Fréttablaðið - 25.01.2003, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 25.01.2003, Blaðsíða 42
Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrir- tækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560. Húsaviðgerðir Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta skipta um rennur, glerja eða aðra smíðavinnu? Tilboð, tímavinna. S. 553 2171. Smartinart Húsgagnasmíði og við- gerðir. Sérsmíða e. hugmynd/teikn. Einnig viðg., parketl. og upps. á innrétt. Martin 893-4903. 892 1565 - HÚSEIGNAÞJÓNUSTAN - 552 3611 Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygj- anl.). Smiður með réttindi getur bætt við sig verkefnum. Öll almenn smíða- vinna. Uppl. í s. 691 4611. TRÉGAUR EHF. Parket, innréttingar, gluggar, hurðir, þök, sólpallar og öll al- menn trésmíði. S 898 6248 eða tre- gaur@simnet.is LEKUR ÞAKIÐ? Við kunnum ráð við því! Þéttingar og húðun með hinum frá- bæru Pace-þakefnum. Uppl. í S. 699 7280. 892 1565 - HÚSEIGNAÞÓNUSTAN - 552 3611 Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj- anl.). Húsaviðgerðir - málningarvinna. Steipu - múr og sprunguviðgerðir, 17 ára reynsla í viðhaldi steyptra mann- virkja. Uppl. í S: 869 3868 Tölvur Viðgerðir, uppfærslur, nettengingar, afritanir og vírushreinsanir. Tölvutak, sími 868 4861. ER TÖLVAN BILUÐ? Mæti á staðinn og kem henni í gang, verð 5000.- kr. Sel einnig tölvur og íhluti á góðu verði. S. 696 3436 www.simnet.is/togg TÖLVUVIÐGERÐIR frá 1.950.- upp- færslur frá 15.900.- komum á staðinn, sækjum, sendum, gerum föst tilboð. KK Tölvur Reykjavíkurvegi 64. S. 554 5451 www.kktolvur.is Almennar tölvuviðgerðir og gagnaaf- ritun. Sæki og sendi, kvöld og helgar. S. 661 2546. Dulspeki-heilun 10-90% AFSLÁTTUR. WWW.MANA- STEINN.IS MÁNASTEINN GRETTISGATA 26 S. 552 7667. Spádómar Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila- spá, draumar og huglækningar. Frá há- degi til 2 eftir miðn. Hanna, s. 908 6040. Skyggnilýsingar og tarotlestur. Guð- rún miðill tekur á móti pöntunum í einkatíma/hóptíma í síma 864 4485. Spámiðlun Y. Carlsson. 908 6440. Spil, bolli, hönd, pendúll. Framt. nt. fort. draumar, andl. mál, trans, NLP, fyrir- bænir, fyrri líf. Spáparty, fyrirlestrar og námsk. Finn týnda muni. Opið frá 10 til 22. S. 908 6440. ÖRLAGALÍNAN 595 2001 / 908 1800. Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, drauma- ráðningar. Fáðu svar við spurningu morgundagsins. Sími 908 1800 eða 595 2001 (Vísa/Euro). Opin frá 18-24 alla daga vikunnar. Skemmtanir DISKÓTEKIÐ DÍSA - NÝTT SÍMANÚM- ER: 822 3322. Fagleg dansstjórn fyrir fjöruga hópa og vandaðar veislur. Dans- stjórar með áratuga reynslu; danstónlist og hljómtæki fyrsta flokks og við hæfi hvers hóps fyrir sig. Við gefum góð ráð varðandi skemmtunina, leitið uppl. Símar 555 0005 og 822 3322 (Magn- ús). Vantar þig ódýran skemmtikraft!!! T.d. í brúðkaupið, afmælið, árshátíðina eða á þorrablótið. Get boðið upp á alls kon- ar skemmtiatriði. Uppl. í s. 561 1282 og 694 1282. Beggi grínari. Veisluþjónusta OSTABÚÐ OG VEISLUÞJÓNUSTA með