Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 D 21 Reykjavík EfstaSlind - 2ja. Falieg 60 fm !b. í góðu tvfb. Nýtt gler, rafm. o.fl. Áhv. byggsj. rík. 2,1 milli. Vero 4,9 millj. 26234. Víðiteigur - Mos. - raðh. - laust Strax. Nýkomið sérl. fallegt ca 85 fm einl. raðh. 2 svefnh. Afgirtur suðurgarður með verönd. Parket. Allt sér. Áhv. byggsj. rik. ca 6,0 mlllj Verð 8,2 mlllj. 35076. Míðleiti - 4ra. Nýkomin glæsíl. 125 fm lúxus endaíb, á i. hæð i 4ra- íb. atígagangi, (ein ít>. á haað) f góðtí fjöfb. auk bflskýlls. Parket. Vandaðar innr. taust fljötl. VerS 11,8 mtllf. 29619, Lambastekkur - einb. - fráb. Staðsetn. ( einkasölu sérl. fallegt og vel staðsett 165 fm einl. einb. auk 30 fm bílsk. 5 svefnherb., arinn, parket. Mikið endurn. eign. Róleg og góð staðsetn. 14499. Blöndubakki - 4ra. Nýkomin sérl. falleg ca 100 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Suðursv. Útsýni. Parket. Áhv. byggsj. rík. ca 4,0 millj. Verð 7,4 millj. 10169. Bergstaðastræti - 2ja. i einkasöiu sérl. falleg og mikið endurn. ca 50 fm íb. á 3. hæð í virðul. steinh. Parket. Útsýni. Áhv. húsbr. ca 2,8 millj. Verð 4,9 millj. Þingholtin — 2ja. Nýkomin í einkasölu sérl. falleg og mikið endurn. ca 60 fm íb. á 3. hæð í fjölb. Nýl. innr., gólfefni o.fl. Verð 5.2 mtllj. 35994. Hverafold - 2ja herb. wijög faiieg ca 60 fm íb. á 1. hæð m. sérgarði í nýl. ijölb. Parket. Áhv. byggsj. ca 3,5 millj. Verð 5,6 millj. 30252. Grandavegur - 3ja herb. - m. bílskúr. Nýkomin i einkasölu mjög falleg 92 fm íb. á 2. hæð í nýl. lyftuh. Sérþvotta- herb. Svalir. Góður bilskúr. Áhv. byggsj. ca 5.3 millj. (gamla lánið). Afb. 25 þús. pr. mán. Verð 8,9 millj. 32087. Vindás - 3ja. Nýkomin sérl. falleg 86 fm íb. á 2. hæð. Parket. Flisar. Bflskýll. Hús steni-klætt. Áhv. byggsj. 2,2 millj. Verð 7,3 millj. 36166. Grenibyggð - MOS. Nýkomið i einka- sölu sérl. fallegt 110 fm einl. raðhús. Parket og flísar. Sólskáli. Suðurgarður. Áhv. 5,8 millj. húsbr. Verð 9,6 mlllj. 35831. Austurströnd - Seltjn. - 2ja herb. Nýkomin í sölu mjög falleg 55 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Innang. í bílskýli. Stutt í alla þjón. Verð 5,7 millj. 29654. Reykjafold - einb. Mjög fallegt einl. einbhús ásamt innb. bílsk. samtals 160 fm. Nýl. hús á góðum stað. Heitur pottur. Hagst. lán. Verð 13,9 millj. Stóragerði - 3ja - bflsk. Mjög fai- leg ca 100 fm íb. i góðu fjölb. auk bilsk. Nýl. eldhinnr. Glæsil. útsýni. Áhv. 4,4 m. húsbr. Verð 7,8 millj. 