Morgunblaðið - 11.08.1999, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 11.08.1999, Blaðsíða 31
4 i MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 11. ÁGÚST 1999 3 M ":i0 PENINGAMARKAÐURINN VERÐBRÉFAMARKAÐUR Lítið líf á erlendum hlutabréfamörkuðum Fremur lítil viðskipti voru á hluta- bréfamörkuðum í Evrópu í gær, sem og í Asíu og Bandaríkjunum og flestar helstu vísitölur lækkuðu lítil- lega frá deginum áður. Þótt sumir telji meginástæðu þessarar ládeyðu vera að nú stendur yfir helsti sumar- leyfistíminn þá vilja fjármálasérfræð- ingar, margir hverjir, ekki taka undir það. Þeir telja að ástæður ládeyð- unnar megi fyrst og fremst rekja til veikingar bandaríkjadollars að und- anförnu og uggs fjárfesta um að bandaríski seðlabankinn hækki stýrivexti að minnsta kosti einu sinni enn á árinu. Þau fyrirtæki sem eru mjög við- kvæm fyrir vaxtabreytingum, s.s. bankar, tæknifyrirtæki, fjarskiptafyr- irtæki og fjölmiðlar urðu hvað mest fyrir barðinu á áhyggjum fjárfesta í gær. Hins vegar varð hækkun meðal olíufyrirtækja í Evrópu enda hefur hráolíuverð hækkað jafnt og þétt auk þess sem samrunar innan geirans hafa áhrif. Samrunar á álmarkaði höfðu þó ekki teljandi áhrif á verð álfyrirtækja. Af vísitölum má nefna FTSE 100 vísitöluna í London sem lækkaði um 2,4% eða 148,0 stig og endaði í 5.978,4 stigum. Vísitalan hefur ekki verið svo lág í sex mánuði. Dow Jo- nes í New York lækkaði um 52 stig eða 0,5% og fór því í 10.655,15. Nasqad var 2.489,5 stig við lokun markaða og hafði lækkað um 29,48 stig. Hang Seng vísitalan í Hong Kong lækkaði um 348,76 stig og fór Í12.596,71 stig. Dollarinn fór í gær niður fyrir 115 jen og evran komst yfir $1.07 í kjöl- far frétta af góðu efnahagsástandi bæði í Japan og Þýskalani. VIÐMIÐUNARVERÐ Á HRÁOLÍU frá 1. mars 1999 Hráolía af Brent-svæðinu í Norðursjó, dollarar hver tunna , 20,47 Byggl á gögi FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA Hæsta Lægsta 10.08.99 Verð verð ALLIR MARKAÐIR . Blálanga 60 60 Hlýri 49 44 Karfi 66 11 Keila 76 10 Unga 101 45 Langlúra 70 70 Lúða 335 117 Sandkoli 95 25 Skarkoli 166 129 Skrápflúra 45 45 Skötuselur 210 210 Steinbltur 83 37 Sólkoli 114 45 Ufsi 72 19 Undirmálsfiskur 138 63 Ýsa 154 72 Þorskur 176 71 Meðal- verð 60 48 65 32 57 70 165 61 146 45 210 57 114 39 99 119 107 Magn (Wló) 238 1.055 10.180 469 1.952 696 351 4.342 6.946 443 557 6.026 721 7.009 8.523 20.818 111.315 FAXAMARKAÐURINN Lúða 335 124 Skarkoli 129 129 Steinbltur 83 37 SOIkoli 114 45 Ufsi 33 31 Undirmálsfiskur 138 138 Ýsa 154 92 Þorskur 176 86 Samtals FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS Hlýri 44 44 Kella 29 29 Langa 71 71 Steinbltur 56 49 Ufsi 19 19 Ýsa 136 103 Þorskur 134 115 Samtals FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR Karfi 11 11 