Morgunblaðið - 22.05.1996, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 22.05.1996, Blaðsíða 10
10 MIÐVIKUDAGUR 22. MAÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ Nokkur arðvænleg fyrirtæki 1. Bóka- og ritfangaverslun í stórri verslunar- miðstöð miðsvæðis. Mikil sala í ritföngum og leikföngum. Góð örugg framtíðarvinna. 2. Efnalaug. Eina efnalaugin í mjög stóru íbúðahverfi. Góð tæki. Glæsil. aðbúnaður. Vaxandi viðskipti. 3. Sólbaðsstofa á frábærum stað. 8 bekkir. Fallegar innr. Ýmis skipti mögul. 4. Gjafavöruverslun. Einstök verslun með eigin innflutning á mjög vinsælum og fallegum vörum. Vinaleg búð með ótal möguleika fyrir smekklegt fólk. 5. Barnafataverslun í verslunarmiðstöð. Góð velta. Þekkt vinsælt merki. Mikil söluaukn- ing. 6. Blómabúð. Ein stærsta og glæsilegasta blóma- og gjafavörubúð borgarinnartil sölu. Frábær staðsetning sem batnar á hverjum degi. Góð aðstaða. Laus strax. 7. Pizza '67 á góðum stað til sölu. Staðsett á mjög fjölmennum stað. Gott verð. Nýjar innr. og tæki. 8. Vinsæll veitingastaður í Vestmannaeyjum. Mikil umsetning. Glæsileg eldhúsaðstaða. Heimsendingarþjónusta. Mikil bjórsala. 9. Veitinga- og skemmtilstaður í miðborginni. Hægt að auka umsvifin með því að opna kaffihús á daginn. Ótrúlega góð staðsetn- ing. Sanngjarnt verð. 10. Höfum ýmiss gisti- og veitingahús á vinsæl- um ferðamannastöðum. 11. Heimasundlaug, 5x10 metrar, með öllum tækjum, ný og ónotuð. 12. Einn vinsælasti söluturn borgarinnar til sölu. Mikil arðsemi. Ýmsar aukatekjur. Laus strax. Upplýsingar aðeins á skrifstofunni. EzmMiiiEgaaa SUOURVERI SÍMAR581 2040 OG 581 4755, REYNIRÞORGRÍMSSON. Glæsilegt einbýlishús með f allegum tr jágarði Til sölu 240 fm einbhús á einum besta stað í Mosbæ Á neðri hæð eru skemmtilegar stofur (m/arni), rúmgott eldhús og þvottahús, auk gestasnyrtingar. Á efri hæð eru 3 góð svefn- herbergi auk sjónvarpsskála (geta verið 5 svefnherb.). Tvenn- ar svalir. Rúmgóður bílskúr. Stór og óvenju vel ræktuð lóð með fallegum 40 fm garðskála. Húsið stendur í útjaðri byggð- ar og því óspillt náttúra utan lóðar. Öll skipti koma til greina. EIGNASALAN, Ingólfsstræti 12, símar 551 9540 og 551 9191. FRETTIR GRASARIMI Vandað endaraðhús á einni og hálfri hæð með innbyggðum bílskúr, samtals um 200 fm. Áhv. 6,1 millj. langtímalán. Laust 1. júní. FASTEIGNAÞJÓNUSTAN Skúlagötu 30, 3. hæð, sími 552 6600. Alíir þurfa þakyfir höfudiö .blaðib - kjarai málsins! ístakhf. byggir Engjaskóla STJÓRN Innkaupastofnunar Reykja- víkurborgar hefur samþykkt að leggja til við borgarráð að tekið verði lægsta tilboði frá ístaki hf., rúmar 382,2 milljónir króna í byggingu Engjaskóla í Grafarvogi. Sex tilboð bárust í lokuðu útboði. Tilboð ístaks hf. er 92,45% af kostnaðaráætlun, sem er rúmar 413,4 milljónir. Næstlægsta tilboð átti Ármannsfell hf., sem bauð 92,66% af kostnaðaráætlun, Fjarð- armót ehf. þauð 93,38% af kostnað- aráætlun, Á.H.