Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 28
28 C ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ BIFROST fasteignasala Brú milli kaupenda og seljenda Vegmúk 2 • Sími 533-3344 -Fax 533-3345 l'iílmi IS. Almnrsson. (liiðmumlur Hjðrn Steinþðrsson Iðgg. jiisleigntisali. Sig/iis Aliimrsson \_____;_________________._____________________/ Opið mánud. - föstud. kl. 9 - 18. Vtð seljum og seljum, þvi vantar okkur allar gerðir . eigna d skrd strax. Ekki bara bíða og biða, skrdðu eignina þína þar semjfiö'rið er. Laufbrekka - Fjölskylduhús. Mikiö og gott 208 fm hús. i dag eru í hús- inu þrjár íbúöír. Þetta er hús sem gefur mikla möguieika. Verð 14,9 millj. Bergstaðastræti. Fallegt og mikiö endurnýjað 152 fm eínbýlishús sem er kjallari. hæð og ris ásamt litlum bílskúr. 3-4 svefnherb. Áhv. 4,4 millj. Verö 11,9 millj. Arnartangi - Skipti. Fallegt 175 fm ein- býlishús á einni hæö. Mikið endurnýjað m.a . eldhús gg bað. í bílskúr er innr. vönduð stúdióíb. Áhv. 9,4 millj. veðd. og húsb. Verö 13,5 milij. Verð Í2-14 millj. Heimar - Bílskúr. Mjög rúmgóö og falleg 153 fm haeð ásamt 30 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvær stofur. Park- et og flísar. Verð 12,9 millj. Verð 10-12 miÍIj. Auðbrekka - Sérhæð. Rúmgóð 5 herb. 115 fm efri sérhæð ásamt 37 fm bílskúr. Rúmgóðar stofur, útsýni, þrjú svefnherb. Áhv. 5,3 millj. húsbr. Verð 10,5 millj. Raðhús í Kópavogi. Mjög gott 166 fm raðhús viö Álfhólsveg ásamt 38 fm bílskúr. 4 svefnherbergi, þarket á stofum. Áhv. 6,5 millj. húsbr. Verð 10,8 millj. Grettisgata. Töluvert endurnýjað 135 fm einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris. Þrjú til fjögur svefnherb., rúmgoð stofa og borö- stofa. Verð 10,9 millj. Berjarimi - Nýtt. Fallegt 200 fm þarhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Svo til fullbúið. Áhv. 6 millj. húsbr. (5% vextir). Verð 11,9(11. Verð 8-10 milli. Flétturimi - Endaíb. Ný og falleg 118 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð. Fallega inn- réttuð. ibúð. Merbau-þarket. Skiþti á 2ja herb. Áhv. 5,7 millj. húsbr. Verð 8,9 millj. Barmahlíð - Hæð. Mjög góö 103 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr. Tvær stofur, tvö svefnherb. Parket. Skiþti á stærri hæð. Verð 8,9 milli. Laneabrekka -Hæð. Góð 105fm efri s érhæö ásamt bílskúr. Þrjú svefn- herb. Þvottahús i íbúð, eldhús meö ný- legri innréttingu. Ahv. 2,3 millj. veðd. Lyklar á Bifröst. Hrísrimi - Falleg. Falleg ca 100 fm 3ja herb. íbúð ásamt stæði í bílskýli. Parket og flísar. Þvottahús í íbúð. Áhv. 3,6 millj. húsbr. Verö 8,7 millj. Háholt - Hf. Glæsilega innréttaðar 104 fm 4ra herb. íbúðir í nýju fjölb. með lyftu. Parket og flísar. Stæði í bilskýli. Glæsilegt út- sýni. Verð 9,5 millj. Réttarholtsvegur. Fallegt 109 fm rað- hús. Húsið er mikið endurnýjað, m.a. nýtt eld- hús og baðherbergi. Þrjú svefnherb., stofa með parketi. Áhv. 2,1 millj. Verð 8,9 millj. Háaleitisbraut - bílskúr. Falieg og björt 108 fm. 4ra herbergja endaíbúð meö góðu útsýni. Verð 8,5 millj. Breiðvangur - Skipti. Falleg og mikið endurnýjuö 113 fm 5 herb. íbúð á 2. hæö. Nýtt eldhús. Áhv. 3,6 millj. veöd. og fl. Verð 8,5 millj. Suðurhlíðar Kópavogs. Fallega inn- réttuð ca 90 fm 3ja herb. ibúð á 2. hæð í ný- legu húsi. Þvottahús í íbúð. Áhv. 1,2 millj. húsbr. Verð 