Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 21
4+ MORGUNBLAÐIÐ ÞRIDJUDAGUR 4. JUNI 1996 C 21 HÓIabraut. Glæsileg 120 fm |_ neðri sérhæð við Hólabraut. Hér er |— fínt að búa. Áhv. byggsj. ofl. 4,6 »>- millj. Verð aðeins 9,2 millj. Það Z borgar sig að skoða þessa strax ! Laus lyklar á Hóli 7750 I— Melabraut. Guiifaiieg 101 k{~ fm 4. herb. sérhæð á fallegu þrí- 2 býli. Parket og flísar. Fullbúinn c.a. ~ 40 ferm bílskúr fylgir. Áhv. 5,2 millj. Verð 9,7. Skipti mögul. á ódýrari eign. 7881 Tvær íb.- Hlægilegt verð! 2 íbúðirl Skemmtileg og rúmgóð sér- hæð ásamt íbúð í risi, alls 134 fm auk 32 fm bílskúrs. Mlklir mögulcikar. Skipti möguleg á minni eign, helst á 1. hæð. Verö 9,6 mill). 7802 Hlíðarhjálli. Æðislega falleg og skemmtileg 3-4ra herb. íb. á 3. haeð með suðursvölum og frabæru útsýni. Einstök lóð. Góður bílsk. Áhv. 5,1 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. 3555 Rauðagerði. 190 fm glæsisér- hæð. Gullfalleg 150 fm efri sérhæð ásamt 31 fm stæöi í bflg, Skiptist m.a. í 3 rúmg. svefnherb. sjónvhol, stóra stofu, o.fl. Egnin skartar m.a. parketi og flísum. 7 fm geymsla. Ekki má gleyma hita í plani og stéttum. Verð 12,1 millj. 7909 Hraunbraut. vorum að fá í söiu á þessum frábæra útsýnisstað í Kópavogi 4-5 herb fbúð 100 fm ásamt 26 fm bfl- skúr. Aukaherbergi í kjallara fylgir. Verð 8,9 millj. Ahv. byggsjTIifsj. 4,4 millj. 7842 Lindarbraut - Seltj. Afar m*- ið og glæsilegt 302 fm einbýlishús sem skiptist m.a. í þrjár stórar parketlagðar stofur. Þrjú svefnherbergi auk þess sem séríbúð er ( kjallara. Stór garður með hellulagðri verönd. Góður bflskúr. Topp- eign. 5006 SÓIvallagata. Stórglassileg 155 fm fimm herbergja penthouse"- ib. m. hreint frábæru útsýni. Arinn í stofu og stórar grillsvalir. Áhv. 4,5 millj. Verð 10,9 m. 4637 Barmahlíð. Vorumaðfálsölufal- lega og vel skipulagða sérhæð á 1. hæð með sérinngangi. Tvennar svalir og gott skipulag. Verð 8,5 millj. 7880 Hlíðarhjalli. GullfalleglSOfmefri sérhæð ásamt 31 fm stæði f bílg. Skipt- ist m.a. í 3 rúmg. svefnherb. sjónvhol, stóra stofu, o.fl. Égnin skartar m.a. par- keti og flisum. 7 fm geymsla. Ekki má gleyma hita í plani og stéttum. Verð 12,1 millj. 7909 Stapasel. Mjög skemmtileg 4ra herb. 121 fm sérhæð í fallegu tvíbhúsi með sérinngangi og sérgarði. ibúðin er nýmáluð og laus fyrir þig strax í dag. Ahv. 5,3 millj. Verð 8,5 millj. 4792 Stórholt hæð - ris. 2 ibúðiri Skemmtileg og rúmgóð sérhæð ásamt Ibúð í risi, alis 134 fm auk 32 fm bílskúrs. Miklir moguleikar. Skipti möguteg á minni eign, helst á 1. hæð. Verð 9,6 millj. 