31599. Engjasel - 3ja. Mjög falleg 92 fm (b. á 1. hæð í nýviðgerðu fjölb. bílskýli. Hagst. lán 3,7 millj. Verð 6,9 millj. 28659. Asparfell - 3ja. Falleg 75 fm ib. á 6. hæð í lyftuh. Suðursv. Verð 5,9 m. 6546. Langholtsvegur - Snekkjuvogs- megin - 3ja. Nýkomin falleg 80 fm lítið niðurgr. (b. í þrib. Sérinng. Nýtt rafmagn, Danfoss o.fl. Verð 6,2 millj. 18521. Fffurimi - Sérhæð. Nýkomin mjög falleg nýl. 100 fm efri sérhæð auk 24 fm bílsk. Útsýni. Áhv. húsbr. ca 5 millj. Skipti mögul. á eign í Hafnarfirði. 24051. Krummahólar - 3ja. Faiieg ca 70 fm ib. é 3. hæð i góðu fjölb. Suðursv. Húsið viögert og mólað. Útsýni. Áhv. byggsj. ríkis- ins 3,2 millj. Verð 5,9 millj. 28962. Kóngsbakki - 3ja. Mjög faiieg so fm íb. á 1. hæð með sérgarði í góðu fjölb. Verð 6,2 millj. 4347-02. Hringbraut - 3ja. Snotur 80 fm enda- ib. á 2. hæð i fjölb. Suðursv. Verð 6,0 mlllj. 7404-3. Framnesvegur - 2ja. Faiieg ca 65 fm 2ja-3ja herb. íb. Nýl. gler og póstar. Áhv. 3,6 millj. Verð 4,6 millj. 24883. Hjallavegur - 2ja - laus. i einka- sölu snotur ca 55 fm íb. á jarðhæð i tvib. Áhv. byggsj. riklsins ca 3 millj. Verð 4,9 mlllj. 28979. Eiðistorg - 2ja. Mjög falleg 55 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Svalir. Stutt í alla Þjónustu. Verð 5,7 millj. 31202. Þverholt - 5 herb. Giæsii. nýi. 150 fm „penthouse"-íb. i fallegu nýi. lyftuhúsi auk bilskýiis. Góð staðsetn. í hjarta borgar- innar. Verð: Tilboð. 4062-02. Hrísrimi - parhús. Giæsii. vei skipu- lagt 195 fm parhús með innb. bílsk. 4 rúmg. svefnherb. Til afh. nánast strax fullb. aö utan, fokh. að innan. Verð 8,9 millj. 16275. Tunguvegur - raðhús. Mjög faiiegt 112 fm endaraðhús. 3 svefnherb. Suður- garður. Verð 8,3 mlllj. 24368. Fljótasel - raðhús - tvær íb. Nýkomiö í einkasölu fallegt 235 fm tvíl. raðh. auk bilsk. Sér 3ja herb. ca 90 fm aukaíb. á neðri hæð. Róleg staðs. Skipti mögul. Verð 13,5 millj. 32873. Dúfnahólar - 5 herb. - með bfl- Skúr. Mjög falleg ca 120 fm íb. á 6. hæð í nýklæddu lyftuhúsi auk 26 fm bílsk. Yfirb. svalir að hluta. Frábært útsýni. Verð 8,5 millj. 20246. Skípasund - 3ja herb. Nýkomin í einkasölu falleg 2-3 herb. 65 fm litið nið- urgr. ib. i góðu þríbýli. Sér inng. Róleg stað- setn. Ahv. húsbr. 2,6 millj. Verð 5,4 millj. Fjöldi annarra eigna á skrá f Reykjavík. \m FASTEIGNAMIÐSTOÐINP pT SKIPH0LTI50B • SÍMI562 20 30 • FAX 562 22 90 Magnús Leópoldsson, lögg. fasteignasali. Öpið virka daga frá kt. 9-12 og 13-18, laugardaga ki. 11-14. ATHUGIÐ! Yfír 600 eignir á Rvíkursvæð- inu á söluskrá FM. Skiptimöguleikar yfir- leitt f boði. Einbyli MOSFELLSDALUR 7638 Til sölu áhugavert hús í Mosfcllsdal. Um er að ræða einb. úr timbri ásamt bílsk. Stærð samt. um 190 fm. Sólpallur um 80 fm. Húsinu fylgir um 1,5 ha eignar- land. Fráb. staðsetn. VÍÐITEIGUR - MOS. 7683 Vorum að fá í einkasölu einb. um 250 fm ásamt 50 fm bílsk. 