Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 D 7 c 551 2600 5521750 Símatími laugardag kl. 10-13 Seljendur athugið! Vantar eignir á söluskrá: Áratuga reynsla tryggir ömgga þjónustu. Snorrabraut - 3ja Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð. Laus strax. Ugluhólar - 3ja Mjög falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Suð- urverónd. Laus. Seltjarnarnes - 3ja Falleg og rúmgóð íb. á jarðhæð við Kirkjubraut. Allt sér. Verð ca 6,2 millj. Engjasel - 4ra - bflsk. Mjög falleg 101 fm Ib.é'1. hæð. Park- et. Þvherb. í íb. Bílskýli. V. ca 7,7 m. Hofteigur - sérhæð 4ra herb. 102,6 fm góð íb. á 2. hæð. Sérhiti, sérinng. Suðursv. 32,6 fm bílsk. Hraunbær - 5 herb. Falleg 117,6 fm (b. á 3. hæð. Herb. i kj. fylgir. Fallegt útsýni. Laus strax. Verð 7,9 millj. Kópavogsbraut - sérh. 5 herb. 122,5 fm falleg íb. á 1. hæð. Þvherb. i íb. Verð 7,7 millj. Bergstaðast. - einb. Fallegt, mikið endurn., járnvarið timburh. ásamt viðbyggingu sem hentar f. rekstur. Ystasel - einbhús Hús á tveimur hæðum ca 300 fm. Mögul. á sérib. á neðri hæð. Bilsk. ca 36 fm. Áhv. veðd. ca 2,5 m. V. 15,9 m. Reynihvammur - Kóp. 5 herb. og 2ja herb. 5 herb. 164 fm glæsil. efri hæð (sérh.). Geymsla, þvhús og innb. bílsk. á neðri hæð svo og 2ja herb. glæsil. íb. m. sér- inng. Selst saman eða hvor íb. fyrir sig. Agnar Gústafsson hrl Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa Hafnarfjörður Gott timb- urhús á góðum stað HJÁ fasteignasölunni Ási er nú til sölu húseignin Norðurbraut 1 í Hafn- arfirði. „Þetta er timburhús, byggt árið 1929 og 144 ferm. að stærð," sagði Kári Halldórsson hjá Ási. „Lóð- in er yfir 400 fermetrar. Norðurbraut er í vesturbæ Hafnarfjarðar og á þessu svæði er mikið af gömíum sögufrægum húsum." Að sögn Kára er þetta hús á þrem- ur hæðum. „Á gólfum eru viðarborð, gömul en uppslípuð," sagði hann. „Á aðalhæðinni eru forstofa, eldhús með nýrri innréttingu, stór stofa og borð- stofa. Á aðalhæðinni er líka endurnýj- uð gestasnyrting. Uppi í risi eru þrjú svefnherbergi og fataherbergi inn af hjónaherberginu. Möguleiki er á að gera baðherbergi í risinu. í kjallaranum er baðherbergi, þvotthús og geymsla og ágætt íveru- herbergi. Allt er húsið í góðu ástandi og mikið endurnýjað að utan sem innan. Lóðin er óvenju stór eins og fyrr kom franr. Hún er falleg og vel ræktuð. „Það er stutt í miðbæinn þarna, margvísleg þjónusta við höndina og stutt í lystigarðinn Hellisgerði," sagði Kári Halldórsson að lokum. „Þetta er f stuttu máli góð eign á góðum stað. Verð hússins er 11,5 millj. kr., en áhvílandi eru 5 millj. kr. í húsbréf- um." Jón Þ, Ingimundarson, sölumaður Svanur Jónatansson, sölumaður Dröfn Agústsdóttir, gjaldkeri Gísli Maack, löggiltur fasteignasali FASTEIGNASALA S uö u r I a n d s b ra u t 46, (Bláu húsin) Opið virka daga kl. 9-18, laugardaga og sunnudaga ki. 12-14. 