Dagblaðið Vísir - DV - 15.08.1998, Blaðsíða 39

Dagblaðið Vísir - DV - 15.08.1998, Blaðsíða 39
LAUGARDAGUR 15. ÁGÚST 1998 smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þveriiofti 11 47 Ártúnshöföi. Til leigu 240 m2 atvinnu- húsn. á 2. hæð, bjart og mjög vel frá- gengið. Salernis- og kaffiaðst. Sann- gjðrn leiga. Sími 553 5606 eða 855 1416. Óska efb'r 60-150 fm i&naðarhúsnæði, helst uppi á Höfða, athuga annað, þurfa að vera góðar innkeyrsludyr. Upplýsingar i sima 566 7789._________ • Til leigu 240 fm verslunarhúsnæfii á Grensásvegi. Upplýsingar í síma 561 9909 og 893 5228._______________ Verslunarhúsnæöi óskast til leigu við Laugaveg. Úppl. í síma 568 7133 í dag mffli kl. 12 og 14 eða 568 7135 e.kl. 14. Óska eftir ca 15 fm vinnustofu. Upplýsingar í síma 552 4284 (Guðjón). Garöabær - laust. Sérlega vandað einbýli m/aukaíbúð. Aðalíbúð 5-6 herb., ca 150 fin, á efri hæð, stórkostl. útsýni, neðri hæð er 2ja herb. íbúð, ca 75 fin, tvöf. innb. bflskúr. Uppl. hjá Fasteignas. Valhús, s. 565 1122, kvöld og helgar 899 8549. íbúo-bill. 3ja herbergja íbúð í efra Breiðholti, í góðri lyftublokk. Suðursvalir og bflskúr. Eignarhlutur tæpar 2,5 milljónir. Möguleiki að taka bíl upp í hluta verðs. S. 482 1286. Raohús til sölu á Su&ur-Spáni, hugsanleg skipti á einbýli/raðhúsi í Smáíbúða- eða Vogahverfinu. Sími 567 2827._____________________ Óska eftir litlu einbýli eöa sérhæö, sem má þarfhast uppgerðar, í Rvík eða Kópavogi. Upplýsingar hjá Steina í sfma 896 8606._____________________ 4ra herbergja íbúö til sölu á Hverf isgötu 58. Upplýsmgar í síma 461 3262, 898 0429,898 7381,461 3232._________ Einsbvlishús meö pitsufyrirtæki í rekstri í bflskúr til sölu. Skipti á húsi eða íbúð. Uppl. í síma 483 3021,896 4710. % Geymsluhúsnæði Búsló&ageymsla - búslóöaflutningar. Upphitað - vaktað. Mjög gott hús- næði á jarðhæð. Sækjum og sendum. Rafha-húsið, Hf., s. 565 5503,896 2399. ÆlejöX Húsnæði í boði íbú&aleigan. Til leigu fyrir skráða viðskiptavini: • 2ja herb. mjög fin íbúð í Laugarásnum fyrir gott fólk. • 3ja herb. íbúð í VaJÍarási, mjög flott. • 3ja herb. íbúð í vesturb., umsókn. • 3jár litlar einstaklingsíbúðir í miðbænum. Þarfnast viðhalds. • Herbergi f miðbæ og Hafnarfirði. fbúðaleigan, s. 5112700, opið 13-16. Herbergi í Kaupmannahöfn. Rúmgott herb. m/húsg. í einbhúsi í hjarta Kaupmannahafhar til leigu, tíl lengri eða skemmri tíma. Herbergið hefur eigið sjónvarp auk sameigird. eldun- araðst. með öðru herbergi. Sameiginl. not af baði & þvottaaðst. 5 mín. gang- ur að strætisvtorgi. S. 0045 325 52044. Herbergi til leiqu - svæði 112. Góð og vel buin herb. m/húsgögnum, sjón- varpi, þvottavél, Stöð 2, Sýn & videoi. Eldhús m/öllum búnaði. Snyrti- og baðaðst.,sími. Innif. í leigu: hiti, rafin. og hússjóður. S. 699 3536/587 4330(202). 3 hert). íbúo í Norðurmýri til leigu frá 1. sept. Ibúðin er ca 65 fin á 2. hæð og er hún í mjög góðu standi. Svör send. DV, merkt „MM 9040" f. 19 ágúst._____________________________ 2-3ja herb. risíbúð til leigu á svæði 108. Leigist aðeins barnlausu og reglu- sömu pari. Laus 1. sept. Svör sendist DV f. 19. ágúst, m. „Reyklaus 9034. 