Dagblaðið Vísir - DV - 15.08.1998, Blaðsíða 40

Dagblaðið Vísir - DV - 15.08.1998, Blaðsíða 40
48 smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 LAUGARDAGUR 15. AGUST 1998 4 Júmbó-samlokur. Vantar starfsfólk til framleiðslustarfa. Vinnutími frá kl. 4-14 eða 8-16, hlutastörf koma til greina. EKki yngri en 20 ára. Uppl. í síma 554 6694 á milli kl. 10 og 16 vd. Lelkskólakennarar eöa fólk meö aðra -j^uppeldismenntun óskast til starfa í leikskólann Brekkuborg, Hlíðarhús- um 1. Uppl. veitir aðstoðarleikskóla- stjóri í síma 567 9380._______________ Leikskóllnn Klettaborg óskar eftir áhugasömu, jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki í uppeldistörf. Uppl. veitir leikskólastjóri, Lilja, í síma 567 5970 '• eða á staðnum, mán. og þri. frá 10-16. Svarbjónusta DV, sími 903 5670. Mínútan kostar aðeins 25 krónur. Sama verð fyrir alla landsmenn. Ath.: Ef þú ætlar að setja smáauglýs- ingu í DV þá er síminn 550 5000._____ Vaktavinna. Starfsfólk vantar hálfan daginn til veitinga- og afgreiðslu- starfa. Nánari uppl. gefnar á staðnum. I^Flugterían, Reykjavíkurfiugvelli, ^sími 551 2940 fyrir hádegi.___________ Verkstæði Móður Jaröar. Starfsmaður óskast til minjagripagerðar, framtíð- arstarf. Reyklaus vinnustaður. 100% starf. Umsóknir sendist DV, fyrir þriðjudag, m. „Móðir Jörð 9042. Bitabær, Garöabæ. Óskum eftir starfs- fólki, breytilegar vaktir. Umsóknar- eyðublöð liggja frammi í afgreiðslu Bitabæjar, Ásgarði v/Hafnarfjveg.______ Domino's Pizza óskar eftir sendlum strax í fullt starf. Mjög góð laun í boði. Æskil. er að þeir hafi bfl. Uppl. veita verslunarstj. á öllum stöðum. Duglegt og metnaöarfullt fólk óskast í símsölu á kvöldin, góðir tekjumögu- leikar í boði fyrir rétta fólkið. Uppl. í sima 897 2156, Ásta. ____________ Einn vinsælasti skemmtist. Rvíkur get- ur bætt við sig starfsfólki í miðasölu, -^ar og sal. EkM yngra en 22 ára. Svör sendist DV, m. „Vinsæll-9033, f. 17/8 Heimakynningar. Sölukonur vantar til þess aá selja falleg og vönduð dönsk undirfrjt í heimakynningum. Sjálf- stætt sölustarf. S. 557 6570 og 892 8705. Lakkverkstæöi til sölu eöa leigu fyrir húsgögn og innréttingar. Gott tækifæri fyrir duglegan mann. Upp- lýsingar í síma 892 2G85._____________ Lítil fiskverkun í Garöabæ óskar eftir að ráða starfsfólk í pökkun og út- keyrslu. Upplýsingar í síma 565 0050 • og 897 8191._______________________ Ma&ur óskast í steinsteypusögun, ?^JrOarnaborun, múrbrot o.fl., stundvís, áreiðanlegur & m/bflpróf. Hrólfur Ingi Skagfjörð ehf., s. 567 2080 og 893 4014. Reglusamur starfskraftur óskast í mötuneyti. Upplýsingar um fyrri störf og annað sendist DV, merkt „H-9011 fyrir 20. ágúst.________ Skalli, Vesturlandsvegi, óskar eftir starfsfólki til afgreiðstustarfa og í eld- hús strax, ekki yngra en 18 ára. Uppl. á staðnum í dag, milli kl. 17 og 19._____ Starfskraftur óskast í sérverslun viö afgreiðslu og saumaskap. Unnið 3 dagaívikufrákl. 