3-4 svefnherb. Park- et, flísar og góðar inhr. Skipti mögul. SELBRAUT - SELTJ. 7682 Áhugavert vel byggt 302 fm einb. Hús sem gefur mikla mögul. Sérinng. í kj. Innb. bílsk. Eignarlóð. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. FM. MOSFELLSBÆR 7679 Til sölu 135 fm einb. á einni hæð. Húsið stendur á góðum útsýnisst. rétt v. Kaupf. í Mosbæ. Laust nú þegar. Verð 9,9 millj. EFSTASUND 7611 Mjög gott 92 fm einb. úr steini ásamt 10 fm geymsluskúr. Mikiö endurn. húsnæði m.a. nýtt þak, rafmagn, gler, lagnir, bað- herb., eldh. o.fl. Stór lóð. Bílskúrsr. Áhv. 4,5 millj. húsbr. Verð 9,8 millj. Raöhús/parhus HVERFISGATA 5363 Útsýni. Um er að ræða 5 herb. íb. á efstu hæð í góðu húsi. íb. er um 130 fm með góðu eldh. og baðherb. (b. með mikla mögul. t.d. til útleigu. Stórar svalir. Verð 7,9 millj. BARMAHLÍÐ 5373 Til sölu áhugaverð 95 fm efri hæð við Barmahtíð. (b. fylgir hálfur kj. þar sem m.a. er ib. sem leigð er út. TJARNARGATA 5372 Áhugaverð 6-7 herb. íb. í steinh. Stærð 121,4 fm. íb. er hæð og ris töluvert end- urn. Fráb. útsýni. KÁRSNESBRAUT 5375 Til sölu áhugaverð hæð í tvíbh. á glæsil. útsýnisstað við Kársnesbraut. Stærð 121,3 fm auk 30 fm bílsk. 3 rúmg. svefn- herb., tvær stofur, lítið vinnuherb. og rúmg. eldh. Sérinng. Góður bílsk. 4ra herb. og stærri SKÓGARÁS-ÚTSÝNI 4154 Vorum að fá í sölu glæsil. 137 fm íb.ásamt 25 fm bílsk. 5 svefnherb. Sérþvottah. Góðar innr. Suðvestursv. Mögul. skipti á stærri eöa minni eign. VESTURBERG 4111 Til sölu 4ra-5 herb. íb. í litlu fjölb. við Vesturberg. Stærð 97,6 fm. 3 góð svefnh. . öll með skápum. Rúmg. og björt ib. með fallegu útsýni yfir borgina. Verð 6,9 m. ENGJASEL 3614 Óvenjugóð 108,8 fm 4ra-5 herb. ib. á 3. hæð í góðu fjölb. Vel vandað til allra innr. og tækja í upphafi. íb. er öll vel um geng- in. Gott skipul. Bilskýli. Skipti mögul. á minni eða stærri eign. ENGIHJALLI 3638 Til sölu 97 fm ib. á 3. hæð í góðu fjölb. Lyfta. 3 svefnherb., rúmg. stofa m. svöl- um. Þvhús á hæöinni. Verð 6,7 millj. Ttt sötu jöroin JORÐIN ISOLFSSKALL isólfsskáli. Umer að rseða landmikla jörð (jafnvel atlt að 1100 ha) stutt frá Grínrjavík. Á jörðinni er m.a. íbhús og fjárhús. Jörðín á land að sjö. Mikil náttúrufegurð. Verðhugmynd 15,0 mittj. HÁALEITISBRAUT 3586 Góð 102 fm 4ra herb. íb. é 4. hæð í góðu fjölb. 