Keila 16 16 Langa 45 45 Skarkoli 166 166 Skrápflúra 45 45 Steinbftur 78 49 Sólkoli 114 114 Ufsi 33 25 Undirmálsfiskur 128 110 Ýsa 137 72 Þorskur 164 79 Samtals FISKMARKAÐUR VESTFJ. PATREKSF. Lúða 288 117 Steinbltur 73 49 Ufsl 33 33 Undirmálsfiskur 125 122 Ýsa 122 101 Þorskur 174 71 Samtals 158 230 129 3.836 64 1.649 112 121 32 3.235 138 711 126 6.880 98 20.331 100 36.993 44 29 71 51 19 114 127 115 11 16 45 166 45 58 114 29 119 130 111 112 156 51 33 122 115 97 98 225 73 142 845 73 3.561 8.131 13.050 Heildar- verð (kr.) 14.280 50.570 660.292 15.176 112.221 48.720 57.809 264.601 1.011.104 19.935 116.970 345.122 81.987 274.332 846.855 2.471.976 11.857.564 36.439 494.844 106.130 13.587 104.102 98.118 863.646 1.996.708 3.713.574 9.900 2.117 10.082 43.441 1.387 407.058 1.030.523 1.504.508 191 2.101 268 4.288 448 20.160 3.110 516.260 443 19.935 1.705 98.038 600 68.400 483 13.988 534 63.396 4.951 642.343 37.316 4.159.615 50.049 5.608.523 65 1.702 204 2.835 1.705 41.168 47.679 10.170 87.330 6.732 346.692 195.223 4.012.233 4.658.379 ÚTBOÐ RÍKISVERÐBRÉFA Meöalávöxtun siðasta útboðshjá Lánasýslu rlkisins Ávöxtun Br. fra (% siðusta útb. R(kisv(xlar16. júlf'99 3 mán. RV99-0917 8,51 0,09 5-6 mán. RV99-12Í7 11-12 mán. RV00-0619 Ríkisbréf 7. júnl'99 RB03-1010/KO Verðtryggð spariskfrtelnl 17. desember '98 RS04-0410/K Spariskfrteínl áskrift 5 ár 4,20 Áskrifendur greiða 100 kr. afgreiðslugjald mánaðariega. VIÐSKIPTI Arshlutareikningur Skeljungs fyrstu 6 mánuði ársins Eldsneytissala jókst um 29% HAGNAÐUR Skeljungs hf. á fyrri hluta ársins nam 211 milljónum króna, en var á sama tímabili í fyrra 102 milljónir króna. Sala á fljótandi eldsneyti jókst um 29% frá sama tímabili í fyrra og tæplega 40% aukning varð á smásölu. Rekstrartekjur félagsins á fyrri helmingi ársins voru samtals 4.395 milljónir króna en voru 4.126 millj- ónir króna í fyrra, sem er 6,5% aukn- ing. Hagnaður fyrir skatta nam 289 milljónum króna fyrstu sex mánuði ársins en var 25 milljónir króna á sama tímabili í fyrra. Þá var hagnað- ur af reglulegri starfsemi 200 millj- ónir króna en var 15 milljónir á sama tímabili í fyrra. Hlutafé Skeljungs hf. er 737 millj- ónir króna en eigið fé nam 3.264 milljónum króna 30. júní og hefur hækkað um 170 milljónir króna frá áramótum. Veltufé frá rekstri reyndist vera 425 milljónir króna 30. júní síðastlið- inn en var 160 miUjónir króna á sama tíma á síðasta ári. Kostnaðarstýring skilar sér Kristinn Björnsson, forstjóri Skeljungs, er ánægður með niður- stöður uppgjörsins. „Uppgjörið endurspeglar fyrst og fremst aukna sölu og viðunandi stýr- ingu kostnaðarliða auk þess sem fjármagnspakkinn okkar er óvana- lega góður. Við teljum þetta vera ágætis inn- legg inn í árið hjá okkur. Við erum að auka töluvert hjá okkur sölu fljót- andi eldsneytis og þá fyrst og fremst í sölu flugeldsneytis en einnig bif- reiðaeldsneytis og eldsneytis til stórnotenda. Þar til viðbótar höfum við aukíð smávörusöluna á bensín- stöðvum um tæplega 40%. Þá hefur okkur tekist að halda heildarkostnaði á mjög svipuðu reki og í fyrra en ég tel að þær aðhalds- aðgerðir sem við gripum til á sínum tíma, þ.e. frá lokum ársins 1997 fram til þessa árs, séu að skila okkur mestu. 