Dagblaðið Vísir - DV - 21.10.2000, Blaðsíða 10

Dagblaðið Vísir - DV - 21.10.2000, Blaðsíða 10
LAUGARDAGUR 21. ORTÓBER 2000 Utgáfufélag: Frjáls fjölmiðlun hf. Stjórnarforma&ur og útgáfustjóri: Sveinn R. Eyjólfsson Framkvæmdastjóri og útgáfustjóri: Eyjólfur Sveinsson Ritstjórar: Jónas Kristjánsson og Óli Björn Kárason Aðstoöarritstjóri: Jónas Haraldsson Auglý&ingastjóri: Páll Þorsteinsson Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar, blaðaafgreiðsla, áskrift: Þverholti 11,105 Rvík, sími: 550 5000 Fax: Auglýsingar: 550 5727 - Ritstjórn: 550 5020 - Aðrar deildir: 550 5999 Græn numer: Auglýsingar: 800 5550. Áskrift: 800 5777 Stafrœn útgáfa: Heimasíöa: http://www.skyrr.is/dv/ Vísir, netútgáfa Frjálsrar fjölmiðlunar: http://www.visir.is Ritstjórn: dvritst@ff.is - Auglýsingar: auglysingar@ff.is. - Dreifing: dvdreif@ff.is Akureyri: Strandgata 25, sími: 462 5013, blaðam.: 462 6613, fax: 4611605 Setning og umbrot: Frjáls fjölmiðlun hf. Fllmu- og plötugerö: isafoldarprensmiðja hf. Prentun: Árvakur hf. Áskriftarverð á mánuöi 1950 kr. m. vsk. Lausasöluverö 180 kr. m. vsk., Helgarblaö 250 kr. m. vsk. DV áskilur sér rétt til aö birta aðsent efni blaösins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endur- gjalds. DV greiðir ekki viðmælendum fyrir viðtöl við þá eða fyrir myndbirtingar af þeim. Skoðun I>V Borðalagðar pappalöggur Fyrir tæpu ári var löggæzla skorin niður með breyting- um á fjárlögum. Þar að auki leiddu sérstakar takmarkan- ir á notkun lögreglubíla til þess, að löggæzla minnkaði á þjóðvegum landsins. Ennfremur var sett sérstakt eftir- vinnubann á baráttu lögreglunnar gegn fíkniefnum. Samhliða þessu hefur verið reist nýtt bákn við Skúla- götu 21, glæsilega merkt Ríkislögreglustjóranum með ákveðnum greini. Þar sitja menn og hanna skrautlega búninga af tuttugu gráðum handa sérstakri sveit dáta, sem fylgir dómsmálaráðherra á fundaferðum hennar. Hámarki náðu skrautsýningar ráðherrans á blaða- mannafundi í júlí, milli niðurskurðar fjárlaga og áminn- ingarbréfs ráðuneytisins til sýslumanna. Ekki dugði ráð- herranum minni fundarumgerð en flugskýli Landhelgis- gæzlunnar og fjölmenn sveit borðalagðra dáta. Á fundinum kom fram, að ráðherrann lifir í sérstökum einkaheimi, þar sem hún getur boðað stórkostlegt átak í umferðareftirliti, án nokkurs tillits til þeirra fjármuna, sem hún og félagar hennar í ríkisstjórnihni verja til málaflokksins samkvæmt ákvörðunum í fjárlögum. Enn var ráðherrann í fyrradag á kjósendafundi með borðalögðum dátum Ríkislögreglustjórans með ákveðn- um greini. Þar skýrði hún nýja aðferð í baráttunni gegn fíkniefnasölum, sem bætir fyrir, að fíkniefhalögreglan hefur mánuðum saman aðeins mátt vinna dagvinnu. Aðferð ráðherrans felst í, að hún „mun fylgjast grannt með fíkniefnadeildinni" að eigin sögn. í samræmi við annars heims andrúmsloftið á fundi ráðherrans lagði einn fundarmanna til, að pappalöggur yrðu settar upp á svæðinu til að minna fólk á tilvist lögreglunnar. Einn sýslumanna landsins tók i sama streng í blaðavið- tali í gær, þegar hann hafði rakið peningaleysi löggæzl- unnar. „Ætli við verðum bara ekki að hafa pappalöggur. Það er í tízku í dag." Þannig verður einkaheims dóms- málaráðherrans væntanlega minnzt í framtíðinni. Pappalöggurnar á Reykjanesbraut hafa óviljandi orðið að einkennistákni embættisfærslu dómsmálaráðherrans. Þær eru raunar áþreifanlegasta dæmi