23 fm bflsk. fylgir. Frá- baart útsýni, Laus. Verð 7,8 rrrtllj. SUÐURÁS 6422 Glæsil. raðh. á eínní hasð rrieo innb. bflsk. samt. 137,5fm. Húsirtu skilað fullb. að utan með grófjafrtBðri lóð en fokh. að innan. Traustur selj- andi. Afh. strax. Mjög hagstætt Vera 7,3 mlBj. GARÐABÆR - M/BILSK.3641 3ja-4ra herb. 92 fm glœsiieg íb. með suð- ursvölum á 2. hæð í litlu fjölb. (b. er öll hin vandaðasta með nýlegu eikarparketi og flísum á gólfum. íb. fylgir innb. bíl- skúr. Mjög góð sameign. EYRARHOLT-HF. 3639 Til sölu glæsil. 3ja-4ra herb. 113 fm íb. á 1. hæð í fallegu lyftuh. 2 svefnherb. m. skápum, stofa og borðstofa. Sérþvhús. Sjónvarpsdyrasimi. Parket og flisar. Lyklar á skrifst. Verð 8,9 millj. 3ja herb. ib. FANNAFOLD 2865 Til sölu skemmtil. 3ja herb. íb. á efri hæð í 6-íb. húsi. Inng. af svölum. Auk þess góður bílskúr. Eldhús með fallegri hvítri innr. og vönduðum AEG-tækjum. Oúkar og parket. Þvottahús innaf eldh. Áhv. byggsj. 4,9 millj. Verð 8,5 millj. ARNARSMÁRI - KÓP. 2849 Vorum að fá i sölu nýja og glæsil. 3ja herb. 84 fm ib. á 3. hæð. Vandaðar innr. og tæki. Fallegt eldh. og baðherb. Áhv. 4,4 millj. húsbr. Íb. getur verið laus strax. STELKSHÓLAR 2867 Mjög snyrtil. 76,4 fm íb. á 1. hæð í nýl. viðg. húsi. Áhv. 4,5 millj. Verð 6,5 mlllj. MJÖLNISHOLT 2866 Mjög rúmg. og mikið endurn. 84,4 fm 3ja herb. íb. í tvibhúsi. Parket á gólfum. Áhv. veðd. 3,1 mlllj. m. 4,9% vöxtum. HRINGBRAUT 2855 Til sölu 3ja herb. 79 fm björt endaíb. á 4. hæð + aukaherb. í risi. Ib. er töluv. endurn. m.a. nýtt rafm. og parket. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,5 millj. BARMAHLÍÐ 2852 Mjög góð 3ja herb. íb. 66,7 fm sem töluv. hefur verið endurn. m.a. gler, gluggar og baðherb. Áhv. rúml. 3,0 millj. hagst. langtlán. Verð 5,5 millj. Laus. BARMAHLÍÐ 2844 Til sölu falleg 61 fm kjíb. í góðu fjórb- húsi. Fallegur garður. Ról. gata. Áhuga- verð ib. NÓATÚN 2773 Til sölu áhugaverð 3ja herb. íb. í ágætu húsi v. IMóatún. Stærð 56,8 fm. Getur verið laus fljótl. Verð 5,5 millj. ASVALLAGATA 1626 Snyrtil. 2ja herb. kjíb. um 50 fm á þessum vinsæla stað. Verð 3,8 millj. BERJARIMI 1627 Mjög skemmtil. 2ja herb. ib. á 1. hæð i góöu fjölb. Vandaðar innr. í eldh. Rúmg. íb. Bilageymsla. Áhv. húsbr. 