Dagblaðið Vísir - DV - 21.10.2000, Blaðsíða 44

Dagblaðið Vísir - DV - 21.10.2000, Blaðsíða 44
52 smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 LAUGARDAGUR 21. OKTÓBER 2000 Vantar þig vinnu i Rvik., Kóp., og Hf.? Veitingahúsin American Style óska eftir að ráða hresst starfsfólk í fullt starf á alla staði. I boði eru skemmtileg störf í grilli eða sal fyrir duglegt fólk. Unnið er eftir föstum vöktum, 3 dagv., 3 kvöldv. og frí í 3 daga. Góð mánaðarlaun í boði + 10% mætingarbónus. Góður starfsandi og miklir möguleikar á að vinna sig upp. Umseyðublöð fást á veitingastöðum American Style, Skipholti 70, Nýbýla- vegi 22 og Dalshrauni 13. Einnig eru veittar uppl. í s. 568 6836. Vantar þig aukatekjur? Gætir þú hugsað þér • Að hafa meiri tíma með fjölskyldunni? • Að vera fær um að skipuleggja eigin framtíð? • Að hafa möguleika á að vera fjárhags- lega sjálfstæð/ur? Við bjóðum upp á: ¦ • Víðtækt þjálfunar- og stuðningskerfi. • Alþjóðlegt net starfsmanna sem veita stuðning og hjálp með reksturinn. Uppl. í síma 8819990. Góðir tekjumöguleikar - nú vantar fólk. Lærðu allt um neglur og gervineglur, naglastyrkingu, nagnaglameðferð, naglaskraut, naglaskartgripi, naglalökkun. Kennari er Kolbrún B. Jónsdóttir, íslandsmeistari í fantasíu- nöglum tvö ár í röð. Einnig hafa nemar Kolbrúnar unnið til fremstu verðlauna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar, vs. 565 3760,892 9660,898 3960, hs. 565 3860. Vaktstjóri. Olíufélagið hf. óskar eftir að ráða vaktstjóra á þjónustustöðina Borg- artúni. Starfið felst í afgreiðslu, vaktum- sjón, dagsuppgjöri og fleiri slíku. Við- komandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera fær í mannlegum samskiptum. Um er að ræða vaktavinnu. Umsóknar- eyðublöð fást á skrifstofu Olíufélagsins, Suðurlandsbraut 18. Nánari uppl. í síma 560 3356 og 560 3304. Vantar þig vinnu? Okkur vantar bílstjóra (á einkabíl eða fyrirtækjabíl). I fúllt eða hálft starf Þjónustufulltrúi í símver og vaktstjóra í fullt starf Hafðu samband. Umsóknareyðublöð í öllum verslunum okkar og á netinu. WWW.dominos.is. Grensásvegi 11, Höfðabakka 1, Garða- torgi 7, Fjarðargötu 11, Ananaustum 15, Kringlunni, Spönginni, Grafarvogi, Ný- býlavegi 14. Vegna aukinna verkefna hjá Markhúsinu þurfum við að ráða nýja starfsmenn í símamiðstöð okkar. Um er að ræða mjög fjölbreytt störf við ýmis verkefhi á sviði kynningar og sölu. Unnið er 2-6 daga vikunnar. Vinnutími er 18-22 virka daga og 12-16 laugard. Ahugasamir hafi samband við Aldísi, Björk eða Hafstein í s. 535 1000 alla v. daga, frá kl. 9-17, og í Markhúsinu virka daga. Smur-og hjólbarðaþjónusta. Olíufélagið hf. óskar eftir að ráða til sín hressan og þjónustulipran einstakling á þjónustu- stöðin Geirsgötu. Viðkomandi þarf að vera traustur og samviskusamur og geta byrjað strax. Vinnutími er frá 8-18 alla virka daga. Uppl. hjá starfsmannahaldi Olíufélagsins Suðurlandsbraut 18 eða 1 síma 560 3356 og 560 3304. vinningarairfást HAPPDBÆTTl ae Vinningaskrá 25. útdráttur 19. októbcr 2000 íbúðavinningur Kr. 2.000.000 Kr. 4.000.000 (tvöfaldur) 71508 Ferðavinningur Kr. 100.000 Kr. 200.000 (tvðfaldur) 3029 37277 52470 69591 Ferðavinningnr Kr. 50.000 Kr. 100.000 (tvöfaldur) 9504 10681 22355 