3 herb. ibúð m/húsgögnum í lyftuhúsi í Kópavogi til leigu, okt.-maí. Aðeins reglufólk kemur tfl greina. Svör send. DV, merkt „Vetur-9008, fyrir 1. sept. Björt og falleg 2ja herbergja íbúö í Kópavogi til leigú, aðeins reglusamt og reyklaust fólk kemur til greina. Nánari uppl. f sfma 557 3276._________ Búslóöageymsla - búsló&aflutningar. Upphitað - vaktað. Mjög gott hús- næði á jarðhæð. Sækjum og sendum. Rafha-húsið, Hf., s. 565 5503,896 2399. Garoabær.Til leigu stórt einbýlishús á einni hæð, ekki bflskúr. Leigist um óákveðinn tíma. Mánaðargreiðslur og 1 mán. trygging. Sími 564 3569 e.kl. 18. Leigulínan 905-2211! Einfalt, ódýrt og fljótlegt. Hringdu og hlustaðu á auglýsingar annarra eða lestu inn þína eigin auglýsingu. 905-2211. 66,50. Studíóherb. m/sérinngangi til leigu í vetur fyrir nema. Hverfi 105. Góð umgengni og skilvísi áskilin. Uppl. f sfma 562 9561. Anna.__________ Til leigu 3ja herb. íbúö meO húsgögnum, svæði 105 Reykjavík, frá og með 25. ágúst. Uppl. í síma 5618322 eða 8918322 e.kl. 17.___________________ I þríbýli í Kópavogi eru til leigu 2 fbúð- ir, 3-4ra herb. sérhæð, hentar 2 full- orðnum, og lítil 2ja herb. á jarðhæð. Sími 456 1608,894 7016 eða 854 7016. íbú& til leigu, i 3 mánu&i, á góðum stað í Kaupmannahöfh. Upplýsingar í síma 0045 3536 1028 eða 0045 2235 4088.____________________ Herbergi til leigu, kr. 18 þús., m/hita og rafmagni. Uppl. í síma 588 2608.__________________________ Herbergi á svæ&i 105 til leigu, með aðgangi að wc. Uppl. í síma 566 8616 milli kl. 12 og 19. Húsaleiqusamninqar fást á smáauglýsingadeild DV, Þverholti 11, síminn er 550 5000._________________ Til lelgu 18 fm herbergi með sérinn- gangi við Laugaveg. Uppl. í síma 896 1211 eða 562 9770._______________ Til leigu 2ja herb. fbúQ mi&svæ&is f Keflavfli, laus strax. Uppl. í síma 896 5441/553 3888._____________________ ÍB Húsnæðióskast BWMTITIl Ath., ath. Við erum í vanda stödd. Þannig er með mál farið að okkur bráðvantar 3-4 herb. íbúð á höfuð- borgarsvæðinu, helst í Hafharf. Hjálpsamir borgarar með góðvild í huga vinsaml. hnngið í síma 555 0293, eða 555 2918 og fáið frekari upplýsing- ar um tilvonandi leigjendur ykkar._____ • Ung kona a& nor&an m/2 börn, Jþarf 3ja herb. íbúð, sem fyrst. Er snyrtíleg, reyklaus og reglusöm, með góðar tekj- ur og traustan bakhjari. Fyrirframgr. • Kínverska stúlku vantar 2ja hb. íb. í Hf. Góður leigjandi. Fyrirframgr. • Erlu vantar 3ja hb. íbúð í Hafharf. íbúðaleigan, s. 511 2700, opið 13-16. Systkini - húshjálp - góö meðmæli. Réglusöm og hjalpleg systkini, 21 árs sjúkraliði og 26 ára háskólanemi, óska eftir íbúð. Húshjálp kemur til greina. Eru með góð meðmæli. Upplýsingar í sfma 5513780 og 555 4084.