Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 26
26 D FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ AstÚn - KÓp. Falleg 2ja herb. Ib. á 2. hæð. Stór stofa. Vestursv. Parket á gólfi. Falleg, hvit Innr. Áhv. ca 2,3 rniilj. (byggsj. Verð 5,0 millj. Kaplaskjólsvegur. s herb. Ib. á 117 fm. Sérherb, í kj. Tvennar svalir. Áhv. 4,5 millj. húsbr. Falleg sameign. Verð 8,6 mffl[i. Hríngbraut. 2ja herb. íb. á 2. hæð 56 fm. Nýtt gler og gluggar. Góð lán áhv. Verð 4,2 millj. Laus. Víðimelur. 2Ja herb. glæsil. íb. 48 fm í þribh. Góð lán áhv. Húsbr. ca 3,5 millj. Vesturbær. 4ra herb. falleg íb., 92 fm, auk bílskýlis. Lyfta. Húsvörður. Gervihnsjónvarp. Fráb. útsýni. Gufubað í sameign. Áhv. húsbréf 4,7 millj. Verð 8,9 millj. Makaskipti mögul. 3ja herb. Grettisgata. 3ja hero. (b. á 1. hæð ca 60 fm. Mikið endurn. Húsið nýuppg. Falleg lóð. Áhv. húsbr. 3,6 millj. Háaleitisbraut. Faiieg ib. á 2. hæð 122 fm. Húsið mikið endurn. að utan. JÖklasel. 3ja herb. falleg íb. á 1. haeð 98 fm. Áhv. húsbr. 3,9 millj. Suðursv. Makaskipti á stærri eign eða góðri íb. í nýbygg. Lindarbraut - Seltj. Falleg efri sérh. ca 150 fm auk ca 30 fm bílsk. Tvennar svalir. Glæsil. útsýni. Góð lán áhv. Húsið nýklætt. Verð 12,5 millj. Vitastígur. 3ja herb. íb. á 1. hæð 69 fm. Fallegar innr. Rúmg. stofur. Rauðalækur. Neðrtsérh. íþrib- riúsi, 137 fm auk bllsk. Tvennar svalir. Miisið nýmáiað að utan. Verð 10,2míllJ. Laus. Rauðalækur. Stórgl. 3Ja herb. ib. á jarðhæð 99 fm. Fallegar innr. Flísar á golfum. Parket. Sólverönd. Húsíð ný málað að utan. Ibúð í sérflokki. Kirkjuteigur. Giæsii. e'fri sérhæð, hæð og ris, ca 160 fm. Nýjar innr. Fallegt parket. Glæsil. rishúsn. auk bílsk. Góð lán áhv. Framnesvegur. 3ja hem. faiieg íb. á jarðh. í tvíbhúsi 58 fm. Mikið endurn. Parket á gólfum. Nýtt gler og rafm. Áhv. 2,2 millj. húsbr. Verð 5,5 millj. Raðhús/einb. Framnesvegur. 2ja-3ja hem. falleg risíb. Mikið endum. Fallegar innr. Parket. Áhv. 2,8 mlll]. f góðtim lánum. Verð 4,9 millj. HvetfÍSgata. Parhús á tvetmur hæðum 91 fm. Verð 5,1 mlllj. Bæjargil. Einbhús á tveimur hæðum 165 fm. 40 fm bílsk. Fallegar innr. Verð 15,5 millj. 4ra herb. og stærri EíðÍStOrg. Rúmg. íb. við Eiðistorg. Fallegt útsýni. Góðar innr. SmárafiÖt Vel staðsett eínb. við' Smáraflöt. Góðar innr. Húsið stendur við lækinn. Miklir mögui. Verð 14,8 millj. Maka skipti rrtögul. á minni eign. Æsufell. 3Ja-4ra herb. fb. 87 fm á 5. hæð I lyftublokk. Mikil og góð sameign. Góðar innr. Fallegt útsýni, Áhv. ca 3,2 millj. i húsbr. og bygg- sj. Laus. Verð 5,9 millj, JÓruSel. Glæsil. einbhús á þre- mur hæðum, 304 fm auk bilsk. 28 fm. Glæsil. innr. Mögul. á 75 fm íb. á jarðhæð. ArahÓlar. 4ra herb. falleg íb. á 7. hæð í lyftublokk. 