7802 RAÐ- OG PARHUS. Þingás. Gullfallegt, bjart og skemmtilega hannað 155 fm endaraðhús á einni hæð með út- sýni út yfir Rauðavatn. Innb. bílsk. Húsið afh. fullb. að utan og fokh. að innan. Verð 8,2 millj. 6726 z I- z z z *>- z h- k>- z Látraströnd. Guiifaiieg 195 fm raðhús með innb. 24 fm bílskúr. Húsið er á 3 pöllum og er mjög skemmtilega skipulagt með 4 svefnherb. og 2 baðherb. Stofa með fráb. útsýni. Fallegur garður með sólhúsi. Verð 13,9 millj. 6040 Rauðás. Vorum að fá f sölu 196 fm stórglæsilegt raðhús, ásamt bflskúr á þessum eftirsótta stað. Sjón er sögu rikari. Áhvil. byggsj. 2,0 millj. Verð 14,4 millj. Já, nú er ekki eftir neinu að bíða! 6715 DísaráS. Stórglæsilegt og vel byggt 260 fermetra raðhús á tveimur hæðum auk kjallara. Hér fylgir tvö- faldur bflskúr með gryfju fyrir Jeppa- manninn. Verð 15,5 millj. 6794 Byggðarholt-Mosbæ. Stórskemmtilegt 132 fm endarað- hús á tveimur hæðum með 3 svefnherb. og góðu sjónvarpsholi. Útgengt úr stofu í fallegan gróinn garð. Ahv. 3,0 millj. Verð aðeins 8,9 millj. Makaskipti vel hugsanleg á 4 herb. fb. 6005 H Kringlan. Mjögfallegt264fm ; r" parhús á 3 hæðum á þessum fráb. "^ stað í hjarta Reykjavíkur ásamt 25 Z fm bílskúr. Stórar stofur með ami og alls 8 svefnherbergi! Áhv. bygg- Þsj. 3,5 millj. Verð 15,7 millj. Maka- skipti vel hugsanleg. 6321 2 Laufrimi. Hér eru vel skipu- lögð og glæsil. 146 fm raðh. á teinni hæð með innb. bílsk. Mögul. á 40 fm millilofti. Afh. fullb. að utan >¦>- °9 fokh. að innan. Hægt að fá hús- 2» in lengra komin ef vill. Verð frá 7,6 millj. 6742 SelbraUt-Seltj. Fallegt 220 fm raðh. á þessum einstaka stað á Ncsinu. 4 svefnherb. Stórar stofur m. góðum suðursv. fyrir sóldýrkendur. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 6,9 millj. húsbr. og Lsj. Verð aðeins 13,7 millj. 6710 Sæbólsbraut. Sérlega glæsilegt 179 fm endaraðhús á 2 hæðum, ásamt innb. bílskúr. 4 svefnherbergi og 2 stof- ur. Vandaðar innréttingar, fallegt parket og flísar. Verð 13,7 millj. Áhv. byggsj. o.fl. 4,6 millj. Hér þarf ekkert greiðsiu- mat. 6613 Melbær. Fallegt 253 fm raðhús á 3 hæðum ásamt 25 fm bflskúr. 5 svefn- herb. Stór og góður kJaJlari með sauna og miklu rými sem býður upp á góða möguleika. Stór og góð verönd með heitum potti. Akv. 2,2 millj. Verð 13,7 millj. 6977 Brattahlíð-Mosbæ. Giæsiiegt 131 fm raðhús á elnni hæð með inn- byggðum bilskúr. Glæsíleg rótar- spónsinnrétting prýðir eidhúsiö svo og 3 rúmgóð svefnherb. með glæsilegum mahognyskápum. Áhv. 6,3 millj. Verð 10,9 millj. 5014 Giljaland. Eitt af þessum sígildu vinsælu húsum í Fossvoginum. Húsið sem er 186 fm skiptist í rúmgóða stofu og 3-4 herb. Sólrik verönd og suður- garður Hér er gott að eyða sumrinu ! Verð 13,5 millj. Drifa sig og skoða! 