4,5 milij. Verð 6,4 millj. Nybyggingar GRAFARVOGUR 1S21 BYGGVERKTAKAR - IÐNMENN Tfl sölu hailt stigahús í fjBlbýlish. í Grafarvogi. Stærð íbúða 40-140 fm. te. eru tll afh. nú þagar í fok- hetdu ástandi, NánaH uppl. á skrifst, FM. SUBURÁS 6422 Glæsil. raðh. á einni haeð með intvb. bfÍBk. samt. 137,5 fm. Htísiriuskilað fullb. að utan með grófjafnaðri lóð an fokh. að fnnan. Traustur selj- andi. Afh, strax. Mjög hagstætt vorð 7,3 millj. NEÐSTALEITI 6409 Til sölu áhugavert raðh. 245 fm með innb. bílsk. Stórar stofur, 4 svefnherb. Vandað- ar innr. Einstakur útsýnisstaður. Getur verið laust fljótl. GAUTLAND 3622 HAGSTÆTT VJ*Rt> Áhugaverð 4ra herb. íb. f litlu fjöib. á þessum vinswla stað i Fossvogi. Tvennar svalir. Goðar innr. Stórt baðherb. með þvaðstöðu. Parket á hoti og eldhúsi. Mjög góð ib. Ver* 6,8 millj. RAUÐÁS 2685 Glæsii. 77 fm 3ja herb. ib. á 1. hæð með sérgarðl. Parket og flísar. Áhv. 2,8 mitlj. V«rð C^ mfllj. FLÓKAGATA 5363 FRÁBÆR STAÐSETNINQ Ahugaverð 150 fm 2. hæð í góðu húsi v. Flðkagötu. 4 svefnherb., þvhús og geymsla í ib. Störar suð- ursvelír. Einnig ca 23 fm bílsk, Stærð samt. 172,4 fm. Getur verlð laus strax. RAUÐARARSTIGUR 3565 Til sölu nýl. 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð. (b. er á tveimur hæðum og skemmtil. innr. Parket á gólfum. Bílskýli. Góð sameign. ÁLFHEIMAR 3634 ÁgaSt tb. i göðu ffölb. íb. er 97,2 fm. Gler og giuggar endurn. Falleg viðarinnr. f eldh, Áhv. veðdlán 3,5 mlllj. Verð 7,5 míll). FRÓÐENGI 2743 87 fm 3ja herb. íb. í nýju fjölb. á fráb. útsýnisstað. (b. skilast tilb. til innr. Verð 6,3 millj. 2ia herb. íb. GAUKSHÓLAR 1607 Mjög góð 2ja herb. íb. é 1. hæð. Stærð 54,8 fm í snyrtil. fjölb. Áhv. 2,5 millj. hagst. langtlán. Verð aðeins 4,5 millj. VEGHÚS - HAGST. LÁN 1614 Áhugaverð, falleg 60,4 fm 2ja herb. ib. í góðu fjölbýli. Parket og flísar. Góðar innr. og tæki. Ahv. um 4,8 millj. byggsj. með 4,9% vöxtum. Hagst. verð 6,4 millj. EIÐISMYRI 6421 Nýtt glæsil. 200 fm raðh. m. innb. bilsk. » á eftirsóttum stað á Seltjn. Hægt að fá húsið afh. á ýmsum byggstigum. Teikn. á skrifst. Húsið getur verið til afh. strax. Atvinnuhúsnæöi o.fl. FAXAFEN 9256 Til sölu 829 fm lagerhúsn. m. góðum innk- dyrum. Um er að ræða kj. í nýl. húsi. Snyrtil. húsnæði. 4 m lofthæð. SUÐURLANDSBRAUT 9205 Til sölu á hagst. veröi um 900 fm hús- næði á 2. hæð v. Suðurlandsbr. Húsn. þarfn. lagf. en gefur ýmsa mögul. Góð staösetn. ÍÞRÓTTASALIR 9224 Til sölu um 870 fm húsnæði m. 2 íþrsöl- um, gufubaði, búningskl. o.fl. Ýmsir aðrir notkunarmögul. Teikn. á skrifst. FM. GRENSASVEGUR 9162 Til sölu um 400 fm skrifstofuhúsn. á 2. hæð í vel staðsettu húsi. Eígnin þarfn. lagfæringar en gefur mikla möguleika. Teikn., lyklar og nánari uppl. á skrifst. Landsbyggoin ATHUGIÐ! Á söluskrá FM er mifcitl fjöldí sumarhúsa og bújarða og annarra eigna úti á landí. FáiÖ sentíá söfuskró. Fullbúnar íbúðir á frábæru verði 2ja herb. íbúðir ffrá kr. 6.350 þús. 3jo herb. íbúðir fró kr. 7.290 þús. Góðir greiðsluskilmólar, byggvísit. 