___________ Brá&vantar 3ja-4ra herb. fbúð á leiqu, er með 2 stelpur, 8 og 12 ára. Reglu- semi og skilvísum greiðslum heitið. Vinsamlegast nafið samb. við írisi í s.5681359eftirkl.l9._______________¦ Einbýlishús m/minnst 4 svefnuherb. ósk- ast fyrir 5 manna fjölskyldu. Helst í Þorlákshöfn eða Hveragerði en aðrir staðir nálægt Reykjavík koma einnig til greina. Uppl. í síma 555 3Q12._______ Reglusamt par á fertuqsaldri me& tvö börn óska eftir 3-4 herb. íbúð í rólegu og barnvænu hverfi. Góðri umgengni og skilv. greiðslum heitið. Meðm. ef óskað er. S. 567 0352 og 699 0264. Arna. S.O.S. Ég er 26 ára námsmaður sem vantar herb., á 15 þ. á mán., til lang- frama á Rvíksv. Verður að vera með símatengh, sérinngangi og aðgangi að WC og sturtu. S. 567 1424 e.kl. 13. Tveir rólegir og reyklausir bræ&ur á4. og5. ári íHÍ óska eftiríbúð miðsvæðis í Reykjavík. Fyrirframgr. og meðmæli ef óskað er. Sími 551 7882, Ívar Bjarklind og Arnaldur Skúli.______ • 23 ára erlond stúlka, háskólanemi, óskar eftir 2ja herb. íbúð í miðbænum eða nál. háskólanum. Góð meðmæh. Uppl. í síma 5515995 og 552 7896. 25 ára reglusöm stúlka utan af landi óskar eftir eintaklingsíbúð miðsvæðis. MeðmæU. Upplýsingar í síma 552 2545,899 3443 eða 540 5027. 29 ára gamall verkfræ&ingur frá Akur- eyri óskar eftir húsnæði miðsv. í Rvík, t.d. einstaklings-, 2ja herb. íbúð eða rúmg. herbergi. S. 552 9373 & 899 6269. 2ja herbergja íbúö óskast. Reyklaus og reglusamur námsmaður óskar eftir íbúð í Reykjavík. öruggar og skilvísar greiðslur. Þórir, s. 562 6730 & 555 0226. 2-3]a herbergja ibúb óskast í Selás- hverfi (eða Arbæ) fyrir reglusaman og skilvísan leigjanda. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 20844.__________ 3 reglusamir og reyklausir einstaklingar utan af landi óska eftir 4ra herbergja íbúð. Skflvísum greiðslum heitið. Upplýsingar í síma 897 4048._________ 34 ára gömul kona utan af landi, sem er að hefja nám í HI, óskar eftir að taka á leigu 4ra herb. íbúð, helst miðsv., skilv. gr. S. 462 1437/462 3379. 36 ára reglumafiur óskar eftir herbergi eða lítilli einstaklingsíbúð í kyrrlátu umhverfi á svæði 101, 105 eða 108. Svör fast í sfma 699 2740.____________ 6 manna fjölskylda óskar eftir fbúö eða einbýlishúsi, helst í Hafharfirði. Skilvísar greiðslur. Upplýsingar í síma 861 2072 og 699 8191.___________ Brá&vantar 2ja-3ja herb. ibúö f hverfi 101 eða 107 Rvík. Reglusemi og skil- vfsum grsl. heitíð. Vinsamlegast hafið samb. í sfma 552 7224._______________ Ef þú ert með íbuö, þá skaltu tala við okkur. Við erum rúmlega þrítug hjón að leita að 3-4 herbergja íbúð frá 1. okt. Hringdu í s. 555 2939 / 898 1325. Einstaklings-, 2ja e&a 3ja herb. fbúð óskast. Maður a miðjum aldri. Sérstök umhirða og umgengni. Símar 554 1242 (Herbert)og 5510673._______________ Einstæð móðir mefi 5 ára strák óskar eftir 2ja-3ja herb. íbúð, er reglusöm og reyklaus, lofa skilvísum greiðslum. Uppl. í síma 564 1297._______________ Fjölskylda óskar eftir 4ra-5 herb. íbúð- arhúsn. á höfuðborgarsv. til langtíma- leigu. Góð umgengni og skilv. grsl. Upplýsingar f síma 892 9243._________ Fræöima&ur óskar eftir 2-3 herb. íbúö, helst í Þingholtunum. Reglusemi og traustar greiðslur. Uppl. í síma 562 4519._________ Fulloröin kona óskar eftir lítilli 2ja-3ja herb. íbúð á svæði 104 eða 105. Góðri umgengni heitið. Er með langtíma- leigu í huga. Uppl. i síma 568 0494. Hafnarfjörður e&a nágrenni. 