6704 Furubyggð - Mos. storgiæsi- legt 164- fm nýtt raðhús í Mosfellsbæ með bflskúr, garði og öllu tilh. Húsið er atlt fullb. i hólf og gólf með parketi á gólfi og skápum í öilum herb. Verð 12,9 m"'1 6673 Stapasel. Mjög skemmtilég 4ra herb. 121 fm sérhæð í fallegu tvíbhúsi með sérinngangi og sérgarði. (búðin er nýmáluð og iaus fyrir þig strax f dag. Áhv. 5,3 millj. Verð 8,5 mlllj. 4792 - EINBYLI - Vesturbær. Gamalt og sjar- |— merandi 150 fm einbýlishús, kjall- |— ari, hæð og ris, byggt 1880. Húsið >>- er 'meira og minna endurnýjað á ? 21 einstaklega smekklegan hátt. Hér ræður hlýlegi gamli sjarminn ríkj- |— um. Verð 9,9 millj. Makskipti á |— minni eign í versturbæ. 5017 Z Dofraborgir. vorumaösöiu falleg og vel skipulögð 155 fer- h- metra á tveimur hæðum húsið h- skiptist m.a. í 5 sv.herbergi og v>" stofu með frábæru útsýni. Húsin Z skilast fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra komin. Verð h- aðein 8,0 millj. 5001 h- >¦ Dofraborgir. 5025 Helgaland. mos Bráð- j skemmtilegt 143 fm einbýlishús á %Cj einni hæð sem skiptist m.a. í 4 góð ^ svefnherb. og 2 bjartar stofur. ^ Rúmgóður 50 fm bílskúr. Skipti möguleg á minni eign. Verð 12,8 millj. 5777 Framnesvegur. Æðisiega sætt og huggulegt Iftið 88 fm einbýli, Já ein- býli á besta stað f vesturbæ. Hér þarf ekki að segja neitt, þú hríngir bara á Hól. Ahv. 4,2 millj. Verð aöeins 6,9 milij. Ætlar þú að missa af þessu? 5628 Vatnsendablettur. Heimsendir! Kannski ekki alveg. Hlns vegar bjóðum við þér vinalegt einbýli á rólegum stað við Vatnsendabl. Þetta er þitt tækifæri! Áhv. 4,5 mlllj. Verð 9,5 mlllj. Hafðu sam- band! 5599 Rauðagerði. Stórglæsilegt 270 fm einbýli fyrír þá sem hugsa stórt. Eignin skiptist m.a. f tvöfaldan innb. bfl- sk., 4 svefnherb., stórar stofur og vand- að eldhús. Möguloiki er á séríb. i kj. Frá- bær garður. Frábær staðsetning. 5770 Dynskógar. Einbýlishús með tveimur (búðum. Spennandi ca. 300 fm einbýllshús á 2 hæðum, með séríbúð f kjallara. Makaskipti ó mlnni elgn vel at- hugandi, Jafnvel 2 íbúðir. Verð 17,9 millj. Nú er tækifærið! 5923 Sumarhús Sumarhús í Úthlíð Geysifallegt sumarhús i byggingu. Bústaðurinn er hannaður sem tveir pframýdar með tengibyggingu. Svefnh. og baðherb. f öðrum, stofa og eldhús í hinum. Annar píramýdinn er komin upp fullfrágeng. að utan og íbúðarhæfur með eldunaraðst., baðh. og svefnh. Lóðin er falleg 8000 fm og er búið að gróðursetja mikið af trjám. Bústaðurínn stendur við Guðjónsgötu 6 í landi Úthliðar f Biskupstungum. 