Á. byggingar hf. og Húsanes hf., buðu 94,32% af kostn- aðaráætlun, Sveinbjörn Sigurðsson hf., bauð 96,77% og Álftarós ehf., bauð 98,87% af kostnaðaráætlun. Að sögn Sigrúnar Magnúsdóttur formanns skólamálaráðs, er gert ráð fyrir að skólinn verði tekinn í notkun 1. september 1997. ? ? ?--------- 50 umsóknir um stöður sviðsstjóra FIMMTÍU umsóknir bárust um þrjár stöður sviðsstjóra hjá Fræðslumið- stöð Reykjavíkur. Fræðslumiðstöðinni verður skipt niður í þrjú svið, þjónustusvið, þró- unarsvið og rekstrarsvið. Að sögn Sigrúnar Magnúsdóttur fo'rmanns skólamálaráðs, voru um 20 umsækj- endur boðaðir í viðtal en endanleg niðurstað liggur ekki fyrir um hverj- ir verða ráðnir. „Við fengum mjög metnaðarfullar og góðar umsóknir," sagði hún. FASTEIGNAMIÐLUN HF. rf nnramn <f \mm FASTEIGNAMIÐLUN HF. Sími 562 57 BERGSTAÐASTRÆTI. stórgiæsi- legt einb. á þremur hæðum, verulega endur- bættum, m.a. eldhús, gólfefni, raf- og hita- lagnir, búðherb. og garður með nýjum, stór- um sólpalli. Áhv. 6,7 millj. Verð 21 millj. Ath. skipti á minna sérbýli miðsv. í Rvik. ÞINGHÓLSBRAUT. Mjög gott einb. m. bílskúr, alls samt. 218 fm. 6 svefnherb., eldhús m. glæsilegum innréttingum og góð- um borðkrók. Rúmg. björt stofa með arni, útgengt út á suðursvalir. Hiti í plani. Glæsil. garður m. heitum potti. Áhv. byggsj. + hús- br. 6,2 millj. Verð 14,9 millj. KVISTABERG. Mjög gott einb. á einni hæð, ásamt góðum bílskúr, alls um 205 fm. 3 stofur, 3 svefnherb. Arinn i stofu. Nánast fullb. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 15,0 millj. ESJUGRUND. Mjög gott einb. á einni hæð ca 140 fm ásamt 40 fm bílskúr. 4 svefnherb. Vandaðar innr. Parket. Húsið er mjög vel staðs. Góð aðstaða fyrir hestafólk. Áhv. ca 6,0 millj. Verð kr. 10,9 millj. FURUBYGGÐ. Endaraðhúsátveimur hæðum auk bilsk. 165 fm og rými í risi 21 fm. Innangengt í bílskúr úr þvottaherb. 4 svefnh. mögul. Ekki fullb. Áhv. byggsj. 5,0 millj. Verð 11,9 millj. KLUKKURIMI. Fallegt einb. á einni hæð ásamt bflsk., samtals 245 fm. 5 herb., stofa og borðstofa. Glæsil. eldhús. Flísalagt baðherb. Suð- urverönd. Áhv. húsbr. 6,1 millj. Verð 14,9 millj. GRETTISGATA. Fallegt einb., kj., hæð og ris, ca 125 fm, ásamt stórri úti- geymslu innr. sem 21 fm herb., 2 stofur, 4 svefnh. Áhv. byggsj.