3ja manna fjölskyldu vantar íbúð sem fyrst. Skilvísum greiðslum heitíð. Úpplýsingar í síma 555 0357._________ Herbergi e&a íbú& óskast á leigu. Skilvísum greiðslum og reglusemi er heitið. Er reyklaus. Uppl. í síma 5641191. Hjálpl Við erum rólegt og reglusamt par og bráðvantar 2 nerb. íbuð, skil- vísum greiðslum heitið. Meðmæli ef óskað er. Sími 898 7988 eða 567 7074. Hiúkrunarfræ&ingur utan af landi óskar eftir stúdíó- eða 2ja herb. íbúð í Rvík, helst miðsvæðis. Er reyklaus og reglu- söm. Uppl. í síma 699 5937 og 554 1853. Húsnæðismi&lun stúdenta. Óskum eftír íbúðum og herbergjum á skrá fýrir námsmenn. Ókeypis þjón- usta. Upplýsingar í síma 562 1080. Kona um þrítugt f góðri stöðu sem fram- kvæmdastjóri, óskar eftir að taka á leigu íbúð á svæði 101, langtíma- leiga. Uppl. í síma 562 2891.__________ Kvk. háskólanemi óskar eftir einstakl- ingsíbúð í Hf. Hámarksgreiðslugeta 30 þ. Er reglusöm, skilvísum greiðslum heitið. Sigrún, s. 565 1287 e.kl. 17. Meöleigjandi óskast. Er 21 árs og óska eftír meðleigjanda að íbúð, helst ná- lægt miðbænum. Upplýsingar í síma 4212770 eftirkl. lðídag.____________ Nema f Viöskiptaháskóla Rvíkur, með eitt barn, bráðvantar 3 herbergja íbúð í Rvík, er reyklaus, reglusöm og skil- vísum greiðslum heitið. Sími 421 5020. Nemi í HÍ og kærastan hans óska eftir 2-3 herb. íbúð. Bæði 25 ára, reyklaus, reglusöm og skilvísum greiðslum heitíð. Upplýsingar í síma 564 3328. Par með 1 bam óskar eftir 2-3ja herb. íbúð í vesturbæ/Skerjafirði tu leigu. Góðri umgengni og öruggum greiðsl- um heitið. Reyklaus. Simi 551 4848. Par utan af landi, með 6 mán. barn, óskar eftir 2-3 herbergja íbúð til leigu í Reykjavík. Upplýsingar í síma 557 5690 og 8611281._______________ Reglusöm fjölskylda með fastar tekjur óskar eftír húsnæði, 3 herbergja eða stærra, helst á svæði 108. Upplýsingar í sima 588 3191.____________________ Reglusöm, lítil fjölskylda óskar eftir íbúð, helst í Breiðholti, til lengri tíma. MeðmæU tíl staðar. Uppl. í síma 557 9029 e.kl. 20.___________________ Reglusöm og reyklaus hjón með 2 böm óska eftír 3 herbergja íbúð frá 1.10. á verðbilinu 35-40 þús. Upplýsingar í síma 565 5620 og 896 3703.___________ Reglusama og reykl. konu með tvö böm vantar 3-4 nerbergja íbúð um næstu mánaðamót. Skilvísum greiðslum heitíð. Þórdís, sími 568 2337 e.kl. 19. Reyklaus hjón óska eftir 3-5 herb. íbúð sem allra fyrst. Oruggar greiðslur og góð umgengni. Uppl. í sfma 895 8053 eða 552 6600._______________________ Reyklaus og reglusamur háskólamaður óskar eftir einstaklings- eða 2 herb. íbúð til leigu á Rvíkusvæðinu. Súni 481 2433. Þorsteinn.____________ Reyklaust og reglusamt par, m/barn, óskar eftir 3-4ra hb. íb. í Rvík, helst vestan Kringlumýrarbr. Góðri umg., skilv. gr. heitíð. S. 562 6235/897 4146. Stúlka utan af landi óskar eftir 2ja herb. íbúð á leigu frá 1. sept, helst á svæði 101-108. Reglusemi og reykleysi heitíð. Sími 552 8519.