Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 22
22 C ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ +¦ Jón Þ. Ingimundarson, sölumaður Svanur Jónatansson, sölumaður Hörður Hrafndal, sölumaður Dröfn Ágústsdóttir, gjaldkeri Eyrún Helgadóttir ritari. Gísli Maack, löggiftur fasteignasali FASTEIGNASALA S uð u r I a n d s b ra u t 46, (Bláu húsin) Opið virka daga kl. 9-18, 588-9999 SÍMBRÉF 568 2422 FIFULIND 5-7 OG 9-11, KOP. Stórglæsil. 3ja-5 herb. íbúðir á þessum frábæra stað. íb. afh. fullb. án gólfefna. Suðursv. 3ia herb. íb. 91 fm. verð 7.390 þús. 5 herb. 136 fm. verð 8,6 milli. Einbvli - raðhus Hraunbær. Fallegt raðh. á einni hæð 143 fm ásamt 21 fm bílsk. með kj. undir. 4 svefnherb. Suðurlóð. Skipti mögul. á minni eign. Verð 12,5 millj. Holtsbúð. Gott einb. á tveimur hæð- um 250 fm ásamt innb. 70 fm bílsk. alls 320 fm. Vandaðar innr. Parket. Falleg gró- in lóð. Verð 18,9 millj. Seiðakvísl. Gullfallegt einbhús éeinni hæð 188 fm ásamj,38 fm bllsk. og 9 fm garðhúsi. 4 svefnherb. Vandaðar innr. Verð 18,9 millj. Skólageröi - KÓp. Nýstandsett 2ja hæða parhús ásamt bílsk. alls 177 fm. 4 svefnherb., laufskáli. Eign í góðu ástandi. Verð 12,9 millj. Lyngheiði - Kóp. Giæsii. etnb. mjög mikið endurn. Rúmg. eldh. með eik- arinnr. 3 svefnherb. Arinn í stofu. Parket. Sólstofa. Glæsil. útsýni. Góður bílsk. Verð aðeins 14,9 millj. Vallhólmi. Fallegt einb./tvíb. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls 261 fm. Sér 2ja herb. íb. á jaróh. Verð 15,9 millj. Álfhólsvegur - Kóp. Gott raðh. 179 fm á tveimur hæðum ásamt 40 fm bíl- sk. Mögul. á séríb. í kj. Fallegt útsýni. Verð 10,8 millj. SmáraflÖt. Sérl. vandað einbhús á einni hæð 176 fm ásamt 32 fm innb. bllsk. Sjónvhol m. arni, 4 svefnherb. Parket, flís- ar. Falleg ræktuð lóð. Áhv. 4,4 millj. Verð 14,5 millj. Digranesvegur V. 12,2 m. Digranesh.-Kóp. V. 12,5 m. Dverghamr. V. 15,9 m. Funafold V. 16,9 m. Hraunbær V. 12,5 m. Klukkurimi V. 14,9 m. Vesturholt. Fallegt einbhús á tveimur hæðum. Húsið er pýramídahús og teiknað af Vífli Magnússyni, arkitekt. 3 svefnherb. Stórkostl. útsýni. Sjón er sögu ríkari. Verð 14,5 millj. Langagerði. Glæsil. einb. á tveimur hæðum ásamt kj., alls 214 fm. Mögul. á séríb. í kj. Parket, flísar. Eign í góðu ástan- di. Verð 14,9 millj. 5-6 herb. oq hæðir Tómasarhagi. Gullfalleg neðri sérh. 135 fm ásamt bílsk. 4 svefnherb., stofa og borðst. með parketi. Eign í góðu ástandi. Áhv. 3 millj. Verð 11,8 millj. Hraunbær. Falleg 5 herb. endaíb. á 3. hæð 100 fm nettó. 4 svefnherb. Hús I góðu ástandi. Áhv. 4,5 millj. Verð 8,5 millj. Sporðagrunn. vei skipui. efri sérhæð 120 fm á þessum fráb. stað ásamt 30 fm bílsk. 