Fréttablaðið - 25.01.2003, Blaðsíða 15

Fréttablaðið - 25.01.2003, Blaðsíða 15
15LAUGARDAGUR 25. janúar 2003 bankann. Eignuðust eigendur Gild- ingar við það hlut í Búnaðarbank- anum. Þegar Gilding sameinaðist Búnaðarbankanum höfðu eignir félagsins hrapað í verði auk þess sem þróun krónunnar hafði verið því óhagstæð. Verð eignanna tók að rísa á ný eftir sameininguna og Búnaðarbankinn hagnaðist geysi- lega á þessari sameiningu. Vegna efasemda forsætisráðherra um viðskiptin urðu tafir sem að mati sérfróðra rýrðu gróðann af við- skiptunum um tugi milljóna króna. Gildingarhópurinn þótti ekki sannfærandi og Íslandsbanka var ýtt út af borðinu af samkeppnis- ástæðum. Bankinn er töluvert stærri en bæði Landsbanki og Búnaðarbanki. Þá voru eftir Samson, S-hópur- inn og Kaldbakur. Flestir töldu að þegar hefði verið ákveðið að Sam- son keypti Landsbankann og S- hópurinn Búnaðarbankann. Sú varð niðurstaðan, hvort sem kenn- ingarnar voru réttar eða rangar. Óskýrt ferli Snemma í ferlinu mátti skilja það á bjóðendum, þótt þeir bæru það ekki á torg, að söluferlið væri óskýrt. Kaupendur fengu ekki skýrar upplýsingar um hversu stór hluti væri til sölu. Þetta kom sér sérlega illa fyrir Kaldbak. Kaldbakur var í samstarfi við SEB-bankann í Svíþjóð, sem var tilbúinn til beinnar þátttöku í kaupunum. Það var þó háð því að til sölu væri meira en þriðjungur í bankanum. Í auglýsingu var talað um að minnsta kosti 25% hlut. Illa gekk að fá fram nánari vilja yfir- valda í þeim efnum. Fjórir þættir voru lagðir til grundvallar vals á kaupendum: fjármögnun, verð, framtíðarsýn og loks geta og reynsla kjölfestufjárfestis til að takast á við verkefnið. Sérfræð- ingar á fjármálamarkaði töldu mistök að blanda verðinu inn í út- boðið á þessu stigi málsins. Björgólfur Thor var ekki sátt- ur við vinnubrögðin og taldi einkavæðingarferlið hér mun óskýrara en í Búlgaríu, þar sem þeir félagar höfðu tekið þátt í slíku ferli. Þeir félagar í Samsoni voru líka allt annað en sáttir með sölu Landsbankans á helmings hlut sínum í Vátryggingafélagi Ís- lands í miðju söluferlinu. Kaup S- hópsins á VÍS spruttu af tog- streitu milli S-hópsins og Lands- bankans. S-hópurinn hafði betur í þeirri viðureign og krafðist þess að kaupa hlut Landsbankans í VÍS. Salan var óheppileg í miðju sölu- ferli Landsbankans, enda eðlilegt að nýir eigendur vildu hafa eitt- hvað um eignasamsetningu bank- ans til framtíðar. Kaldbakur bauð best Einkavæðingarnefnd gaf ekki upp verðið sem boðið var í Lands- bankann. Kaldbakur bauð hæst 4,16 krónur á hlut. S-hópurinn bauð 4,12 og Samson bauð 3,9. Bjóðendur voru búnir að vinna heimavinnuna sína. Þeir gerðu ráð fyrir að ná mætti niður verð- inu. Tiltekt væri styttra á veg komin í eigna- og kröfusafni Landsbankans en í Búnaðarbank- anum. Gengið var til viðræðna við Samson. Kaldbaksmenn höfðu það sterkt á tilfinningunni að allt væri gert til að útiloka þá frá kaupun- um. Fleiri höfðu þá tilfinningu. Steingrímur Ari Arason, sem set- ið hafði í einkavæðingarnefndinni frá 1991, sagði sig úr henni með þeim orðum að hann hefði aldrei kynnst öðrum eins vinnubrögð- um. Hann fór fram á það að óhlut- drægur aðili færi í saumana á vinnubrögðunum. Forsætisráðuneytið fól Ríkis- endurskoðun að fara yfir málið. Ríkisendurskoðun tók undir margt af gagnrýnisatriðum Stein- gríms Ara. Hún taldi þó að reglur hefðu ekki verið brotnar. Það