frábært úrval af veisluföngum og sér- vöru. Ostabúðin/Þrír grænir ostar ehf. S. 562 2772. VEISLA FRANCOIS L. FONS Tapas, pinnamatur, brúðkaup. fermingar. Paélla, erfidrykkjur, kökuhlaðborð o.fl. S. 565 1100/ 891 6850. Iðnaður Smiðir og rafvirkjar. Öll almenn smíðavinna, raflagnir, nýsmíði og breytingar. Ókeypis innanhússhönnun og kostnaðaráætlanir. Tilboð eða tíma- vinna. L.K. rafverktakar ehf., löggiltir verktakar. Símar: 899 5660, 893 5214. Smíðum úti- og svalahurðir, opnan- lega glugga og ýmislegt annað. Eðal- gluggar og hurðir, s. 557 2270 og 899 4958. Fjarlægum stíflur úr wc, vöskum o.fl. Röramyndavél til að ástandsk. lagnir. Viðgerðir á frárennslislögnum. Stíflu- þjónusta Geirs, s. 697 3933. Múrverk, flísalagnir og viðgerðir. Múr- arameistarinn. Sími 897 9275. Múrverk, flísalagnir og viðgerðir. Múr- arameistarinn. Sími 897 9275. Viðgerðir Alhliða pípulagningaþjónustan. Get- um bætt við okkur verkefnum. Sveinn S: 692-1047 og Gylfi S: 869-8060 Tek að mér alhliða viðgerðir innan- húss, eins málningarverk, er lærður tré- smiður. Uppl. í síma 895 6007. Gerum við video og sjónvörp sam- dægurs. Ábyrgð. Afsl. til elli-/örorkuþ. Sækjum/sendum. Litsýn, Borgart. 29, s. 552 7095. Önnur þjónusta HLJÓÐSETTNING OG TÓNLISTARUPP- TÖKUR. Fjölföldum myndbönd og geisladiska. Færum 8mm filmur á myndbönd og geisladiska. Mix-Hljóð- riti Laugav.178 s. 568 0733 http://www.mix.is Heilsa Heilsuvörur Herbalife þyngdarstjórnun, betri heil- sa, meiri orka. Fanney, s. 692 9155 og 587 9114 www.frelsi.topdiet.is Lífsstíll, heilsutrygging. Viltu auka út- hald? Léttast? Þyngjast? Herbalife. Ráð- gj. stuðn. Birna www.betra.toppdiet.is 8980510 NÝTT Á ÍSLANDI - CAMBRIDGE KÚR- INN. Er fullkomin máltíð sem gefur orku og skjótan árangur. Hreinn kúr er innan við 500 kkal. pr. dag. Þóranna, s. 661 4105 / 661 4109. www.vaxtamot- un.is Léttari,orkumeiri og heilsubetri með Herbalife næringavörunum. http://fanney.topdiet.is S. 698 7204. Dag-batnandi heilsa með Herbalife, www.dag-batnandi.topdiet.is Ásta, s: 557 5446 / 891 8902. HERBALIFE FRÁBÆR LÍFSSTÍLL. Þyngdarstjórnun, aukin orka, og betri heilsa. www.jurtalif.topdiet.is Bjarni s. 861 4577. HERBALIFE langtíma-viðskiptavina- plan, langtíma árangur. 3 ára reynsla í persónulegri þjónustu. Edda Borg. S. 896 4662. www.heilsa.topdiet.is Líkamsrækt Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Nudd Kröftugt, áhrifaríkt, klassískt nudd. Viltu ná árangri? Hringdu þá í 561 3060 eða 692 0644. Steinunn P. Hafstað, fé- lagi í FÍN. Snyrtistofan Helena Fagra, Laugavegi 163. Snyrting Stúdíó 1 Professionails. Tilboð á gel- nöglum 4.500. French manicure 4.900. Kóp. & Mos. Ósk 698 6273. Barnið Mömmur ath. Ef barnið pissar undir. Undraverður árangur einkat. Sig. Guð- leifsson. S. 587 1164 / 895 8972. KENNARAR! Aðferðir Ofvirknibókarinn- ar henta öllum börnum. Nauðsynlegar börnum með athyglisbrest, misþroska, ofvirkni, Tourette og sértæka námserf- iðleika. Umsagnir og netverð á Ofvirkni- bokin.is. Pöntunarsími: 89-50-300. Kennsla & námskeið