+húsbr. 7,7 millj. Verð 10,9 millj. Ath. skipti á minni eign. REYKJAMELUR - MOS. Mjög gott einb. á einni hæð ca 140 fm ásamt 33 fm bílskúr með sjálfvirkjum opnara. Glæsi- legar innr. 3-4 svefnherb. Glæsilegur garður. Áhv. ca 2,0 millj. Verð 12,5 millj. (1446) ÁSGARÐUR. Gott endaraðh. ca 136 fm. Glæsil. nýtt eldhús með nýjum tækjum. 3-4 svefnherb. Parket. Búið að endurn. gler og glugga. Sér bílastæði. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Verð 9,1 millj. (1417) ÁSLAND. Glæsil. parh. 122,5 fm ásamt 26 fm bílsk. 2-3 svefnh. Glæsilegar innr. og gólfefni. Nýtt glæsil. eldh. Glæsil. sólstofa m. arni. Góður garður. Ahv. byggsj. + hús- br. ca 7,0 millj. Verð 11,7 millj. (skipti á húsi I Hafnarfirði). Borgartúni 24, Reykjavík Fax 562 57 25 DRAPUHLIÐ. 106,8 fm éfli sérh. í fjórb. á þessum sivinsæla stað. 2 skiptan- legar stofur, 2 svefnh. Suðursv. Eign með mikla mögul. Verð 7,9 millj. VALHUSABRAUT. góö 141 fm sérh. á 1. hæð I þrib. ásamt 27 fm bilsk. 3- 4 svefnh., stofa, eldh., baðh. og þvottah. Húsið í góðu ástandi. Áhv. 5,7 millj. Verð 11,4_rnillj. (skipti á minni eign). HLÍÐARHJALLI. Glæsil. neðri sérh. ásamt stæði f bílskýli, alls um 163 fm. Glæsil. eldhúsinnr., ísskápur og frystir fylgja. 4 svefnh., sérþvottah. Áhv. 3,6 millj. bygg- sj. Verð 11,7 millj. Ath. skipti á minni eign f sama hyerfi. REYKÁS. Góð 5 herb. íb., hæð og ris, ca 131 fm. 2 stofur, 3 svefnherb. Góðar innr. íeldh., þvottah. innaf. Skipti á 4ra herb. f Árbæ eða Ásahverfi. Áhv. byggsj. og hús- br. ca 4,7 m. Verð 9,9 millj. VÍÐIHVAMMUR. Góð 4ra herb. íb. á 1. hæð, ca 107 fm. Bílskúrsréttur. Stofa með suðursv. 2 svefnh. Ath. skipti á minni eign. Áhv.ca 1,0 millj. Verð 7,4 millj. HLÍÐARVEGUR. Glæsll, efri sérh. um 146 fm auk bílsk. 29 fm í húsi byggðu 1983. (b. er mjög vel innr. og sérlega vel skipul. Nýtt parket á stofu. Sérlega góð sérh. Áhv. ca 2,3 millj. Verð 12,9 millj. FROSTAFOLD - 6 HERB. stór- glæsil. 137 fm Ib i nýl. lyftuh. Parket á gólf- um og sérþvottah. I íb. Ahv. 3,7 millj. bygg- sj. Verð tilboð. LUNDARBREKKA. Mjög góð 5 herb. ib. m. sérinng. af svölum. Rúmg. stofa, suður- sv. Eldh. mjög rúmg. 4 svefnherb. Sérþvottah. á hæðinni. Sérgeymsla I íb. og kj. Magnús Leópoldsson lögg. fasteignasali. OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-18 LOKAÐ UM HVÍTASUNNU- HELGINA! Gísli E. Ulfarsson, sölustjórí Þórður Jónsson sölumaður Nfna Marfa Reynisdóttir ritari Kristjan V. Kristjánsson lögg. fasteignasali ENGIHJALLI - UTSYNI. Góð 4ra herb. íb. á 3. hæð í nýviðgerðri lyftublokk. 