26267 26771 27559 41495 50596 65058 67095 68225 70301 Húsbúnaðarvinningur Kr. 10.000 Kr. 20.000 (tvöfaldur) 485 984 1 18247 29620 40768 51364 63773 73052 546 9890 19533 31694 41051 51643 64304 74670 1498 10036 21 183 34885 43 551 52079 65130 76274 1598 10759 , 21550 h 36027 44969 52692 65644 76868 2429 10840 22070 36194 45687 54158 65737 76954 2790 1 1786 22622 36598 45900 54782 66858 77927 1 3769 12395 24090 36769 46217 55026 67900 782021 4491 13642 24391 37188 46901 56982 68752 78707 1 4497 13888 2SI25 37367 47463 57 151 69377 79108 5561 14826 25437 38103 47565 60275 69S93 ; 8331 16015 26524 38682 48079 607 14 70702 | 8563 16022 26907 39185 48602 61019 72243 | 9490 18003 27867 40204 50306 63373 72743 1 Húsbúnaðarvinningur Kr. 5.000 Kr. 10.000 (tvöfaldur) 173 10164 24018 33421 45072 53962 63866 71514 178 10196 24164 33431 45248 54072 64230 72084 262 10347 24247 33680 46494 54133 64716 73086 472 10550 24414 33722 4654Í 54 2 50 64990 73242 743 10693 24633 34111 46981 54833 65002 73474 1406 10703 24772 ' 34524 471 1 1 55281 65042 73698 1593 I 1012 250 17 34757 47192 55737 65070 73902 1824 11014 25129 35611 47285 56293 65095 74306 2053 11434 25490 35630 47333 56588 65252 74428 2702 11852 25533 35704 47734 56637 65346 75095 2841 13005 26017 36643 48013 57109 65415 75695 3128 13011 26354 36814 4Í105 57146 65418 7S7Í2 3189 13385 26595 36970 4851Í 57266 65575 76037 3824 13596 27142 37068 49817 57296 65586 76052 4106 14412 27193 37479 50039 57814 65843 76262 41 15 15065 27226 38897 50071 58013 65992 76691 430S 15589 27394 40423 50169 59120 66677 76847 4502 16213 27463 40637 SO720 59258 66685 77182 4639 16738 28207 40816 50960 59495 67447 77462 4971 16951 28358 41383 51319 60009 675Í1 77539 5598 17314 2841 1 41690 51424 601 12 67712 77973 6091 17683 28702 41849 51525 60412 67881 78179 6571 17988 29037 41998 51627 60655 68309 7Í237 6966 18616 29224 42886 51729 61455 68348 79109 7090 18708 30037 42992 51942 61951 68351 79120 7115 20034 30050 43469 52068 6 1985 68730 79870 7937 20727 30179 43743 52271 62120 69022 7966 21974 30547 43830 52408 62834 69492] 8034 22452 30710 441 10 52479 62960 j 69928 8036 23311 31632 44640 52546 63021 7001 1 8638 23657 32793 44Í76 52801 63417 70313 9858 23779 33404 44935 53077 63816 70761 Naístu útdræltír fara fram, 26. okt. & 2. nóv. 2000 Hciniiisíða á Interncti: www.das.is Au-pair óskast. Ungt par óskar eftir stelpu á aldrinum 16-22 ára til að aðstoða með pössun á 5 ára gamalli stúlku sem er á leikskóla. Einnig að vinna létt heimilisstörf Möguleiki á dónskunámi. Vúisamlega sendið upplýsingar á tommitomm@hotmail.com Aðstoðarmaður. Óskast á dagdeild A-3 Landspítala Fossvogi frá kl.16-20 fjóra daga í viku. Hér er um að ræða umsjón með kaffistofu, skoli og aðstoð á deild. Umsóknarfrestur er til 6 nóvember n.k. Uppl.í síma veitir Kolbrún Sigurðardótt- ir deildarstjóri í síma 525 1578, netfang kolbruns@shr.is Vantar starfsfólk í hlutastöðu við leikskól- ann Mýri. Á leikskólanum Mýri eru 42 börn á 3 aldursskiptum deildum. Leik- skólinn er í gömlu, fallegu 4 hæða húsi í Litla-Skerjafirði. Mikið er lagt upp úr foreldrasamvinnu og góðum samskipt- um. Uppl. veitir Unnur leikskólastjóri í s. 562 5044.