8021 H FASTEIGNASALA -GÆDI Sæmundur H. Sæmundsson, sölustjóri, Halldór Már Sæmundsson, sölufulltrúi. Sigurberg Guðjónsson, hdl. lögg. fasteignasali Suðurlandsbraut 16 (3. hæð), 108 Rvík. Sími 588 8787, fax 588 8780 Afgreiðslutímar virka daga 9-18, laugardaga 11-14, ValshÓlar Góð 2ja herbergja íbúð á " fyrstu hæð í glæsilegri þriggja hæða blokk, stærð 75 fm Fallegt eldhús og þvottahús í íbúðinni. Sameign og húsið að utan i mjög góðu ástandi. Verð 5,6 m. 133 GarðhÚS Falleg og rúmgóð 70 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli m/bílskúr. Vandaðar innréttingar. Verð 6,5 m. 112 Mávahlíð Stór og rúmgóð 2ja her- bergja íbúðí kjallara. Stórt svefnherbergi, stór stofa með parketi. Sérinngangur. Verð 5,6 m. 139 Lundarbrekka, Kópav. Faiieg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýli. Góð sameign, sér inngangur. Verð 6,9 m. 111 írabakki Goð 3ja herb. fbúð I fallegu sambýli. Parket á stofu, eldhúsi og forstofu. Tvennar svalir. Verð 6,2 m. 120 Suðurgata, Hafnarf. Mjðg rum- góð þriggja herbergja ibúð í Hafnarfirði. Stærð 87 fm Þvottahús í ibúð. Verð 6,8 m. 138 Álfheimar Góð 4ra herb. ibúð á 1. hæð í fjölbýli. Stærð 96 fm Frábær stað- setning. Þeir laghentu verða snöggir að breyta þessari í draumaíbúðina. Stutt í alla þjónustu. Verð aðeins 7,0 m. 104 Langholtsvegur 4-5 herb. rishæð i þríbýlishúsi. Húsið stendur efst í botnlanga út frá Langholtsveginum. Lítið vinnuher- bergi á stigapalli. Þrjú góð svefnherbergi. Sér inngangur. Góð eign á góðum stað í borginni. Verð 7,4 m. 101 Barmahlíð Mjög falleg 4ra herb. íbúð við Barmahlið. Allur frágangur innanhúss er til fyrirmyndar. Góðar innréttingar. Fyrstur kemur fyrstur fær. Verð 6,9 m. 114 NU ER RETTI TIMINN TIL AÐ SEUA. Láttu skrá eignina þína þér að kostnaðarlausu. Heiðarleg traust þjónusta í þína þágu. VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR. VeSturgata Rúmgóð 105 fm 4ra her- bergja íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýlishúsi með lyftu. Útsýnið er frábært. ibúðin býður upp á mikla möguleika. Þú þarft ekki að leita lengra. Verð 7,9 m. 140 Flétturími Glæsileg 118 fm eign á 2.hæð í fallegu 3ja hæða húsi. Parket á stofu og eldhúsi. Tvennar svalir er á íbúð- inni. Allar innréttingar eru eins og nýjar. Þvottahús á hæðinni. Skipti á minni eign koma til greina. Verð 8,9 m. 144 VeghÚS Glæsileg 6-7 herb. 120 fm ibúð á tveimur hæðum. Fallegt útsýni. Góð að- • staða fyrir börn og stutt i skóla. Þessi eign á eftir að heilla marga. Verð10,5m. 147 Daisel Fallegt raðhús á tveimur hæð- um. Stærð 156 fm 4 svefnherb. Góð stofa og eldhús. Stæði f bilgeymslu. Þú gerir varla betri kaup. Verð11,3m. 113 Kambasel Vorum að tá í sölu gott raðhús á tveimur hæðum ásamt bilskúr. Stærð 189 fm Vel staðsett fyrir fólk með börn. Góð eign. Verð 12,7 