3 svefnherb., stórar stofur, laufskáli. Fallegt útsýni. Verð 11,5 millj. FrOStafold. Glæsil. 5-6 herb. íb. 137 fm á 3. hæð i góðu lyftuh. 4 svefnh. Tvenn- ar svalir. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Glaðheimar. Rúmg. 130 fm neðri sérh. í fjórbýli ásamt bílskúrsplötu. 3 svefnherb. Tvennar svalir. Verð 10 millj. Fífusel. Góð 116 fm íb. ásamt stæði í bílageymslu og 2 herb. í sameign. Áhv. hagst. lán 6,2 millj. Verð 8,5 millj. Grænamýri - Seltjnesi. Giæsi- leg ný efri sérh. 112 fm í fjórb. Allt sér. Hæðin afh. fullb. án gólfefna. Bað fullfrág. Verð 10,4 millj. Valhúsabraut - Seltjn. Faiieg 141 fm neðri sérhæð ásamt 28 fm bílsk. Parket. Suðursv. Fallegt útsýni. Hagst. lán áhv. Verð11,4millj. Bjargartangi-Mos. V. 9 m. Drápuhlíð V. 9,5 m. Barmahlíð V. 8,9 m. Lerkihlíð V. 12,9 m. 4ra herb. Hraunbær. Góð 4ra herb. Ib. á 3. hæð 97 fm. Parket. Suðursv. Áhv. byggs). og húsbr. 5,0 millj. Verð 7,7 rnillj. Sklpti mögul. á minnl eign. Hlíðarhjalli. Mjög falleg 4ra herb. fb. 116 fm á 3. hæð ásamt 29 fm bllsk. Falleg- ar innr. Parket. Suðursv. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 10,4 millj. JÖrfabakkÍ. Mjög falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Eign í góðu ástan- di. Hraunbær. Góð 4ra herb. íb. 95 fm á 3. hæð. Suðursv. Þvhús í íb. Verð 7,5 millj. Frakkastígur. 4ra-5 herb. hæð og ris alls 115 fm ásamt 10 fm geymsluskúr á lóð. 4 svefnherb. Verð 6,2 millj. Teigar - Rvík - Reykjavegur. Gullfalleg 119 fm kjíb. i tvíb. m. sérinng. 3 svefnherb., 2 saml. stofur. Ræktuð lóð. Áhv. 4,7 millj. Verð 7,7 millj. Laus fljótl. Víkurás - gott verð. Mjog fai- leg 4ra herb. íb. á 4. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Parket, físar. Fallegt út- sýni. Ahv. 2,2 millj. Verð aðeins 6,9 millj. RauðáS. Gullfalleg 4ra herb. íb. 108 fm á tveimur hæðum. Fallegar innr. Glæsil. út- sýni. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 8,5 millj. Engihjalli - gótt verð. góö 4ra herb. A-íb. á 3. hæð 97 fm. Suður- sv. Verð 6,3 millj. GrettÍSgata. Falleg 4ra herb. íb. 96 fm á 3. hæð (efstu). Fallegt útsýni. Áhv. 2,4 millj. Verð 6,9 millj. KaplaskjÓISVegur. Falleg 4ra herb. íb. á 1. hæð í þríbýli. Fallegar innr. Eign í góðu ástandi. Ahv. 4,8 millj. húsbr. Verð 7,1 mlllj. Tjarnarmýri. Stórglæsil. 