588-9999 SÍMBRÉF 568 2422 FYRIR ELDRI BORGARA Gullsmári 9 - Kóp. Til sölu glæsil. 3ja herb. íb. 76 fm á 12. hæð. Fráb. útsýni. íb. afh. fullfrág. í júlí '96. Verð 7,1 millj. VESTURBÆR - NES. Erum með kaupanda að rað- eða parhúsi. AUSTURBORG R.VÍK. Erum með kaupanda að 5-6 herb. íbúð. Einbvlí - raðhús Digranesheiði - Kóp. Einbýlis- hús á einni hæð 133 fm ásamt innb. 35 fm bílsk. 3-4 svefnh. Frábært útsýni. Falleg gróin lóö. Verð 12,5 millj. SmáraflÖt. Sérl. vandað einbhús á einni hæð 176 fm ásamt 32 fm innb. bílsk. Sjónvhol m. arni, 4 svefnherb. Parket, flís- ar. Falleg ræktuð lóð. Áhv. 4,4 millj. Verð 14,5 millj. Dverghamrar V. 15,9 m. Funafold V. 16,9 m. Hraunbær V. 12,5 m. Kúrland V. 14,1 m. Klukkurimi V. 14,9 m. Vestlirholt. Fallegt einbhús á tveimur hæðum. Húsið er pframídahús og teiknað af Vífli Magnússyni, arkitekt. 3 svefnherb. Stórkostl. útsýni. Sjón er sögu ríkari. Verð 14,5 milli. Gilsárstekkur. Fallegt einb. á tveim- ur hæðum ásamt innb. bllsk. Sér 2ja herb. ib. i kj. Fallegar innr. Arinn. Verð 17,5 millj. Langagerði. Glæsil. einb. á tveimur hæðum ásamt kj., alls 214 fm. Mögul. á sérib. í kj. Parket, flísar. Eign i góðu ástan- di. Verð 14,9 millj. 5-6 herb. oa hæðir Fífusel. Góð 116 fm íb. ásamt stæði í bílageymslu og 2 herb. í sameign. Áhv. hagst. lán 6,2 millj. Verð 8,5 millj. Vesturbær Grænamýri - Seltjarnarnesi. Glæsileg ný efri sérh. 112 fm i fjórb. Allt sér. Hæðin afh. fullb. án gólfefna. Bað full- frág. Verð 10,4 millj. VeghÚS. MJög falleg 4ra-5 herb. íb. 130 fm á 1. hæð ásamt 30 fm bilsk. Falleg- ar innr. Suðursv. Áhv. Byggsj. rfk. 5,3 millj. Verð 10,9 millj. Heiðargerði 114. Falleg og vel skipul. 93 fm neðri sérhæð ( þríb. 3 rúmg. svefnherb. Parket. Sérsuðurverönd. Stór og skjólgóður garður. Bllskréttur. Áhv. 4,5 mlllj. Verð 8,1 millj. Sigtún. Stórgl. efri sérhæð ásamt risi i tvíb. 2 saml. stofur, 3 svefnherb. Suðursv. Glæsil. innr. Arinn. Eign í algjörum sérfl. Bræðraborgarstígur. Faiieg 106 fm Ib. á 1. hæð. Nýjar innr. Parket. Nýtt gler. Eign í góðu ástandi. Valhúsabraut - Seltjn. Faiieg 141 fm neðri sérhæð ásamt 28 fm bílsk. Parket. Suðursv. Fallegt útsýni. Hagst. lán áhv. Verð 11,4 millj. JÖrfabakkí. Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð 103 fm ásamt aukaherb. i sameign. Áhv. 1,2 millj. Verð 6,9 millj. Hraunbær. Góö 4ra herb. íb. 96 fm á 4. hæð. Þvhús innaf eldhúsi. Suðursv. Eign i góðu ástandi. Áhv. 4,3 millj. húsbr. Verð 7,3 millj. SÚIuhÓlar. Falleg 4ra herb. ib. á 3. hæð ásamt bílsk. Fallegt útsýni. Góðar innr. Hagst. áhv. lán. Verð 7,9 millj. NorðuráS. Mjög glæsil. 4ra herb. íb. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls 148 fm. Fallegt útsýni. Suðursv. Eign f sérfl. Verð 10,9 millj. s Gullengi. Falleg 135 fm íb. á 2. hæð í nýju húsi, ásamt bflskúr. Ib. tilbúin til afh. fullfrág. án gólfefna. Verð 10.450 þús. Hraunbær. Falleg og rúmg. 4ra herb. endaib. 113 fm. á 3. hæð. Þvottah. innaf eldh. Áhv. 5,1 millj. Verð 8,2 millj. Engihjalli. Mjög góð 4ra herb. íb. 94 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Parket. Suður- sv. Verð 7 millj. Engihjalli V. 6,9 m. Álftahólar V. 6,9 m. Hrísrimi V. 8,9 m. Flúðasel V. 7,7 m. Kóngsbakki. Mjög falleg 4ra herb. fb. á 3. hæð. Suðursv. Þvottah. í íb. Húsið í góðu ástandi. Verð 6,9 millj. VíkuráS. Mjög falleg 4ra herb. fb. á 4. hæð, 87 fm ásamt stæði I bílg. Fallegar innr. Glæsil. útsýni. Verð 7,2 millj. FífUSel. Miög falleg 4ra herb. íb. 95 fm á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Verð 7,3 millj. Kóngsbakki. Falleg 4ra herb. ib. 90 fm á 3. hæð. Vestursv. Eign f góðu ástan- di. Verð 6.950 þús. Alfheimar. Falleg og rúmg. 4ra-5 herb. íb. 118 fm á 1. hæð. 3 svefnherb., 2 rúmg. stofur, suðursv. Áhv. hagst. lán. 5,5 millj. Verð 8,7 millj. Kjarrhólmi - KÓp. Falleg 4ra herb. Ib. á 4. hæð. Parket. Ágætar innr. Fallegt útsýni. Eign í góðu ástandi. Hagst. lán áhv. Verð aðeins 6,8 millj. FífUSel. Góð 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Suðursv. Eign I góðu ástandi. Verð 7,7 millj. Álfheimar. Góð 4ra herb. íb. 98 fm á 3. hæð. 3 svefnherb., suðursvalir. Verð 7,3 millj. Skipti mögui. á minni. Barmahlíð. Falleg neðri sérh. 104 fm ásamt 24 fm bílskúr. Tvö svefnherb. Tvær stórar saml. stofur. V. 8,9 m. Engihjalli. Falleg 4ra herb. íb. á 5. hæð 98 fm. Tvennar svalir. Fallegt út- sýni. Verð 6,9 millj. Glaðheimar V. 10,3 m. 4ra herb. Tjarnarmýri. Stórglæsil. 4ra herb. fb. 95 fm ásamt ca 40 fm risi. Stæði í blla- geymslu. Fallegar innr. Parket. Flísar. Suð- ursv. Áhv. 6,1 húsbr. Verð 11,4 millj. HáaleÍtÍSbraut. Falleg 4ra herb. endaíb. 105 fm á 3. hæð ásamt stóru herb. í sameign með aðgangi að snyrt- ingu. Glæsil. útsýni. Verð 8,5 millj. 3ja herb. Alfhóisvegur - KÓp. M]ög falleg 3ja herb. íb. 80 fm nettó á jarðh. ásamt 30 fm bflsk. m. kj. Fallegar innr. Áhv. 3,8 mlllj. byggsj. Verð 7,8 millj. Gullengi. Vel skipul. 3ja herb. íb. 81 fm á jarðh. m. sérsuðurverönd. Ib. afh. tilb. u. trév. Verð 6,3 mlllj. Fullb. án gólf- efna 7,3 millj. Laufengi. Glæsil. 