m 132 Tunguvegur Gott raðhús á þessum friðsæla stað. Stærð 110 frri Húsið litur vel út að innan sem utan. Glæsilegt baðher- bergi. Skipti á minni eign koma til greina. Verð8,1 m. 142 SOLBAÐSSTOFA atvinnu- TÆKIFÆRI ! Sólbaðsstofa í Hafnarfirði til sölu. Fimm Ijósabekkir, Góð aðstaða. Verð aðeins 1,0 m. 155 VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR If Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign. FÉLAG FASTEIGNASALA if ASBYRGIrf Sudurlandsbraut 54 vió Foxafen, 108 Reylcjavik, simi 568-2444, fax: 568-344«. INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali. SÖLUMENN: Lárus Hauksson og Viðar Marinósson. I smíðum STARENGI 96-100 Falleg vönd- uö 150 fm raðhús á einni hæð meö ínnb. bflsk. Húsin skilast fullbúin að utan og rúmlega fokheld aö innan, til afhend- ingar fljótlega. Verð frá 8,0 millj. 5439 2ja herb. HRÍSMÓAR Rúmgóð 2ja herb. 70 fm íbúö á 4 hæö ásamt stæöi í bílsk. f nýklæddu 5 hæða lyftuhúsf. Sameign öll mjög góö. Suðursvalir. Áhv. 1,7 millj. Verö 6,5 millj. 6193 LANGAHLÍÐ - LAUS ajaherb 68 fm, góð fb. á 2.hæð I mjög góðu fjöl- bh. Herb f risi fylgir. Áhv. húsbr. 3.7 millj. Verð 6,2 millj. 3775 MÁVAHLÍÐ - LAUS 2ja herb. Iftiö niðurgr. 72 fm Ib. f góöu fjórb. Mik- ið endurn. og falieg eign á góöum stað. Lyklar á skrifst. Verð 5,4 millj. 3082 LANGHOLTSVEGUR 2ja herb. 59 fm góö fb. á 1. hœð í góöu 6 íb. húsi. Laus fljótl. Verö 5,2 milij. 2609. 3ja herb. HRAUNBÆR + AUKAH. Góö 3)a herb. íbúö á 2, hæð ásamt aukaherb. í kj. íbúðin er björt og falleg með útsýni yfir Élliöaárdalinn. Hús klætt að utan með Steni-klæðningu. áhv. 4 míllj. Verö 6,7 millj. 6039 SKEGGJAGATA 3ja herb. 61 fm góð íbúö á 2. hæð I góðu þríbýli. Ibúö- in skiptist i stofu og tvö svemherb, eld- hús og baö. Nýtt þak, Sér bíiastseði. Ahv. 3,2 millj. Verö 5,7 millj. 5590 HEIOARHJALLI - LAUS 3ja herb. ný mjög falleg fb. á jarðh. í þrfb. Innr. eru mjög vandaðar. Flísal. bað. Parket. Þvottah. og geymsla innan fb. Til afh. strax, verð 8,0 mill). 5406 MIÐVANGUR - HF Mjðg góð 3ja herb íbúð á 2. hæö f lyftuhúsi. Sér- inng. Stórar suöur svalir. Ahv. 2,8 millj. verö 5,6 millj. 5371 ÞINGHÓLSBRAUT-KÓP.3ja herb glæsileg fbúö á jarðh. f nýju þrí- býli. Fráb. staðs. fbúðin er tll afhend. fuflb. með vðnduöum innr., parketi og flísum. Laus strax. Verð 8 millj. 2506 FROSTAFOLD - ÚTSÝNI Glæsileg 3ja herb. fb. á 4. hæö (lyftuh. Vandað tréverk. Hfsar á öllum gólfum. Stórar suðursv. Bflskúr. Ahv. bygginga- sj. 5,0 millj. Verð 8,5 míllj. 52 4RA-5 HERB. OG SÉRH. BLIKAHÓLAR Stórglæsileg al- gerlega endumýjuð 100 fm íbúð á 7. hæð f nýviðgerðu lyfluhúsi ásamt 25 fm bllskúr. Glæsilegar innréttlngar, flísal. baðherb., vönduö gólfefni og fl. Áhv. 1,0 millj. 