98 fm. Parket, flísar. Fallegar innr. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Útsýni yfir alla borgina. Lækjarberg. Qiæsii. einb hús á einni og hálfri hæð, 300 fm m, bllsk. Glæsll. innr. Garðst., arinst. Suðurgarður. Hús í sérfl. 6óð ián áhv. Blöndubakki. 4ra herb. Ib. á3. haeð ásamt herb. í kj. 115 fm. Glæsil. útsýni yfir borgina. Parkst. Nýl. innr. JÖrfabakkí. Falleg 4ra herb. íb. á2. hæð 96 fm. Nýl. innr í eldh. Parket á gól- fum. Góð sameign. Áhv. húsbr. 3,8 millj. Verð7,2millj. KlyfjaSel. Fallegt einb. sem er kj., hæð og ris 185 fm. Mögul. á séríb. I kj. Fallegt útsýni. Miklir mögul. Makaskipti á minni eign I sama hverfi. Hraunbær. Glæsil. 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð 113 fm. Falleg ar innr. Parket. Sérgarður fylgir íb. Hústð allt nýtekið i gegn að utan. Makaskipti mögul. FELAG II FASTEIGNASALA Gunnar Gunnarsson, iögg. fasteignasali, hs. 557 7410. Skeiðarvogur. Giæsll. raðhús á þremur hæðum 192 fm. auk 26 fm bílsk. Fallegar innr, rúmg. stofur, Tvennar svalir. Sérib. i kj. m. sérinng. Fallegur garður. Verð 13,9 millj. Makaskipti mögul. á 3ja-4ra herb. ib. í Háaleitishverfí. Réttarsel. Raðh. á tveimur hæðum 164 fm ásamt 29 fm bílsk. sem skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, gestasn. á 1. hæð. Á efri hæð 3-4 barnaherb., hjónaherb., baðherb. og rúmg. sjónvhol. Suðursvalir. Suður garður. Arinn í stofu og í garði. Góðar innr. Parket. Góð lán áhv. Verð 12,5 millj. Álfaland. Einbnos á tvetmur hæðum 198 fm ásamt 32 ffn bílsk. Góðar innr. Rúmg. herb., stórar stofur. Vantar - vantar allar gerðir eigna á skrá. HUSBREFAKERFIÐ FELLUR VEL AÐ FASTEIGNAVIÐSKIPTUM Lagnafréttir Varminn í f lugstöðina kemur frá jarðvatni Það má nýta jarðvatnið á margan hátt, segir Sigurður Grétar Guðmundsson. í Ósló verður grunnyatnið notað til þess að hita UPP byggingar við nýjan flugvöll á veturna og kæla þær á sumrin. Þeim fer að fækka flugvélunum sem lenda á Fornebu-flugvelli við Ósló, nýr flugvöllur er í bygg- ingu og nefnist Gardermoen. Mikið er vandað til flugstöðvarinnar og á hún að verða sýnishorn af norskri byggingalist. Þetta er engin smá- bygging, 72.000 ferm, en síðar GARDERMOEN flugvöllur við Osló með flugstöð, stjórnturni og járnbrautarstöð. bætast fleiri byggingar við. Þak- hæðin í aðalsalnum er 15 m við suðurhlið en 25 m við þá nyrðri. Það er ekki lítil orka sem fer í að hita upp þetta rými og þar er fundin skemmtileg og áhugaverð lausn fyrir alla sem áhuga hafa á lagna- og orkumálum. Fljótandi flugvöllur Undir Gardermoen-flugvelli er mesti forði Noregs af grunnvatni, það er fleira byggt á vatni en Ráð- hús Reykjavíkur. En þessi mikli forði hefur marga kosti og svo er nútímabygginga- .Fastelg nasalan KJÖRBÝLI NYBYLAVEGUR 14 - 200 KÓPAVOGUR FAX 554 3307 ®564 1400 Opið virka daga 9.30-12 og 13-18 og laugardaga kl. 12-14 2ja herb. KRÍUHÓLAR - 2JA. Sérlega falleg ca 73 fm íb. á 7. hæð með sólstofu. Glæsil. suð-vestur útsýni. Áhv. 3 millj. Verð 5,3 millj. SÓLHEIMAR - 2JA. Skemmtil. 