3ja herb. fb. 84 fm á 1. hæð ( nýju húsi. Ib. er tilb. til afh. fullb. Verð 7.950 þús. Alftamýri. Mjög falleg 3ja herb. Ib. 75 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Eign f góðu ástandi. Verð 6,4 millj. Vesturberg - byggsj. 3,5 millj. Falleg 3ja herb. íb. 74 fm á 4. hæð. Stutt í alla þjónustu. Verð 5,9 millj. Hraunbær. Falleg 3ja herb. íb. 62 fm. Fallegar innr. Áhv. 3,5 millj. Verð 5,5 millj. Auðarstræti. 3ja herb. ib. á 1. hæð 80 fm ásamt bflskrétti. Suðursv.Falleg, ræktuð lóð. Áhv. 4,1 millj. húsbr. Verð 6,9 millj. Hverfisgata. 3ja herb. Ib. á 1. hæð 99 fm. Áhv. Byggsj. rík. 3,5 millj. Verð 5,9 millj. Hraunbær. Mjög falleg 3ja herb. íb. á 2. hæð. í nýviðg. húsi. Áhv. 2,8 millj. Verð 5,9 millj. Kóngsbakki - gott verð. Góð 3ja herb. endaíb. 72 fm á 3. hæð. Þvottah. og búr (fb. Hús nýmálað. Áhv. 2,8 niillj. Verð 5,7 millj. HÓImgarður. Falleg 3ja herb. 76 fm á 2. hæð. Sérinng. Rúmg. eldh. Hagst. lán áhv. Verð 7,5 mfllj. Laugavegur. Gullfalleg 3ja herb. Ib. 58 fm á 2. hæð ásamt 8 fm geymsluskúr. Áhv. 3,6 millj. Verð 5,4 milij. Hraunbær. Mjög falleg og rúmg. 3ja herb. fb. 85 fm á 2. hæð. Suðursv. Áhv. 3,7 millj. Verð 6,7 millj. Furugmnd. Falleg 3ja herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Suðursv. Verð 6,4 millj. Langabrekka. Mjög falleg 3ja herb. 83 fm á jarðhæð. Nýjar innr. Parket. Flisar. Áhv. 4,7 míllj. Verð 6,9 millj. Laugavegur - áhv. byggsj. 5,4 millj. Gullfalleg nýl. 3ja herb. Ib. 82 fm á 2. hæð. Verð 7,8 milli. Skaftahlíð Skipasund Furugrund Ugluhólar Gerðhamrar Hraunbær V. 5,9 m. V. 5,9 m. V. 6,6 m. V. 5,9 m. V. 7,6 m. V. 6,6 m. Safamýri. Gullfalleg 3ja herb. Ib. 80 fm á jarðhæð f þrfb. Sökkull kominn fyrir sólstofu. Sérinng. Eign í góðu ástandi. Verð 7,4 millj. Alf aheið'l. Stórglæsil. 80 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Hagst. lán áhv. (byggsj. 4,9 mlllj.). Fráb. aðst. fyrir börn. Verð 8,7 millj. írabakki. Góð 3ja herb. íb. 65 fm á 2. hæð. Suðursv. Parket. Verö 5,8 millj. Hrísrimi. Áhv. 5,3 m. v. 7,8 m. MÓabarð - Hf. Falleg 3ja herb. íb. í kj. Nýtt eldh. og bað. Sérinng. Sérþvottah. Verð 6,9 milli. Víkurás. Falleg 3ja herb. Ib. á 3. hæð. Tvö góð svefnherb. Stofa og stórt sjón- varpshol. Parket. Ákv. sala. Skipti mögul. á 2ja herb. fb. 2ja herb. Þverbrekka - Kóp. góö 2ja herb. íb. 45 fm á 8. hæð. Fallegar innr. Glæsil. útsýni. Verð 4,5 millj. Njálsgata. Falleg og björt 2ja herb. (b. 61 fm á 1. hæð. Fallegar innr. Parket. Áhv. húsbr. 