4ra herb. Ib. 95 fm ásamt ca 40 fm risi. Stæði í bíla- geymslu. Fallegar innr. Parket. Fllsar. Suð- ursv. Áhv. 6,1 húsbr. Verð.11,4 millj. Hraunbær. Góð 4ra herb. Ib. 96 fm á 4. hæð. Þvhús inn af eldhúsi. Suðursv. Eign í góðu ástandi. Áhv. 4,3 millj. húsbr. Verð 7,3 mitlj. Engihjalli. Mjög góð 4ra herb. fb. 94 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Parket. Suður- sv. Verð 7 millj. Hraunbær V. 8,2 m. Háaleitisbraut V. 8,5 m. Engihjalli V. 6,9 m. Hrísrimi V. 8,9 m. Víkurás V. 7,2 m. Fffusel V. 7,3 m. KÓngsbakkÍ. Mjög falleg 4ra herb. íb. á 3. hæð. Suðursv. Þvottah. í íb. Húsið I góðu ástandi. Verð 6,9 millj. Kjarrhólmi - KÓp. Falleg 4ra herb. ib. á 4. hæð. Parket. Ágætar innr. Fallegt útsýni. Eign í góðu ástandi. Hagst. lán áhv. Verð aðeins 6,8 millj. Álfheímar. Góð 4ra herb. íb. 98 fm á 3. hæð. 3 svefnherb., suðursvalir. Verð 7,3 millj. Skipti mögul. á minni. 3ia herb. Langabrekka. Mjög falleg 3ja herb. 83 fm á jarðhæð. Nýjar innr. Parket. Flísar. Áhv. 4,7 millj. Verð 6,9 millj. Frostafold. Falleg 3ja herb. fb. 91 fm á 5. hæð. Suðaustursv. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. rík. 5 millj. Verð 7,8 millj. Miðbraut - Seltj. Falleg 3ja herb. íb. 84 fm á jarðh. Sérinng. Nýl. innr. Suðurlóð. Eign I góðu ástandi. Verð 7,3 millj. Engihjalli. Rúmg. 3)a herb. íb. 87 fm I litlu fjölb. Suðursv. Verð 6,4 millj. Álfhólsvegur - Kóp. Giæsii. 3ja herb. neðri sérhæð ca 90 fm. Fallegar innr. Stór afgirt suðurlóð. Áhv. 4,0 millj. Verð 8,5 millj. Njálsgata - byggsj. 3,7 m. 3ja herb. fb. 76 fm á 2. hæð. Suðursv. Sérþv- hús. Áhv. byggsj. 3,7 millj. Verð 5,8 millj. HátÚn. Góð 3ja herb. íb. 78 fm á 7. hæö í góðu lyftuh. Glæsil. útsýni. Verð 6,8 millj. Jörfabakki - endaíb. góö 3ja herb. íb. á 3. hæð. Parket á holi og stofu. Hús endurn. Verðlaunagarður. Verð 5,7 millj. Kóngsbakki - gott verð. Faiieg endaib. á 3. hæð 72 fm. Þvhús og búr I íb. Hús nýmál. Áhv. 2,8 millj. Verð 5,7 millj. StÓragerðL Rúmg. 3ja herb. íb. 83 fm á 3. hæð ásamt aukaherb. I kj. Suður- sv. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,7 millj. LyngmÓar - Gbæ. Falleg 3ja herb. íb. 83 fm á 1. hæð ásamt bílsk. Parket á gólfum. Yfirbyggðar suðursv. Fallegt út- sýni. Hagst. lán. Verð 7,9 millj. Hraunbær - nýtt. Falleg og rúmg. 3Ja herb. íb. á 2. hæð, 96 fm, með auka- herb. I sameign. Parket. Suðursv. Áhv. hagst. lán 3,8 millj. Leimtangi - MOS. Falleg 3ja-4ra herb. Ib. á jarðh. 93 fm. 3 svefnherb. þar af 2 gluggalaus. Sérinng. og -lóð. Áhv. 1,4 millj. Verð 6,6 millj. Hamraborg - Kóp. góö 3ja herb. íb. 77 fm á 5. hæð í lyftuh. Fallegt útsýni. Bflskýli. Verð 6,6 millj. Hjallabraut - Hf. Goð 3ja herb. ib. 95 fm á 2. hæð f litlu fjölb. Suðursv. Áhv. 1,7 millj. Verð 6,7 millj. Lækjasmári. Góð 3ja herb. íb. 101 fm á jarðh. I nýju húsi. Sér suðurlóð. Áhv. 3,2 mitlj. húsbr. Verð 8,6 millj. Borgarholtsbraut - Kóp. Faiieg 3ja herb. risíb. 