______________________ Póstmiölun óskar eftir fólki til að dreifa sjónvarpshandbók og öðrum auglýsinga- pósti. I nverfi 101 vesturbær- Þmgholt- Skerjafjörður, 104 Sund- Vogar, 105 Holt, 110 Artúnsholt, 112 Rimar- Hamrar, 200 Kópavogur; 210 Arnarnes, 220 vesturbær- Holt. Uppl. í s. 5115533, milli 10 og!5._______________________ Seljahverfi, afgreiðsla! Húsmæður í Selja- hverfi og aðrir áhugasamir, helst ekki yngri en 25 ára: Afgreiðslustörf í bakaríi í Rangárseli eru laus. Vinnutími bæði fyrir og eftir hádegi. Æskilegt að um- sækjendur geti unnið eitthvað um helgar að auki. Nánari uppl. í s. 568 1120 virka daga milli 9 og 15.___________________ Sjúkraþjálfari, þroskaþjálfi, hjúkrunarfræð- ingur, eða manneskja með sambærilega menntun - þjálfun, óskast til að gæta 10 mánaða drengs sem þarfnast sérstakrar umönnunar. Æskilegur tími 6 klst. dag- lega virka daga. Ahugasamir hringi í síma 561-0017 eða 863-8077.__________ Súfistinn, bókakaffi, Laugavegi 18, í hús- næði Máls og menningar, auglýsir laust til umsóknar kvöldstarf við afgreiðslu og þjónustu. Vinnutilhögun 2 vaktir í viku frá 17-22.30 og önnur hver helgi. Um- sóknareyðublöð fást á kaffihúsum Súfistans. Hársnyrtinemi/naglafræðingur. Hár- snyrtinema vantar á Hársnyrtistofuna Lúðvík XTV, Vegmúla 2. Einnig til leigu aðstaða fyrir naglafræðing. Uppl. veittar á staðnum milli kl. 13 og 17 eða í s. 5811009.____________________ Plastprent hf. óskar eftir að ráða starfskraft á aldrinum 18-30 ára í vaktavinnu. Við- komandi þarf að vera reglusamur, stundvís og áreiðanlegur. Uppl. gefur Vilhjálmur í s. 580 5660 á milli 10 ogl4 næstu daga. Viltu þéna qóðan aukapening? Mynda- sögublaðið Zeta óskar eftir folki í síma- sölu á kvöldin milli 18.00 og 21.30. Yngri en 17 ára koma ekki til greina. Föst laun auk bónuss í boði. Uppl. gefur Hannes í s. 862 5300.________________________ Finnst þér gaman að tala um erótík? Rauða Torgio vill kaupa djarfar upptök- ur kvenna. Þú hljóðritar þínar fantasíur í s. 535-9969 og frásagnir í s. 535-9970. 100% trúnaður/nafnleynd. Finar Línur, Skúlagötu 10. Aðstaða eða herbergi til leigu fyrir t.d. naglasérfræð- ing, fórðunardömu, hárskera eða hrein- lega nefndu það ?? Skoðaðu málið. Uppl. í s. 562 9717.______________________ Hrói Höttur Hafnafirði. Óskum eftir að ráða vanan pizzabakara í fullt starf. Einnig aukalega kvöld og helgar. Uppl. aðeins á staðnum, Hjallahraun 13 Hafnafirði,_________________________ Málningarvinna. Málarar, eða menn van- ir málningarvinnu eða sandspartli, óskast til starfa hjá málningarfyrirtæki á Reykjarvíkursvæðinu. Lærlingar einnig. Uppl. í s. 893 5537, Arnar.______ Sólbakki. Starfsmaður óskast allan daginn í lítinn, skemmtilegan leikskóla í Vatnsmýrinni. Upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 552 2725.__________________________ Vilt þú vera á ódýra gjaldinu? Alvöru Aloe Vera safi og orkuvítamín. WWW.healt- hconspiracy.com. heilsuvörur sem virka. Kaupendur og seljendur óskast um land allt. Uppl. í s. 897 2400.______________ Viltu vinna heima? Þreytt/ur á að stimpla þig inn og út. Hluta- eða fullt starf Þjálf- un á Internetinu. Upplýsingar í síma 897 7612.www.richfromhome.com/inter- net_______________________________ Vantar strax! Barngóða manneskju til að gæta 3ja yndislegra barna, á morgnana virka daga, þarf að vera jákvæð og stundvís. Uppl. í s. 691 9806.