Pressan - 26.08.1993, Blaðsíða 11

Pressan - 26.08.1993, Blaðsíða 11
Fimmtudagurinn 26. ágúst 1993 SK I LABOÐ PRESSAN I I ÁSGEIR JÓK ANNESSON formaður Sunnuhlíðarsamtakanna í 15 ár: Ekki einhlítt að aldrað f ólk njóti góðrar greiðslu- stöðu hjá lánastofnunum. þar sem komið heíði ffam að dýrustu byggingarnar fyrir aldraða væru í höfuðborginni. 1 skýrslu starfshópsins er bent á að ef samanburður er gerður á kostnaði vegna íbúða aldraðra annars vegar og fé- lagslegra íbúða hins vegar kæmi í ljós að íbúðir aldraðra eru 35% dýrari að meðaltali ef miðað er við séreignarfiatar- mál, en 21% dýrari ef miðað er við heildarflatarmál. Þá verður að taka með í dæmið að aldraðir virðast ekki njóta á neinn hátt breyt- inga á markaðnum. Aldraður íbúðarkaupandi sem rætt var við tók sem dæmi um þetta að inberar byggingar sé að ræða þá eru þær ekki boðnar út. „Ég hef verið að auglýsa íbúðir fyrir aldraða sem eru lægri í verði, og að því er ég tel með meiri gæðum, en mér gengur mjög illa að koma þeim út vegna þess að þar eru ekki þjónustumiðstöðvar. Það tel ég kannski vefa mesta óréttlætið," sagði bygginga- verktaki sem reynt hefur að byggja íbúðir fyrir aldraða. Hann benti einnig á hve gríð- arlega miklu máli skipti að fá lóðir í grónum hverfum eins og Gylfi og Gunnar og Ár- mannsfell hafa fengið. „Við hinir sem verðum að láta okk- ur nægja úthverfin sjáum hve miklu máli það skiptir." Milljarðafram- kvæmdir greidd- araf öldruðum ánútboða Það blasir við að hér er um gifurlega. Umfahgsmikla starf- semi að ræða. Bygging sér- hannaðra íbúða fyrir aldraða hefst að einhverju marki á ár- unum 1986 til 1988. Á tíma- bilinu 1-987 til 1992 má ætía að um 2000 íbúðir hafi verið byggðar og þar af um 1000 í Reykjavík. Af þessum þúsund MAGNÚS MAGNÚSSON fyrrverandi formaður Samtaka aldraðra: Ekki eðlilegur framgangsmáti. á svipuðum tíma og Ár- mannsfell setti íbúðir sínar í Ásholti við Laugaveg á út- sölu vegna dræms markaðs voru aldraðir að kaupa íbúðir sínar í nágrenninu á fullú verði. Sagð/i viðkom^; andi að við Ásholf hefði Ár- mannsfell verið fárið að taka öll afföl húsbréfa á sig en engu slíku hefði verið tíl að dreifa hjá öldruðum. Þeir hefðu orðið að taka af- föllin á sig. hafa síðan á milli 600 og 700 verið byggðar samkvæmt þessu helmingaskiptakerfi. Gróflega áætlað má segja að hvorum verktaka um sig hafi þarna verið færðar fram- kvæmdir upp á tvo til þrjá milljarða án útboða. Þá er miðað við að meðalverð íbúða sé á bilinu 7 til 8 milljónir og ekki gert ráð fyrir þjónustu- íbúðaframkvæmdunum sem Reykjavíkurborg greiðir. Armannsfelí hefur byggt 241 íbúð í lotu fyrir Samtök aldraðra, auk 12 tíl 14 áður. Gylfi og Gunnar sf. hafa byggt 309 íbúðir fyrir Félag eldri borgara, . Tryggustu greiö- endurnir en með óhagstæö- ustu kjörin ... En það er.ekki hægt að skiljá við þessa,;byggingás.ögu ánþess aðaefna til þau vaxta- kjör sem öldruðu fólki eru boðin. 