63 fm. Suðursv. Áhv. 3,2 millj. Verð 5,8 millj. Einarsnes. Falleg 3ja herb. risíb. Fal- legar innr. Parket. Áhv. Byggsj. rfk. 3 millj. Verð 4,8 millj. Engihjalli. Falleg 3ja herb. fb. 79 fm á 6. hæð. Fallegar innr. Glæsil. útsýni. Verð 6 millj. Miðbraut - Seltj, Góð 3)a herb. Ib. 84 fm á jarðh. I þríbýli ásamt 24 fm bílsk. Sérþvottah. Verð 8,2 millj. ÁlfhÓlsvegur - KÓp. Mjög falleg 3ja herb. íb. 80 fm nettó á jarðh. ásamt 30 fm bílsk. m. kj. Fallegar innr. Áhv. 3,8 millj. byggsj. Verð 7,8 millj. Gullengi. Vel skipul. 3)a herb. Ib. 81 fm á jarðh. m. sérsuðurverönd. Ib. afh. tilb. u. trév. Verð 6,3 m. Fullb. án gólfefna 7,3 m. Laufengi. Glæsil. 3ja herb. Ib. 97 fm á 1. hæð í nýju húsi. Ib. er tilb. til afh. fullb. Verð 7.950 þús. Álftamýri. Mjög falleg 3ja herb. fb. 75 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Eign í góðu ástandi. Verð 6,4 millj. Vesturberg - byggsj. 3,5 millj. Falleg 3ja herb. íb. 74 fm á 4. hæð. Stutt í alla þjónustu. V. 5,9 m. Hraunbær. Falleg 3ja herb. íb. 62 fm. Fallegar innr. Áhv. 3,5 millj. Verð 5,5 millj. HverfÍSgata. 3ja herb. fb. á 1. hæð 79 fm. Áhv. Byggsj. rík. 3,5 millj. Verð 5,5 millj. Hraunbær. Mjög falleg 3ja herb. fb. á 2. hæð. I nýviðg. húsi. Áhv. 2,8 milli. Verð 5,9 millj. . Laugavegur. Gullfalleg 3ja herb. Ib. 58 fm á 2. hæð ásamt 8 fm geymsluskúr. Ahv. 3,6 mlllj. Verð 5,4 millj. Hraunbær. Mjög falleg og rúmg. 3ja herb. íb. 85 fm á 2. hæð. Suðursv. Áhv. 3,7 millj. Verð 6,7 millj. Laugavegur - áhv. byggsj. 5,4 millj. Gullfalleg nýl. 3ja herb. Ib. 82 fm á 2. hæð. Verð 7,8 millj. Skaftahlíð Skipasund Furugrund Ugluhólar V. 5,9 m. V. 5,9 m. V. 6,6 m. V. 5,9 m. Gerðhamrar V. 7,6 m. Hraunbær V. 6,6 m. ¦ Safamýri V. 7,4 m. Álfaheiði. Stórglæsil. 80 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Hagst. lán áhv. (byggsj. 4,9 millj.). Fráb. aðst. fyrir börn. Verð 8,7 millj. 2ja herb. VallartrÖð - KÓp. Falleg 2ja herb. íb. 61 fm í kj. Ný eldhinnr. og rafm. Sér- inng. Verð 4,9 millj. Seilugrandi. Falleg 2ja herb. ib. 51 fm á 2. hæð. Áhv. byggsj. 3,2 millj. UgluhÓlar. Sérl. falleg 2ja herb. fb. 54 fm á jarðh. Góðar innr. Sér lóð. Verð 5,3 millj. AusturStrÖnd. Gultfalleg 2)a herb. íb. 51 fm ásamt stæði íbllgeymslu. Falleg- ar innr. Glæsil. útsýni. Áhv. 1,8 millj. Verð 5,7 millj. FrOStafold. Mjög falleg einstaklíb. 48 fm í litlu fjölb. Fallegar innr. Sér suð- urgarður. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Verð 5,1 millj. FrakkaStígur. 2ja herb. íb. á 1. hæð ásamt aukaherb. í kj. (b. þarfn. lagfæring- ar. Verð 3,5 millj. Njálsgata - útb. aðeins 1,3 m. Falleg og björt 2ja hb. íb. 61 fm á 1. hæð. Fallegar innr. Parket. Áhv. hús- br. 3,6 m. Afb. 25 þús. á mán. Verð 4,9 m. Mögul. að taka bíl uppi. Drápuhlíð - gott verð. Rúmg. 2ja herb. fb. 71 fm í kj. Lítið niðurgr. Stór stofa. ib. þarfnast standsetn. Verð aðeins 4.4 millj. Hraunbær. Falleg 2ja herb. íb. 53 fm á 3. hæð. Suðursv. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 5,1 millj. Hrísrími. Gullfalleg 2ja herb. íb. 82 fm á 2. hæð ásamt stæði í bilgeymslu. Parket. Fallegar innr. Áhv. 4,8 millj. Verð 6,9 millj. Mánagata. Mjög falleg 50 fm ib. á 2. hæð. íb. öll nýuppgerð. Verð 5,2 millj. Lækjasmári - Kóp. Guiifaiieg ný 2ja herb. íb. 84 fm á jarðhæð. Sérsuður- verönd. Fallegar innr. Verð 6,9 millj. DÚfnahÓlar. Góð 63 fm íb. á 2. hæð I 3ja hæða blokk. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Verð 5,3 millj. Álfholt - Hf. Mjög falleg 2ja herb. fb. á efstu hæð f nýl. húsi. Fráb. útsýni. Hagst. lán áhv. Verð 6,5 millj. Orrahólar V. 5,1 m. Flyðrugrandi V. 6,2 m. Efstasund V. 5,5 m. Víðimelur V. 4,7 m. Ástún - Kóp. V. 5,0 m. Engihjalli V. 5,5 m. Veghús V. 6,9 m. Hraunbær. Falleg 2ja herb. 35 fm. fb. nýtist ótrúlega vel miðað við stærð. Verð 3.5 millj. Laugarnesvegur. Faiieg og rumg. 2ja herb. íb. 67 fm á 2. hæð. Vestursv. Verð 5,8 millj. Boðagrandi. Mjög falleg 2ja herb. fb. á Jarðh. 68 fm ásamt stæði I bílageymslu. Verð 5,8 millj. Dalsel. Mjög falleg og rúmg. 2ja herb. íb. 69 fm á 3. hæð ásamt stæði í bílg. Góð- ar innr. Áhv. byggsj. 3,5 m. V. 6,2 m. Efstihjalll". Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð 53 fm. Verð 5,4 millj. Laugavegur. 2ja-3ja herb. 82 fm íb. Áhv. húsbr. 3,8 millj. Verð 5,9 millj. Skipti mögul. á bil. Hraunbær. Góð 2ja herb. fb. 60 fm á jarðh. ofarl. v. Hraunbæ. Austur- hlið klædd m. Steni. V. 4,9 m. I smíðum AðaltÚn - MOS. Gott 180 fm raðh. m. 28 fm innb. bflsk. 4 svefnh. Húsið afh. fullb. að utan en með pfpulögn og hlöðn- um milliveggjum að innan. Verð 8,5 millj. Fjallalind. Fallegt og vel skipul. parh. á einni hæð m. innb. bílsk. 154 fm alls. Verð 8.4ÍÍ0 þús. Starengi. Fallegt 148 fm raðhús á einni hæð. 3-4 svefnherb. Húsin afh. nán- ast tilb. u. trév. Verð 8,7 millj. Fjallalind - Kóp. Vei sklpul. pam. á 2 hæðum ásamt innb. bilskúr. Alls 185 fm. 4 svefnherb. Suðurlóð. Húsin afh. tilb. u. tróv. fullb. utan. Fitjasmárí - KÓp. Sérl. falleg rað- hús á einni hæð 130 fm m. innb. bílskúr. Verð 7,6 millj. Húsið tilb. tll afh. Gerðin. Erum með fjársterka kaupendur að 3ja og 4ra herb. íbúðum í Gerðum. Bráðvantar strax allar geroir eigna á á söluskrá - góo sala Ekkert skoðunargjald Sll IIMHIt ¦ SÖLUUMBOÐ-Áðuren fasteignasala er heimilt að bjóða eign til sölu, ber honum að hafa sérstakt söluumboð frá eiganda og skal það vera á stöðluðu formi sem dómsmálaráðuneytið staðfestir. Eigandi