Fréttablaðið - 25.01.2003, Blaðsíða 14

Fréttablaðið - 25.01.2003, Blaðsíða 14
14 25. janúar 2003 LAUGARDAGUR Íslenska ríkið hefur selt eignirfyrir tæplega fimmtíu milljarða króna á kjörtímabilinu. Bróður- parturinn af þeirri upphæð kemur til vegna sölu fjármálastofnana. Sala Landssímans, sem átti að skila ríkissjóði fjörutíu milljörð- um króna, mistókst og skilaði rúmum milljarði í ríkiskassann. Ekkert kjörtímabil kemst í hálf- kvisti við líðandi tímabil hvað varðar sölu eigna ríkissjóðs. Kjölfestufjárfestar og aðrir Salan á Fjárfestingarbanka at- vinnulífsins, FBA, á seinni hluta ársins 1999 hafði miklar afleiðing- ar fyrir framhald sölu fjármála- stofnana. Yfirlýst stefna ríkis- stjórnarinnar hafði verið að selja fjármálastofnanir í dreifða eigu. Eftir söluna eignaðist hópur fjár- festa sem kallaður var Orca-hóp- urinn ríkjandi hlut í bankanum. Hópurinn samanstóð af þekktum kaupsýslumönnum: Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, Þorsteini Má Bald- vinssyni, Jóni Ólafssyni og Eyjólfi Sveinssyni. Davíð Oddsson var afar ósáttur við þessa hópamyndun og margir eru þeirrar skoðunar að afstaða hans hafi haft veruleg áhrif á framhald einkavæðingar. Sakaði hann hópinn um að hafa eyðilagt áform ríkisstjórnarinnar um dreifða eignaraðild að bankanum. Davíð hafði lýst skoðunum sínum um dreifða eignaraðild að bönk- um í Morgunblaðsviðtali. Þar sagði hann að koma yrði í veg fyr- ir að aðilar í viðskiptalífinu næðu of sterkum tökum á bönkum, þannig að önnur sjónarmið en arð- semissjónarmið lægju til grund- vallar í rekstri þeirra. Rætt hafði verið um kjölfestu- fjárfesta og dreifða eignaraðild í fjármálastofnunum um nokkurt skeið. Þvert á væntingar flestra sýndi erlendur banki íslenskum banka áhuga. Skandinaviska En- skilda Banken í Svíþjóð ræddi við ríkið um kaup á kjölfestuhlut í Landsbankanum árið 1998. Ríkis- stjórnin útilokaði ekki þann möguleika að erlendar fjármála- stofnanir eignuðust kjölfestuhlut í bönkunum. Þó var ljóst að dreifð sala var ofar á vinsældalistanum. Áformin um sölu FBA urðu meðal annars til þess að ekki var farið í frekari viðræður við SEB. Sænski bankinn átti þó síðar eftir að koma við sögu einkavæðingar bankanna með óbeinum hætti. Vel heppnuð sala Sala viðskiptabankanna, Landsbanka og Búnaðarbanka, fór ágætlega af stað. Í árslok 1999 voru 15% hlutafjár beggja ríkis- bankanna seld fyrir um 5,5 millj- arða króna. Útboðinu var skipt í tilboðshluta og kennitölusölu til almennings. Mikill áhugi var á út- boðinu. Um 25 þúsund manns skráðu sig fyrir bréfum í Búnað- arbanka og um 30 þúsund fyrir bréfum í Landsbankanum. Hreinn Loftsson, þáverandi formaður einkavæðingarnefndar, var afar ánægður með áhugann á hluta- bréfum í ríkisbönkunum. Ári síð- ar beindi ríkisstjórnin því til bankaráða beggja bankanna að hefja viðræður um samruna bank- anna. Metinn var kostnaður við sameininguna og ávinningur af henni. Kostnaður var metinn um 