sýndarveruleikans, þar sem ekkert samhengi er á milli yfirlýsinga á skraut- sýningum og raunveruleika vaxandi peningaleysis. Það er nefnilega hægt að þreifa á pappalöggunum og jafnvel setja þær í skottið á bílnum. Hið sama verður varla sagt um tuttugu mismunandi gráður borðalagðra dáta Ríkislögreglustjórans með ákveðnum greini. Þær sveitir eru fyrir framan speglana í Skúlagötu 21. Við þurfum lítið á þessum borðalögðu sveitum að halda, ekki einu sinni við móttöku erlendra gesta ríkis- valdsins. Einfalt er að hætta að bjóða hingað fúlmennum, sem æsa fólk til mótmæla, en snúa sér bara að vammlaus- um fyrirmennum, sem nóg er til af. í stað sveitar borðalagðra dáta af tuttugu mismunandi gráðum er hægt að mæta erlendu stórmenni með því að framkvæma ríkisstjórnarsamþykkt, sem runnin er frá landbúnaðarráðherra, það er að segja með sveit fallegra, vel hærðra og hlýlegra hesta af íslenzku kyni. Kjósendur virðast telja eðlilegt, að landsfeður lofi öllu fögru og jafnvel heilum milljarði, þegar mikið liggur við í kosningabaráttu, en gleymi því jafnóðum eftir kosning- ar. Hitt hefur komið mörgum á óvart, að ráðherra lifi áfram í skrautsýningum eftir kosningar. Kannski er þarna komið fordæmi fyrir pappamönnum á Alþingi og að enda svo skopleik íslenzkra stjórnmála með því að koma okkur upp kjósendum úr pappa. Jónas Kristjánsson Komi fram sem jafningjar „Eina leiöin sé aö ísraelsmenn og Palestínumenn komi fram hvorir við adra semjafn- ingjar. ísraelsstjórn sé í raun í svipaöri aöstööu og stjórn hvíta minnihlutans í Suöur-Afríku á sínum tíma." Orðræða haturs eða friðar? Þegar fulltrúar ísraelsmanna og Palestlnumanna gerðu með sér frægt samkomulag fyrir sjö árum, sem síð- an hefur verið kennt við Ósló, héldu margir að friður væri nánast kominn á fyrir botni Miðjarðarhafs. Átökin síðustu daga hafa hins vegar farið langt með að sannfæra menn um að þrátt fyrir allar umleitanir síðustu sjö ára sé enginn friður í augsýn. En hvernig gat þetta gerst? Voru friðar- samningarnir gallaðir frá upphafi, eins og sumir hafa haldið fram, eða er það klúður og ósveigjanleiki á báða bóga sem nú hefur skapað enn eitt óeirðabálið á svæðum Palestínu- manna? Var Óslóarsamkomulagið meingallaö? Palestinumaðurinn Edward Said, prófessor við Columbia-háskóla og einn harðasti andstæðingur Óslóar- samkomulagsins frá upphafl, hefur haldið því fram að friðarferlið hafi alla tíð verið byggt á fölskum forsend- um. Að með samkomulaginu hafi for- ustumenn Palestínumanna ætlast til hins ómögulega af þjóð sinni: Að hún kyngdi óréttlætínu sem hún hefur verið beitt og sætti sig við yfirráð á af- mörkuðum svæðum utan ísraelsríkis án raunverulegra bóta eða viðurkenn- ingar á því sem hún hefur þurft að líða. Said telur að slík leið sé ófær ekki bara vegna þess að skipulagið sem samkomulagið kveður á um sé óásættanlegt heldur einnig og ekki síður af því að það sé ekki hægt að þvinga fólk til að gleyma. Það er auðvelt að sjá hvers vegna andstæðingar samkomulagsins á borð við Said þykja atburðir síðustu daga sanna að þeir hafi haft rétt fyrir sér. Arafat og stjórn hans hefur smám saman verið að missa tökin á sínu fólki. Þegar friðarviðræður hans og Baraks, forsætisráðherra ísraels, fóru fram í Camp David í sumar var flest- um ljóst að hendur Arafats væru bundnar. Það virtist nokkuð sama hvað Israelsmenn buðu, ekkert virtist nægja Palestínumönnum. Said