kj./jaröh. a góðum stað. Sér- inng. Verð aðeins 5,3 millj. 1806. Miðbærinn. Falleg 80 fm endurn. ib. I gamla stllnum. Mikil lofthæð. Nýl. gler. Glæsil. útsýni. Franskir gluggar. Verð 6,2 millj. 1812. Óðinsgata m/byggsj. Guiitaiieg mikið endurn. ca 90 fm sérh., 1. hæð og kj. I góðu stelnh. Nýl. eldh., bað, skápar, gluggar, gler o.fl. Allt sér. Ahv. 3,9 millj. byggsj. Verð 7,6 millj. 2574. Hrísrimi - skipti á bíl. Giæsii. ca 90 fm íb. á 3. hæð ásamt stæði. Vandaðar sér- sm. innr. Skípti mögul. é bíl. Ahv. 5,2 miiij. Verð aðeins 7,6 millj. 1616. Hamraborg - m/byggsj. Mjögtai- leg 81 fm Ib. á 3. hæð i litlu fjölb. Suðursv. Nýl. eldh. og bað. Þvottaaðst. I Ib. Ahv. 3,3 mlllj. byggsj. Gott verð 6,4 millj. 1691. Kaplaskjólsvegur. Giæsii. ca so tm 3ja-4ra herb. talsv. endurn. Ib. á 2. hæð I góðu fjölb. Vandað nýl. eldh. Suðursv. Ahv. húsbr. 4,2 millj. (5,1% vextir). Verð 6,5 millj. 1792. Háteigsvegur - mjög góð. ca 60 fm gullfalleg Ib. I kj./jarðh. i nýl. klæddu húsi. Sérinng. Nýl. sólpallur I suður o.fl. Ahv. 2,7 mlllj. Verð 6,2 millj. 2559. Gunnarsbraut. gismii. so fm ib. & 1. hæð. Ib. er öll endurn. að innan. Merbau-parekt. Suðursv. Verð 7,1 millj. 2554. Barónsstígur - m. aukaherb. Skemmtil. ca 80 fm 3ja herb. Ib. á 3. hæð. Auka- herb. I k|. Ahv. ca 4 millj. Verð 6,5 millj. 1778. Þverbrekka - Nýbýlavegur Góð 3ja herb. Ib. a 2. hæð. pvhús og geymsla I Ib. Vestursv. Áhv. 2,6 millj. góð lán. Mjög gott verð 5,9 millj. Góð kjör. 1302. Ásbraut - byggsjóður. góö 85 fm lb. á 2. hæð. Parket. Sameign + hús I topp- standi. Áhv. byggsj. rfkisins 3,3 millj. (grbyrði ca 16 þús. á mán.). Verð 6,4 millj. 2546. Vesturbær - m. bílskýli. Faiiegei fm íb. á 3. hæð I mjög góðu fjölb. v. Hringbraut 119. Sbðursv. Þvottaaðstaða i Ib. Einstakt verð aðeins 6,4 millj. 1561. Laufengi - fráb. kaup. Giæsii. ca 100 fm fullb. Ib. á jarðh. í nýju húsi. Bllskýli. Fal- legt útsýni. Áhv. 4,6 mlllj. húsbr. Verð aðeins 7,3 millj. 1513. 2JA HERB. Opið hús Kambasel 26. Mjög góð ca bo fm ib. á 1. hæð t.h. Ahv. ca 3 millj. byggsj. og húsbr. Már og Halla taka á móti þér og þínum laug- ardaginn 2. mars milll kl. 16 og 18.1657. KleppSVegur. Falleg 66 fm Ib. efsta hæð I góðu fjölb. Þvottaaðst. I íb. Suðursv. Ahv. ca 2,5 millj. 1802. I miðbænum. Agæt 3ja herb. ca 45 fm miðhæð í járnklæddu húsi við Grettisgötu. Mjög góð kaup. Vilt þú taka til hendinni í eigin þágu? Hér er tækifærið. Verð 3,6 millj. 1798. Álagrandi - rúmg. 62 fm b. & 2. hæð í góðu fjölb. Mjög góð staðsetn. Áhv. hagst. lán ca 2,2millj. 1803. Kóngsbakki - glæsil. stórgiæsii. 2ja herb. ib. á 1. hæð með sérgarði I suður. Nýtt eldh. Glæsil. baðherb. Parket. Áhv. 2,8 millj. Verð 4.850 þús. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. t.d.nýl.íb. 1883. GlæSÍIeg í lyftUhÚSÍ. Gullfalleg 65 fm 2ja herb. ib. á 5. hæð í lyftuh. með fráb. út- sýni. Parket. Ahv. byggsj. rlk. 3,1 millj. (grb. 17 þús. á mán.