3,6 millj. Verð 5,1 m. Lækjasmári - KÓp. Gullfalleg ný 2ja herb. íb. 84 fm á jarðhæð. Sérsuður- verönd. Fallegar innr. Verð 6,9 millj. SkÓgaráS. Gullfalleg 2Ja herb. ib. 65 fm á jarðhæð. Fallegar innr. Parket. Verð 6,2 millj. Skipti mögul. á 4ra herb. íb. ( Hraunbæ eða Ásum. FreyjUgata. Sérl. falleg 2ja herb. risíb. Öll nýl. standsett, allar lagnir, gler og þak. Fráb. útsýni. Parket. Suðursv. Áhv. húsbr. 3,7 millj. Verð 5.750 þús. Eskihlíð. Ftúmg. og björt 2ja herb. íb. á jarðh., lítið niðurgr. Sérinng. Áhv. 2,7 millj. Verð 4,8 millj. SkÓlavÖrðuStígur. Gullfalleg 2ja herb. Ib. 51 fm á 3. hæð. Áhv. 2,4 millj. Verð 4,8 millj. Dúfnahólar. góö 63 fm ib. á 2. hæð í 3ja hæða blokk. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Verð 5,3 millj. Álfholt - Hf. Mjög falleg 2ja herb. fb. á efstu hæð í nýl. húsi. Fráb. útsýni. Hagst. lán áhv. Verð 6,5 millj. Orrahólar V. 5,1 m. Flyðrugrandi V. 6,2 m. Efstasund V. 5,5 m. Víðimelur V. 4,7 m. Ástún - Kóp. V. 5,0 m. Engihjalli V. 5,5 m. Veghús V. 6,9 m. Hraunbær. Falleg 2ja herb. 35 fm. Ib. nýtist ótrúlega vel miðað við stærð. Verð 3,5 millj. Kríuhólar. Góð 2ja herb. íb. á 3. hæð 45 fm nettó. Góðar svalir. Blokkin klædd með Steni. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,5 millj. Hraunbær. góö 2ja herb. íb. 60 frrt á jarðh. ofarl. v. Hraunbæ. Austur- hlið klædd m. Steni. V. 4,9 m. Laugarnesvegur. Faiieg og nimg. 2ja herb. fb. 67 fm á 2. hæð. Vestursv. Verð 5,8 millj. Boðagrandi. Mjög falleg 2ja herb. fb. á jarðh. 68 fm ásamt stæði f bílageymslu. Verð 5,8 millj. Dalsel. Mjög falleg og rúmg. 2ja herb. fb. 69 fm á 3. hæð ásamt stæði (bílg. Góð- ar innr. Áhv. byggsj. 3,5 m. V. 6,2 m. Efstihjalli. Góð 2ja herb. (b. á 2. hæð 53 fm. Verð 5,4 millj. Laugavegur. 2ja-3ja herb. 82 fm íb. Áhv. húsbr. 3,8 millj. Verð 5,9 millj. Skipti mögul. á bfl. Skógarás. Glæsil. 2)a herb. fb. 67 fm á 1. hæð. Fallegar innr. Parket. Suðurver- önd. Áhv. 2 millj. Verð 5,9 millj. Hlíðarvegur - Kóp. Faiieg 2ja herb. íb. 69 fm á jarðh. í góðu steinh. Nýj- ar innr. og gólfefni. Hagst. lán V. 6,2. I smíðum Fjallalind. Fallegt og vel skipul. parh. á einnl hæð m. innb. bílsk. 154 fm alls. Verð 8.450 þús. Starengi. Fallegt 155 fm raðhús á einni hæð. 3-4 svefnherb. Húsin tilb. til afh., tilb. u. trév. Verð 9,5 millj. Fjallalind - Kóp. vei sklpui. parh. á 2 hæðum ásamt innb. bílskúr. Alls 185 fm. 4 svefnherb. Suðurlóð. Húsin afh. tilb. u. trév. fullb. utan. Fitjasmári - KÓp. Sérl. falleg rað- hús á einni hæð 130 fm m. innb. bllskúr. Verð 7,6 millj. Húslö tllb. til afh. Bráðvantar 2ja-3ja herb. íbúðir á söluskrá EKKERT SKOÐUNARGJALDI FFábyrgt Félag fasteignasala íf Félag Fasteignasala

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.