45 fm íb. í kj. (lítið niðurgr.). Fráb. staðsetn. Stutt i alla bjónustu. V. 3,9 m. KÁRSNESBRAUT - KÓP. 4RA ÁSAMT BÍLSKÚR. Sérl. falleg ca 90 fm íb. á 1. hæð í fjórb. ásamt bílsk. Park- et. Áhv. byggsj. 2,3 millj. V. 7,7 m. HJARÐARHAGI - RVIK - 4RA. Góð 83 fm fb. á 3. haeð í góðu fjölbýti. Áhv. 2,3 m. V. 7,4 m. Laus fljótl. FURUGRUND - 4RA. Falleg 86 fm ib. á 3. hæð. Áhv. 2 m. V. 7 m. GULLSMARI 11 - ELDRI BORGARAR. Glæsil. ný fullb. 43 fm eínstakttngsíb. á 6. hæð í húsi tengdu þjónustumiöstöð. Vandaðar ínnr. Ákv. sala. V. 4,6 m. HÆÐARGARÐUR - 4RÁV Sért. góð 76 fm efri sérh. ásamt ríslofti á þessumfráb. stað. V. 7,7 m. JOKLAFOLD - 2JA-3JA + BIL- SKÚR. Sérl. falleg 60 fm íb. á efstu hæð í litlu fjólb. ásamt ca 20 fm bílsk. Áhv. ca 2,7 millj. V. 6,6 m. KJARRHOLMI - 4RA. Sérl. falleg 90 fm íb. á 3. hæð. V. 7,4 m. LAUFVANGUR - HF. Falleg 4ra-5 herb. 110 fm íb. á 2. hæð. Áhv. byggsj. 3,5 millj. V. 7,9 m. FURUGRUND - 2JA. Sérl. fal- leg 58 fm fb. á 3. hæð í lítlu fjölb. Parket. Ötsýni. Uus f Ijótl. V. 5,5 m. 3ja herb. GULLSMÁRI 9 - FYRÍR ELDRI BORGARA. Glæsilegar 3ja herb. íbúðir 72-76 fm á 10.-12. hæð í húsi tengdu þjónustumið- stöð. Afh. fuflb. án gólfema í júir nk, Verð lrá.7,1 m. Sérhæðir DRÁPUHLÍÐ. Mjög góð ca't 11 fm efri hæð ásamt 42 frn bíisk. Hús mlktð endurn. t.d. þak, gler o.fl. Skipti mögul. á fb. á 1. hæð t,d. f Seljahverfi. V. 9,5 m. ALFHOLSVEGUR - SERH. Sérl. góð neðri sérh. í tvíbýli ásamt bílsk. og nýl. sólskála alls ca 195 fm. Arinn í stofu. Útsýni. Raðhús-parhús HJALMHOLT 7 - 3JA. Sérl. falleg 71 fm íb. á jarðhæð í þríb. Góð staðsetn. Allt sér. Áhv. 3,8 millj. V. 6,1 m. ÁLFHÓLSVEGUR. Falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð í Steni-klæddu fjórb. ásamt 20 fm bílsk. með kj. V. 6,8 m. ENGIHJALLI. 80 fm. V. 5,9 m. 4ra herb. og stærra ESKIHLIÐ - 4RA. Falleg mikið end- urn. ca 100 fm íb. á efstu hæð (4.) í góðu húsi. Frábær staðs. V. 7,2 m. AUÐBREKKA. Falleg 100 fm íb. á efri hæð í tvíbýli. Mikið endurn. Áhv. byggsj. 3 m. V. 7,5 m. ÁLFHEIMAR - 4RA. Sérl. falleg ca 100 fm ib. á 4. hæð. Ákv. sala. V. 7,3 m. LJÓSABERG - HF. Glæsll, fullb. 137 fm parhús ásamt 32 fm bflsk. Skipti mögul. V. 13,7 m. SELBREKKA - RAÐH. Fal- legt og vel við haldið 250 fm enda- raðh. m. Innb, bflsk. V. 13,2 m. ALFHOLSVEGUR - PARH. Glæsil. og vandað 160 fm parh. með innb. bílsk. Skíptt é mlnní eign möguLV. 11,9 m. ENGIHJALU 9 - 4RA. Sérl, falleg oa 100 fm íb. á 6. hæð. Park- et. Góðar innr.'