__________ Atvinna í Noregi. Aðstoðum íslendinga sem vilja flytja til Noregs. Seljum upp- lýsingahefti á kr. 3500. Pöntunars.: 491 6179, sjá http://www.norice.com._______ Aukastarf!! Þarftu að bæta við vinnu? Viltu vinna heima á Netinu? Full þjálfun. S. 881 6300. www.richfromhome.com/internet______ Röskur og glaðlegur starfskraftur óskast í vefnaðarvöruverslun, sveigjanlegur vinnutími. Umsóknir berist til DV, merktar „4050-251869", fyrir 27. okt. Starfskraft vantar, konu eða karl, nú þegar í sláturhús á höfuðborgarsvæðimi. Góð vinnuaðstaða. Ahugasamir sendi um- sókn til DV, merkt „Vinna - 19615". Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa. Vinnutími frá 13-18.30 virka daga. Uppl. á staðnum fyrir hádegi og í s. 551 1531. Ingunn, Björnsbakaríi, Skúlagötu. Leikskólinn Laugaborg við Leirulæk. Ahugasamur stárfsmaður óskast sem fýrst í fullt starf. Uppl. gefur leikskóla- stjóri í síma 553 1325. Vana bilstjóra vantar strax á treiler, einnig á búkollu. Upplýsingar í símum 565 3140 og 899 2303. Klæðningehf._________________ Veitingahúsið Ninqs óskar eftir að ráða bíl- stjóra í kvöld- ognelgarvinnu á eigin bfJ- um. Uppl. í síma 897 7759 eða 698 8846. Vélvörð og vanan háseta vantar á 200 lesta línubát frá Grindavík. Uppl. í síma 865 1275 eða 852 7052. Vísir hf. Óska eftir starfskrafti í söluturn, grill oq ís- búð. Reglusaman og áreiðanlegan, ekki yngri en 20 ára. Uppl. í síma 896 4562 eða 895 8332._______________________ Beitningamenn óskast við beitningu í Þor- lákshöfn. Uppl. í s. 483 3733 og 893 1193. Hraustur og reglusamur starfskraftur óskast í aðstoð við járnabindingar. Uppl. í s. 898 9475._______________________ Nú er tækifærið. Ókeypis franchise um land allt. Sjá heimsíðu www.moms2mom.com Vandvirkt starfsfólk óskast til ræstinga- starfa, fyrir hádegi, eftir hádegi og eftir kl. 16. Uppl. í s. 586 2820 eða 896 2820. Vantar duglegt starfsfólk í kvöld- og helg- arvinnu í Skalla, Hraunbæ. Lágmarks- aldur 18 ára. Uppl. í s. 868 1753. Vantar þig 30-60 þús. kr. aukalega á mán.? Sveigjanlegur vinnutími. Vantar fólk um allt land. S. 881 5644._________ Virt útgáfufyrirtæki óskar eftir sölufólki til starfa í kvöldsölu. Góð sölulaun, vinsæl- ar bækur. Uppl.í s. 894 3095.__________ Er þetta tækifæriö þitt? Kíktu á www.velgengni.is. Vanir gröfumenn og verkamenn óskast til starfa. Uppl. í síma 847 2181. * Atvinna óskast Smáauglýsingadeild DV er opin: virkadagakl.9-22, sunnudaga kl. 16-22. Tekið er á móti smáauglýsingum til kl. 22 til birtingar næsta dag nema á föstudögum. Tekið er á móti smáauglýs- ingum í Helgarblað DV til kl. 17 á fóstu- dögum. Smáauglýsingavefur DV er á Vísir.is. Smáauglýsingasíminn er 550 5000, á landsbyggðinni 800 5000. Ég er karlmaður á fertugsaldri og vantar aukavinnu eða hlutastarf seinnipartinn, t.d. ræstingar. Er lærður matsveinn, hef meirapróf en margt kemur til greina. Uppl. í s. 567 1550 og 697 7687._______ Eldri borgarar! Er húsasmiður, tek að mér viðhaldsvinnu. Uppl. í s. 897 3542 eða 553 3087._______________________ Saumakona! Saumakona óskar eftir starfi við heimasaum. Uppl. í s. 552 3702._____________________________ Sjómennska. 