8,2 millj. Hafnarfjörður - Hæð. Mjög rúm- góö 137 fm efri sérhæö við Hringbraut. Stórkostlegt útsýni. Áhv. 4,4 millj. Verö aðeins 8,5 millj. Bogahlíð. Falleg ca 130 fm rúmgóð íbúð á 1. hæð. Þrjú góð svefnherb,. fallegar stof- ur. Tvennar svalir. Parket og flísar. Skipti. Áhv. 2,3 millj. Verð6-8millj. Mávahlið - Sérhæð. Rúmgóð og vel skipulögð 104 fm hæö meö sérinngangi. Þrjú svefnherbergi, tvær stofur. Nýtt þak. Góðar svalir. Verð 7,9 millj. Hrafnhólar - Bílskúr. Góð 107 fm 4ra herb. íbúö á 5. hæð í lyftuhúsi. Glæsilegt út- sýni. Æsufell - Utsýni. Góð 105 fm 4ra her- bergja íbúð á 7. hæð með frábæru útsýni. Verð aðeins 7 millj. Maríubakki - Aukaherb. Mjög falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt herb. í kjall- ara. Þvottahús í íbúð. Parket og flísar. Mjög góö íbúð. Góö lán áhv.; 3,5 millj. veðdeild. Þessir menn eru ekki í forsetaframboði en þjóna þér samt. Pálmi B. Almursson GuSmundur BjSrn Steinþórsson ló'gg. fasteignasaU Sigfiís Almarsson Flúðasel - Góð lán. Falleg 92 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bllskýli. íb. er öll nýlega máluð og laus fljótlega. Parket og flísar. Ahv. 3,6 millj. veödeild. Verð 7,8 millj. Hraunbær - Laus. Falleg og rúmgóö 88 fm 3ja, herb. ibúð á 3. hæö í góðu fjölbýlis- húsi. Áhv. 2 millj. veðd. og fl. Frábært verð 6,6 millj. Jörfabakki - Aukaherb. Góö 4ra herbergja íbúö á 1. hæð ásamt aukaher- bergi í kjallara, alls 100,8 fm. Parket og flísar á gólfum. Endurnýjað eldhús. Áhv. húsb. 2,3 millj. Verð 7,2 millj. Hamraborg. Björt og vel umgengin 77 fm 3ja herb. íbúð á 5. hæð ásamt stæði í bíla- geymslu. Ibúðin er laus. Verð 6,6 millj. Irabakki. Sérlega falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Tvennar svalir, þarket og flísar, góðar innréttingar. Laus fljótlega. Verð 6,2 mill Hagar - 1. hæð. Falleg og rúmgóð 79 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í mjög góðu fjöl- býlishúsi. Rúmgott eldhús og stofa, suður- svalir, tvö svefnherb. Dalsel - Ahugavérð. Glæsileg 95 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bflgeymslu. Fal- legt eldhús, þarket á stofu. Nýtt bað. Áhv. húsbréf 3,9 millj. Verð 7,5 millj. Bogahlíð. Rúmgóð 80 frn 3-4 herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Útsýni. Áhv. 3 m. Verö 6,9 millj. Bugðutangi - Mos. Fallegt og vel skiþu- lagt 100 fm raöhús á einni hæð ásamt 14 fm sólstofu. Húsið er laust. Verð 8,4 millj. Kóngsbakki - Lækkað verð. Fal- leg 90 fm 4ra herbergja íbúö á 3. hæö. Nýlega endurnýjað eldhús, þarket á gólfum, flísar á baði. Áhvílandi 2,2 millj. Verð 6,6 millj. Dúfhahólar. Rúmgóö 103 fm 4ra her- bergja íbúð á 6. hæð. Frábært útsýni. Laus fljótlega. Verð aðeins 7,5 millj. Vesturbærinn. Nýleg ca 80 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Fallega innréttuö íbúö. Áhv. 2,2 milfj. veðd. Verð 6,9 millj. Norðurmýri. Hugguleg 90 fm risíbúö. Nýlegt þarket og gler. Suðursvalir og mikið útsýni. Verð 7,2 millj. Kaplaskjólsvegur. Góö 3ja herb. íbúö á 2. hæö í góðu húsi. Parket og flísar. Verö 6,5 millj. Tunguheiði - Kóp. - Laus. Vel skipu- lögð ca. 100 fm ibúö á sléttri jarðhæð ásamt bílskúr. Verð 8,2 m. Flúðasel. Sérlega falleg 104 fm íbúð á 1. hæö. Fjögur svefnherbergi, nýtt bað, flísar, suðursvalir, stæði í bílgeymslu. Verð 8 millj. Mikið pláss - Gott verð. Mjög rúmgóö 110 fm risíbúð við Miklubraut. 