3 svefnh., skápar í öllum, parkat á gólfum. Ágætar innr. Suðursv. Fráb. útsýni. Þvotta- og þurrkherb. á hæðinni. Verð aðeins 6,3 milfj. NEÐSTALEITI. Stórglæsil. 4ra herb. fb. á4. hæð, 122 fm, ásamt bílskýli. Eldhús, stofa og borðstofa m. parketi. 3 svefnh. Stórar suð- ursv. Frábært útsýni. Áhv. ca 3,4 millj. Verð 11,5 millj. Ath. skipti á minni eign. ÍRABAKKI. Mjög góð 4ra herb. íb. á 1. hæð. 3 svefnh. Gólfefni: Parket. Suðursv. Þvottahús í íb. Áhv. húsbr. 3,4 millj. Verð 6,7 millj. BERJARIMI. Mjög góð nýleg 4ra herb. íb. ca 110 fm á 3. hæð ásamt stæði i bíla- geymslu. Glæsilegar innr., 3 svefnh. m. park- eti. Þvottaherb. inni í íb. Svalir f vestur. Áhv. húsbr. ca 5,3 millj. Verð 8,7 millj. (1447) AUSTURSTRÖND. Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð ca 102 fm auk bílskýlis. Stofa, borðstofa m. parketi. Góð eldhúsinnr., þvottahús á hæðinni. Fráb. útsýni. Áhv. 1,7 millj. Verð 8,2 niillj. BLÖNDUBAKKI. 4ra herb. ib. á 3. hæð (efstu), 112,5 fm ásamt aukaherb. f kj. Góðar innr. 3 svefnherb. Gólfefni: Parket og korkur. Blokkin nýviðg. og máluð. Áhv. byggsj.+húsbr. 5,3 millj. Verð 7,6 millj. FIFUSEL. Mjög góð 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt bílskýli f mjög góðu fjölbýli. Hús- ið er klætt Steni. Sameign og lóð til fyrir- myndar. Suðursv. Áhv. húsbr. + byggsj. ca 2,5 millj. Verð 7,3 millj. HRÍSMÓAR - PENTHOUSE". Nýtfskuleg 3ja-4ra herb. íb. 115 fm á tveimur hæðum. 36 fm vestursv. Frabært útsýni. Parket og flísar. Þvottah. ) /b. Lyfta og bílskýll.. Hús klætt utan með varanlegu efni. Óll þjónusta við höndina. Áhv. ca 1,7 millj. Verð 10,5 millj. ÁLFAHEIÐI - SÉRBÝLI. Kiasahús með öllu sér, byggt 1986. Stofa og borð- stofa með merbau- parketi. Hátt til lofts. Fallegt, nýtt eldhús. Mjög sérstök og falleg fb. Ahv. 5,1 millj. byggsj. Verð 8,4 millj. VESTURGATA. Gullfalleg 3ja herb. 94 fm á 2. hæð f nýl. húsi. Sérsmíðaðar innr. Áhv. 1,5 millj. Verö 8,3 millj. OFANLEITI. Góð 3)a herb. Ib. á efstu hæð ca 84 fm ásamt 27 fm í bílskýli. Hús og sameign f mjög góðu lagi. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. KÓNGSBAKKI. Góð 3ja herb. íb. 78,4 fm á jarðh. í góðu fjölb. m. sérgarði. 2 svefnh. * Parket á gólfi. Bjart eldhús með búr og þvotta- aðstöðu innaf. Góð geymsla í kjallara og þurrk- herb. Ahv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,4 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR. Mjög góð 3ja herb. íb. á 2. hæð ca 70 fm. Stofa og hol með parketi. Suðursv. Uppgert eldhús og endurn. baðherb. Endurn. gler. Verð 6,5 millj. HRÍSMÓAR. Mjög góð 3ja herb. endaíb. á 3. hæð með svefnlofti. 