203 stig VALHÚS FASTEIONABALA -4 y ÍÆík Sími 5651122 W-J&&0& &&&**'* vV **¦«, e"í 9521150-9521370 LARUS Þ. VALDIMARSSON, FRJMKVftí KRISTJAN KRISTJANSSON, lOGCiUUR íK ."ert °9sn/'?0A. r4f> %»,. % Sii 9"»>Ú,,9H- Sigurður & Júlíus sími 565 5261 Simi ó byggingarslað til oð skooa er S6S-2627. Til að auko þjónustuna við kuupemlui hefur fosteignasolon Volhús einnig tekiö oi) sér sölu Ibúðonno. VALHÚS III VK,J*VIKIIHVI (il 63 Sfmi 5651122 Nýjung á lánamarkaðnum. Kynnið ykkur lánakjörin hjá fasteignasölum í félagi fasteignasala. <P Fslag Fasteignasala Til sýnis og sölu m.a. eigna: Nýleg og vönduð - lækkað verð Suðuríbúð á 3. hæð um 85 fm viö Víkurás. Sólsvalir. Parket. 40 ára húsnæðislán kr. 2,5 millj. Góð sam. Seljandi getur lánað hluta af útb. til 15 ára. Sérhæð - Smáíbúðahv. - mikið útsýni Sólrik efri hæð, 141,6 fm nettó. Allt sér. Innb. bílsk. 27,6 fm. Vinsæll staður. Mikið útsýni. Gott verð. Eskihlíð - öll eins og ný Úrvalsib. á 4. hæð, 102,5 fm. Innr., gólfefni o.fl. allt nýtt. Gott ris- herb. fylgir. Snyrting í risinu. Ágæt sameign. Heimar - Vogar - nágr. Leitum að 3ja herb. íb. Má þarfn. endurb. í skiptum fyrir góða 5 herb. séríb. í hverfinu. Úrvalsíbúð - eins og ný Mjög góð 4ra herb. íb. tæpir 100 fm í Seljahverfi. Sérþvottah. Ágæt sameign. Góð bifreiðageymsla. Skipti mögul. á góðri 2ja herb. íb. Sumarhús á Vatnsleysuströnd Nýlegt timburh., grfl. um 40 fm, hæð og portbyggt ris. Vönduð við- arkl. Góð viðbygg. 50 fm með 3ja m vegghæð. Eignarland 6.000 fm. Uppsátur fyrir bát í fjöru. Ýmiskonar skipti. Hlunnindi - laxveiði - skotveiði Traustir fjársterkir kaupendur þ. á m. nokkrir gamlir og góðir viðskipta- menn óska eftir hlunnindajörð. Margt kemur til greina. Vinsamlegast leitið nánari uppl. í meira en hálfa öld hefur Almenna fasteignasalan útvegað viðsk.mönnum sínum íb. og aðrar fasteignir af flestum stærðum og gerðum. Viðskiptunum fylgja ráðgjöf og traustar uppl. • • • Teikningar á skrifstofu. Fjöldi eigna í skiptum. Almenna f asteignasalan sf. var stof nuð 14. júlí 1944. ALMEMNA FASTEIGNASALAN LftUSAVfcSt 18 S. 552 11SI 552 137? "^

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.