}. Verð aðeins 5,3 mlllj. 1678. Berjarimi - nýjar 2ja herb. - fráb. verð frá aðeins 5,5 millj. ' - -'~ ^: Eigum eftir aðeins 3 2ja herb. (72 fm brúttó) ib. I þessu glæsil. fjölb. Verð frá aðeins 5,5 millj. fyrír fullb. ib., er hálf hlægilegt. Fyrstur kem- ur, fyrstur fær. 59. FoSSVOgur - KÓp. Glæsil. 60 fm ib. á 3. hæð með stórglæsil. útsýni í vðnduðu litlu fjölb. Parket. Laus strax. Verð 5,5 millj. 1823. Álfaskeíð - Hf. Stórgl. 2ja herb. Ib. á3. hæð. Glæsil. nýtt eldh. Suðursv. Hús nýl. stand- sett. Ahv. húsbr. 3,2 rtiillj. (grelðslubyrði 20 þús. á mán.) 1815. Njálsgata - á hæð. Mj&g gðð taisv. endurn. ca 65 fm 2ja-3ja herb. íb. á miðhæð I járnkl. timburh. Agætar svalir. Endurn. sameign. Verð5,1 millj. 1771. Þingholtin - glæsieign. stor- glæsil. 63 fm íb. á 2. hæð með glæsil. útsýni yfir Listasafn Einars Jónssonar. Öll nýinnr. Parket. Verð 5,7 millj-. 2525. Laugateigur - glæsil. ca66tm2)a herb. Ib. I k]. í góðu tvíbýli. Nýl. eldh. parket o.fl. Ahv. ca 2,7 millj. Verð aðcins 5,5 millj. 1797. Ásholt - nýl. lyftuh. Giæsii. nyi. u,.... 6. hæð I eftirsóttu lyftuh. rétt austan við Hlemm. Þvottaðst. I ib. Suðursv. Húsvörður. Glæsil. sameign og garður. Verð 5,8 millj. Mögul. að fá keypt stæði I bilskýli. 2568. Lundarbrekka - m/byggsj. Mjög góð 66 fm Ib. á 2. hæð I góðu nýl. viðg. fjölb. Sérinng. af svölum. Suðursv. Ahv. 3,6 millj. byggsj. Verð 5,4 millj. 2567: Skipasund - góð kaup. Giæsii. ca 55 fm 2ja herb. mjög kósí" íb. Tvíbýlish. Parket. Góðar innr. Sérinng. Allar lagnir nýl. Ahv. ca 2,4 mlllj. Verð 4,9 mlllj. 1780. Hólar - hagst. verð. 55 fm vei skip- ul. Ib. á 5. hæð m. glæsil. útsýni yfir Sundin. Ahv. byggsj. 2,6 millj. Verð 4,5 millj. Lyklar á skrifst. 2550. Boðagrandi. Mjög góð ca 55 fm lb. á jarðh. Topp sameign. Húsvörður. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 5,3 mlllj. 1774. Miðbærinn - sérinng. Guiifaiieg 50 fm íb. á 1. hæð. Ahv. ca 2,5 millj. góö lán. Verð 4,8 mlllj. 1209. Seljahverfi - 92 fm. Mjög nj.mg. 2ja- 3ja herb. Ib. I kj./jarðh. f litlu flölb. Áhv. 3,1 millj. byggsj. + 700 þús. húsbr. Verö 5,7 millj. 2571. Þangbakki - Mjódd. Faiieg 62 tm íb. á 4. hæð í lyftuhúsi. Suð-austursv. Pvherb. á hæðinni. Gott verð 5,4 millj. 1267. GrettÍSgata. 2ja herb. IK á 1. hæð I tvib. ásamt 15 fm vinnuskúr. Talsvert endurn. eign. Lyklar á skrifst. Verð 3,6 millj. 1372. HofSVailagata. Falleg 2ja herb. ca 60 fm íb. á 1. hæð I traustu stelnhúsi. Fráb. stað- setn. Verð 5 milli. 2545. Háaleitisbraut - laus. Guiifaiieg 65 fm Ib. á jarðh./kj. Öll nýmál. Rúmg. stofa. Ahv. húsbr. 2,8 millj. Verð 4,6 millj. 1737. AuSturberg. Gullfalleg 60 fm Ib. á 3. hæð i fjölb. Suðursv. Glæsil. útsýni. Ahv. ca 3,3 millj. Verð 5,3 millj. 1643. FF ábyrgt Félag fasteignasala k^i^^^ rf=

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.