________________ Tveir ungir, skrítnir námsmenn frá Egilsstöðum & Seyðisfirði óska eftir leiguh. í miðsv. í Rvík. Reykl. og regl- us. S. 4711690,472 1266,899 4378. Ung hjón með 3 böm óska eftir 4ra-5 herb. íbúð í Breið- holtí, þarf að vera til langtíma. Uppl. f sfma 587 3609. Guðbjörg.____________ Ungt par óskar eftir einstaklings- eða 2ja herb. íbúð á höfuðborgarsv. Reglusöm. Skilvísar greiðslur. Uppl. í sima 435 6660 og 699 3911.__________ Ungur verkfræ&ingur, nýkominn heim úr námi, óskar eftir 2ja herb. íbúð í miðbæ Reykjavíkur/vesturbæ. Reglu- semi og traustar greiðslur. S. 565 6567. Viö erum 3 reglus., snyrtil. og fjárhags- lega vel stæðir menntamenn á prítugs- aldri. Okkur bráðv. stóra íbúð, raðhús eða einbýli tíl leigu. S. 895 9990._______ Viö erum par með bam á leiðinni og okkur bráðv. 2-3 herb. íbúð á leigu. Góðri umg. og öruggum gr. heitíð. Meðm. ef óskað er. S. 588 4408 e.kl. 19. Vill einhver leigja 27 ára, reglusamri og reyklausri, htla íbúð í ár. Greiðslu- geta 25-30 þ., gæti þrifíð til móts við lægri leigu. S 475 8841/8611991, Stína. Þjó&fræðinemi óskar eftir einstaklings- íbúð á svæði 170 eða 107. Rólyndi og hæverska í fyrirrúmi. Upplýsingar í síma 5612212. Hallgrímur Sveinn. Ég er ungur maður sem óskar eftir því að leigja herbergi eða einstaklings- íbúð í Rvík. Vinsamlegast hafið sam- band í síma 895 6580 eða 587 0810. Oska eftir 2-3 herb. íbúö í Reykjavík. Er sjómaður og er lengi úti í einu. Borgum 3-4 mánuði fýnrfram. Uppl. f síma 568 0533. Óska eftir 2-3ja herb. fbúb f Grafarvogi, er ein með 3ja ára strák. Góðri umgengni heitíð og öruggum greiðslum. Sími 586 1236 eða 8961226. Óskum eftir íbúð sem fyrst, erum tvö í heimili, reyklaus, barnlaus og höfum mjög góð meðmæíi. Uppl. í síma 899 9367 og 899 4553._________ 24 ára strákur óskar eftir ódýru herb. eða lítílli íbúð, með aðg. að þvottavél og baði. Uppl. f s. 897 7841 næstu daga. Björt og rúmgóð 2-3ja herb. íbúð óskast strax á höfuðborgarsv. Uppl. í súna 567 5350. Þorsteinn.____________ Bráðvantar 3ia-4ra herbergja íbúö í Hólahverfi. Úppl. í síma 557 2345. Aslaug.____________________________ Einbýli óskast til leiqu. 100% reglusemi. Uppl. í síma 568 9909 og 853 0083._______________________ Hjón óska eftir 2-3 herb. íbúð, helst i vesturbænum. Reglusemi heitíð. Uppl. i sima 554 2935._______________ Háskólanema utan af landi vantar íbúð á 101 eða 107 svæðinu. Upplýsingar í síma 462 3756._____________________ Reglusöm, reyklaus kona utan af landi óskar eftir 2-3 herb. íbúð til leigu á svæði 104. Uppl. í síma 568 8108. Ung hjón, nýkomin heim úr námi, eftn- lítilli íbúð á svæðum 103,108 eða þar i kring. Sími 462 3770.____________ Unqt par utan að landi er í leit að lítuli og rúmgóðri íbúð til leigu. Uppl. í súna 567 9991 e.kl. 18. íris.__________ Þrítugur maöur óskar eftir herbergi í miðbænum, með aðgangi að eldnúsi og baði. Uppl. í síma 4811646 e.kl. 19. Ég er 19 ára stelpa utan af landi sem bráðvantar íbúð sem allra fyrst. Upplýsingar í síma 456 1174.