1 skýrslu starfshópsins er nokkuð farið.inn áþá braut og sagt meðalmennum orð- um áð vaxtakjör $éu hærri en geristoggengur.- : Á það benti Magnús Magn- ússon.sem flutti sig úr stóru einbýlishúsi í' fjögurra hér- bergja ibúð. Hann seldihúsið. .þrem mánuðum áður en hann flutti í íbuðina en telur sig hafa greitt.úm 1,9 milfjón króna í vexti á byggingafím- anum. Magnús benti einnig á að honum væri ekki kunnugt um að komið hefðu upp vanskil hjá kaupendum í hans félagi. Eigi að síður virðast aldraðir þar vera látnir greiða vexti eins og um áhættulán sé að ræða. Sagði Magnús að lána- stofnanir fengju vanalega margfalda tryggingu fyrir lán- um sínum. Auk tryggingar í íbúðinni sjálfri þá væru dæmi þess að veð væru tekin í ríkis- tryggðum spariskírteinum eða bankareikningum í viðkom- andi lánastofnun. I svipaðan streng tók Ásgeir Jóhannesson forstjóri sem hefur verið formaður Sunnu- hlíðarsamtakanna í 15 ár en hann sat í starfshópi félags- málaráðherra. „Ég held að það sé tilfellið að það er verulegur munur á því hvernig bankarn- ir meðhöndla gamla fólkið. Allir bankar lána út á góða greiðslustöðu þess, en það mun vera munur á því hvort það að fær að njóta þessarar góðu greiðslustöðu í kjörum," sagði Asgeir. Þegar aldraðir flytja sig um set þá eru þeir vanalega að færa sig úr stóru eldra hús- næði í minna. Vegna þess selja þeir eignir sínar á föstu verði en kaupa með vöxtum og verðtryggingu. Þar skapast mikil mismunur. Auk þess virðast vera dæmi um það að eignir eldra fólksins lækki mikið vegna þrýtingsins sem er á að selja þær. Aldraðir geta ekki beðið mjög lengi með að selja. Eru til dæmi um það að stórar eignir, sem voru í eigu aldraðra, séu meðhöndlaðar sem góss á markaðnum vegna þess hve ódýrt þær fást. Vill rannsókn á tengslum fé- lagsins og bygg- ingaverktakans Að undanförnu hafa margir orðið til að gagnrýna þetta fyr- irkomulag og það innan sam- taka aldraðra. Einn þeirra er Pétur H. Ólafsson stjórnar- maður í Félagi eldri borgara. „Mér finnst þetta kerfi til háð- ungar fyrir eldri borgara og samtök okkar. 1 raun virð- umst við ekki hafa önnur rétt- indi en að fá forkaupsrétt gegn því að láta nafn okkar í lóða- umsóknir fyrirtækjanna," sagði Pétur en hann hefur komið með þá tillögu á al- mennum félagsfundi að tengsl félagsins og Byggingafélags Gylfa og Gunnars sf. yrðu rannsökuð. Pétur sagðist hafa dregið tillöguna til baka eftir að Kristján Benediktsson hefði verið kosinn formaður félagsins en Kristján hefði lýst yfir áhuga sínum á að taka á þessum málum. Pétur sagðist þó ætla að ítreka tillögu sína um rannsókn á næstunni. Pétur tók fram að hann sæi ekkert athugavert við gæði bygginga hjá Gylfa og Gunn- ari en það væru hins vegar fjárhagstengsl verktakans og félagsins sem væru honum þyrnir í augum. Pétur telur að kerfið hafi verið byggt upp þannig að þeir yrðu háðir ein- um verktaka sem gerði þeim ómögulegt að leita hagkvæm- ustu útboða og njóta eðlilegra