0\ Skeljungur hf jr Úr árshlutareikningi 1999 ¦ — jan.-juni jan.-juni ; RekstUÍ Milljónir króna 1999 1998 Breyling Hreinar rekstrartekjur 1.299 1.030 +26,1% +4.4% Rekstrarqjöld 1.007 965 Hagnaður fyrir fjármagnsgjöld 292 65 40 +348,3% ¦94,1% Hrein fjármagnsgjðld 2 Tekju- og eignarskattar 89 11 +801.8% Hagnaður af reglulegri starfsemi 200 15 +1246,4% ¦87,5% Aðrar tekjur og gjöld 11 87 Hagnaour tímabilsins 211 102 +107,6% Efnahagur Milljónir króna 30/6 '99 30/6'98 Breyting \ Eignir: | +4,1% Veltufjármunir 4.847 4.657 Fastafjármunir 2.616 2.221 +17,8% Eignir samtals | Skuldir og eigið fá: | Langtímaskuldir 7.463 2.033 6.878 2.195 +8,5% -7,4% Skuldbindingar 226 366 -38,3% +41,1% Skammtímaskuldir 1.940 1.374 Skuldir samtals 4.199 3.936 2.942 +6,7% +10,9% Eigið fé 3.264 Skuldir og eigið fé samtals 7.463 6.878 +8,5% Kennitölur 1999 1998 Arðsemi eigin fjár 13,0% 7,8% Eiginfjárhlutfall Veltufjárhlutfall 43,7% 1,35 42,8% 1,62 WBBtB % Select-verslanirnar auka söluna Ég vek athygli á því að heims- markaðsverð á bensíni hefur hækkað frá því í desember síðastliðnum úr 110 dollurum í 244 dollara sem er um það bil 120% hækkun. Á sama tíma hefur bensínverð hér á landi hækkað um í kringum 20%." Kristinn segir að aukningu í smá- sölu megi fyrst og fremst rekja til Select-verslananna. „Við erum afskaplega ánægðir FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar- verð verð verð (klló) verð-(kr.) FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA Karfi 58 58 58 123 7.134 Ufsi 33 33 33 107 3.531 Ýsa 126 126 126 150 18.900 Þorskur 164 130 147 192 28.291 Samtals 101 572 57.856 FISKMARKAÐUR ÞORLÁKSHAFNAR Karfi 66 11 66 9.866 651.057 Kslla 76 10 69 128 8.771 Langa 101 51 60 1.362 81.979 Langlúra 70 70 70 696 48.720 Sandkoli 95 25 61 4.342 264.601 Skötuselur 210 210 210 557 116.970 Ufsi 72 31 57 2.096 118.843 Undirmálsfiskur 134 134 134 569 76.246 Ysa 99 77 79 149 11.825 Þorskur 165 165 165 245 40.425 Samtals 71 20.010 1.419.437 FISKMARKAÐURINN í GRINDAVÍK Ufsi 33 31 32 811 25.749 Undirmálsfiskur 77 77 77 1.310 100.870 Ýsa 113 87 97 82 7.966 Þorskur 134 97 108 669 72.225 Samtals 72 2.872 206.811 SKAGAMARKAÐURINN Blálanga 60 60 60 238 14.280 Hlýri 49 49 49 830 40.670 Lúða 200 200 200 56 11.200 Steinbftur 82 49 81 125 10.184 Undirmálsfiskur 63 63 63 2.564 161.532 Ýsa 113 97 97 3.340 325.015 Þorskur 176 96 159 3.263 