12-18. Uppl. í síma 568 7133 eða 568 7135. Starfsmaour óskast til lagerstarfa hjá matvælafyrirtæki. Aldur 40-50 ár. Svör sendist DV, merkt „M-9021, fyrir21/8'98._______________________ Sundanesti við Sæbraut. Óskum eftir hressu fólki á dagvaktir og kvöldvakt- JBr. Umsóknareyðublöð liggja frammi í afgreiðslu Sundanestis v/Sæbraut, Trésmiðir - jámsmiðir. Oska eftir að ráða trésmiði, járnsmiði eða laghenta menn til starfa sem fyrst. Upplýsingar i síma 892 5616._________ Trésmioir. Vantar trésmiði eða samhentan vinnuflokk. Get einnig bætt við nemum í starfsþjálfun. Sími 892 9055. Vantar duglegt fólk, konur jafnt sem karla, í byggmgavinnu og málmskurð strax. Góð stighækkandi laun. Uppl. í síma 897 3229._____________ Vantar starfsfólk í allar stööur. Athugið, aðeins vanir bakarar koma til greina. Uppl. í síma 554 6600 eða 699 3626, Dianna eða Helgi.__________ Veitingahúsið Kaffi Lefolii, Eyrarbakka, óskar eftir að ráða matreiðslumann Ajl starfa. Upplýsingar veitir Þórir "^Tsima 483 1600.____________________ Veitingastaö í miöborg Rvikur vantar uppvaskara í vinnu, vel að gera og mikið álag. Ahugasamir vinsamlega hafi samb. við Jónas/Óla í s. 561 3131. Verkamenn óskast í byggingarvinnu. Boðið er upp á góóa starfsaðstöðu og góð laun fyrir góða menn. Uppl. i síma 566 6941 og 892 3349. Álftárós ehf. - Verkamenn. Loftorka óskar að ráða r menn til jarðvinnu og malbikunar- starfa. Uppl. á staðnum á mánudag, Loftorka, Dalshrauni 8, Hafnarfirði. Verslunin Baka til, Laugavegi 17, óskar eftir starfskrafti 3-5 virka daga eftir hádegi og á laugardögum, 20 ára eða eldri. Uppl. í síma 551 3050._______ Vinnusíminn 905 2211. 1. Vantar þig vinnu? 2. Vantar þig starfskraft? Vinnusíminn leysir málið! (66,50). íbúöahótel - þrif. Reyklaus starfskraft- ur óskast, vinnutími 12-16 virka daga og önnur hver helgi. Umsóknir sendist DV, fyrir þriðjudag, m. „Þrif 9041. Óskum eftir að ráöa herbergisþernur á hótel í Reykjavík. Svör sendist DV, merkt „Þernur-9038, fyrir miðvikudaginn 19/8. Óskum eftir sjálfstæöu sölufólki til að selja húðr og hársnyrtivörur og/eða næringarvörur. Góðir tekjumögul. og frjáls vinnutími. Hringið í s. 899 3933. Óskum cftir 2 metnaðargj. og sjálfst. einstakl. í sölu, stjórnun og/eoa mark- aðsmál. Tungumálakunnátta æskileg. Menntun og/eða reynsla. S. 699 8790. Starfsmaöur óskast strax í sérverslun við Laugaveg. Umsóknir sendist DV, merktar „MG 9035, fyrir 18. ágúst. Herrafataverslun í miöbænum óskar eftir að ráða starfskraft. Upplýsingar í síma 551 4301 fyrir hádegi. JVJ óskar eftir bílstjóra, vönum krana- vinnu, til útkeyrslu og lagerstarfa. Uppl. í síma 587 2222 eða 893 2997. Ný hárgreiöslustofa sem verður opnuð á frábærum stað, óskar eftir faglærðu fólki. Símar 699 0307 eða 699 0308. Starfskraftur óskast til afleysinga viö svínabú í nágrenni Rvíkur. Sími 557 4378._____________________ Starfsmann vantar á sveitaheimili. Við búum með kýr og hesta. Uppl. í síma 486 8918 á kvöldin._____________ Starfsmann vantar á skyndibitastað, vinnutími kl. 11-18 virka daga, ekki yngri en 20 ára. Uppl. í síma 897 0011. Vantar vanan gröfumann í grjótvinnu strax, úti á landi. Uppl. í síma 475 8874 e.kl. 20._______________ Óskum eftir að ráöa vana bygginga- verkamenn. Mikil vinna framundan. Uppl. í síma 894 1546._______________ Beitningarmenn óskast í Sandgerði. Uppl. í síma 894 3750.