sem gagnrýniverðast væri lyti að póli- tískum ákvörðunum. Yfir þeim hefði Ríkisendurskoðun ekkert að segja. Efnislega breyttist skýrsla Ríkisendurskoðunar ekki mikið frá fyrstu drögum, en lokaútkom- an verður að teljast mildari en leit út fyrir á tímabili. Deilur urðu í ráðherranefnd um einkavæðingu. Sjálfstæðismenn vildu ganga frá sölu Landsbankans áður en skýrsla Ríkisendurskoðunar yrði birt. Framsóknarmenn höfnuðu því. Frétt Fréttablaðsins af ráð- herrafundinum varð tilefni yfir- lýsingar Samsonar um að of mikil vinna væri eftir til þess að hægt væri að ganga frá samkomulagi um sölu bankans áður en skýrslan kæmi út. Skammur tími leið frá útkomu skýrslu til þess að samn- ingar með fyrirvara um áreiðan- leikakönnun voru undirritaðir. Ekkert bendir til annars en að auðvelt hefði verið að flýta samn- ingum og seinka skýrslu. Hrókering í framsóknarskák S-hópurinn var í ferlinu eins og lífrænn klasi sem tók stöðugum breytingum. Meginástæður þess voru annars vegar samsetning hópsins út frá fjárhagslegum for- sendum til þess að eiga fyrir bankanum og hins vegar valdatafl innan hópsins. Þar tókust á Ólafur Ólafsson, forstjóri Samskipa, sem var í forystu í bankakaupunum, og Þórólfur Gíslason, kaupfélags- stjóri Kaupfélags Skagfirðinga, sem fór fyrir fjárfestingarfélag- inu Hesteyri. Það fyrirtæki hafði eignast stóran hlut í Keri, sem var kjölfestan í tilboðinu í Búnaðar- bankann. Þórólfur er frændi Dav- íðs Oddssonar og naut velþóknun- ar hans. Um tíma leit út fyrir að Þórólfur væri að hafa Ólaf undir í baráttunni. Fjárfestar tengdir Gildingu sátu ekki auðum höndum. Yfir- stjórn Búnaðarbankans hafði ekki gefið upp alla von um að hafa áhrif á hverjir eignuðust bank- ann. Í sameiningu sáu menn til þess að einstaklingar tengdir Gildingu höfðu komist yfir fjórð- ungs hlut í bankanum. Þar með var einnig ljóst að S-hópurinn þyrfti að kaupa yfir 40% í bankan- um eða eiga það á hættu ella að Gilding næði yfirhöndinni í bank- anum. Ólafur lék síðust leiki valda- skákarinnar af mikilli hug- kvæmni. Lending náðist með því að Jón Helgi Guðmundsson kenndur við BYKO og einn Gild- ingarmanna keypti hlut Hesteyr- ar í Keri og Hesteyri fékk hlut í VÍS á móti. Þar með voru nokkrar flugur slegnar í einu höggi. Þórólfur fékk völdin í VÍS og fjár- sterkasti fjárfestir Gildingar var tekinn með í hópinn og kom með þrjá milljarða í púkkið. Erlend fjármögnun S-hópurinn bauð betur í Bún- aðarbankann en Kaldbakur. Kald- baksmenn voru þá búnir að gefa upp alla von um að þeir ættu möguleika. Töldu þeir að ástæð- an væri sú að Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, væri utan náðar forsætisráð- herra vegna þátttöku í kaupum Orca-hópsins á FBA. Einn stærsti banki Evrópu, franski bankinn Société Générale, hugðist taka beinan þátt í kaupunum. Frétta- blaðið hafði áreiðanlegar heim- ildir fyrir því að bankinn ætlaði að fjárfesta í Búnaðarbankanum fyrir þrjá milljarða. Útibú Société Générale í Frankfurt var ráðgjafi S-hópsins og fékk 300 milljónir í sinn hlut fyrir viðvik- ið. Michael Sautter, fulltrúi bank- ans, staðfesti við Fréttablaðið að hreinar viðskiptalegar ástæður hefði ekki legið að baki því að Société Générale hætti við beina þátttöku í kaupunum. Ástæðurn- ar voru samkvæmt heimildum einkum þrjár. Bankinn varð und- ir í baráttu um bankann Crédit Lyonnais. Það þótti því ímyndar- lega veikt að tapa þeim