517.544 1 Samtais 104 10.416 1.080.426 VIÐSKIPTI Á KVÓTAÞINGI ÍSLANDS 10.8.1999 Kvólategimó Vltskipta- VIMIpta- Hæstakaup- Lægstisölu- Kasipmagn Sblumagn Vcgiö kaup ¦ VeniSsblii Sloastl magn (kg) verí(kr) tilboð (kr). iilboð (kr). Bltir(kg) eltlr(kg) vert(kr) wrt(kr) meðelv. (kr) Þorskur 38.000 99,75 99,50 0 135.477 104,42 102,90 Ýsa 49,00 0 114.235 51,85 54,63 Ufsi 7.000 31,25 31,00 0 36.144 33,35 35,74 Karfi 18.000 38,50 37,50 0 49.966 38,60 40,63 Stelnbítur 100 33,05 34,00 0 3.631 34,69 36,00 Grálúða 9.000 101,00 102,00 4.094 0 102,00 98,94 Skarkoli 8.824 51,00 52,00 60,00 4.176 11.206 52,00 62,38 50,01 Langlúra 47,00 0 1.100 47,04 47,17 Sandkoli 46.050 22,84 22,49 0 4.096 22,51 23,17 Skrápflúra 24,01 7.180 0 24,01 23,26 Humar 44 499,50 0 0 500,00 Úthafsrækja 12.200 0,75 0,85 0 83.010 0,85 0,79 Rækja á Flæmingjagr. 35,00 0 130.000 35,00 33,50 Þorskur-norsk lögs. 30,00 100.000 0 30,00 Ekkl voru tilboð I aðrar tegundir með gang Select-verslananna og þær hafa vissulega verið helsti merkis- berinn í þessari miklu aukningu í smásölunni. Við erum að byggja á viðskiptahugmynd Shell en nú eru starfandi fleiri þúsund svona versl- anir í Evrópu, Asíu og víðar. Við höf- um því mjög traustan grunn að byggja þessar verslanir á," segir Kristinn að lokum. Góö afkoma Andri Sveinsson, forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar Búnaðarbank- ans Verðbréfa, telur afkomuna vera mjög góða og mun betri en markað- urinn átti von á. g; „Velta félagsins eykst og það er ljóst að sú veltuaukning skilar sér í aukinni framlegð. Efnahagur félags- ins sýnir að það er gríðarlega sterkt og sé litið á eigið fé ásamt duldum eignum í hlutabréfum og fasteignum tel ég að upplausnargengi félagsins ætti að vera rúmlega 6. I ljósi þess og hversu miklu veltufé frá rekstri félagið er að skila tel ég að hlutabréf í Skeljungi séu góður kostur enda hefur félagið að mestu lokið fjárfest- ingum sínum þannig að lítið verður um fjárfestingar í framtíðinni. Þetta er ánægjulegt fyrir okkur hjá Búnaðarbankanum þar sem við vorum þeir einu sem mæltum með hlutabréfakaupum í Skeljungi sem^ áhugaverðum kosti um síðustu ára-' mót," segir Andri. -----------?-?-?--------- Féfiag stof nað um jarðgufu- virkjun STOPNFUNDUR einkahlutafélags- ins Sunnlensk orka ehf. verður hald- inn í dag kl. 16 í Skíðaskálanum í Hveradölum og eru stofnendur hlutafélagsins RARIK og Eignar-^t haldsfélag Hveragerðis og Ölfuss. Tilgangur félagsins er að standa að jarðgufuvirkjun í Grensdal í Ölf- usi skammt frá Hveragerði, sala á raforku og rekstur er tengist virkjun og orkusölu. Eignaraðild RARIK að félaginu er 90% en Eignarhaldsfé- lagsins 10%, en í fréttatilkynningu kemur fram að það geti þó síðar auk^r ið hlut sinn í 25%.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.