Dagblaðið Vísir - DV - 13.04.1985, Blaðsíða 37

Dagblaðið Vísir - DV - 13.04.1985, Blaðsíða 37
DV. LAUGARDAGUR13. APRlL 1985. Peningamarkaður Innlán með sérkjörum Alþýðubankinn: StjörnureLknlngar eru fyrir 15 ára og yngri og 65 ára og eldri. Innistæour þeirra yngri eru bundnar þar tij þeir verða fullra 16 ára. 65—75 ára geta losað innstæður með 6 mánaða fyrirvara. 75 ára og eldri með 3ja mánaða fyrirvara. Reikning- afnir eru verðtryggðir og með 8% vöxtum. Þriggja stjörnu reikningar eru með hvert innlegg bundið í tvö ár. Reikningarnir eru verðtryggðir og með 9% vöxtum. Lif eyrisbók er fyrir þá sem fá lífeyri frá líf- eyrissjóðum eða almannatryggingum. innstæður eru óbundnar og óverðtryggðar. Vextir eru 31% og ársávöxtun 31%. Sérbðk fær strax 30% nafnvexti, 2% bætast siðan við eftir þverja þrjá mánuði sem inristæða er óhreyfð, upp í 36% eftir níu mánuði. Ársávoxtun getur 'orðið 37.31% Innstæður eru óbundnar og överðtryggðar. Búnaðarbankinn: Sparibðkmeð sérvöxtum er óbundin 35% nafnvöxtun og 35% árs- ávöxtun sé innstæöa óhreyfö. Vextir eru færðir um áramót og þá bornir saman við vexti af þriggja mánaða verðtryggðum reikn- ingum. Reynist ávöxtun þar betri er mismun bætt við. Af hverri úttekt dragast 1.8% í svonefnda vaxtaleiðréttingu. Sparibókin skilar hærri ávöxtun en almenn sparisjóðsbók á hverju innleggi sem stendur óhreyf t í tvo mánuði eða lengur. Iðnaðarbankinn: A tvo reikninga í bankanum fæst IB-bónus. Úverðtryggðan 6 mánaða reikning sem ber þannig 36% nafnvexti og getur náð 39.24% ársávöxtun. Og verðtryggðan 6 mánaða reikning sem ber 3.5% vexti. Vextir á reikningunum eru bornir saman mánaðarlega og sú ávöxtun valin sem reynist betri. Vextir eru færðir misserislega 30. júní og 31. desember. Laiidsbankinn: Kjórbók er óbundin með 35% nafnvöxtum. Vextir eru færðir um ára- mót. Eftir hvern ársfjórðung eru þeir hins vegar bornir saman við ávöxtun á 3ja mánaða verðtryggðum reikningum. Reynist hún betri gildir hún umræddan ársfjóroung. Af hverri úttekt dragast 2.1% i svonefnda vaxtaleiðréttingu. Kjörbókin skilar hærri ávöxtun en almenn sparisjóðsbók á hverju innleggi sem stendur óhreyft í tvo mánuði eða lengur. Samviiinuliaiikinu: Innlegg á Hávaxta- reikning ber stighækkandi vexti. 24% fyrstu 2 mánuðina, 3. mánuðinn 25.5%, 4. mánuðinn 27%, 5. mánuðinn 28.5%, 6. mánuðinn 30%. Eftir 6 mánuði 31.5% og eftir 12 mánuði 32.5%. Sé tekið út standa vextir þess tímabils það næsta einnig. Hæsta ársávöxtun er 35.14%. Vextir eru bornir saman við vexti á 3ja og 6 mánaða verðtryggðum sparireikningum. Sé ávöxtun þar betri er munurinn færður á Há- vaxtareikninginn. Vextir færast misseris- lega. Útvegsbankinn: Vextir á reikningi^ með "Abét er annaðhvort 2,75% og full verðtrygg-, ing, eins og á 3ja mánaða verðtryggöum sparireikningi, eða ná 34,6% ársávöxtun, án verðtryggingar. Samanburður er gerður mánaðarlega, en vextir færðir í árslok. Sé tekið út af reikningnum gilda almennir spari- sjóðsvextir, 24%, þann almanaksmánuð. ViTsliinarbnnkinn: Kaskó-reikiiingurinii er óbundkin. Um hann gilda f jögur vaxtatímabil á ári, janúar—mars, apríl—júní, júlí— september, október—desember. I lok hvers þeirra fær óhreyfður Kasko-reikningur vaxta- uppbót sem miðast við mánaðarlegan út- reikning á vaxtakjörum bankans og hag- stæðasta ávpxtun látin gildji. Hún ernú ýmist á óverðtryggðum 6 mán. reikningum með, 30% nafnvöxtum og 33.5% ársávöxtun eða á verðtryggðum 6 mánaða reikningum með 2% vöxtum. . Sé lagt inn á miðju tímabUi .og inn stæða latin óhreyfð næsta tímabil á eftir reiknast uppbót allan sparnaðartímann.' Við úttekt feliur vaxtauppbót niður það tímabil og vextir reiknast þá 24%, án verðtryggingar. tbúðalánareikntagur er óbundinn og með kaskó-kjörum. Hann tengist rétti til lántöku. Sparnaður er 2—5 ár, lánshlutfall 150—200% miðað við sparnað með vöxtum og yerðbótum. Endurgreiðslutími 3—10 ár. Útlán eru með hæstu vöxtum bankans á hverjum tíma. Sparnáður er ekki bundinn við fastar upphæðir á mánuði. Bankinn ákveður hámarkslán eftir hvert sparnaðartímabil. Sú ákvörðun er endurskoðuð tvisvar á ári. Sparisjóðir: Vextir á Trompreikningi eru stighækkandi. 24% fyrstu þrjá mánuðina, 4.— 6. mánuð 27%, eftir 6 mánuði 31.5% og eftir 12 mánuði 32.5%. Arsávöxtun 35.1%. Sé tekið út af reikningi á einhverju vaxtatímabilinu, standa vextir þess næsta tímabil. Sé innstæða óhreyfð í 6 mánuði frá innleggsdegi er ávöxtun óorin saman við ávöxtun 6 mánaða verðtryggðs reiknings. Sú gildir sem betri reynist. Ríkissjóður: Spariskirteini, 1. flokkur A 1985, eru bundin í 3 ár, til 10. janúar 1988. Þau eru verðtryggð og með 7% vöxtum, óbreytanlegum. Upphæðir eru 5.000,10.000 og 100.000 krónur. Spariskírteiui með vaxtamiðum, 1. flokkur B 1985, eru bundin í 5 ár, til 10. janúar 1990. Þau eru verðtryggð og með- 6.71 vöxtum. Vextir greiðast misserislegá á tímabilinu, fyrst 10. júlí næstkomandi.' Upphæðir erii 5, 10 og 100 þúsund krónur. Spariskírteini með hrcyfanlcgum -vöxtum og vaxtaauka, 1. flokkur C1985, eru bundin til 10. júlí 1986, í 18 mánuði. Vextir eru hreyfanlegir, meðaltal vaxta af 6 mánaða verðtryggðum reikningum banka með 50% álagi, vaxtaauka. Samtals 5.14% nú. Upphæðir eru 5,10 og 100 þúsund krónur. Gengistryggð spariskirteini, 1. flokkur SDR 1985, eru bundin til 10. janúar eða 9. apríl 1990. Gengistrygging miðast við SDR-reiknimynt. Vextir eru 9% og óbreytanlegir. Upphæðir eru 5.000,10.000 og 100.000 krónur. Spariskirteini ríkissjóðs fást í Seðla- bankanum, hjá viðskiptabönkum, spari- sjóðum og verðbréfasölum. Útlán lífeyrissjóða Um 90 U'feyrissjððir eru í landinu. Hver sjóður ákveður sjóðfélögum lánsrétt, lána- upphæðir, vexti og lánstíma. Stysti tími að lansrétti er 30—60 mánuðir. Sumir sjóðir bjóða aukinn lánsrétt eftir lengra starf og áunnin stig. Lán eru á bilinu 144.000—600.000 eftir sjóðum, starfstíma og stigum. Lánin eru verðtryggð og með 5—8% vöxtum. Lánstími er 15—35 ár eftir sjóðum og lánsrétti. Biðtimi eftir lánum er mjög misjafn, breytilegur milli sjóða og hjá hverjum sjóði eftiraðstæðum. Hægt