1,2 milljarður króna, en árlegur ávinningur af sameiningu var tal- inn um einn milljarður króna. Landssíminn tafði Skref í einkavæðingu bank- anna voru ekki stigin í bráð. Þess í stað beindu ríkisstjórnin og einkavæðingarnefnd sjónum sín- um að Landssímanum. Sala Landssímans mistókst gjörsam- lega. Markaðsaðstæður breyttust líka hratt. Eftir misheppnaða til- raun til þess að selja Landssímann fóru menn að ókyrrast varðandi sölu bankanna. Í ársbyrjun 2002 hafði banka- ráð Búnaðarbankans frumkvæði að því að setja saman hóp fjár- festa til þess að kaupa bankann. Vilji var til þess innan bankans að búa til hóp sem víðtæk sátt gæti verið um. Lykilmaður innan hóps- ins var Björgólfur Guðmundsson. Auk þess voru lífeyrissjóðir og aðrir sterkir viðskiptamenn bank- ans. Magnús Gunnarsson, formað- ur bankaráðs Búnaðarbankans, hefur góð tengsl inn í lífeyrissjóð- ina auk þess að njóta trausts víða í viðskiptalífinu. Þess var vand- lega gætt að hópurinn hefði ekki á sér einlitt pólitískt yfirbragð. Töldu menn að samstaða gæti náðst milli stjórnarflokkanna um hópinn. Þá töldu menn einnig að stjórnarandstaðan og verkalýðs- hreyfingin yrðu ekki mótfallin þessum hópi. Björgólfur Guð- mundsson lagði á það ríka áherslu að pólitík yrði haldið fyrir utan þetta tilboð. Eftir að bankaráðið hafði ýtt hópnum úr vör hafði það ekki frekari afskipti af gangi mála. Hópurinn vildi að hlutirnir gerðust hratt og strax yrði látið reyna á það hvort vilji væri fyrir hendi hjá stjórnvöldum til að selja hópnum bankann. Davíð Oddsson forsætisráðherra var ekki tilbú- inn til að selja hópnum bankann en framsóknarmenn tóku ekki illa í þessa hugmynd. Ný tilboð HSBC-bankinn í London hafði haft umboð ríkisins til að leita er- lends kjölfestufjárfestis til að kaupa í Landsbankanum frá því í júní 2001. Enginn sýnilegur árang- ur var af þeirri leit. Ríkisstjórnin ákvað að selja 20% hlut í Lands- bankanum í gegnum viðskiptanet Kauphallar Íslands. Sú sala heppn- aðist vel og seldust bréfin upp á ör- skömmum tíma. Björgólfur Guðmundsson, Björgólfur Thor Björgólfsson og Magnús Þorsteinsson sendu einka- væðingarnefnd bréf þar sem þeir lýstu vilja sínum til þess að ganga til viðræðna um kaup á kjölfestu- hlut í Landsbankanum. Hópurinn var nafnlaus á þessum tíma, en fékk síðar nafnið Samson ehf. Rík- isstjórnin svaraði með því að aug- lýsa til sölu kjölfestuhluti í báðum ríkisbönkunum. Rökin voru þau að selja ekki ríkisfyrirtæki nema að allir sætu við sama borð við að bjóða í þau. Ákveðin áhætta var tekin með því að fara í slíkt ferli. Hættan var sú að Samson myndi einfaldlega missa áhugann. Í þeirra herbúðum mátti greina í ferlinu pirring á hægagangi og efasemdir um það að þeir hefðu keypt bankann ef þeir hefðu gert sér grein fyrir hversu langan tíma söluferlið tæki. Hagnaður þeirra af sölu drykkjaverksmiðjunnar Bravo í Pétursborg, sem seld var á 40 milljarða, var ávísun á margvísleg fjárfestingartækifæri