3- 4 svefnherb. Stór stofa, suöur svalir. Áhv. 4,7 millj. Verö 7 millj. Furugrund - Laus. Falleg ca 75 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Stofa með parketi, stór- ar svalir, lagt fyrir þvottavél í ibúð. Áhv. 1,2 millj. veðd. Verð 6,5 millj. Kaplaskjólsvegur. 71 fm herb. íbúð á 1. hæð i þríbýli. Parket á herb. og stofu m, suð- ursvalir. Áhv. 4,8 millj. húsbr. Lyklar á Bifröst. Dalsel - Góð lán. Rúmgóð ca 70 fm 2ja herb. íbúö á 3. hæö ásamt stæði í bílskýli. Rúmgott herbergi og stórt bað. Áhv. 3,5 millj. veðdeild. Verð 6,2 millj. Kjarrhólmi. Falleg ca 90 fm 4ra herb. fbúð á 4. hæö. Þrjú svefnherbergi. Parket. Skiþti. Áhv. 3,5 millj. Verð 7 millj. Engjasel. Rúmgóð 100 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Nýtt þarket. Áhv. 4,8 millj. Verð 7,7 millj. Fróðengi - Ný íbúð. Rúmgóö og vel skiþulögð 103 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæö í fallegu fjölbýlishúsi. íbúöin er til afhendingar strax, tilbúin til innréttingar. Verð aðeins 6,3 millj. Hrísrimi - Risíbúð. Mjög glæsil. 88 fm risíb. ásamt stæði í bílskýli. Rúmg. hjóna- herb. Fallegar Innr. Parket. Áhv. 5,2 millj. Verð 7,9 millj. Verð 2-6 niillj. Leirubakki - Rúmgóð. Mjög rúm- góð ca 80 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð i góðu fjölbýli., Þvottahús í íbúð, þarket, suðursvalir. Áhv. 2,1 millj. Verð aðeins 5,9 millj. Rauðás - Lítil útb. Falleg og björt 63 fm 2ja herb. íbúö á jaröhæö í góöu fjölbýlishúsi. Gott útsýni. Áhv. 3 millj. húsbr. Verö 5,2 millj. Fellsmúli. Góð 41 fm 2j'a herb. kjallara- íbúö. Lítil útborgun, áhv. 2,3 millj. Verð 3,9 millj. Tunguvegur í tvíbýli. Mjög falleg og björt 2ja herb. kjallaraíbúö í fallegu tvíbýlishúsi. ibúðin er mikiö endurnýjuö m.a. gluggar, gler og lagnir. Verð 5,6 millj. Urðarholt - Mos. Sérlega falleg 65 fm íbúð á 1. haeð í litlu fjölbýli. Vandaðar innrétt- ingar, þarket og flísar á gólfum. Áhv. 3,2 millj. húsbréf o.fl. Verð 5.950 þ. Lítil útb. - Bíll. Glæsileg 2ja herb. íbúð við Hörgsholt í Hafnarfiröi. Fallega innréttuð ib. Skipti á bíl allt að 1 m. Áhv. 3,8 m. Útb.1 m. Verð 5,8 millj. Samtún. Góö 3ja herb. íbúð í bakhúsi, sér- inngangur. Áhugaverð íbúð. Áhv. 3 millj. Greiðsluþ. 15 þ. á mán. Verö 6 millj. Háholt - Hf. - Glæsilegar. Glæsilega innréttaðar 2ja herb. íbúðir í nýju fjölbýlishúsi með lyftu. Parket og flísar. Útsýni. Verð 6,2 millj. Þingholtin - Líttu á verðið. 3-4 herb. ibúð á jarðhæð í bakhúsi á þessum eftirsótta st að. Ný ofnalögn og fl. Ótrúlegt verð, aðeins 5,7 millj. Skólagerði - Skipti. Töluvert endurnýj- uð 2-3 herb. 60 fm kjallaraíbúð i Kópavogi. Skipti. Áhv. 2,9 millj. húsbréf. Verð 5,3 millj. Við Skólavörðuholtið. Góð ca 60 fm 3ja herbergja íbúö á 1. hæð í góðu húsi. Ný- legt bað, flísar. Áhv. 1,5 millj. Verð 4,9 millj. Hlíðarvegur - Kóp. Falleg 60 fm íbúð í fallegu þribýlishúsi. Sérinngangur, stór stofa með parketi, rúmgott eldhús. Ahv. 2,9 millj. húsbr. Verð 5,1 millj. Hlíðar - Lækkað verð. Góð 2ja herb. kjallaraíbúð í þrfbýlishúsi. Gler nýtt svo og lausafög. Áhv.1,6 millj. Verð 4,2 millj. Jörfabakki - Ótrúlegt verð. Rúmgóð ca 70 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð i nýlega viö- gerðu hú si. Rúmgóð stofa með parketi. Verðaðeins 5,7 millj. Víkurás. Falleg