__________ Óska eftir 3-4 herb. íbúð í Rvík, fyrirframgreiðsla + öruggar greiðsl- ur. Uppl. í síma 431 2166 og 899 7466. Óska eftir einstaklingsíbúö á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í síma 562 6579. Sumarbústaðir Rotþrær - vatnsgeymar. Viðurkenndar, vistvænar gæðavörur. Borgarplast hf., Sefgörðum 1-3, 170 Seltíarnarn., s. 561 2211, fax 561 4185, netfang: borgarplast@borgarplast.is, Borgarplast hf., Sólbakka 6, 310 Borg- arnesi, s. 437 1370, fax 437 1018. Áttu heima á rollusvæði? Vönduð trappa yfir girðingu (príla) úr gagnvörðu timbri tíl sölu. Osam- sett. Uppl. i síma 567 2173._______________ Besta verðiö. Framl. allar stærðir sum- arhúsa. Verð frá 1.980 þ. Höfum yfir 10 ára reynslu. Kjörverk sumarhús, Borgartúni 25, s. 5614100,898 4100. Boraarfjörður. Veitum allar uppl. um sumarhús, sumarhúsalóðir, þjónustu í Borgarfirði. Sími 437 2025, bréfasími 437 2125 eða netfang borg@isholf.is Óskum eftir að leigja eða kaupa sumarbústað (heilsárshús) í nágrenni Reykjavíkur. Upplýsingar í síma 588 0054eftirklukkanl6.____________ Sumarbústaöur á Kjalamesi, 38,9 m2, til sölu. Uppl. i síma 565 2896 og 855 1035._______________________ Vil kaupa Iftinn sumarbústaö/hjólhýsi á góðum stað, (ekki við Laugarvatn). Upplýsingar í síma 587 9199._________ Til sölu heilsárssumarbústa&ur. Uppl. í síma 565 4147 og 855 0301. Óska eftir sólarrafhlö&u og fylgihlutum ef til eru. Uppl. í síma 567 1438. ¦ ¦ # ATVINNA AMnnaíboíi Uppgrip f sölustörfum! Hefur þú áhuga? Þá höfum við gott tækifæri fyrir þig. Okkur vantar einmitt dugmikið fólk tíl að kynna og selja áhugaverðar bókmenntir. Hinir mörgu og vönduðu bókatitlar okkar höfða tíl nánast allra landsmanna. Spennandi verkefni í vel skipulögðu sólukerfi sem gefur góða tekjumöguleika. Reynsla ekki nauð- synleg. Frekari upplýsingar eru gefhar í síma 562 0487 milli kl. 13 og 16 mánudag til fimmtudags. Securitas ehf. vill ráða fólk til að vinna þegar starfsfólk í ræstíngum forfallast. Hægt er að velja um sem svarar 4ra tíma vinnu eða 2ja tíma vinnu á dag. Nauðsynlegt er að hafa bfl tíl umráða og helst hafa náð 25 ára aldri. Góð laun í boði auk bflastyrks. Viðtalstími hjá starfsmannastjóra ^- frá kl. 11-12 og kl. 14-15. ~ Netfang erna@securitas.is____________ Securitas ehf. leitar að fólki í þann góða hóp starfsmanna sem fynr er vegna sífellt vaxandi verkefna í ræstingadeild. Hlutastörf eða heilar stöður tímabundið eða til langframa. Hafðu samband og kannaðu málið. Viðtalstími hjá starfsmannastjóra frákl. 11-12 ogkl. 14-15. Netfang ernatskecuritas.is____________ Matrei&sla!!! Vinsæll veitingastaður í miðborg Rvflcur óskar eftir nemum í matreiðslu, yngri en 18 ára koma ekki til greina. Emhver reynsla æskileg. Metnaðarfullir og áhugasamir sendi skriflegar umsókmr til DV, fyrir 17.8., merktar „Matreiðsla-9016.___________]• McDonald's auqlýsir eftir starfsfólki. Breytilegar vaktír fyrir fólk á öllum aldri. Vinnut. getur verið frá nokkrum tímum á viku upp í fulla vinnu. Um- sóknareyðublöð fast á veitingastofun- um í Austurstræti 20 og Suður- landsbr. 