______________ Vanur vélamaöur óskast á hjóla- og traktorsgröfu. Uppl. í sirna 893 8340. Vantar sölufólk í hluta- eða fullt starf. Uppl. í síma 5611637/893 8168._______ Óskum eftir að kaupa peningaskáp og stimpilklukkur. Uppl. £ síma 897 1016. i Atvinna óskast Ath. Er traust kona m/góðan bíl, vil taka að mér snúninga fynr eða með t.d. eldra fólki á höfuðbsv. Einnig létt heimilisst. Geymið augl. S. 567 2624. Tvítugan ungan mann utan af landi vantar mikla og vel borgaða vinnu. Reyklaus. Uppl. í síma 588 0828 eða 468 1415.__________________________ Verkamaður óskar eftir vinnu. Uppl. í síma 552 9443. w & B H w»*Bw^B"Wb% Vinátta International Pen Friends útvega þér a.m.k. 14 jafnaldra pennavini frá ýms- um lóndum. Fáðu umsóknareyðublað. I.P.F., box 4276,124 Rvík. S. 881 8181. Ymislegt Smáauglýsingadeild DV ér opin: virka daga ki. 9-22, laugardaga kl. 9-14, sunnudaga kl. 16-22. Tekið er á móti smáauglýsingum til kl. 22 til birtingar næsta dag. Ath.: Smáauglýsing í helgarblað DV þarf þó að berast okkur fyrir kl. 17 á fóstudögum.- Síminn er 550 5000. Smáauglýsingasíminn fyrir landsbyggðina er 800 5550. Handverks- og listafólk. Óska eftir samvinnu, hef aðstöðu. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 20703. giM§# it lyiiii v Einkamál Ellikelling er ég ein, eftir ýmsu hef að bíða, væri ekki yndislegt ef einhver vildi koma og láta með mér tíma liða. Ein sem bíður og vonar. Svör sendist DV, merkt „666-9028.________________ 49 ára maður óskar eftir að kynnast konu á aldrinum 45-55 ára m/erótík og vináttu í huga. 100% trúnaður. Svör send. DV, m. „Trúnaður-9023. 57 ára kona vill kynnast manni með framtíðarkynni i huga. 100% trúnaður. Svör sendist DV, merkt „1+1-9037._________________________ Er ekki alveg óþarfi að vera einn/ein? Með lýsingarlista frá Trúnaði kemstu í samband við karla/konur frá 18 ára. Sími 587 0206. V Símaþjónusta Ég er Katia, 25 ára. Ef þú vilt vita heitustu leyndarmál mín, hringdu í 00-569-004-336 eða í einkasímann minn, 00-569-004-351. Abura, 135 kr/mín. (nótt) -180 kr/min. (dag).______ Hringdu og hlustaðu á vökudrauma þroskaðrarlconu. Sími 00-569-004-341. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag)._____________________________ Kátar kellur bíða þess á beinni línu að þú hringir til að spjalla í síma 00-569-004-351. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag).____________ Langar þig að fteyra hvað ég (21 árs stúlka) geri á nóttunni? Hringdu þá í 00-569-004-338 og njóttu þess. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag). Maður viö mann: Ein hringing og allt að 10 karlar í beinni línu, hrmgdu núna í 00-569-004-361. Abura, 135 kr/mín. (nótt) -180 kr/mín. (dag). Sonja & Angela eru dag og nótt reiðubúnar að þóknast pér í beinni í 00-569-004-350. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag). Erótískt spiall, erótísk stefnumót í 00-569-004-359. Abura, 135 kr/min. (nótt) -180 kr/mín. (dag). Núna eru mergjuðustu klámsögumar í 00-569-004-336. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag). Raunverulegar amerískar kjámsögur. Sími 00-569-004-363. Abura, 135 kr/mín. (nótt) -180 kr/rm'n. (dag). Mttilsölu 12 manna hnífapör m/fylgihlutum í vand- aðri tósku, 72 stk., 18/10 stál, 24 kt gylling, 2 mynstur. Stgr. aðeins 19.900. S. 557 6570 og 892 8705. Visa/Euro. Ferðasalerni - kemisk vatnssalerni fyrir sumarbústaði, hjólhýsi og báta. Atlas hf., Borgartúni 24, sími 562 1155, pósthólf 8460,128 Reykjayík. ffP ^^ JL • . : Til sölu gámar, ál og stál, 20 og 40 ft. Flutningsmiðlunin Jónar hf., sími 535 8080 og fax 535 8088. U Skemmtanir Anton Kröyer og Elín spila föstudag og laugardag. Catalina, Hamráborg. Sumarbústaðir Viðarofnar - arnar. Reykrör, fylgihlut- ir, uppsetning. Funi ehf., Dalvegi 28, Kóp., s. 564 1633. Ýmislegt Tarot-síminn 905 5566 Vikuleg Tarot-spá um öll stjörnumerkin. Lífið er dularfyllra en þú heldur. Sálardjúp þín auðugri en þig grunar. Framtíðin er spennandi ævintýri. Hringdu í sima 905 5566 66.50 mín. Sími 905 5566. Oag»e« TAROT sljörnuspa 905-5550 Spásíminn 905-5550.66,50 mín. TAffoO Sími: 552 9877 Þingholtsstræti 6. Visa/Euro/Debet. Þjónusta Tek að mér ýmsa flutn., flatvagn 10 m og lyftukassi 33 m3. Ath. sendibfla taxti. Léttflutningar, sími 895 0900. . ^i bIlar, FARARTAKl, VINNUVÉLAR O.FL. Bílartilsölu Til sölu Bedford 78 meö 11 þ. I tanki og lausri dælu. 1600 1 International '64. Þarfnast lagfæringa. Verðtilboð í báða bfla. Uppl. í síma 896 3483. „Supercharged Chevrolet Corvette. 1991 Chevrolet Corvette Acryiic Roof Coupe 402 cu. „small block Bowtie vél með vatnsinnspýtingu „Carroll Supercharger Conversion sem skilar um 500 bhp. Allur aukabúnaður, m.a. loftkæling, rafstillt sportsæti, „cruise- control og ABS- hemlar. Bifreiðin er blásanseruð með svartri leðurinnrétt- ingu. Breyting hjá Carroll kostaði USD 54.000. Bifreiðin er í Bretlandi, er í fullkomnu ástandi, ekin aðeins 49.800 mílur og er ekki tjónbifreið. Þessi bifreið yrði ein öflugasta götu- bifreið landsins. Verð 2.300.000 CIF Reykjavík. Uppl. í síma 899 5020. '98 Ford Expedition Executive, 5,41, ek. 5 þ., m/ríkul. aukabún., s.s. fjar- stýrðar læsingar og þjófavörn, 6 diska CD, A/C, miðstöð í farþegarými, gangb. m/ljósum, H.D. dráttarp. V. 4.590 þ. stgr., þar af bílalán 3.500 þ. V. í skiptum, 4990 þ. (kostar nýr hjá umboði 5.257.300). Innf. nýr (ekki tjón). Vínr. S. 893 9169. Þessi einstaki bíll er til sölu. Sjálfskipt- ur Subaru Justy 1,2 GL, árgerð 1991, ekinn 34 þ. km, einn eigandi frá upphafi. Allt viðhald samkvæmt þjónustubók. Endurryðvarinn reglu- lega annað hvert ár. Nýskoðaður án athugasemda. Vetrardekk á felgum fylgja. Verð 500-550 þ. stgr. Til sýnis laugardag kl. 13-18. Sími 557 3195. •
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.