afsláttarkjara. Sigurður Már Jónsson SÍDSUMARSALA MIKILL AFSLÁTTUR Á GÓÐUM TÆKJUM SJONVARPSTÆKI Œ> HITACHI C25P - 25" SQF skjár - Víöóma 2x25W - noQAfl. S-VHS - Textavarp - Fjarstýring - ofl. -Jd*OTW- HITACHI CS2843 - 28" BlackMask skjár - 2x25W jotLQftft; Vtðóma - CTI skerpa - Textavarp - Fjarstýring - ofl. -**^^ ITT-NOKIA TV6364 - 25" BlackPlanigon flatskjár - iio qnn 2x30W Vtðóma - CTI skerpa - ísl. Textav. - Fjarst. -a*KOTU" ITT-NOKIA TV5123 - 20" skjár - Mono - A/Vtengi crjQftftr Fjarstýring ~Wr3OT- TOXUVELAR & MYNDBANDSTÆKI Zö HITACHI VMEIOE TOKUVEL - 8mm - HiFi Stereo - 4 lúx - 6 x zoom - Þyngd: 800 gr. HITACHI VME25E TÖKUVÉL - 8mm - HiFi Stereo - 6 lúk - 64 x digital zoom - Þyngd: 760 gr. HITACHI VTF860 MYNDBANDSTÆKI - 4 hausa - Víöóma - Sjálfhreinsandi - Tölvustýrö fínstilling HITACHI VTM838 MYNDBANDSTÆKI - 4 hausa - Mono - Sjálfhr. - Fjölkerfa (PAL/SECAM/NTSC) HUOMTÆKI HITACHI MD301 MIDI m/5 diska geislaspilara - Stafrænt útvarp - 120W - Tvöf.kass. - Fjarst. HITACHI FX77 MINI m/geislaspilara - Stafrænt útvarp - 120W - Tvöf.kass. - Fjarst. HITACHI 3D88 FERÐATÆKI - m/tvöföldu kass. - 80W - 3D - Surround - Kraftmikiö TILBOÐS verö stgr. 89.900- 109.900- 99.800- 39.900- TILBOÐS- verö stgr. 49.900- 79.900- 66.900- 39.900- Eldra TILBOÐS verö verö stgr. 47r8efc ^3r90Ö^ 49.900- 54.900- 14.900- Sii imokia^ #HITACHI <^W\t^>* RONNING SUNDABORG 15 SÍMI 68 58 68 Þjónustumið- stöðvar lykilat- riði en eru aldrei boðnar út Það hefur löngum verið ein röksemda hjá fulltrúum Reykjavíkurborgar að þeir geti í reynd engin afskipti haft af því þó að frjáls fé- lagasamtök (eins og FEB og SA) leiti ekki útboða. Þá verður hins vegar að horfa til hiutverks þjónustumið- stöðva sem Reykjavíkur- borg kostar alltaf við þessar íbúðir. Þrátt fyrir að um op- Hagstæðar og Qölbreyttar sólarlandaferðir - fyrir íslenskan saltfisk! Reykjavík Flutn.tími: Afh.dagur: Immingham Milano Palermo Napoli 7 dagar Þriðjud. Hamborg I Milano Palermo Napoli 8 dagar Fimmtud. Antwerpen Milano Palermo Napoli 9 dagar Föstud. Rotterdam I Milano Palermo Napoli 10 dagar Laugard. * Miðað er við 7 - 10 daga ferðir með gámi aðra leiðina. Brottför alla miðvikudaga. Flutningur EIMSKIPS á saltfiski til ítalíu er eitt dæmið um sveigjanlega, hagkvæma og örugga þjónustu við saltfisksútflytjendur til Miðjarðarhafslanda. Val á milli nokkurra leiða til áfangastaðar gefur kost á mismunandi verði og afhendingartími er sveigjanlegur. Öflugur bílafloti erlendis og sérhæft starfsfólk EIMSKIPS hér heima og á skrifstofum okkar í Evrópu annast öruggan flutning alla leið. Fyrsta flokks kæligámar tryggja kjörhitastig á flutn- ingstíma (1 - 4 °C) og í Sundahöfn eru kæligeymsl- ur sérútbúnar með geymslu á saltfiski í huga. VIÐ GREIÐUM ÞER LEIÐ EIMSKIP

x

Pressan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Pressan
https://timarit.is/publication/298

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.