eignar og fasteignasali staðfesta ákvæði söluumboðsins með undirritun sinni á það. Allar breytingar á söluumboði skulu vera skrifleg- ar. í söluumboði skal eftirfar- andi koma fram: ¦ TILHÖGUN SÖLU - Koma skal fram, hvort eignin er í einkasölu eða almennri sölu, svo og hver söluþóknun er. Sé eign sett í einkasölu, skuldbindur eigandi eignarinnar sig til þess að bjóða eignina aðeins til sölu hjá einum fasteignasala og á hann rétt til umsaminnar sölu- þóknunar úr hendi seljanda, jafnvel þótt eignin sé se!d ann- ars staðar. Einkasala á einnig við, þegar eignin er boðin fram í makaskiptum. - Sé eign í al- mennri sölu má bjóða hana til sölu hjá fleiri fasteignasölum en einum. Söluþóknun greiðist þeim f asteignasala, sem selur eignina. ¦ AUGLÝSINGAR-Aðilar skulu semja um hvort og hvern- ig eign sé auglýst, þ.e. á venju- legan hátt í eindálki eða með sérauglýsingu. Fyrsta venjulega auglýsing í eindálki er á kostnað fasteignasalans en auglýsinga- kostnaður skal síðan greiddur mánaðarlega skv. gjaldskrá dagblaðs. Oll þjónusta fast- eignasalaþ.m.t. auglýsinger virðisaukaskattsskyld. ¦ GILDISTÍMI - Tilgreina skal hve lengi söluumboðið gild- ir. Umboðið er uppsegjanlegt af beggja hálfu með 30 daga fyrirvara. Sé einkaumboði breytt í almennt umboð gildir 30 daga fresturinn einnig. ¦ ÖFLUN GAGNA/SÖLU- YFIRLIT - Áður en eignin er boðin til sölu, verðuf að útbúa söluyfirlit yfir hana. Seljandi skal leggja fram upplýsingar um eignina, en í mörgum tilvik- um getur f asteignasali veitt aðstoð við útvegun þeirra skjala sem nauðsynleg eru. Fyrir þá þjónustu þarf að greiða, auk beins útlagðs kostnaðar fast- eignasalans við útvegun skjal- anna. í þessum tilgangi þarf eftirfarandi skjöl: ¦ VEÐBÓKARVOTTORÐ- Þau kosta nú 800 kr. og fást hjá sýslumannsembættum. Opnunartíminn er yfirleitt milli kl. 10.00 og 15.00. Á veðbókar- vottorði sést hvaða skuldir (veð- bönd) hvíla á eigninni og hvaða þinglýstar kvaðir eru á henni. ¦ GREIÐSLUR-Hérerátt við kvittanir allra áhvílandi lána, jafnt þeirra sem eiga að fylgja eigninni og þeirra, sem á að aflýsa. ¦ FASTEIGNAMAT - Hér er um að ræða matsseðil, sem Fasteignamat ríkisins sendir öll- um fasteignaeigendum í upp- hafi árs og menn nota m.a. við gerð skattframtals. Fasteigna- mat ríkisins er til húsa að Borg- artúni 21, Reykjavík sími 614211. ¦ FASTEIGNAGJÖLD - Sveitarfélög eða gjaldheimtur senda seðil með álagningu fast- eignagjalda í upphafi árs og er hann yfirleitt jafnframt greiðsluseðill fyrir fyrsta gjald- daga fasteignagjalda ár hvert. Kvittanir þarf vegna greiðslu fasteignagjaldanna.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.