28 ára karlmaður óskar eft- ir togaraplássi, getur byrjað strax. Reynsla. Uppl. í s. 898 4972.__________ • Smáauglýsingarnar á Vísi.is. Smáauglýsingarnar á Vísir.is bjóða upp á ítarlega leit í fjólda smáauglýsinga. Ég er 17 ára og bráðvantar góða framtiðar- vinnu strax. Hef unnið við afgreiðslu, bygg.v., o.fl. Uppl. í s. 586 1339, Addi vettvangur Ymislegt Karlmenn! Látið ekki happ úr hendi sleppa. Með eitt besta efnið, sem hjálpar t^v blöðruhálsk.vandam., styrkir og stinnir vöðva, úth., þol. Bætir kynlíf, stinningu, vellíðan. S. 552 6400 og byrjið nýtt líf. • FYRIR KARLMENN! Vilt þú njóta lífsins? Bæta kyngetuna, orkuna þolið og stinningu? Sérstaklega framl. m/þarfir karlmanna í huga. Uppl. í síma 699 3328._______________ Tattoo! Höfum opnað glæsilega tatt- oostofu að Hverfisgötu 108, Reykjavík. Opið frá 14.00 til 21.00 mán.-laug. Uppl. í síma 552 7800.____________________ Þarftu að láta mála fyrir jólin. Tökum að okkur málun og ýmiss konar viðhald. Gerum föst verðtilboð. Uppl. í s. 552 5571 og 866 5644.___________________ Hjá Nínu. Alvóru erótískt nudd. erotisk- tnudd@hotmail.com, uppl.í s. 561 0120 virka daga milli 10 og 15. V Einkamál 53 ára reglusamur og rólegur maður óskar eftir að kynnast heiðarlegri og notalegri konu. Af íslenskum eða erlendum upp- runa. Svör sendist DV „Okt-1020". V Símaþjónusta Ný smá-auglýsingaþjónusta! Smá-aug- lýsingasímatorgið er ný þjónusta þar sem þú hringir og lest inn þína eigin aug- lýsingu eða hlustar á auglýsingar frá öðrum. Hægt er að velja á milli 100 flokka, t.d. bflar til sölu, atvinna í boði, tölvur, húsnæði í boði, einkamál o.fl. o.fl. Opið allan sólarhringinn. Ekkert gjald er tekið fyrir að skrá auglýsingu og hafa hana inni. Mínútan kostar aðeins 39,90. Smá-auglýsingaþjónustan, 5050. sími 904 Ung kona auglýsir eftir karlmanni sem hefur áhuga á samskiptum á almanna- færi með frábærri lýsingu á „meðferð" hennar á manni sem hún kynntist ný- lega gegnum Rauða Törgið. Auglýsingin (frásögnin) er svo grípandi að við létum hana í heiðurssæti Mánudagssögunnar í síma 908-6100 (99,90). Auglnr. 8993. Kona: Viltu kynnast nýjum manni um næstu helgi? Njrttu þér gjaldfría þjón- ustu Rauða Torgsins Stefnumót strax í dag í síma 535-9922. Mtilsölu Pöntunarlistar, þægilegt og ódýrt, Kays. ný tíska, litlar og stórar stærðir á alla fjölskylduna. Argos, gjafavara, ljós, bús- áhöld, leikföng, skartgripir o.fl. Panduro, allt til föndurgerðar. Pöntunarsími 555 2866. Erum flutt, ný búð/skrifstofa Austur- hrauni 3, Gbæ/Hfj. Mikið úrval í búðinni. Neckerman pöntunarlistinn hefur allt á fjölskylduna (stórar stærðir) og heimilið. Stærri listi (2,3 kg), meira úrval, lægra verð. Margf. með 62. Listinn kostar 650 kr.+bgj. S. 566 7333. Allir Þeir Sem Eíga Sér Draum Og Hafa Aðgang Aö Internetínu Ættu Að Skoða vwww.mco-is y Vantar skraut í garðinn eða sumarbústað- inn? Þessi sveitabær er til sölu (upplýst- ur) einnig Opel Corsa '88 og Dámatsu Charade '88, báðir skoðaðir '01. Skipti á litlum tjaldvagni æskileg. Uppl. í síma 554 2904 eða 692 8634. Allt á upphlutinn, kr. 75.600. Verðið gildir til áramóta. Upplýsingar í síma 557 4511.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.