er að færa lánsrétt þegar viðkomandi skiptir um lífeyrissjóð eða safna lánsrétti frá fyrri sjóðum. Naf nvextir, ársávöxtun Nafnvextir eru vextir i eitt ár og reiknaðir i. cinu lagi yfir þann tíma. Reiknist vextir oftar á ári verða til vaxtavextir og ársávöxtunln verður þá hærri en naf nvextirnir. Ef 1.000 krónur liggja inni i 12 mánuði á 24,0% nafnvöxtum verður innstæðan i lok þess tíma 1.240 krónur og 24,0% órsávöxtun í þvítilviki. Liggi 1.000 krðnur inni í 6+6 mánuði á 24,0% vöxtum reiknast fyrst 12% vextir eftir sex mánuðina. Þá er innstæðan komin í 1.120, krónur og á þá upphæð reiknast 12% vcxtir seinni sex mánuöina. Lokatalan verður þannig kr. 1.254.40 og ársávöxtunin 25,4%. Dráttarvextir Dráttarvextir eru 4% á mánuði eða 48% á ári. Dagvextir reiknast samkvæmt því 0,1333%. Vísitölur Lánskjaravísitala. er 1106 stig í apríl, en var 1077 stig i mars. Miðað er við 100 í júní 1979. B á oðrum ársfjórðungi 1985, apríl-júní, er 200 stig, miðað við 100 í janúar 1983, en 2.963 stig, miðað við eldri grunn. A fyrsta ársf jórðungi i ár var nýrri visitalan 185 stig. VEXTIR BANKA OG SPARISJÚÐA1%) INNLAN MEÐ SÍHKJÖRUf I 1 1 IÍ í! II ll li !i !; íi SJA sf iuistb Jfíí INNIAN ÚVERÐTRYGGO SPMtlSjOOSBCKUR ubundat intMI !« 74.0 74.0 24.0 74.11 24JJ 2441 244) 245 245 SPARIHEIKNINGAR j> mámða uprnögn V» 7B.0 27 J) 27 J) 27 Jl 27J) 274) 1741 275 275 6 maraafta uppiofln 36JJ m 30,0 31.5 JU' 31.5 31.5 305 315 12 mánaAa uppngn 310 34.6 32.0 31.5 3J.0 tB imimAi uppwgn 31.0 <0.< 37« SPARNAÐUR - LANSRÍI1UR Sparað3-Smanuði 27 J) 27 J) 27.0 2741 1741 275 275 Sparað 6 mén. og maira •11.!. 30,0 2741 2741 315 305 30,0 INNlABSSKIIIlimi il6mir*6a ao 34.6 30,0 315 31.5 315 IU 315 TtKKAREIKNINGAR Arisanmftnínaac 22.0 223) 12.0 11.0 19,0 1941 19.0 195 165 HbwpiwltnBljK 19.11 lli.ll 17.0 11.0 IV) 17,0 195 195 195 INNLAN verðtryggð SPARIREIKNINCAR 3fa RiinaAa uppaögn 4.11 4,0 2.5 0.0 2.5 1.0 7,75 15 15 6 mánaAa uppsogn 6.5 6í 3Í 3.5 3.5 3.5 35 2.0 3.5 INNlAN gengistryggð GJALDEVRISREIKNINGAR Bandaríhiadolarar 1* 9.5 1.0 B.O 1.0 7JI 75 75 95 Stanmgtpund 110 9.5 10,0 11.0 13.0 100 105 105 125 Vwtur þysfc mörii 4.0 4.0 4.0 5.0 64) 441 45 «5 65 Danskar kronur 10.0 »s 10.0 1.0 10.0 10.0 150 105 105 ÚTLAN överðtryggð ALMENNIRVlXUR ltof«itr| 314) 314) 31JJ 31J) 314) 3141 315 315 315 VWSKIPTAVlXLAR llorvaKtrr) 32,0 32.0 32JJ 37,0 3241 32.0 375 32.0 32.0 ALMENN SKULDABRtF 34,0 34.0 343) 34.0 34.0 3441 34.0 34,0 345 VIOSKIPTASKULDABREF 35,0 36J3 35.0 35.0 35.0 355 IUAIIPARIIKNINGAR Yfadrattur 32,0 32.0 32.0 32,0 32.0 32.0 325 325 32.0 UTLAN verðtryggð SKULDABREF Aö2i/2ari 4.0 4.11 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 45 4,0 Langrían21f2ir 5.0 5JJ 5.0 5.0 5.0 541 55 6.0 5.0 ÚllAN TIL r-RAMLElDStU VEGNAINNANLANOSS0LU 24/J 24.0 24.0 24,0 24.0 244) 245 24.0 245. VEGNA Ul FIUTNINGS SDR raatnJmvnt 0.75 1.75 8.75 1.75 1.75 9.76 9.75 9.76 9.76 Blómaskreytingar viö öll tœkif œri OPIÐ ALLA DAGA TIL KL. 2200 ::::r /s::r «i * >S:r m » '*:::: LANGHOLTSVEGI 89 - SÍMI 34111J NYKOMIN LJOS í EFTIRTALDA BÍLA AFTURLJOS OG GLER FiatUno Fiat 127 Fiat 131 Fiat 132 Fiat Panda Polski125P Peugeot 504 VW Transporter Autobianchi Alfa Sud VWGolf VWPassat M. Benz200 M.Benz307D Cortina J Steingrímur Björnsson sf., Suðurlandsbraut 12, Rvik. Simar 32210 og 38365. Kópavogsbúar— Kópavogsbúar. Kristján Oskarsson leikur á orgelið föstudag milli 17.00 og 21.00, sunnudag milli 17.00 og 21.00. Itetftaumnt ^brMabcgí 20. 