önnur en að kaupa íslenskan ríkisbanka. Persónur og leikendur Meðal þeirra sem svöruðu aug- lýsingunni voru Samson og S-hóp- urinn svokallaði, sem í voru á þeim tíma Eignarhaldsfélagið Andvaka, Eignarhaldsfélagið Samvinnu- tryggingar, Fiskiðjan Skagfirðing- ur hf., Kaupfélag Skagfirðinga svf., Ker hf., Samskip hf. og Sam- vinnulífeyrissjóðurinn. Allt fyrir- tæki sem tengjast Samvinnuhreyf- ingunni og Framsóknarflokknum. Aðrir sem vildu kaupa voru fjár- festingarfélagið Kaldbakur, sem er sprottið úr KEA og Samherji á stóran hlut í, Íslandsbanki og Þórð- ur Magnússon, kenndur við fjár- festingarfélagið Gildingu. Gilding fór flatt á niðursveiflu hlutabréfa- markaðar og rann inn í Búnaðar- Fimmtíu milljarða einkavæðing Á ýmsu hefur gengið við sölu ríkiseigna á kjörtímabilinu. Þrátt fyrir misheppnaða sölutilraun Landssímans hefur ríkið aldrei selt jafn mikið af eignum á einu kjörtímabili. 35 milljarða sala ríkisins á bönkunum var tafsöm og langt því frá vandræðalaus. SÖLU LOKIÐ Einkavæðingarferli kjörtímabilsins lauk þegar kjölfestuhluti Búnaðarbankans var seldur. Geir H. Haarde fjármálaráðherra, Valgerður Sverrisdóttir viðskiptaráðherra og Ólafur Ólafsson, forstjóri Samskipa, lýstu ánægju með hversu vel gekk á lokaspretti sölunnar. Söluferlið tók rúmt hálft ár. ÓSÁTTUR VIÐ VINNU- BRÖGÐIN Steingrímur Ari Arason sagði sig úr einka- væðingar- nefnd. Hann sagði skýrslu Ríkisendur- skoðunar ekki segja alla sög- una um þau vinnubrögð sem hann for- dæmdi. Tveir nefndarmenn í fram-kvæmdanefnd um einkavæð- ingu sögðu af sér á tímabilinu. Af- sögn þeirra var langt því frá létt- bær fyrir forystu Sjálfstæðis- flokksins. Hreinn Loftsson var að- stoðarmaður Davíðs Oddssonar fyrsta ár hans í forsætisráðuneyt- inu. Steingrímur Ari Arason gegndi trúnaðarstörfum fyrir flokkinn um árabil og var aðstoð- armaður fjármálaráðherra. Hreinn sagði af sér eftir um- ræður á þingi um Baug. Hann taldi sér ókleift að sitja áfram eft- ir orð forsætisráðherra á þingi um fyrirtæki sem misnota mark- aðsráðandi stöðu. Hreinn sat sem stjórnarformaður Baugs og for- maður einkavæðingarnefndar. Steingrímur Ari Arason sagði af sér í kjölfar ákvörðunar um að ganga til viðræðna við Samson um kaup á Landsbankanum. „Ég hef aldrei kynnst öðrum eins vinnu- brögðum,“ sagði Steingrímur Ari um ástæður afsagnar sinnar. Eftir skýrslu Ríkisendurskoðunar ít- rekaði Steingrímur Ari afstöðu sína og sagði skýrsluna ekki segja alla söguna. ■ GAMLIR FÉLAGAR Davíð Oddsson og Hreinn Loftsson voru gamlir samstarfsmenn og félagar. Hreinn gat ekki setið undir orðum Davíðs. Einkavæðingarnefnd: Missti tvo fyrir borð STÆRSTU EINKAVÆÐINGAR RÍKISINS FRÁ 1999 TIL 2003 verð í milljónum króna 1999 FBA 9.710 1999 Áburðarverksmiðjan1.257 2001 Landssíminn 1.087 1999-2002 Landsbankinn 20.319 1999-2003 Búnaðarbankinn 14.134 Samtals: 46.507 FR ÉT TA B LA Ð IÐ /V IL H EL M

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.