ca 60 fm 2ja herb. ibúö á 4. hæð. Parket og flísar. Áhv. 1,8 millj. veðd. Verð 5 millj. Nýkygginga*" Jörfalind - Raðhús. Fallegt og vel hann- aö 195 fm endaraðhús á einni og hálfri hæð ásamt innb. bílskúr. Frábær staðsetning. Verö 9,2 millj. Klukkurimi - Parhús. Vel skipulagt 171 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 28 fm innb . bílskúr. Húsið afh. fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 8,8 millj. Starengi - Raðhús. Fallegt og vel hannaö 145 fm endaraöhús á einni með innb. bí Iskúr. Skilast fullbúiö að utan, málaö og fokhelt að innan. Verö 8,2 millj. Gullengi - Halló. Falleg 84 fm 3ja herb. íbúö á 1. hæö. íbúöin er tiibúin til innrétting- ar. Áhv. 3 millj. Verö 5,9 millj. Fjallalind - Á einni hæð. Fallegt 153 fm parús á einni hæö meö innb. bíl- skúr. Fullbúiö að utan, fokhelt að innan. Verö 8,5 millj. Hlíðar - Mos. Vel skipulagt 130 fm rað- hús með millilofti og innb. bílskúr. Húsið er tilb. til afh. fullbúiö að utan, fokhelt aö innan. Verð aöeins 7,5 millj. Úti á landi Stykkishólmur - Bær í blóma. Hér er frábært tækifæri til þess aö eignast gott hús í þessu m fallega bæ. Um er að ræða ca 95 fm hús í ágætu ástandi og á góðu verði. Áhv. ca 2, 5 millj. Nánari uþþl. gefur Pálmi. Sumarbústaðir Vatnsendi.Fallegur 46 fm sumarbú- staöur á þessum eftirsótta stað. Þettar er timinn til að kauþa sumarbústaö. Allt inn- bú fylgir. Afhentur viö samning. Verö 2,9 millj. VANTAR - VANTAR. Okkur vantar ýmlskonar sérbýli á skrá strax, svo og minni eignir. Fjöldi kaupenda á skrá , sem bíöur eftir réttu eigninni. Láttu okkur vinna fyrir þig. Hús á f rábærum útsýnisstað HÚS á góðum útsýnisstöðum hafa mikið aðdráttarafl fyrir marga. Hjá Fasteignasölu Reykjavíkur er nú til sölu húseignin Heiðarás 27. Að sögn Þórðar Ingvarssonar hjá fasteignasölunni er þetta hús reist árið 1984. Það er tvílyft einbýl- ishús, 290 ferm. að stærð og með innbyggðum bílskúr. „Þetta hús stendur á mjög góð- um stað í grónu hverfi við einn fallegasta útsýnis- og útivistarstað borgarinnar. Útsýni er því frá- bært," sagði Þórður. „Húsið er teiknað að utan jafnt sem innan af Albínu Thordarson arkitekt, .„Á neðri hæð þess er forstofa, þvotta- hús og geymsla. Þar eru einnig þrjú syefnherbergi og baðher- bergi. Á neðri hæð er ennfremur innbyggður tvöfaldur bílskúr sem innan'gegnt er í frá þvottahúsi og möguleiki er líka á að útbúa litla tveggja herbergja íbúð á þessari hæð. Á efri hæð hússins eru stórar HÚSEIGNIN Heiðarás 27 er til sölu hjá Fasteignasölu Reykjavík- ur. Ásett verð er 19,5 millj. kr., en hagstæð lán eru áhvílandi. stofur - borðstofa og setustofa og er arinn í setustofunni. Eldhúsið er mjög rúmgott og búr inn af því. Þrjú svefnherbergi eru á efri hæðinni og einnig gott baðher- bergi. A milli hæðanna er sólskáli með suðurverönd. Hús þetta er ekki alveg fullbúið en allt sem gert hefur verið er sérlega vandað bæði að efni og frágangi. Allt húsið er nýmálað að utan. Ggarðurinn er mjög fal- legur og hiti í öllum stéttum þar. Húsið stendur innst í botnlanga og suður af því er friðað vel gróið útLvistarsvæði. Stutt er í alla þjón- ustu, þar með talið skóla. Asett verð er 19,5 millj. kr. og hagstæð lán eru áhvílandi. Möguleiki er á skiptum á minni eign."

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.