Kennsla Kenni stærðfræði, bókfærslu, eðlis- fræði, ísl. o.fl. Einkatímar og fámennir hópar. Uppl. í s. 587 5619. Tilboð hjá snyrtistofunni Guerlain, Óðinsgötu 1. Andlitsbað 5.900 og litun 1.980. Einnig góður afsláttur á gjafa- kössum. S. 562 3220. Námskeið Tómstundir & ferðir Ferðalög Heimilið Húsgögn Til sölu borðstofuborð úr kirsuberja- viði + 6 stólar. Stækkanlegt og vel með farið. Verð 35 þús. Uppl. 892 4491. Til sölu antik borðstofuborð með 4 gegnheilum eikarstólum og fótstigið orgel. Einnig glerskápur og stofuborð, stækkanlegt. Uppl. í síma 564 5994 og 863 5994. Húsgagnaviðgerðir Afsýring. Leysum málningu og bæs af gömlum húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyring.is S: 553-4343 / 897- 5484/3327. Fatnaður Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beð- ið er. Saumsprettan v. Ingólfstorg, s. 552 0855. Dýrahald FRÁ HRFÍ Skráningarfrestur á hunda- sýningu félagsins sem haldin verður í reiðhöll Gusts helgina 1. & 2. mars nk. rennur út 31. janúar. Auk þess fer fram keppni ungra sýnenda. Einungis hund- ar m. ættbók frá HRFÍ eða félögum við- urk. af FCI hafa rétt til þátttöku. Skrán- ingarblað má finna á heimasíðu okkar, www.hrfi.is Að auki er hægt að skrá sig símleiðis í s. 588 5255. Til sölu hreinræktaðir íslenskir hvolp- ar, eru ekki ættbókarfærðir. Verð 25 þ. Uppl. í síma 860 3574. Hvolpanámskeið að hefjast, skráning og uppl. í síma 894 2441 eða sss@vor- tex.is English Springer Spaniel hvolpur til sölu. Uppl. í síma 697 4544. Ýmislegt Til sölu: svart leðursófasett 3+2+1, borðstofub. + 6 stólar, tölvuborð, 180 l fiskabúr, fuglabúr, sjónvarpsskápur úr IKEA, 4 low profile Good Year F1 dekk og alls konar hillur. Selst ódýrt. S. 564 5220/ 692 3589/ 698 9289. Bílar og farartæki Bílar til sölu Land Rover Freelander 2,0, díesel. Nýskr. 02/2000. Ek. 62 þús. km. 5 g., álfelgur. Verð 1.490.000. Ath. skipti. Toyota Corolla s/d 1,3. Nýskr. 9/99. Ek. 50 þús. km. Silfur, 5 g. Verð 850 þús. Ath. skipti. Toyota Tercel 4WD, árg. ‘86. Ek. 193 þús. km. Hvítur. Verð 120.000 Vantar allar gerðir bíla á staðinn og á skrá. Innisalur eða skráðu hann á www.notadirbilar.is. Lífleg sala. Nýja bílahöllin Funahöfða 1, 112 Rvk. Sími: 567 2277 Veffang: www.notadirbilar.is Mazda 626 árg. ‘87. Ek. 185 þ. Góður bíll f. lítinn pening. Verð 90 þ. Uppl. í síma 897 8156. Nissan Almera ‘97, ekinn 82 þ. 3 dyra, samlitur hvítur, álfelgur, vindskeið, CD ofl. Gott viðhald. Verð um 580 þ. S: 6979243 GMC Jimmy, S15, árg. ‘86, ssk, ek. 176 þ. sk. ‘03, þarfnast aðhlynningar, fer á vægu verði. S. 692 4284. Subaru Legacy árg. ‘99, grænn, filmur og kastarar, ek. 89 þ. Flottur bíll! Polaris XLT 600, árg. ‘96, ek. 4 þ. Uppl. í 848 4712. Til sölu M. Benz 213 árg. 2000. Ekinn 33 þ. Til sölu M. Benz 2648 árg. 1998, 6x4 ekinn 227 þ. á lofti. Til sölu Volvo FH 16 6x4 árg. 1998 ek- inn 145 á lofti. Til sölu M. Benz 312 árg. 1998, ekinn 111, útbúinn fyrir 4 farþ. + 2 hjólastóla með lyftu. Til sölu M. Benz 1838 4x4 árg. 1998, er með Hiab 120 krana. ATH. kemur fyrst á götu júní 2002. Til sölu Volvo F 12 árg. 1984, ekinn 606 þ. km. Er með Ferrari 147 krana. Til sölu Renault 21 árg. 1995, ekinn 93 þ. km. Með palli og sturtum. Til sölu VW Transporter árg. 1998, ek- inn 105 þ. Til sölu: Man 10.224. Árg. 2000. Ekinn 59 þús. km. Bílasalan Hraun Hraungörðum (á móti Álverinu) Sími: 565 2727 Veffang: www.bilhraun.is Ævintýraferð til Kína 8.