telur að það sé að renna upp fyrir mönnum að leiðin til að koma á friði í ísrael og á hernumdu svæðun- um sé allt önnur en sú sem Óslóar- samkomulagiö gerir ráð fyrir. Eina leiðin sé að Israelsmenn og Palestínu- menn komi fram hvorir við aðra sem jafhingjar. ísraelsstjórn sé í raun í svipaðri aðstöðu og stjórn hvíta minnihlutans í Suður-Afríku á sínum tíma. Afnema verði að fullu réttarmis- mun og aðskilnað þjóðanna svo að þær geti lifað saman í einu ríki. Góðu tilboði hafnað En Óslóarsamkomulagið virtist um langa hríð vera eina hugsanlega leið- in til friðar í þessum heimshluta. Stuðningsmenn þess hafa varpað sök- inni af því að friðarferlið dróst svo á langinn á Binyamin Netanyahu, fyrr- verandi forsætisráðherra ísraels sem sigraði Shimon Peres naumlega í kosningum vorið 1995. Þegar Ehud Barak tók við stjórnartaumunum áttu flestir von á því aö hægt yrði að vinna bug á þeim vanda sem ósveigjanleiki Netanyahus hafði valdið. Thomas Friedman, blaðamaður hjá New York Times og einn ötulasti stuðningsmaður friðarferlisins, telur að Arafat og hans lið beri mesta sök á því hvernig málum er komið nú. Friedman telur að tilboð Baraks í sumar, þegar hann bauð Palestinu- Jón Olafsson heimspekingur mönnum yfirráð yfir stærstum hluta Vesturbakkans og yfirráð yfir bæjar- hlutum múslíma og kristinna í Jer- úsalem, hafi verið betra en jafnvel Palestínumenn gátu vænst af ísraels- mönnum á þeim tíma. Slíkt tilboð hefði að minnsta kosti átt að leiða til áframhaldandi viðræðna að mati Friedmans. Viðbrögð Palestínumanna hafi hins vegar sýnt að þeir voru alls ekki tilbúnir að semja yfirhöfuð, að ósveigjanleiki Netanyahus hafði í raun skapað þær aðstæður sem þeir kusu: aðstæður fórnarlambsins sem er misrétti beitt. Og á endanum hafi forustusveit þeirra ekki treyst sér til annars en að halda áfram að beita orðræðu lítilmagnans í stað þess að gera endanlegt samkomulag. Tilslakanir duga ekki Þessar ólíku skoöanir á ástæðum átakanna nú og þeirri hörku sem hef- ur aö því er virðist eyðilagt friðarferl- ið eru til marks um hve erfitt er að átta sig á aðgerðum og stefnu palest- ínskra yfirvalda og getu þeirra til að semja fyrir hönd síns fólks. Þær vekja mann einnig til umhugsunar um hvað þurfi yfirleitt til að hægt sé að semja um frið. Það sem var á sínum tíma merki- legast við aðferðir þeirra Rabins og Peresar var kannski ekki svo mjög hvað þeir voru tilbúnir að bjóða Palestínumönnum heldur að á tíma- bili var engu líkara en að allri orð- ræðunni væri hægt að breyta. Það er þessi þáttur friðarviðræðn- anna sem Edward Said virðist stund- um sjást yflr. Eftir samningana 1993 og 94 var engu líkara en að ísraels- menn væru tilbúnir að láta af hroka- fullri kergju sinni gagnvart réttmæt- um kröfum Palestínumanna. í stjórn- artið Netanyahus var þessu snúið við þó að í orði hafi ekki verið horfið frá friðarferlinu. Barak hefur mistekist að endur- skapa það andrúmsloft friðar sem Yitshak Rabin, Shimon Peres og Yass- er Arafat tókst að skapa um skamma hríð og sem þeir fengu friðarverðlaun Nóbels fyrir. Það er freistandi að álykta að ástæðurnar fyrir þeim hörmungum sem nú hafa orðið sé að leita í því að Barak hefur mistekist þetta frekar en í því hvaða tilslakanir ísraelsmenn hafa uppá að bjóða eftir allt sem á undan er gengið. Ættu ekki að leggja áhersluna á að fœkka íbekkjum?
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.