56. Mynd þarf að fylgja._______ American Style, Reykjavfk oq Kópa- vogi, óskar eftir vönu starfsfólki í sal og grfll. Aðeins er um fullt starf að ræða. Umsóknir liggja frammi á stöó- unum. Uppl. í síma 568 7122 milli kl. 14 og 18.__________________________ Bakarí. Það er nóg að gera hjá okkur. Wtu vera með? Iboði eru afgreiðslu- störf, vaktir fyrir og eftir hádegi ásamt helgarvinnu. \^nnustaðir Austurver og Rangársel. Uppl. í s. 568 1120, mánudag og þriðjudag frá kl. 10-15. Barngóð manneskja óskast til að taka á mótí 2 börnum úr skóla og sinna^.. léttum heimuisverkum, ca 3-5 tíma a dag. Óreglulegur vinnutími vegna vaktavinnu. Búum í Seljahverfi. Nánari uppl. í s. 587 0487 eða 699 8850. Gó&ir tekjumöguleikar - nú vantar fólk. Lærðu allt um neglur og gervineglur. Kennari er Kolbrún B. Jónsdóttír, íslandsmeistari í fantasíu-s nöglum tvö ár í röð. Naglasnyrtistofa KB. Johns. Sími 565 3760.___________ Hefur þú áhuga á a& vinna í leikskóla? Ef svo er þá er laus staða leiðbeinanda í leikskólanum Gullborg við Rekagranda. Uppl. veitir leikskóla- stjóri, Hjördís eða Rannveig f síma 562 2414 eða 562 2455.______________^- Kentucky óskar eftir starfsfólki. Óskum eftir fólki tíl starfa í eldhús og afgreiðslu, vaktavinna. Upplýsing- ar veittar á Kentucky, Hjallahrauni 15, Hafnarfirði, og Kentucky, Faxa- feni2,RvíkeftirkI. 17._______________ Kjötsmi&jan óskar eftir a& rá&a starfs- fólk til framtíðarstarfa. Um er að Tiæða þrjú stöðugildi. Vinnutími er frá! kl. 6-15 og 7-16. Reyklaus vinnustaður. Uppl. gefur Sigurður í s. 557 8866. Kjötsmiðjan, Fosshálsi 27, Reykjavfk. Lítil heildsala óskar eftir árei&anl., dug- legum og heiðarl. starfsmanni. Starfið • felst í umsjón með lager, útkeyrslu og léttum slatfstofustörfum. Góð laun í boði fyrir réttan aðfla. Svör sendist DV, merkt „1-9036 fyrir 21.8.__________ Subway-veitingasta&imir á fslandi leita að samrákusömu og duglegu fólki í fullt starf. Þjónustulund og hpurð í samskiptum algjört skilyrði. i*P» Umsóknareyðublöó á skrifstofu, Austurstræti 3._____________________ Óskum eftir a& rá&a starfsmann. Þekking á Amadeus-kerfinu nauðsyn- leg ásamt tungumálakunnáttu. Þarf að geta hafið störf strax. Umsóknir skflist til Ferðaskrifstofu Reykjavík- ur, Aðalstrætí 9, s. 552 3200.__________ Óskum eftir reyklausum starfsmanni f vinnu frá kl. 9-18 virka daga. Lág- marksaldur 18 ár. Einnig óskast starfsfólk í aukavinnu. Umsóknar- eyðublöð eru eingöngu á staðnum. Sælgætis- og videohöllin, Garðabæ. Aroma ehf., Rvík, óskar eftir að ráða starfsfólk til kynningarstarfa, tilvafið sem aukavinna fyrir skólafólk, æskilegt er að umsækjendur hafi bfl til umráða. Uppl. í síma 899 0379. Fyrirsætur. Carlo Della Torre er kom- inn aftur til Reykjavflcur og er að leit&- að fyrirsætum. Býður upp á mynda- möppu með 12-20 stórum myndum á mjög sanngjörnu verði. Sími 551 5441. Herbalife (láttu þér lí&a vel). Hringdu og kynntu þér vörurnar eða tekjumöguleikana hjá Herbalife. Sama verð um allt land. Kristín, s. 555 0855/898 0856.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.