slag og kaupa banka á litla Íslandi á sama tíma. Grein Euromoney um Samson og fortíð meðlima þess hóps dró augu evrópskra fjár- málamanna að landinu. Menn vildu ekki lenda í því kastljósi. Þá bættist við að stjórnendum Société Générale þótti of mikil pólitík í íslensku viðskiptalífi. Bankinn útvegaði því þýska einkabankann Hauck & Aufhäuser, sem tók við keflinu. Sætasta stelpan í bænum Hvað sem mönnum kann að finnast um söluferlið og nýja eig- endur bankanna er ljóst að fróð- legt verður að fylgjast með næstu skrefum í þróun fjármálakerfis- ins. Bankarnir eru lausir úr viðj- um ríkisins. Því ætti að fylgja ein- dregnari arðsemiskrafa og skil- virkari ákvarðanir teknar á for- sendum viðskipta. Íslenskt banka- kerfi er dýrt. Smæð þess er óhag- kvæm og viðskiptavinir greiða fyrir með meiri vaxtamun. Nýir eigendur munu leita leiða til að hagræða og hámarka arðinn af fjárfestingu sinni. Eigendurnir eru bundnir af því að eiga að minnsta kosti þriðjung í bönkun- um til næstu tuttugu mánaða. Ýmsar vangaveltur eru um framhaldið. Margir telja að Kaup- þing sé ákjósanlegur kostur til sameiningar við annan hvorn ríkis- bankanna. „Sætasta stelpan í bæn- um“ er Kaupþing kallað meðal gár- unga í fjármálaheiminum. Sögu- sagnir hafa verið á kreiki um að samkomulag liggi fyrir um að Kaupþing kaupi hlut bankans að þessum tíma liðnum. Fulltrúi þýska bankans, Peter Gatti, neitaði því að aðrir stæðu á bak við kaup- in. Eitt er víst að nýir eigendur rík- isbankanna munu ekki sitja auðum höndum. Hagræðingarferli sem S-HÓPURINN Geir Magnússon, forstjóri Kers, Ósk- ar Gunnarsson, varaformaður stjórnar VÍS, Krist- ján Loftsson, stjórnarmaður í Keri, og Finnur Ingólfsson, for- stjóri VÍS. Miklar hrókeringar voru í S-hópnum áður en endanleg mynd hans keypti í Búnaðarbankan- um. SAMSON KAUPIR Frumkvæði Magnúsar Þorsteinssonar, Björgólfs Thors Björgólfssonar og Björgólfs Guðmundssonar varð til þess að skriður komst á einkavæðingu bankanna. MISTÓKST Eigendur Lands- símans skelltu skollaeyrum við öllum ábending- um um verð fyrir- tækisins. Niður- staðan varð sú að markaðurinn hafnaði sölunni. Einkavæðing Landssímans áttiað skila ríkinu um fjörutíu milljörðum. Sala þessa ágæta fyr- irtækis mistókst gjörsamlega. Þegar upp var staðið höfðu selst hlutir fyrir rúman einn milljarð króna. Gengið, sem ákveðið var 5,75, þótti of hátt. Búnaðarbank- inn sá um söluna. Seljandi reyndi að fá verðið lækkað. Yfirvöld af- tóku það með öllu. Niðurstaðan varð sú að áhugi á útboðinu varð enginn. Sama gilti um tilraunir til þess að fá að kjölfestufjárfesti. Ósveigjanleiki varðandi verð gerði það að verkum að hvorki gekk né rak. Verð sambærilegra fyrirtækja fór hratt lækkandi á mörkuðum. Hryðjuverkin 11. september höfðu einnig slæm áhrif á markaði víða um heim. Gagnrýnt var að seljandi tæki ekkert tillit til breyttra aðstæðna. Einnig voru margir þeirrar skoð- unar að fyrst hefði átt að leita til kjölfestufjárfestis og fá þannig verðmiða á vöruna. Ávöxtun þeirra sem keyptu hlutabréf í Landssímanum er svipuð og ef þeir hefðu stungið peningunum undir koddann sinn. ■ Fulltrúi þýska bankans, Peter Gatti, neitaði því að aðrir stæðu á bak við kaup- in. Eitt er víst, að nýir eig- endur ríkisbankanna munu ekki sitja auðum höndum. ,, Einn milljarður í stað fjörutíu: Misheppnuð sala Landssímans

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.