-30. maí 2003. Farið verður vítt og breitt um Kína, m.a. um gljúfrin í Jangtze-fljóti. Verð 350 þ. ALLT innifalið. Geymið auglýsinguna! Kínaklúbbur Unnar s. 551 2596. www.simnet.is/kinaklubbur Sunnudagur 19. janúar 2003 Litli Meitill - Stóri Meitill Gengið verður af Þrengslavegi á Stóra Meitil sem er gígur skammt frá veginum. Litli Meitill er lægri gígur austan við þann stóra og verður hann einnig skoðaður. Einnig verður komið við hjá Vota- bergi sem er kolsvart 100 metra hátt berg sem drýpur úr og þykir tilkomumikið sjónarspil nú í janúarblíðunni. Hækkun er um 300 metrar í þessari göngu og er hún áætluð um 3-4 klst. Þetta er létt ganga vegna þess að leiðin liggur um velgróið land og víða eru kinda- stígar á leiðinni. Verð er kr. 2.000,- fyrir félagsmenn, kr. 2.500,- fyrir aðra. Fararstjóri: Magnús Magnússon Ferðafélag Íslands LEIRÁHUGAFÓLK Byrjendanámskeið í leirmótun hefst 4. feb. Bjóðum einnig framhaldsnám- skeið í leirgerð, glerbræðslunám- skeið og helgarnámskeið. Opin vinnustofa miðvikudags- kvöld fyrir leir, laugardaga fyrir gler. Seljum allt til leirvinnslu og gler- bræðslu. TILBOÐ Á GRÓFUM FROSTHOLN- UM HVÍTUM LEIR. Kr. 1239.- 10 kg. GLIT EHF Krókhálsi 5, Rvk. Sími 587 5411 www.glit.is SNYRTIFRÆÐINGAR FÖRÐUNARFRÆÐINGAR ÁHUGAFÓLK Námskeið í varanlegri förðun (tatt- oo) fyrirhugaðí í feb. Góðir tekju- möguleikar. Uppl. í. s. 698 7581. Ný þjónusta Heilsuáætlun og aðhald með næringarvörum Heilsubúð.is kynnir nýja og áhrifa- ríka gjaldfrjálsa þjónustu til að takast á við yfirþyngd. Nú getur þú fengið gerða heilsu- og aðhaldsá- ætlun til að meta hversu langan tíma það tekur að ná aftur sinni eigin kjörþyngd og halda henni var- anlega. Innifalið er einn byrjunar- fundur með leiðbeinanda og ítar- legt aðhald þar til árangur næst. Hafðu samband núna og pant- aðu einkafund með ráðgjafa í síma 8973020 eða á verslun@heilsubud.is. RAFLAGNIR OG DYRASÍMAR Raflagnir og dyrasímaþjónusta. Endurnýjum í eldri húsum. Töfluskipti. Tilboð. LÖGGILTUR RAFVERKTAKI Sími: 896 6025 MÁLNINGAR- OG VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Fyrir húsfélög - íbúðareigendur. Málum - smíðum - breytum - bætum. Vönduð vinna, vanir menn. Öll þjónusta á einum stað. HÚSVÖRÐUR EHF S: 533 3434 og 824 2500 RAF & TÖLVULAGNIR Allar almennar raflagnir, nýbygging- ar, töfluskipti. Sanngjarnt verð. www.heimsnet.is/rafverktaki. Lög- giltur rafverktaki sími 660 1650. 42 25. janúar 2003 LAUGARDAGUR ■ Keypt og selt ■ Þjónusta ■ Heilsasmáauglýsingar ■ Skólar & námskeið ■ Tómstundir & ferðalög■ Heimilið■ Bílar & farartæki ■ Húsnæði ■ Atvinna ■ Tilkynningarsími 515 7500

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.