200&ópaijosur, aVimi 42541 [mta wmm 37 Stórmyndirnar EVERGREEN eru byggðar á metsölubók Belva Plain. Þessi nýjasta banda- ríska minisería er nú komin á mynd- bandaleigur. 18 months oii <he VS bejstseller líste Myndirnar eru um þessar mundir settar á myndbönd víðsvegar um heim og njóta mjög mikilla vinsælda. Þetta eru frábærar myndir sem fjalla um ástríður, sorgir, ævintýri og raunir. Aðalhlutverk eru í höndum úrvals- leikaranna Lesley Ann Warren, Armand Assante og lan McShane og er það mikill gæðastimpill á myndirnar því alkunna er að þau leika aðeins í úrvalsmyndum. Myndirnar eru með íslenskum texta. MYNDBANDALEIGUR ATH.: 10. maí kemur til dreifingar hin nýja bandaríska minisería ATLAIMTA CHILD MURDERS ásamt myndunum ALLEY CAT, MUTANT og PHAIMTASME2. Einkaréttur á íslandi ARNAR-VIDEO — myndbandaumboð — i Brekkugerði 19. Sími 82128. TILKYNNING UM LÓÐAHREINSUN í REYKJAVÍK VORIÐ1985. Samkvæmt ákvæðum heilbrigðisreglugerðar er lóðareig- endum skylt að halda lóðum sínum hreinum og þrifaleg- um. Umráðamenn lóða eru hér með minntir á að flytja nú þeg- ar brott af lóðum sínum allt sem veldur óþrifnaði og óprýði og hafa lokið því eigi síðar en 14. maí nk. Að þessum fresti liðnum verða lóðirnar skoðaðar og þar sem hreinsun er ábótavant verður hún framkvæmd á kostnað og ábyrgð húseigenda, án frekari viðvörunar. Þeir sem kynnu að óska eftir sorptunnum og lokum, hreinsun eða brottflutningi á rusli á sinn kostnað, tilkynni það í síma 18000. Til að auðvelda fólki að losna við rusl af lóðum hafa verið settir gámar á eftirtalda staði: Við Meistaravelli, Vatnsmýrarveg (gamla Laufásveginn), Grensásveg, í Laugarnesi, við Súðarvog, Stekkjarbakka, Rofabæ og Breiðholtsbraut. Eigendur og umráðamenn óskráðra umhirðulausra bíl- garma, sem eru til óþrifnaðar á götum, bílastæðum, lóð- um og opnum svæðum í borginni, eru minntir á að fjar- lægja þá hið fyrsta. Búast má við, að slíkir bílgarmar verði teknir til geymslu um takmarkaðan tíma, en síðan fluttir á sorphauga. Organg og rusl skal flytja á sorphauga við Gufunes á þeim tíma sem hér segir: mánudaga — föstudaga laugardaga sunnudaga kl. 08-20 kl. 08-18 kl. 10-18 Rusl, sem flutt er á sorphauga, skal vera i umbúðum eða bundið. Ekki má kveikja i rusli á sorphaugunum og hafa ber sam- ráð við starfsmennina um losun. Sérstök athygli skal vakin á því, að óheimilt er að flytja úr- gang á aðra staði í borgarlandinu. Verða þeir látnir sæta ábyrgð, sem gerast brotlegir í þeim efnum. Gatnamálastjórinn í Reykjavík. Hreinsunardeild.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.