102 fm. Góðar innr. Stutt I alla þjónustu. Áhv. ca 4,2 millj. Verð 8,2 rnillj. (1448). JÖKLAFOLD. Rúmg. 3ja herb. ca 84 fm fb. á 3. haeð. Eldhús m. fallegum hvftum innr. Merbau-parket á holi, stofu og hjóna- herb. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 7,7 millj. HAMRABORG. Góð 3ja herb. ca 80 fm á 2. hæð. Bílageymsla. Áhv. 800 þús. Verð 6,3 millj. FELLSMULI. Mjög góð ca 90 fm 3ja herb. fb. á 1. hæð, ásamt hlutdefld I fb. á jarðh. (útleiga). Rúmg. stofa. Suðursv. 2 góð svefnh. Góð sameign. Verð 7,4 mlllj. JÖKLASEL. Glæsil. 3ja herb. Ib. á 2. hæð (efstu). Stofa m. parketi, suðursv. Eld- hús með góðum innr. Mögul. á stækkun f ris. Áhv. 900 þús. byggsj. Verð 7,5 millj. VEGHUS. Mjög góð 2ja herb. Ib. á 1. hæð, ca 67 fm. Glæsil. innr. Merbau-parket á gólfi. Sérgarður. Áhv. byggsj. ca 5,0 millj. Verð 6,8 millj. (1452) STELKSHÓLAR. Góð 2ja herb. íb. á 3. hæð, 52 fm. Hol með skáp. Stofa útgengt á vestursv. Eldh. með borðkrók. Svefnh. m. skáp. Baðherb. tengt f. þvottavél. Áhv. 2,8 míllj. Verð 4,9 rnillj. SKÓGARÁS. Góð 2ja-3ja herb. íb. á jarðh. Góðar innr. Sérgarður. Áhv. 2,1 millj. byggsj. Verð 5,7 millj. AUSTURSTRÖND. Mjög glæsil. 2ja herb. íb. á 5. hæð í lyftubl. ásamt bílskýli. Glæsilegar innr. og gólfefni. Vestursv. Áhv. byggsj. ca 1,7 millj. Verð 6,6 millj. (1451) FURUGRUND. Glæsileg 2ja herb. fb. á 2. hæð 67 fm ásamt aukaherb. í kj. með aðgangi að sameiginl. snyrtingu og sturtu. Glæsil. innr. Gólfefni: Parket og flisar. Ib. nýl. tekin f gegn. Áhv. byggsj.+húsbr. ca 3,3 millj. Verð 5.950 þús. HRAUNBÆR. Góð 2ja herb. íb. á 1. hæð m. aukaherb. f kj. með aðgangi að snyrtingu. Björt og skemmtileg íbúð. Vestur- sv. Áhv. byggsj. ca 600 þús. Verö 5,2 millj. (1450) LINDASMÁRI. Stórglæsil. rúmg. 2ja herb. fb. á 2. hæð í litlu fjölb. Glæsilegar innr. Glæsil. gólfefni: Parket og flísar. Suður- sv. Sérþvottahús og geymsla inní íb. Topp- eign. VALLARÁS - STÚDÍÓ-ÍBÚÐ. Góð stúdíó-fb. á 2. hæð ca 38 fm. Útgengt úr stofu í sérgarð. Svefnherb., eldh. m. góðri innr. og baðherb. Áhv. byggsj. 1,8 millj. Verð 3,6 millj. VINDÁS. Mjög góð 2ja herb. Ib. á 4. hæð i litlu fjölb. ca 60 fm. Góðar innr. Áhv. byggsj. + húsbr. 2,9 millj. Vorö 4,9 millj. EFSTASUND. Falleg 2ja herb. fb., ca 60 fm á jarðh. m. sérinng. Eldhús með Ijósri innr. Parket á stofu. Þak nýl. málað. Áhv. byggsj. ca 2,0 millj. Verð 4,5 millj. ASPARFELL. Góð 2ja herb. tb. á 6. hæð f lyftubl. Stofa með teppi. Opið eldhús, góð innr. Áhv. ca 2,0 millj. Verð 4,4 mlllj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.