5933 HÓLSVEGUR Góð 4ra herb. Iftið niöurgr. kj. íbúö f góðu steyptu 3 býll. Bein sala eöa skípti á stærri eign. Áhv. 2,6 millj. Verð 6.5 millj. VESTURBÆR KÓP. Góðneðri sérhæö ásamt bflskúr i þrfb. 4 svefn- herbergi. Stutt f skóla. Skipti möguleg á minni eign. Áhv, byggsj, 3,6 millj, verö 9,3 millj. 6297 SELJAHVERFI 5 SVEFNH. Qóð og vel umgengin 152 fm fbúö á 1. hæð f góðu fjölbýli, ásamt stæði f bíl- skýli. 6 svefnherbergi. Hús nývlögert að utan. Gott verð. Skipti möguleg ó mlnni eign. 6265 ÁLFTAMÝRI Falleg 87 fm 3-4ra herb. endafbúð á 3. haað f góðu fjöb. Nýstands, eldhúsog fl. Tvær geymslur. Sameign f mjög góðu ástandi. Bíl- skúrsr. Áhv. 3,6 milt). 6042 HJARÐARHAGI - SÉRH. herb. 129 fm góö sérhæo á 1. hæð f góðu fjórb. 2 saml. stofur, 3 svefnherb. Þvherb. innan fb, Sólstofa. Bflskúr. Verð 10,9 millj 5222 DALSEL - ÚTB. 1,6 MILLJ. Góð 107 fm 4ra herb. íb. á 2. hæö ásamt aukaherb. f k). pg stæöi f bfl- skýti. Hús klætt aö htuta. Ahv. 6,2 mittj. Verð 7,8 millj. 5087 ÁLFHEIMAR 4ra herb. 118 fm fb. á 2. hæð í góðu fjölb. Mjög rúmg. stofa, 3 svefnherb. Áhv. 3,7 miiij. Verð 7,8 millj. 5044 HVAMMSGERÐI Mjög góð 97 fm neöri sórh. ásamt 15 fm herb. f kj. f góöu 3 býli. Nýtt eldhús og bað. Park- et. Bflskúrsréttur. Skipti mögul. á 4ra herb. t.d. ( Hraunbae. Áhv. 4,7 millj. Verð 8,9 millj. 4105 GRÆNAMÝRI. - SELTJ. Nýjar vandaðar etri og nefri sérhæðir á þessum vinsæla staö, III fm Allt sér. 2 - 3 svefnherb. Afh. fullb. án gólfefna. Mögul. á bílskúr. VERO FRÁ 10,2 MtLLJ. 4650 MELABRAUT - SELTJ. Mjög góð efri sórhæð f þríbýlishúsi 126 fm ásamt 30 fm bftskúr. 3 svefnh. Góðar innr. Glæsilegt útsýni. Áhv. byggsj. 2,4 miltj. Verð 11.5 millj. 128. STÆRRI EIGNIR KLETTAGATA HF. Giæsiiegt einbýli 304 fm á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum 50 fm bílskúr. 4 svefnherbergi, tvö baðherbergi, gott eldhús. Fullbúið hús á besta stað við hrauniö. 6175 KÖGURSEL Mjög gott 135 fm parhús á tveimur hæBum ásamt 24 fm bflskúr. 3 rúmg. svefnherb. Vandaðar innr. GóB suðurverönd. Áhv. 5,5 millj. Verð 12,3 millj. 5725 SUÐURGATA 35 RVK. Virðu legt hús sem er kj. hæö og ris samtals 225 fm aö stærö auk 43 fm bílsk. i dag eru i huslnu 2 fb. og skiptist þannig aö kj. og hæðin eru samnýtt en séríb. er á rish. Húslð er endurn. aö hluta. Parket. Arinn. Fráb. staös. BERJARIMI - PARH. Gott parhús á tveimur hæðum óa 180 fm meö stórum innbyggðum bílskúr, 3-4 svemherb. Áhv. 4,1 miilj. Verö 12,5 1897 Samtengd söluskrá: 700 eignir - ýmsir skíptimöguleikar - Asbyrgi - Eignasalan - Laufás I -r

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.