Ákv. sala. V. 6,9 m. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. - RAÐH. Fallegt nýl. 190 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt kj. V. 10,9 m. FURUGRUND - 4RA ÁSAMT Bl'LAG. Falleg 85 fm Ib. á 4. hæð i lyftuh. Suðursv. Gott útsýni. Ahv. 3 m. V. aðeins 6,9 m. ÁSBRAUT - KÓP. - 4RA ÁSAMT BÍLSKÚR. Glæsileg 86 fm endaíb. I vestur á efstu hæð í nýklæddu fjölb. Frá- bært útsýnif Áhv. 2,9 m. V. 7,6 m. Einbýli ÁLFHÓLSVEGUR - LÍTIÐ EINB. Sérl. skemmtil. ce 84 fm einb. t góðu lagi. Ahv. bsj 3,4 m. V. 6,7 m. ALFHOLSVEGUR - EINB. Ca 180 fm éinb., hæð og kj. Þarfn- ast lagfæringar. V- 8,3 m. PINGHOLSBRAUT - ÉINB. Sérl. skemmtil. rnikið endurn. 165 fm eínb. Parket. Stór garður. Fráb. útsýni. V. 11,9 m. ALFAHEIÐI - EINB. Glæsil. nýl. 180 fm tvíl. einb. ásamt bflsk. Frábær staðs. nálægt skóla. Skipti mögul. V. 13,9 m. KÓPAVOGSBRAUT. Gamalt og vinalegt 142 fm einb., hæð og ris, á stórri hornlóð. Bílskréttur. V. 9,7 m. BÁSENDI - RVÍK - EINB. Fallegt og vel um gengið 156 fm tvíl. einb. á þessum fráb. stað. Mögul. á einstaklib. í kj. V. 10,9 m. HVANNHÓLMI - KÖP. Fal- legt 262 fm tvft. einb. m. ínnb. bil- sktir. Skipti mögul. V, 13,9 m. FAGRIHJALLI - EINB./TVIB. Glæsil., fullb. 234 fm hús á tveimur hæðum m. innb. bilsk. V. 16,9 m. I smíðum BLIKAHJALLI 2 OG 4 Glæsil. raðhús. Verð frá 9,9 mi EKRUSMÁRI - RAÐH. Glæsil. hönnuð 165-172 fm raðh. á einni hæð með koníaksstofu í útsýniskvisti. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. V. 8,4 m. og 9,1 m. (vesturendi). BAKKAHJALLI - RAÐH. Vel hann- að 236 fm hús á tveimur hæðum með innb. bílsk. Selst fullb. að utan og u.þ.b. tilb. til innr. að innan. V. 12,2 m. GRÓFARSMÁRI - PARH. 185 fm hús á tveimur hæðum með innb. bilsk. Selst fullb. að utan, fokh. að innan. V. 8,9 m. EYRARHOLT 14 - HF. 160 fm íb. á tveimur hæðum í litlu fjölb. Afh. tilb. til innr. Fráb. útsýni. Góð grkjör. V. 8,9 m. Atvinnuhúsnæði AUÐBREKKA 2 - KÓP. Vel stað sett 460 fm húsnæði sem skiptist i stóran sal, sérskrifstofur o.fl. Hentar t.d. félaga- samtökum o.fl. Verð: Tilboð. NÝBÝLAVEGUR - KÓP. Vandað fullb. skrifstofuhúsn. á þremur hæöum íhjarta Kópavogs. Lyfta. Stærðirfrá 120 fm. Leiga/sala. HAFNARBRAUT - KÓP. 983 fm skrifstofuhúsn. á tveimur hæðum. Selst rúml. fokh. að innan, fullb. að utan. HLÍÐASMÁRI - KÓP. Höfum til sölu skrifstofuhæöir í ýmsum stærðum í glæsil. nýbyggðum húsum, fráb. vel staðsettum á miðju höfuðborgarsvæð- inu. Eignirnar seljast tilb. til innr., fullfrág. að utan og sameign. Höfum á skrá fjölda góðra eigna. Nánari uppl. á skrifst. Guðlaug Þorsteinsdóttir, ritari. Kristjana Jónsdóttir, sölustjóri. Rafn H. Skúlason, lögfr., lögg. fast.sali.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.